Fietsberaad en VVSG bezoeken Kopenhagen

1-10-2017 - 3-10-2017 Plaats: Kopenhagen

Speciaal voor leden van schepencolleges organiseren VVSG en Fietsberaad Vlaanderen een studiebezoek aan het tot de verbeelding sprekende Kopenhagen.

Kopenhagen wil tegen 2025 koolstof-neutraal zijn. Een vermetele doelstelling, maar deze stad praat niet alleen over klimaatbeleid maar doét er vooral veel aan. Met een doorgedreven fietsbeleid, energiemaatregelen, klimaatbestendige wijken, enz. Op het stadhuis staat Kopenhaags schepen Morten Kabell ons te woord over de krachtlijnen van het duurzaamheidsbeleid. Tijdens een fietstrip leert de directeur van de Deense Fietsersbond Klaus Bondam ons hoe de stad door grote en kleine maatregelen fietsen tóp maakt. Bij een diner op de Belgische ambassade trekt Hans Bruyninckx, hoofd van het Europees Milieu-Agentschap, lijnen tussen Kopenhagen en de Vlaamse steden en gemeenten. We stappen of fietsen langs tal van wijken en projecten die lokaal klimaatbeleid tastbaar maken.
Noteer alvast de data zondag 1 oktober tot en met dinsdag 3 oktober in je agenda.

Deze studiereis loopt in samenwerking met de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Een belangrijk deel van het programma wordt samen georganiseerd, zodat er ook onderlinge netwerking mogelijk is. Het bezoek is bedoeld speciaal voor burgemeesters en schepenen, eventueel vergezeld van één of meer ambtenaren en/of gemeenteraadsleden. Twee Vlaamse gidsen, waarvan één ook Deenstalig, zorgen voor een professionele begeleiding.

Programma

Het gedetailleerde programma vindt u in de bijlage: Folder Studiebezoek Kopenhagen 2017

Inschrijven

Willem Ceulemans, willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06 (organisatiemedewerker vorming en evenementen VVSG)

Meer info

Alex Verhoeven, alex.verhoeven@vvsg.be, 02 211 56 08 (directeur Ruimte, VVSG)
Wout Baert, wout.baert@fietsberaad.be, 02 211 55 05 (programma manager, Fietsberaad)

Terug naar overzicht