Geef fietsers voorrang op de fietssnelweg

28-9-2017 - 28-9-2017 Plaats: Mortsel

 

Vlaanderen is de derde belangrijkste fietsregio in Europa. Bovendien neemt het fietsverkeer hier jaarlijks met ongeveer 2 tot 6 procent toe. Comfortabele en directe verbindingen zijn dus een must voor alle pedaalridders, maar hoe gaan we hier precies te werk?
De gezamenlijke workshop met fietstocht van de VSV en Fietsberaad stelt de resultaten voor van het onderzoek (2016) naar de voorrangssituatie op kruisingen met fietswegen en lokale wegen. Tijdens deze studie onderzocht Fietsberaad Vlaanderen waar en volgens welke inrichtingsprincipes de fietser voorrang kan krijgen, zodat de veiligheid en het aantal trappers verhoogt.

U maakt kennis met best practices van de proeflocaties en gaat zelf aan de slag met een afwegingskader en de bouwstenen voor optimale kruispunten. Na de workshop gaat u naar huis met het naslagwerk van het onderzoek en met heel wat inspiratie over de voorrangsregeling voor fietsers.

Programma

09.00 uur: onthaal
09.30 uur: welkomstwoord - schepen Steve D’Hulster (Mortsel)
09.40 uur: ontstaan en groei van het traject ‘Fietsers in de voorrang in Mortsel’ met fietstocht langs voorrangsknelpunten - Fietsersbond Mortsel, Steve D’Hulster en Enid Zwerts (Mint nv)
11.00 uur: pauze
11.15 uur: onderzoek, rapport en brochure - Inge Caers (Fietsberaad) en Enid Zwerts
12.10 uur: initiatieven van de provincie Oost-Vlaanderen - Pieter Derudder en Ilse Smitz
12.30 uur: lunch
13.30 uur: workshop: “aan de slag met de bouwstenen voor kruispuntuitdagingen
15.45 uur: plenair: uitwisseling van enkele cases
16.00 uur: slot van de workshop

Locatie

Stadhuis Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel

Doelgroep

(Mobiliteits-)ambtenaren van lokale besturen, provincies en de Vlaamse overheid, studiebureaus, afdelingen van de Fietsersbond...

Kostprijs en inschrijven

  • € 75
  • ​​€ 50 (verminderd inschrijvingstarief tot 14 september 2017)  

Lunch en fietsen zijn inbegrepen in de prijs. Gelieve bij de inschrijving wel te vermelden als je een fiets wenst voor de fietsocht.

 

 

Video Onderzoek 'Fietsers in de voorrang'

 

 

Terug naar overzicht