Jouw gemeente telt mee, studiedag provincie Antwerpen

25-10-2017 -   Plaats: Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Provincie Antwerpen zorgt voor gebruiksgemak voor alle lokale en bovenlokale overheden met een raamcontract fietstellingen en verkeersonderzoek.

Wil jouw gemeente een heldere kijk op het fietsgebruik en het verkeer op haar grondgebied? Dat kan vanaf nu eenvoudiger door het raamcontract fietstellingen en verkeersonderzoek! Op deze studiedag leggen we uit hoe je aan de slag kan met het raamcontract, welke technieken er voor handen zijn, hoe je een offertevraag opmaakt en wie het contactpunt binnen jouw provincie is.

Alle Vlaamse gemeenten, provincies, agentschappen van de Vlaamse overheid, lokale politiezones of entiteiten met een gemeentelijke, provinciale of Vlaamse insteek kunnen eenvoudig gebruik maken van dit raamcontract. 


Het programma:
09.30 uur onthaal
10.00 uur het raamcontract: doel, mogelijkheden en gebruik
11.00 uur dienstverlening gegunde bedrijven: Signco, Krycer en Siemens
12.00 uur broodjeslunch+infomarkt
13.00 uur waarom de provincie Antwerpen
zoveel belang hecht aan fietsdata door Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit
13.15 uur fietsdata: verzamelen en gebruik
door de provincie Vlaams-Brabant, de stad Antwerpen en Westtoer
14.15 uur fietsdata: ontsluiten en standaarden
door provincie Antwerpen en Fietsberaad Vlaanderen
15.15 uur slot
15.30 uur mogelijkheid tot plaatsbezoek werf fietsbrug Berchem
 
Deelname aan de studiedag is gratis maar inschrijven is verplicht.

Inschrijven:
Voor 18 oktober 2017 via fietsen@provincieantwerpen.be

Meer info:
www.provincieantwerpen.be

Praktische vragen:
Tina Caers, Teamverantwoordelijke Fietsbeleid
Dienst Mobiliteit
T 03 240 50 57
E Tina.caers@provincieantwerpen.be

 

Terug naar overzicht