Overlegtafel Fietsen in gemengd verkeer te Hasselt

29-5-2018 - 29-5-2018 Plaats: VAC Hasselt, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt

Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelt momenteel een concrete aanpak voor veilig fietsen in gemengd verkeer. Daarvoor willen we weten waar de weerstanden of kansen liggen om al dan niet te kiezen voor gemengd verkeer. We zoeken ook goede voorbeelden in Vlaamse steden en gemeenten.

Heeft jouw stad of gemeente een goede praktijk waarmee je aantoont dat gemengd verkeer een volwaardig onderdeel van fietsbeleid is? Misschien overweeg je om een bepaalde straat anders in te richten en bestaat er twijfel over gescheiden of gemengd verkeer? Met jouw praktijkvoorbeeld kan je samen met andere deskundigen nadenken over hoe je dit best kan aanpakken.

Al deze kennis en besproken praktijkvoorbeelden uit jullie gemeenten willen we gebruiken om ons onderzoek verder te staven en inspiratie te bieden.

Fietsberaad Vlaanderen nodigt iedereen die betrokken is bij de mobiliteit en inrichting van het openbaar domein uit om deel te nemen aan één van de vijf provinciale overlegtafels. Samen met geïnteresseerde gemeenten, mobiliteitsbegeleiders, de provincie, politiezones, de fietsersbond enz. willen we praten over gemengd verkeer en luisteren waarom jouw stad of gemeente al dan niet kiest voor gemengd verkeer.

Programma Hasselt

Uur

Inhoud

9.30 u

Onthaal met koffie en thee

9:45 u

Toelichting onderzoek Fix The Mix!

10:15 u

Praktijkvoorbeelden van expertmeeting te Eindhoven

10:30 u

Praktijkoefening: analyse van lokale situatie

11:00 u

Pauze

11:15 u

Samen met andere deskundigen aan de slag met cases uit eigen gemeente

12:20 u

Afronden

12u30

Broodjeslunch


Inschrijven

Schijf in knop 4.png

Deelname is gratis.

Terug naar overzicht