Adviesnota Fietsoversteekmarkeringen op kruispunten

29-9-2017, Ontwerp en Infrastructuur, Woongebieden; Zones voor bedrijven en diensten; Dorps- en handelskernen

​​​Het eenduidig aanduiden van fietsoversteken op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten, met als doelstelling het bereiken van een eenduidig en gedragen voorstel van markeringen voor fietsoversteken. De installatie van deze werkgroep kwam er naar aanleiding van verschillende opmerkingen die zowel de VVSG, de Vlaamse overheid als Fietsberaad Vlaanderen verzamelden over het verwijderen van fietsoversteekmarkeringen (blokkenmarkering, maar ook fietspadmarkeringen dwars op de voorrang) op kruispunten van gewestwegen. 

Het samenbrengen van deze werkgroep heeft geleid tot een aanpassing van het dienstorder MOW/AWV/2017/6: ‘Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten’. 

Het concrete resultaat is dat fietsoversteken uit de voorrang opnieuw een aangepaste markering krijgen. Ook aan lokale wegbeheerders wordt gevraagd deze markering toe te passen op fietsoversteken uit de voorrang.​​​​

Markering fietsoversteek uit de voorrang.png

​Het volledig advies vind je in bijlage. De focus in deze nota ligt op oversteken uit de voorrang op kruispunten. ​

Terug naar overzicht Terug Naar Boven