Burgerbegroting district Antwerpen

3-5-2017, Beleid, monitoring & organisatie; Ontwerp en Infrastructuur; Fietsparkeren; Fietscultuur en campagnes, Woongebieden; Schoolomgevingen; Dorps- en handelskernen

​​​​​​​​​​Sinds 2014 organiseert district Antwerpen binnen de gelijknamige stad Antwerpen een zogenaamde ‘burgerbegroting’. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting.

Een burgerbegroting is wat het woord zegt: burgers die samen een begroting opstellen. Waarom? Omdat zij het district het beste kennen. Fietsvriendelijke straten bleek van bij de start een van de topprioriteiten te zijn. Ondertussen werden verschillende fiets stimulerende projecten verwezenlijkt.

Tijdens de eerste burgerbegroting werden extra fietsenstallingen en fietstrommels gerealiseerd en maakte men straten meer fietsvriendelijk. In volgende edities kwamen er onder meer fie​tssuggestiestroken in bepaalde straten, werden riksja’s aangekocht om met ouderen te gaan fietsen en werd de campagne ‘Fiets de stad’ ondersteund.​

Jaar van uitvoering​​

​2014-2017​

Contactgeg​evens

De burgerbegroting wordt georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg van district Antwerpen. Bij vragen en opmerkingen kan je bij hen terecht. Alle info over de burgerbegroting is te vinden op www.burgerbegroting.be​. Details via Hanne Bastiaensen via burgerbegroting@stad.antwerpen.be.

​Projectbeschrijving

Met de “burgerbegroting” is het district Antwerpen een voorloper in participatie. Sinds 2014 beslissen burgers over de verdeling van 10 procent van de volledige jaarbegroting (goed voor 1,1 miljoen euro). Dit gaat in stappen:

 1. ​Kiezen van de thema’s.
  Op een startmoment krijgen bewoners alle info over de burgerbegroting. Samen met andere bewoners beslist men welke thema's belangrijk zijn en geselecteerd worden voor het districtsforum. Alle bevoegdheden van het district zijn daartoe onderverdeeld in een aantal beleidsdomeinen. Deze domeinen zijn op hun beurt onderverdeeld in thema's waarvoor men kan kiezen op deze startmomenten.  “Fietsen en voetgangers” is in 2017 één beleidsdomein, en daarbinnen horen thema’s zoals fietsenstallingen, betere fietspaden, en fietsvriendelijke straten.
 2. Verdeling van het budget.
  In een tweede fase - het districtsforum - verdelen bewoners het beschikbare bedrag over de meest populaire thema's. Het verdelen van dit geld gebeurt in spelvorm. Het resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde resultaat van alle tafels op het districtsforum.
 3. ​Projectronde.
  In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Na het districtsforum is duidelijk welk thema hoeveel geld krijgt. Deze projectronde bestaat uit drie stappen. Stap 1: projecten indienen (voorjaar). Stap 2: haalbaarheidstoets (zomer). Stap 3: burgerbegrotingfestival (najaar).
  Participatie staat duidelijk centraal in dit project. Bij aanvang in 2014 was het project op deze schaal ook een primeur in Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al duizenden steden waar burgers mee praten over de besteding van minstens een deel van het overheidsgeld. Dit is een unieke kans voor elke inwoner van het district om met andere inwoners in dialoog te gaan en rechtstreeks mee het beleid te maken. District Antwerpen heeft ongeveer 190.000 inwoners, die betrokken partij kunnen zijn in de beslisprocessen. Men kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen.
  In 2017 organiseert het district Antwerpen voor de vierde keer de burgerbegroting. Opnieuw kunnen inwoners van het district beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. In 2017 (voor uitvoering in 2018) is er door de burgerbegroting opnieuw 104.373 euro extra voorzien voor fietsvriendelijke straten.  Op het burgerbegrotingfestival beslist men welke projecten worden uitgevoerd in 2018.

​Uitgebreide info met meer details over het proces en de geselecteerde fiets stimulerende projecten vindt u in de bijhorende fiche.

Terug naar overzicht Terug Naar Boven