Circulatiemaatregelen in Sint-Gillis-bij-Dendermonde (Dendermonde)

9-5-2018, Veilige fietsnetwerken; Beleid, monitoring & organisatie,  

​In de meest verstedelijkte deelgemeente van Dendermonde, Sint-Gillis-bij-Dendermonde, werd in 2017 een circulatieplan ingevoerd. Dit plan had tot doel om de meest kritieke verkeersproblemen weg te werken. De deelgemeente kampt namelijk met veel sluipverkeer, een hoge parkeerdruk en slechts een beperkte plaats voor kwalitatieve fietsinfrastructuur. Door het invoeren van beperkt eenrichtingsverkeer, een grote zone 30, verkeersknippen en een fietsstraat krijgt de fietser meer ruimte in het straatbeeld en verhoogt de veiligheid en de leefbaarheid. Deze maatregelen lieten ook toe om de wegencategorisering wat beter af te dwingen bij de weggebruikers, zodat het doorgaand verkeer minder of niet meer doorheen verblijfsgebied rijdt.

In een proefopstelling gingen vanaf 1 juli 2017 tot 5 januari 2018 een tiental circulatiemaatregelen van kracht. De eerste circulatiemaatregel was een lus van beperkt eenrichtingsstraten waarbij het autoverkeer in tegenwijzerzin rijdt om de veiligheid in de schoolomgevingen te vergroten. Daarnaast lanceerde de stad Dendermonde in een aantal straten buiten de lus ook het beperkt eenrichtingsverkeer en voerde verschillende knippen door.

De belangrijkste maatregel naast de lus was de invoering van een zone 30 in een uitgebreid deel van Sint-Gillis-bij-Dendermonde. De zone 30 werd ingevoerd op wijkniveau waarbij in elke wijk een ontsluitingsweg werd uitgekozen waar 50km/u geldt.

Als laatste maatregel werd een straat, die gelegen was op het lokaal functioneel fietsroutenetwerk omgevormd tot fietsstraat. Voor de proefopstelling werd een nulmeting gehouden om achteraf de resultaten te kunnen evalueren.

Evaluatie

Tijdens de proefopstelling hield de stad eind september/begin oktober evaluatietellingen. Daarbij keek ze hoe het verkeer zich aangepast had aan de nieuwe situatie. De doelstellingen, namelijk minder sluipverkeer, minder auto's en meer functioneel fietsgebruik werden behaald. Het aantal ongevallen en bijna-ongevallen werd onderzocht, maar de periode van de proefopstelling was te kort om concrete conclusies te kunnen trekken. Er wordt uit het eerste onderzoek wel verondersteld dat de circulatiemaatregelen ook op dat vlak een positieve impact op hadden.

Daarnaast hield Dendermonde een bevraging bij de inwoners. De helft van de inwoners gaf aan dat de verkeersveiligheid verbeterd is. Voornamelijk de mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, gaven aan dat het nu ook aangenamer fietsen is. De fietsstraat is de maatregel die de mensen zeker willen behouden, maar de uitgebreide zone 30 hadden ze liever niet zien komen.

Na de verschillende evaluatiemomenten besloot de stad om 2 maatregelen terug te draaien en om de zone 30 licht te wijzigen. De volledige lus van eenrichtingsstraten en een knip werden niet weerhouden. De definitieve maatregelen vanaf 6 januari 2018 zijn eenrichtingsverkeer in een aantal straten, de fietsstraat en de zone 30. Die beslissing werd ook voorgesteld op een infomoment voor de bevolking. Voorlopig werden nog geen nieuwe evaluaties van de definitieve maatregelen uitgevoerd.

Investering

2017 – 2018

 • Signalisatie en logo's: 41 514,72 EUR (een deel van de signalisatie wordt nu hergebruikt of staat in stock)
 • Evaluatie, bevraging en tellingen: 42 809,75 EUR

Excl. personeelskosten en de begeleidende maatregelen die nog voorzien worden in 2018, waarvan het merendeel reeds begroot is binnen de aannemer wegmarkeringen (vaste kost) en de aannemer op afroep voor kleine ingrepen (voetpaduitstulpingen).

Initiatiefnemer & contact

Dienst Mobiliteit stad Dendermonde

Contactpersoon: Brits Karel +32 52 25 11 42, Mobiliteitsambtenaar karel.brits@dendermonde.be

 Bijlage

- Link naar meer informatie en de plannen: https://www.dendermonde.be/product/1339/circulatieplan-centrum-sint-gillis

 Locatie​

Definitieve maatregelen:

Dendermonde.png

 1. Eenrichtingsverkeer in de Koning Albertstraat, tussen de Veldstraat en de Sint-Gillislaan, in de rijrichting van de Sint-Gillislaan.
 2. Knip voor autoverkeer in de Werkplaatsstraat, gekoppeld aan de invoering van een schoolstraat en een toekomstige veiligere herinrichting van de schoolomgeving (achterkant) in de Werkplaatsstraat.
 3. Eenrichtingsverkeer in de Otterstraat, richting Sint-Gillislaan.
 4. Eenrichtingsverkeer in de Weggevoerdenstraat en J. Van Bogaertstraat, komende van de Sint-Gillislaan. In de Prinskouterstraat geldt eenrichtingsverkeer in de richting van Emanuel Hielstraat.
 5. Fietsstraat in de Burgemeester Potiaulaan, waarbij de fietsers de hele rijweg mogen gebruiken in hun rijrichting. Auto's mogen fietsers niet inhalen. De snelheid is beperkt tot 30km/u.

Voor het eenrichtingsverkeer geldt een uitzondering voor fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs.

Definitieve zone 30:

Dendermonde1.png

 Annex: Extra informatie

Bij de definitieve maatregelen worden in 2018 o.a. nog de volgende begeleidende maatregelen voorzien:

 • Aanbrengen logo zone 30 op het wegdek bij het binnenrijden van de zones 30;
 • Aanbrengen van fietssymbolen en sergeantmarkeringen voor fietsers in tegenrichting bij partieel eenrichtingsverkeer waarbij de straat niet gelegen is op het functioneel fietsroutenetwerk;
 • Realiseren voetpaduitstulpingen op sommige plaatsen om oversteekbaarheid te verbeteren en om bijv. parkeren op een hoek tegen te gaan;
 • Aanbrengen fietssuggestiestroken op de Sint-Gillislaan (AWV), gecombineerd met het voorzien van fietsopstelstroken ter hoogte van de verkeerslichten in o.a. de Koning Albertstraat, Burgemeester Potiaulaan (fietsstraat) en Frans Van Schoorstraat. Dit betreft een samenwerking tussen de stad en AWV;
 • Voorzien van fietsopstelstroken in beide rijrichtingen ter hoogte van de spoorwegovergangen (waar tijdens de proefopstelling enkel in de meerichting een opstelstrook voorzien was om te kunnen voorsorteren voor de auto's. In tegenrichting hadden fietsers geen auto's voor hen aan de overweg).
 • Aanbrengen vaste parkeerstroken in de overgebleven partiële eenrichtingsstraten waar dit zinvol is (bijv. omwille van snelheidsremming of betere zichtbaarheid).​


Terug naar overzicht Terug Naar Boven