Fietsparkeerplan kernwinkelgebied (Turnhout)http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/FietsparkeerplanKernwinkelgebied_Turnhout.aspx<p>​<em>​In het kader van het </em><a href="/nieuws/Paginas/Charter_SterkFietsbeleid.aspx"><strong>charter 'Sterk Fietsbeleid'</strong></a><em> werkte de stad Turnhout in 2016 een fietsparkeerplan voor haar kernwinkelgebied uit. Zo verving Turnhout er o.a. bestaande fietsenstallingen door zogenaamde 'fietsnietjes' en breidde het aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum uit met 120 plaatsen.​​​</em></p><p>In mei 2016 voerde Turnhout een fietsparkeeronderzoek uit in haar kernwinkelgebied. Uit dat onderzoek bleek dat de gemiddelde bezettingsgraad van de fietsenstallingen in het stadscentrum 121% bedroeg. Er was dus een duidelijk tekort aan fietsparkeerplaatsen. Daarom werkte de stad een <strong>fietsparkeerplan voor het kernwinkelgebied</strong> uit.</p><p>Zo worden de bestaande fietsenstallingen in verschillende winkelstraten en op de Grote Markt vervangen door de zogenaamde 'fietsnietjes'. Deze fietsenstallingen bieden de mogelijkheid om verschillende fietstypes comfortabel en diefstalveilig te stallen. Er is ook ruimte voor meer fietsen. Ook op andere plaatsen buiten het voetgangersgebied voorziet de stad fietsnietjes. Daardoor neemt het totaal aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum toe met 120 plaatsen. Op plekken in het voetgangersgebied waar de geparkeerde fietsen de passage van de voetgangers hinderen, worden de randen van de fietsparkeerplaatsen opgehoogd. Ten slotte worden, waar mogelijk, de fietsenstallingen overdekt.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Evaluatie</h3><p>De stad Turnhout houdt een <strong>inventaris </strong>bij van alle fietsparkeerplaatsen in het centrum. Het doel is om die inventaris uit te breiden tot alle fietsparkeerplaatsen van de stad en om hem beschikbaar te stellen in de stedelijke GIS-viewer.</p><p>Daarnaast voert de stad jaarlijks fietstellingen uit in functie van de fietsbarometer provincie Antwerpen, waarbij op alle invalswegen het aantal fietsers geteld wordt. De telling van de fietstelweek 2018 zal het effect van de huidige inspanningen meten. Daaruit zal blijken of er al dan niet een significante toename is van het fietsgebruik in het stadscentrum.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Investering</h3><p>2016</p><p><a href="/Kennisbank/Bijlagen/FietsactieplanTurnhout.pdf" target="_blank">Fietsactieplan</a>: €20 000/jaar (incl. opmaak en uitvoering fietsparkeerplan)​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatiefnemer</h3><p>Stad Turnhout​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Bijlagen</h3><p>​- <a href="/Kennisbank/Bijlagen/FietsactieplanTurnhout.pdf" target="_blank">Fietsactieplan Turnhout (2015 - 2018)</a>​<br></p><p><strong><em> </em></strong></p><p><br></p><p> </p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Herinrichting stationsomgeving met focus op de fiets (Duffel)http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Herinrichting-stationsomgeving-met-focus-op-de-fiets-(Duffel).aspx<p class="Default"><strong>​Het station van Duffel werd de afgelopen tien jaar (2008 – 2017) heringericht als mobiliteitsknooppunt, met veel aandacht voor de fiets. Niet enkel het station zelf, maar ook de omringende straten werden fietsvriendelijker ingericht. Zo voorzag de gemeente bloemenweides en bomen naast de toeleidende fietsostrade en een aanliggende straat werd als een fietsstraat ingericht. Dat moet nog meer mensen verleiden om al fietsend naar de stationsomgeving te komen.</strong></p><p class="Default"><strong>Fietsers kunnen nu ook dichter bij het station parkeren.</strong> Vroeger waren het de auto’s die het dichtst bij één van de drie stationsingangen stonden. Maar de gemeente heeft die autoparking nu verplaatst en bij elke ingang een fietsenstalling geïnstalleerd, goed voor in totaal 450 plaatsen. De fietsenstallingen worden verlicht met LED-verlichting en hebben camerabewaking. Bovendien zijn er ook plaatsen voorzien voor bakfietsen, elektrische fietsen of fietskarren. Om het geheel aantrekkelijk te houden, werden de fietsenstalling overkapt met golvende, gekleurde panelen die zorgen voor regenbooglicht. Bijkomend plaatste de gemeente ook nog een openbare fietspomp.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​Evaluatie</h3><p class="Default">Het is duidelijk dat fietsers de aanpassingen appreciëren. Dat blijkt ook uit de cijfers. Op de nieuwe fietsstraat worden dagelijks gemiddeld 1000 fietsers geteld. Daarbovenop is de stationsomgeving opnieuw een levendige plaats met functies en beleving. Het troosteloze decor van 10 jaar geleden is helemaal verdwenen.​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Betrokken partijen</h3><p class="Default">De herinrichting van de stationsomgeving was een gezamenlijk project van de NMBS-holding, Infrabel en de gemeente Duffel. Ook de provincie Antwerpen werd betrokken bij het project voor het aanleggen van de fietsostrade vanaf de fietsstraat. Die kruist na de fietsstraat via drie fietsersbruggen, de Nete en twee drukke verkeerswegen. ​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Investering</h3><p class="Default">Herinrichting stationsomgeving: 3,7 miljoen euro (excl. BTW)</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatiefnemer & contact</h3><p class="Default"><strong>Gemeentebestuur Duffel<br></strong>Staf Aerts (schepen van openbare werken)<br><a href="mailto:staf.aerts@duffel.be">staf.aerts@duffel.be</a><br><a href="http://www.duffel.be/">www.duffel.be</a></p>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren
2 definitieve fietsparkeervakken op Korenmarkt in Genthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/2-definitieve-fietsparkeervakken-op-Korenmarkt.aspx<p>​De twee fietsparkeervakken op de Korenmarkt in Gent krijgen een definitieve vorm. De tijdelijke mat en stalling ruimen plaats voor twee definitieve fietsparkeervakken, bestemd voor kortparkeren. De fietsparkeervakken zijn zo ontworpen dat ze passen in het historische kader van de binnenstad. De fietsparkeervakken geven plaats aan 53 fietsen.</p><h4>Van tijdelijk naar definitief</h4><p>Sinds begin 2015 vinden fietsers een tijdelijk fietsparkeervak voor de deur van de winkels Hema en Casa. De evaluatie van het fietsparkeervak toont een hoog gebruik, een grote nood aan fietsparkeermogelijkheden in de buurt, en een positieve beoordeling door de gebruiker. De stad Gent besluit daarop het fietsparkeervak in definitieve vorm uit te voeren.</p><h4>Historisch kader</h4><p>Het toekomstige fietsparkeervak aan Hema heeft een lengte van 15 m, een breedte van 3,5 m en biedt plaats aan 42 fietsen. Het vak aan Casa heeft een lengte van 8,1 m, een breedte van 2,6 m en biedt plaats aan 11 fietsen.</p><p>Een band cortenstaal van 30 cm breed, met daarin een fietslogo gefreesd, omlijnt de fietsparkeervakken. Het cortenstaal krijgt na verloop van tijd een bruine roestkleur, waardoor het past binnen het historische kader van de stad.</p><h4>Kortparkeren</h4><p>Een fietsparkeervak is een afgebakend vak in de openbare ruimte dat voorzien is om fietsen te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de stad om langdurig stallen in deze fietsparkeervakken te voorkomen. De vakken zijn bestemd voor fietsers die slechts voor een korte tijd in de buurt zijn. Bedoeling is dat er een groot verloop van fietsen is en dat het vak tijdens sluitingsuren leeg is. </p><p>Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor buitenmaatse fietsen die niet in elke fietsenstalling kunnen parkeren, zoals bak- of cargofietsen.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Burgerbegroting district Antwerpenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Burgerbegroting-district-Antwerpen.aspx<p>​​​​​​​​​​Sinds 2014 organiseert district Antwerpen binnen de gelijknamige stad Antwerpen een zogenaamde ‘burgerbegroting’. De inwoners van het district mogen autonoom beslissen over 10 procent van de totale begroting. </p><p>Een burgerbegroting is wat het woord zegt: burgers die samen een begroting opstellen. Waarom? Omdat zij het district het beste kennen. Fietsvriendelijke straten bleek van bij de start een van de topprioriteiten te zijn. Ondertussen werden verschillende fiets stimulerende projecten verwezenlijkt. </p><p>Tijdens de eerste burgerbegroting werden extra fietsenstallingen en fietstrommels gerealiseerd en maakte men straten meer fietsvriendelijk. In volgende edities kwamen er onder meer fie​tssuggestiestroken in bepaalde straten, werden riksja’s aangekocht om met ouderen te gaan fietsen en werd de campagne ‘Fiets de stad’ ondersteund.​</p><h4>Jaar van uitvoering​​</h4>​ <p>​2014-2017​</p><h4>Contactgeg​evens</h4><p>De burgerbegroting wordt georganiseerd door het stedelijk wijkoverleg van district Antwerpen. Bij vragen en opmerkingen kan je bij hen terecht. Alle info over de burgerbegroting is te vinden op <a href="http://www.burgerbegroting.be/">www.burgerbegroting.be​</a>. Details via Hanne Bastiaensen via <a href="mailto:burgerbegroting@stad.antwerpen.be">burgerbegroting@stad.antwerpen.be</a>. </p><h4>​Projectbeschrijving</h4><p>Met de “burgerbegroting” is het district Antwerpen een voorloper in participatie. Sinds 2014 beslissen burgers over de verdeling van 10 procent van de volledige jaarbegroting (goed voor 1,1 miljoen euro). Dit gaat in stappen: </p><ol><li>​Kiezen van de thema’s. <br>Op een startmoment krijgen bewoners alle info over de burgerbegroting. Samen met andere bewoners beslist men welke thema's belangrijk zijn en geselecteerd worden voor het districtsforum. Alle bevoegdheden van het district zijn daartoe onderverdeeld in een aantal beleidsdomeinen. Deze domeinen zijn op hun beurt onderverdeeld in thema's waarvoor men kan kiezen op deze startmomenten.  “Fietsen en voetgangers” is in 2017 één beleidsdomein, en daarbinnen horen thema’s zoals fietsenstallingen, betere fietspaden, en fietsvriendelijke straten. </li><li>Verdeling van het budget. <br>In een tweede fase - het districtsforum - verdelen bewoners het beschikbare bedrag over de meest populaire thema's. Het verdelen van dit geld gebeurt in spelvorm. Het resultaat van de burgerbegroting is het gemiddelde resultaat van alle tafels op het districtsforum. </li><li>​Projectronde. <br>In een derde fase kunnen inwoners projecten indienen voor de concrete besteding van dit budget. Na het districtsforum is duidelijk welk thema hoeveel geld krijgt. Deze projectronde bestaat uit drie stappen. Stap 1: projecten indienen (voorjaar). Stap 2: haalbaarheidstoets (zomer). Stap 3: burgerbegrotingfestival (najaar). <br>Participatie staat duidelijk centraal in dit project. Bij aanvang in 2014 was het project op deze schaal ook een primeur in Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al duizenden steden waar burgers mee praten over de besteding van minstens een deel van het overheidsgeld. Dit is een unieke kans voor elke inwoner van het district om met andere inwoners in dialoog te gaan en rechtstreeks mee het beleid te maken. District Antwerpen heeft ongeveer 190.000 inwoners, die betrokken partij kunnen zijn in de beslisprocessen. Men kan een project indienen om zelf of in groep uit te voeren, of een project dat het district kan uitvoeren. Het project moet plaatsvinden in het district Antwerpen.<br>In 2017 organiseert het district Antwerpen voor de vierde keer de burgerbegroting. Opnieuw kunnen inwoners van het district beslissen over tien procent van de jaarbegroting van het district. In 2017 (voor uitvoering in 2018) is er door de burgerbegroting opnieuw 104.373 euro extra voorzien voor fietsvriendelijke straten.  Op het burgerbegrotingfestival beslist men welke projecten worden uitgevoerd in 2018.</li></ol><div><p>​Uitgebreide info met meer details over het proces en de geselecteerde fiets stimulerende projecten vindt u in de bijhorende fiche.</p></div>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnesGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Flexibele fietsvakken met fietsmattenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Flexibele-fietsvakken-met-fietsmatten.aspx<p>Verschillende gemeenten hebben de laatste tijd geëxperimenteerd met het gebruik van ‘fietsmatten’ als tijdelijke oplossing voor kortparkeerders. Gent heeft in 2015 een proefproject met fietsmatten uitgevoerd. De ‘fietsmat’ is eigenlijk een flexibel fietsvak. Het grootste verschil is dat de fietsmatten tijdelijk worden ingezet en bestaan uit een mat die weer weggenomen kan worden. Een fietsmat kan worden gebruikt om uit te zoeken wat een geschikte locatie is voor een fietsvak. </p><p>Fietsmatten zijn ook geschikt voor historische locaties omdat er geen blijvende aanpassingen nodig zijn zoals belijning. Gent zette fietsmatten in om op historisch gevoelige locaties te testen of een permanent fietsvak zinvol is. Daarnaast wordt de fietsmat ingezet op een ludieke manier als tijdelijke fietsvakken. De ervaringen zijn wisselend. De kleuren en afbeeldingen kunnen naar wens worden aangepast. Om een fietsmat op zijn plek te houden is een zwaar materiaal nodig. </p><p>De mat in Gent bleef een aantal maanden liggen en de stad koos voor een drainagemat en strooizand als ondergrond. Een mat die voor korte periode wordt neergelegd is vaak lichter waardoor ervoor gezorgd moet worden dat de mat netjes blijft liggen. In alle gevallen moet de mat hard genoeg zijn om te voorkomen dat fietsen omvallen.<br> </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>2015</p><h4>Contactgegevens</h4><p>Stad Gent – Francis Vergalle – <a href="mailto:francis.vergalle@stad.gent">francis.vergalle@stad.gent</a></p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>Voor de Hema in Gent stonden altijd veel fietsen door elkaar gestald. Dit zorgde voor hinder. De stad heeft in het voorjaar van 2015 een fietsmat voor de Hema geplaatst om te testen of de locatie geschikt is voor een permanent fietsvak. De fietsmat markeert een zone waar fietsen geparkeerd kunnen worden, maar er zijn geen beugels of aanbindmogelijkheden. De ‘fietsmat’ is een flexibel fietsvak en is getest als proefproject. Wat zijn de ervaringen op dit moment? Gent heeft in 2015 een fietsmat ingezet om de kriskras gestalde fietsen op een ordelijke manier te stallen. Hierbij wordt vooral ingezet op kortparkeerders. Stadwachters wezen in het begin van het proefproject de fietsers de weg naar de matten. De gemeente heeft voor een mat gekozen in plaats van een geverfd vak vanwege het historische karakter van de locatie. De fietsmat heeft een drainagemat en zand als ondergrond en voelt stevig aan. Door het gebruik van zand kan de mat niet in brand raken door bijvoorbeeld een sigaret. </p><p>Fietsvakken en fietsmatten zijn over het algemeen eenvoudig te realiseren, zijn intuïtief te gebruiken en geschikt voor fietsen van verschillende maten. Een nadeel is het ontbreken van aanleun- en aanbindmogelijkheden waardoor fietsen kunnen omvallen. Bovendien heeft een fiets een eigen standaard nodig. Fietsmatten hebben nog specifieke voor- en nadelen.</p><p>Voordelen van fietsmatten</p><ul><li>Tijdelijke oplossing</li><li>Het is niet nodig om verf te gebruiken (voordeel voor het milieu en op historische locaties).</li><li>Ze kunnen bijvoorbeeld op parkeerplaatsen voor auto’s worden gelegd.</li></ul><p>Nadelen van fietsmatten</p><ul><li>Opslag van de matten</li><li>Uitrollen en weer binnenhalen</li><li>De manier waarop de matten blijven liggen op de grond</li><li>Toegankelijkheid van de matten door het materiaalgebruik en stabiliteit van de fiets</li><li>Onderhoud van de matten zoals schoonhouden en reparaties</li><li>Onderhevig aan slijtage, vooral een aandachtspunt bij veelvuldig gebruik<br></li></ul>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Mobiele fietsenstalling stad Hasselthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-stad-Hasselt.aspx<p>​​​​​De stad Hasselt plaatste in april 2015 een mobiele fietsenstalling aan de Kunstlaan, ter hoogte van het cultureel centrum. De bedoeling van de fietsenstalling is bewustzijn creëren rond de openbare ruimte en de invulling daarvan. De fietsenstalling vervangt immers e​​en autoparkeerplaats. De bedoeling is om deze fietsenstalling een tijdje te laten staan, zodat men er aan gewoon kan worden. Daarna wordt de fietsenstalling weer verplaatst, en komt er een permanente stalling in de plaats. </p><h4></h4><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>De plaatsing van de eerste fietsenstalling gebeurde in april 2015. <br>  </p><h4>Meer informatie</h4><p>Maarten De Schepper<br>Stad Hasselt – dienst mobiliteit & parkeren<br>AC Groenplein<br>Groenplein 1<br>3500 Hasselt<br>tel: 011/23 93 61<br>fax: 011/22 33 63 </p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De stad Hasselt wenst ten volle in te zetten op de fiets als verplaatsingsmiddel in de stad. Daarvoor neemt ze tal van maatregelen. Eén daarvan is een opvallende mobiele fietsenstalling. Met de fietsenstalling wil de stad mensen bewust maken over de mogelijke invulling die je kan geven aan de openbare ruimte. Kies je voor het behoud van één parkeerplaats of creëer je een fietsenstalling voor 10  fietsen? </p><p>Bij de plaatsing van de eerste fietsenstalling in de Kunstlaan, die feestelijk werd geopend, waren burgers niet betrokken. Er kwamen veel reacties op de mobiele fietsenstalling, zowel positieve als negatieve. De stad is van plan om nog vijf mobiele fietsenstallingen te plaatsen in het centrum. Hierbij zal er meer ingezet worden op participatie, in de eerste plaats met de buurtbewoners. </p><p>Er komt in 2016 tevens een monitoringsysteem om alle fietsenstallingen systematisch te tellen. </p><p>De fietsenstaling zelf kost (inclusief levering) zo’n €8000, en is afkomstig van Cyclehoop, een bedrijf uit Londen. In het project waren de dienst mobiliteit en de uitvoerende dienst betrokken. Er is geen monitoring gebeurd van het gebruik van de fietsenstalling. Het lijkt er echter op dat de doelstelling om bewustzijn te creëren bij de bewoners en bezoekers van de stad geslaagd is.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes
Mobiele fietsenstalling 'Movilo'http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-'Movilo'.aspx<p style="text-align:justify;">Fietsen stallen bij tijdelijke evenementen is niet altijd evident. In 2009 ontwikkelde Brugge daarom een mobiele fietsenstalling, speciaal ontwikkeld om in de toeristenstad bij grote evenementen extra stallingsplaatsen te creëren. Later werd deze omgedoopt tot Movilo. Dit is een fietsenstallingsysteem voor een diefstalveilige en mobiele stalling van 300 fietsen, opgebouwd uit: 25 fietsenrekken van elk 12 dubbelzijdige fietsplaatsen, een laadsysteem voor het gemakkelijk op- en afladen van de fietsenrekken en een aanhangwagen voor het transporteren van de fietsenrekken. De stad Brugge heeft er momenteel vijf in gebruik en ook de stad Turnhout heeft een Movilo in bezit voor evenementen. In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em></p><p style="text-align:justify;">2009-2016</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Contactgegevens</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Stad Turnhout, Maarten Baeyens, Consulent mobiliteit Turnhout, maarten.baeyens@turnhout.be, tel.: 014 44 33 93 </p><p style="text-align:justify;">Het Movilo ontwerp wordt verzorgd door Verhofsté nv en geproduceerd door Camflex nv. Zij verhuren en ontwikkelen op aanvraag, info@camflex.be, 052 77 90 30. </p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong></p><p style="text-align:justify;">In 2009 schreef de stad Brugge de opdracht uit om een mobiele fietsenstalling te ontwikkelen, die comfortabel en diefstalveilig is voor de fietser en anderzijds gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar voor de mensen die ze moeten plaatsen. Bovendien was een eis dat ze zo weinig mogelijk opslagruimte in beslag nemen. Er rolde een ontwerp uit de bus waarbij 300 fietsparkeerplaatsen gemonteerd staan op een aanhangwagen van 3 meter lang en 1,80 meter breed. Bij een aanvraag voor fietsstallingen wordt de aanhangwagen aangekoppeld en kan men snel ter plaatse zijn. Daar worden de stallingen - zonder moeren of bouten - door de verschillende elementen in elkaar te zetten snel opgebouwd. Elke module omvat 12 hoog-laag-fietshouders, met een h.o.h. afstand van 50 cm. De fietser legt het stuur van de fiets in de houder en maakt het met een fietsslot eraan vast.</p><p style="text-align:justify;">Stad Brugge heeft ondertussen 1.500 stallingen (5 karren van 300 stallingen elk), die intensief worden gebruikt bij evenementen. Ze kunnen ook uitgeleend worden bij de stad, door organisatoren van evenementen op openbaar domein. </p><p style="text-align:justify;">De stad Turnhout beschikt over 1 Movilo en 1 aanhangwagen . Dit zijn dus 25 fietsrekken waar per rek 12 fietsen in geplaatst kunnen worden (6 aan elke zijde). De Movilo wordt gebruikt op evenementen die door de stad worden georganiseerd, of in samenwerking met het stadsbestuur. Momenteel wordt de uitlening geregeld door de dienst evenementen. In Turnhout wordt de Movilo ongeveer 15 a 20 keer per jaar uitgeleend. In de zomer gebeurd het vaak dat de stalling van het ene evenement naar het andere wordt gereden en dat het rek zo voor langere tijd in gebruik is.</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Evaluatie en opvolging</strong></em></p><p style="text-align:justify;">In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;">Pluspunten:</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan flexibel worden opgesteld naargelang de plaats.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan opgedeeld worden en zo op verschillende plaatsen worden gezet.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is een makkelijke oplossing om voor korte tijd veel veilige fietsplaatsen te hebben.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is gemakkelijk op te stellen.</p><p style="text-align:justify;">Minpunten:</p><p style="text-align:justify;">· Aanhangwagen vereist de optie van trekhaak. Stad Turnhout maakt hiervan geen gebruik omdat het vervoer ervan gemakkelijker is in eigen bestelwagen. </p><p style="text-align:justify;">· Als eigenaars van fietsen hun fiets niet komen ophalen terwijl de fiets vastgemaakt is aan het rek, kan er niet opgeruimd worden</p><p style="text-align:justify;">Uitgebreide info vindt u in de bijhorende FICHE.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraathttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/deinze_fietsparkerentolpoortstraat.aspx<p>​<span style="text-align:justify;">Na e</span><span style="text-align:justify;">en ronde participatieavonden voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan in 2014 kwam bovendrijven dat er in het centrum van Deinze veel te weinig fietsparkeerplaatsen zijn. Met name in de Tolpoortstraat waar het handelsapparaat geconcentreerd zit, waren er weinig opties voor de fietser. Daarom werd in Deinze besloten de bestaande autoparkeerplaatsen om te vormen tot fietsparkeerplaatsen. Er werden 11 fietsbeugels geplaatst om de winkelende fietser plaats te bieden. </span></p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em><br>2014<br></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Meer informatie​</em></strong><br>Stad Deinze, mobiliteitsambtenaar Marit De Wilde, <a href="mailto:marit.dewilde@deinze.be">marit.dewilde@deinze.be</a></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong><br>De Tolpoortstraat is de winkelstraat van Deinze. Bovendien verbindt ze het station met de Markt via een oversteek over de Leie (Tolpoortbrug). De Tolpoortstraat is een straat met tweerichtingsverkeer en met fietslogo's gemarkeerd op de rijbaan. Aan twee zijden is er een langsparkeerstrook voorzien. De voetpaden in de straat hebben een standaardbreedte. Voor fietsparkeren waren er tot voor de ingreep geen voorzieningen, waardoor fietsen vaak tegen de gevels werden geplaatst. Dit zorgde voor hinder voor voetgangers.</p><p style="text-align:justify;">In 2014 werden in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan participatieavonden georganiseerd. Hierin kwam het ontbreken van fietsparkeerplaatsen in de winkelstraat naar boven bij zowel bewoners als bezoekers van de winkelstraat. Dit momentum werd door de burgemeester en schepen opgepikt en ze speelden meteen in op de mogelijkheden die zich aanboden: om de Tolpoortstraat aantrekkelijker te maken werden terrassen geplaatst door middel van parklets aan alle horecazaken en werden 11 fietsbeugels geplaatst. Elke parklet neemt een parkeerplaats in, voor de fietsbeugels moesten 3 parkeerplaatsen wijken. De beugels zijn met een relatief grote tussenafstand geplaatst. Zo kunnen fietsen aan de twee kanten van de beugel geparkeerd worden, ook met fietszakken en zelfs bakfietsen vinden een plek zonder dat sturen in elkaar haken of remkabels losgetrokken worden. De fietsparkeerplaatsen kregen de naam Fietshaven mee.</p><p style="text-align:justify;">De plaatsing van de Fietshaven viel samen met de opening van de nieuwe Standaard Boekhandel. De eigenaar werd betrokken in de planning ervan. Bovendien ziet ook de dienst stedenbouw toe op het voorzien van fietsparkeerplaatsen bij nieuwe projecten. De opening van de winkel en de Fietshaven werd opgemerkt door de lokale media en er werd uitgebreid verslag van gemaakt, wat voor positieve reacties zorgde.</p><p style="text-align:justify;">Er bestaat een ruimer fietsparkeerplan in de gemeente Deinze waarbij verschillende plaatsen in het centrum voorzien worden van fietsparkeerplaatsen. Samen met andere maatregelen voor de fiets leverde dit Deinze de titel van Fietsstad 2015 op.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Delft experimenteert met fietsparkeervakkenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/delft_fietsparkeervakken.aspx<p>​De Delftse binnenstad heeft ongeveer 2.000 fietsparkeervoorzieningen, maar het aantal geparkeerde fietsen loopt vaak op tot ruim 3.000. Naast gratis bewaakt parkeren, experimenteert Delft ook met andere manieren om het parkeren van fietsen georganiseerder te laten lopen. Fietsvakken is daar een voorbeeld van. In 2014 heeft Delft een pilot met fietsvakken uitgevoerd om te onderzoeken of ze bijdragen aan het verminderen van het aantal fout gestalde fietsen op trottoirs en of er zo meer kortparkeerplaatsen voor bezoekers gecreëerd kunnen worden. Zo zijn in winkelstraten zoals de Choorstraat, de Oude Langendijk en het Bastiaansplein de fietsnietjes verplaatst naar de zijstraten en op de vrijgekomen ruimtes fietsparkeervakken gerealiseerd. Het pilotproject is inmiddels in samenspraak met ondernemers op een aantal locaties uitgebreid.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>2014-2016</p><p><strong><em>Contactgegevens</em><br></strong>David Polman, Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer, Gemeente Delft, afdeling Advies Ruimte & Economie, <a href="mailto:dpolman@delft.nl">dpolman@delft.nl</a></p><p><strong>Omschrijving<br></strong>Doel van het project was om meer ruimte te creëren voor bezoekers die met de fiets naar de binnenstad komen door kort- en langparkeren meer van elkaar te scheiden. Daarnaast wilde de gemeente het fietsparkeren in het centrum beter ordenen en het aantal fout gestalde fietsen op de trottoirs reduceren. In 2014 heeft Delft een pilot met fietsvakken uitgevoerd om te onderzoeken of ze bijdragen aan het verminderen van het aantal fout gestalde fietsen op trottoirs en of er zo meer kortparkeerplaatsen voor bezoekers gecreëerd kunnen worden.</p><p>De pilot is uitgevoerd in drie verschillende winkelgebieden in het centrum van Delft: de Choorstraat, de Oude Langendijk en het Bastiaansplein. Voorafgaand aan de pilot is in 2013 een fietsparkeerduurmeting uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de aantallen geparkeerde fietsen, de parkeerduur, de locaties en ook de doelgroepen van de verschillende fietsparkeervoorzieningen. Dit onderzoek liet o.a. zien dat een deel van de fietsrekken voor kortparkeren wordt gebruikt en dat een groot gedeelte van de fietsen lang gestald zijn. Ook zetten veel fietsers hun fiets buiten de st​allingen, dicht bij de bestemming. Direct na de pilot is een effectmeting gehouden om inzicht te krijgen in het aantal fout gestalde fietsen voor en na de pilot en ook de tevredenheid ondernemers en bezoekers. Het aantal fout gestalde fietsen is significant verminderd. Op een aantal locaties staan de foutgeparkeerde fietsen in het verlengde van de vakken, wat een indicatie is voor een te kleine capaciteit van de vakken. Voor de tevredenheid van ondernemers en bezoekers zijn interviews afgenomen. Parkeerduurmetingen laten zien dat 40% van de fietsen in de fietsvakken, langer dan 1 uur geparkeerd staat. Door middel van communicatie moet extra worden benadrukt dat nietjes voor langparkeren zijn bedoeld en de vakken er zijn om je fiets eventjes weg te zetten.</p><p>Het scheiden van langstallers en kortparkeerders in straten met veel bezoekers van winkels heeft een positief effect op de beschikbare fietsenstallingen en het foutstallen in de openbare ruimte. Fietsvakken zijn hiervoor geschikt en efficiënt. Fietsvakken op logische plekken (in de buurt van winkels) worden veel gebruikt. Op minder logische plekken worden deze minder goed gebruikt en staan fietsen ook nog bij de winkels. De vakken moeten goed herkenbaar zijn. De oorspronkelijke antracietkleur is bijvoorbeeld gewijzigd naar een blauwe rand met een fietslogo in het midden, om de herkenbaarheid en het gebruik te vergroten.</p><p>Een grote belemmering voor mensen om de fiets in een parkeervak te stallen, is de angst dat de fiets omvalt. Dit is een van de hoofdredenen waarom mensen nog altijd buiten de vakken stallen. Uit de evaluatie kwam de vraag naar voren om binnen de vakken toch enkele nietjes te plaatsen om het omvallen tegen te gaan. Hiervan is uiteindelijk afgezien omdat dit het langstallen teveel in de hand werkt. Mocht het omvallen een groter probleem zijn, kan nader onderzocht worden of bv. enkele palen hetzelfde effect bereiken.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Ondergrondse fietsenstalling Gent Sint Pietershttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Ondergrondse-fietsenstalling-Gent-Sint-Pieters.aspx<p>Het Sint-Pietersstation en de site die errond ligt wordt momenteel grondig gerenoveerd en opgewaardeerd. Niet alleen het station zelf, maar ook de terreinen errond worden aangepakt. Bij de renovatie zijn onder andere ook de vernieuwing van het busstation van De Lijn, een pendelparking en nieuwe fietsenstallingen meegenomen. Op termijn moet de site plaats bieden aan 11.000 fietsen, waarvan een groot deel overdekt en bewaakt. In november 2012 werd alvast een eerste deel van de nieuwe fietsparking onder het busstation van De Lijn in gebruik genomen. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>De hele renovatie en uitbreiding van het project sint-Pieters loopt van 2012 tot 2022. De fietsenstalling onder het busstation van De Lijn is geopend in november 2012, maar is nog niet op zijn volledige capaciteit.</p><p><em>Meer informatie</em><br>Philippe Van Wesenbeeck, Directeur dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning stad Gent, tel. 09/266 78 20, <a href="mailto:dsrp@stad.gent">dsrp@stad.gent</a> </p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>Het hele project Gent sint-Pieters is gestart in 2004 en loopt nog zeker tot 2022. In het project wordt veel aandacht besteed aan de verschillende modi die een dergelijke site samenbrengt. Voor fietsers is er bijzondere aandacht gegaan naar de stalling van de vele fietsen. Op termijn zullen 11.000 fietsers hun fiets kwijt kunnen in een van de al dan niet bewaakte en overdekte fietsenstallingen. Op 6 november 2012 werd een deel van de fietsparking onder het busstation van De Lijn alvast in gebruik genomen. Deze ondergrondse parking op -1 biedt momenteel plaats aan een kleine 2400 fietsen. Ook aan de achterzijde van het station werd een ruime parking (3500 plaatsen) voorzien.<br>De fietsenstalling onder het busstation van De Lijn is bereikbaar via twee hellingen, een komende van het Maria Hendrikaplein en een komende van de Koningin Fabiolalaan. Vanuit de parking is er een rechtstreekse toegang tot het station enerzijds en tot de autoparking anderzijds. Bij de uitvoering is veel aandacht geschonken aan een mooie inplanting van de fietsparking in het geheel, kwalitatieve materialen en comfort voor fietsers. Er zijn twee zachte hellingen, trappen en een hellende tuin. De hellingen zijn makkelijk en veilig op en af te fietsen door de comfortabele hellingsgraad en vlakke onderbrekingen om de snelheid te remmen en/of op adem te komen. De toegangen zijn zeer breed, 19m voor de oostelijke hellingen (Maria Hendrikaplein) met een nuttige ruimte van 8m33 tussen de dorpels en 5m tot 8m voor de westelijke helling (Koningin Fabiolalaan). Er is gekozen voor een licht gekleurde materialen om lichtweerkaatsing te bevorderen. Kwalitatieve Ledverlichting zorgt voor gepaste verlichting. </p><p>Omdat het hele project nog niet is afgewerkt is er nog geen evaluatie gebeurd, maar wat wel vast staat is dat de parking goed wordt gebruikt.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur
Lokfiets wordt ingezet tegen fietsdiefstallenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Lokfiets-wordt-ingezet-tegen-fietsdiefstallen.aspx<p>In juli 2015 werd in de politiezone MINOS (Mortsel, Boechout, Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem) een lokfiets ingezet tegen fietsdiefstallen. Door een gps-zender in de fiets, wordt de politie op de hoogte gebracht indien de fiets in beweging is en waar de fiets gelokaliseerd is om op die manier daders op te sporen. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>2015 </p><p><em>Meer informatie</em><br>Politiezone MINOS, Tel. 03 451 98 50 </p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>Om het grote aantal fietsdiefstallen aan te pakken, startte de politiezone in juli 2015 met het inschakelen van een lokfiets. Deze fiets wordt uitgerust met een gps-zender en op een diefstalgevoelige plaats gestald. Diefstalgevoelige plaatsen zijn vaak haltes van het openbaar vervoer en autoparkings. Indien de fiets gestolen wordt, dan wordt dit door de software die met de gps-zender verbonden is opgemerkt en worden de politiediensten gewaarschuwd. Daarop schieten zij in actie om de dader op te sporen. De personele inzet is miniem, want er wordt enkel gereageerd indien de fiets gestolen wordt. Overdag zijn dit de wijkondersteuningsteams, ’s nachts de interventieteams.<br> <br>Bij de start van het project werd gebruik gemaakt van één lokfiets. Deze werd tweemaal ingezet en ook telkens binnen een tijdspanne van 24 uur gestolen. Hierdoor werd de politie naar de daders en 15 andere gestolen fietsen geleid. Dit spoorde de politiezone aan een aanvraag in te dienen om het project verder te zetten en uit te breiden naar twee fietsen. Het parket beslist daarna of er toelating gegeven wordt, gezien deze maatregel onder de wetgeving van ‘Bijzondere opsporingsmethoden’ (BOM) valt. </p><p>De doelstelling is tweeledig en omvat enerzijds de daling in het aantal fietsdiefstallen en anderzijds het identificeren en bestraffen van de daders. Door het gebruik van de lokfiets werden al enkele daders betrapt. Of de lokfiets daadwerkelijk een impact heeft op een daling van het aantal diefstallen, is nog te vroeg om te besluiten. Deze aantallen zijn nog niet bekend sinds de start van het project en worden ook door andere factoren beïnvloed. Het project werd wel overgenomen in andere politiezones en steden. De zones Grens, Schoten, Noord en Voorkempen (allen in provincie Antwerpen) hebben ook besloten een lokfiets in te zetten. Daarnaast heeft ook Gent een drietal fietsen ingezet, is men in Leuven met een proefproject gestart en werd in Mechelen in december ook een lokfiets ingeschakeld.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatieGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Mobiele fietsenstalling in Hasselthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-in-Hasselt.aspx<p>De stad Hasselt plaatste in april 2015 een mobiele fietsenstalling aan de Kunstlaan, ter hoogte van het cultureel centrum. De bedoeling van de fietsenstalling is bewustzijn creëren rond de openbare ruimte en de invulling daarvan. De fietsenstalling vervangt immers één autoparkeerplaats. De bedoeling is om deze fietsenstalling een tijdje te laten staan, zodat men er aan gewoon kan worden. Daarna wordt de fietsenstalling weer verplaatst, en komt er een permanente stalling in de plaats.</p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>De plaatsing van de eerste fietsenstalling gebeurde in april 2015. </p><p><em>Meer informatie</em><br>Maarten De Schepper, Stad Hasselt – dienst mobiliteit & parkeren, AC Groenplein, Groenplein 1, 3500 Hasselt, tel: 011/23 93 61, fax: 011/22 33 63</p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>De stad Hasselt wenst ten volle in te zetten op de fiets als verplaatsingsmiddel in de stad. Daarvoor neemt ze tal van maatregelen. Eén daarvan is een opvallende mobiele fietsenstalling. Met de fietsenstalling wil de stad mensen bewust maken over de mogelijke invulling die je kan geven aan de openbare ruimte. Kies je voor het behoud van één parkeerplaats of creëer je een fietsenstalling voor 10 fietsen? <br> <br>Bij de plaatsing van de eerste fietsenstalling in de Kunstlaan, die feestelijk werd geopend, waren burgers niet betrokken. Er kwamen veel reacties op de mobiele fietsenstalling, zowel positieve als negatieve. De stad is van plan om nog vijf mobiele fietsenstallingen te plaatsen in het centrum. Hierbij zal er meer ingezet worden op participatie, in de eerste plaats met de buurtbewoners<br> <br>Er komt in 2016 tevens een monitoringsysteem om alle fietsenstallingen systematisch te tellen. <br> <br>De fietsenstaling zelf kost (inclusief levering) zo’n €8000, en is afkomstig van Cyclehoop, een bedrijf uit Londen. In het project waren de dienst mobiliteit en de uitvoerende dienst betrokken. Er is geen monitoring gebeurd van het gebruik van de fietsenstalling. Het lijkt er echter op dat de doelstelling om bewustzijn te creëren bij de bewoners en bezoekers van de stad geslaagd is.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes
Fietssatelietpunten op industrieterrein Ravenshouthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietssatelietpunten-op-industrieterrein-Ravenshout.aspx<p style="text-align:justify;">De fietssatellietpunten op het bedrijventerrein Ravenshout zijn fietsstallingen op strategische locaties: aan een carpoolparking, of een bushalte. De bedoeling is om werknemers te stimuleren voor de combinatie carpool + fiets of bus + fiets te kiezen in plaats van de wagen. </p><p style="text-align:justify;">Het industrieterrein ligt op het grondgebied van drie gemeentes in de provincie Limburg: Beringen, Ham en Tessenderlo. Er werd dan ook gekozen voor drie fietssatellietpunten: een per gemeente. De fietssatellietpunten kaderen in het EFRO-project ‘Eurologisch op weg’ dat opgestart werd in 2011. Het doel van het project was de industriezone Ravenshout beter bereikbaar te maken voor haar werknemers. Het is de bedoeling om het autogebruik voor het woon-werk pendelen van en naar de site te verminderen met 10% tegen 2018. De mobiliteitsstudie bij de aanvang van het project toonde aan dat 85% van de werknemers met de wagen naar het werk ging. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>2011-2015<br> <br><em>Meer informatie</em><br>Iessa Kalaai, Mobidesk Limburg, <a href="mailto:Iessa.kalaai@limburg.be">Iessa.kalaai@limburg.be</a>, tel. 011 23 83 22<br>Ronald Wolfs, De Lijn, <a href="mailto:Ronald.Wolfs@delijn.be">Ronald.Wolfs@delijn.be</a>, tel. 011/854.222</p><p><br><strong>Projectbeschrijving</strong></p><p style="text-align:justify;">In het kader van het EFRO-project “€-logisch op weg” dat tot doel heeft om werkgevers, werknemers en werkzoekenden zoveel mogelijk te betrekken bij een zo duurzaam mogelijk woon-werk verkeer. </p><p style="text-align:justify;">De fietssatellietpunten waren één van de acties die werden uitgevoerd. Dit zijn fietsenstallingen op strategische locaties: bij een carpoolparking, of een druk bediende bushalte. Op die manier kunnen werknemers die niet het hele woon-werk traject met de fiets kunnen afleggen, toch een deel met de fiets doen. Men kan een fiets huren of kopen uit de fietsenstalling, of ook een eigen fiets plaatsen. Aan de uitvoering van de fietssatellietpunten ging een heel traject vooraf. In eerste instantie werd een mobiliteitsstudie uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar de bereikbaarheid van het industrieterrein. Er werd eveneens gekeken naar de bushaltes die het meest gebruikt werden en het drukst bediend zijn. </p><p style="text-align:justify;">Vervolgens werd een stuurgroep opgericht die aan de slag ging met de resultaten van de studie, om de praktische uitwerking van de fietssatellietpunten vast te leggen. Daarin zaten, naast de partners in het EFRO-project (provincie Limburg, de gemeentes Beringen, Ham en Tessenderlo), onder meer ook De Lijn, de werkgevers, en de POM Limburg.</p><p style="text-align:justify;">De feestelijke opening vond plaats begin september 2015. Om dit te promoten, werd er in augustus campagne gevoerd. Deelnemers konden instappen in het project via een proefpakket, aan een lagere prijs. Als toemaatje kregen ze gratis een tienrittenkaart van De Lijn er bovenop. </p><p>  </p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Ondergrondse buurtparking met fietsenstallinghttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Ondergrondse-buurtparking-met-fietsenstalling.aspx<p style="text-align:justify;">Op 1 mei 2013 werd op het Van Hombeeckplein in Berchem een buurtparking geopend voor 100 wagens. Er is ook plaats voorzien voor een 70-tal fietsers. De parking is mooi geïntegreerd in het openbaar domein.</p><p><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>De parking werd geopend op 1 mei  2013.</p><p><em>Meer informatie</em></p><p>Jan Verhaert, Afdelingshoofd Mobiliteit Stad Antwerpen,  Tel +32 (0) 3 338 22 21, <a href="mailto:jan.verhaert@stad.antwerpen.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;">jan.verhaert@stad.antwerpen.be</span></a></p><p><strong>Projectbeschrijving</strong> </p><p>De stad Antwerpen wil graag dat buurtbewoners hun wagens en fietsen zoveel mogelijk parkeren weg van de straat. Om aan de vraag tegemoet te komen realiseerde ze daarom in Berchem op het Van Hombeeckplein een buurtparking. Bewoners kunnen er een plaatsje huren voor hun wagen, maar ook voor hun fiets. Toegang tot de parking gebeurt via een hellend vlak. Zowel auto's, fietsers als voetgangers gebruiken de zelfde in- en uitgang. Op de ramp is er een brede trap en een handige sleuf voorzien om met de fiets aan de hand naar beneden en boven te rijden. Voor 5 euro per maand kan je je fiets veilig en comfortabel parkeren. </p><p>Nu de parking ruim twee jaar open is, wordt vastgesteld dat de fietsenstalling nog niet 100% wordt benut. Blijkbaar zijn bewoners niet bereid 5 euro per maand neer te tellen voor een fietsparkeerplaats. Daarenboven blijkt de ramp ook niet ideaal om met een zware bakfiets op- en neer te rijden.  </p><p>Het doel van de stad om wagens inpandig te stallen is wel gehaald. De parkeerdruk in de buurt is gedaald en de autoparkeerplaatsen in de parking zijn allemaal verhuurd.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en InfrastructuurGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Leidraad fietsdiefstalhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Leidraad-fietsdiefstal.aspx<p style="text-align:justify;">​​​​De Federale Overheid heeft in 2014 een vademecum gepubliceerd ter preventie van Fietsdiefstal.  Uitgangspunt is de constatatie dat de Federale Politie alleen al jaarlijks meer dan 36.000 Fietsdiefstallen registreert. Er zijn er echter zeker meer, aangezien minder dan de helft van de bestolen fietsers aangifte van de diefstal doet. Alhoewel de publicatie zich in eerste instantie richt tot (lagere) overheden, met name gemeenten, wordt uitgebreid aandacht besteed aan preventie tegen fietsdiefstal in verschillende, ook particuliere omgevingen: bij individuele gebouwen, attractiepolen als bedrijven, scholen en evenementen, bij het openbaar vervoer en bij parkings. De gemeente kan immers het preventiebeleid doorgeven aan of toepassen op deze locaties. </p><p style="text-align:justify;"><strong>Gegevens</strong></p><p style="text-align:justify;">Jaar van uitvoering: 2014</p><p style="text-align:justify;">Contactgegevens: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Documentatiecentrum - Waterloolaan 76, 1000 Brussel - E-mail: <a href="mailto:infodoc@ibz.fgov.be"><span style="text-decoration:underline;">infodoc@ibz.fgov.be</span></a>  - Faxnummer: 02/557 35 22</p><p>De publicatie is afgewerkt en online beschikbaar op <a target="_blank" href="https://www.besafe.be/kennisdatabank/fietsdiefstal-wat-kan-u-er-als-overheid-tegen-doen-leidraad">http://besafe.jdbi.eu/kennisdatabank/fietsdiefstal-wat-kan-u-er-als-overheid-tegen-doen-leidraad​</a>.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Uitvoering</strong></p><p style="text-align:justify;">De leidraad is uitgewerkt in samenwerking met de fietsersverenigingen. Hij geeft aanbevelingen op verschillende terreinen en niveaus:</p><ul style="text-align:justify;"><li>Projectmanagement: hoe een beleid en een actieplan tegen fietsdiefstal uitwerken in samenwerking met de betrokken actoren in de gemeente? Hoe realiseren en evalueren?</li><li>De realisatie van de nodige infrastructuur: waar en hoe inplanten, hoeveel stallingen, welke parkeersystemen, hoe onderhouden…;</li><li>Betrekken, informeren en sensibiliseren van de fietser: advies over parkeren en fietssloten, aankoop van een tweedehandsfiets, aangifte van diefstal, graveren van de fiets</li><li>Handhaving aan de hand van 'lokfietsen', camera's, een aanpak voor 'achtergelaten fietsen.</li></ul><p style="text-align:justify;">Inspirerende praktijkvoorbeelden zijn toegevoegd van de gemeenten Boom, Brugge, Gent, Roeselare, Sint-Niklaas, Oostende en Koksijde, de Provincies Limburg en Vlaams-Brabant, de Politiezones Vlas (Kortrijk) en  Meetjesland.</p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren
Ruimtelijk geïntegreerde fietsenstalling station Wetterenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Ruimtelijk-geïntegreerde-fietsenstalling-station-Wetteren.aspx<p style="text-align:justify;">De fietsparking aan het station van Wetteren is geïntegreerd in de andere functionele onderdelen van het station tijdens het herontwerp van de stationsomgeving. Zo werd de fietsparking ingebed in de onderdoorgang onder de sporen. Dit draagt bij aan de sociale controle in de onderdoorgang en zorgt tevens voor een zeer vlotte connectie tussen fiets stalplaats en de spoorperrons. Tijdens de uitwerking van het vernieuwde ontwerp, en ook bij de uitvoering ervan, was een intensieve samenwerking tussen de gemeente, de NMBS en De Lijn. Bovendien werden ook externe belanghebbenden zoals omwonenden, nutsmaatschappijen ea. intensief bij de uitwerking betrokken.</p><p style="text-align:justify;"><em>Jaar van uitvoering</em></p><p style="text-align:justify;">Ontwerp: 1998 – 2001, Uitvoering: 2001 - 2003</p><p style="text-align:justify;"><em>Meer informatie</em></p><p style="text-align:justify;">Stephan Van Den Langenbergh, Technum Tractebel – Senior Architect, tel: 09/240 09 98, <a href="mailto:Stephan.vandenlangenbergh@technum-tractebel.be"><span lang="EN-US" style="text-decoration:underline;">Stephan.vandenlangenbergh@technum-tractebel.be</span></a></p><p style="text-align:justify;">Joke Zanders, Gemeentebestuur Wetteren – Dienst Mobiliteit, tel: 09/369 34 15, <a href="mailto:mobiliteit@wetteren.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;">mobiliteit@wetteren.be</span></a></p><p style="text-align:justify;"><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p style="text-align:justify;">De ontwikkeling van de fietsparking aan het station van Wetteren was een onderdeel van een breder project: de volledige herinrichting van de stationsomgeving. Er werd een geïntegreerde visie ontwikkeld waarin de functies van alle elementen op elkaar afgestemd zijn om het station als intermodaal knooppunt te ontplooien. De nieuwe fietsparking moest afgestemd zijn op de andere functionele onderdelen van het station, waarbij verschillende functies elkaar versterken. Zo zorgt de integratie van de fietsenstalling met de onderdoorgang onder de sporen bijvoorbeeld voor meer sociale controle in de onderdoorgang onder de sporen en een veiliger gevoel. Er werd bovendien vermeden om de fietsenstalling, die typisch een grote oppervlakte inneemt, vlakbij het kleine, maar historisch waardevolle stationsgebouw te plaatsen. </p><p style="text-align:justify;">Er werden ongeveer 20 fietsrekken geplaatst, wat neerkomt op een capaciteit voor de fietsenstalling van ongeveer 500 fietsen. Voor de uitwerking van een geïntegreerde visie op de stationsomgeving trad het gemeentebestuur in dialoog met  bevoegde instanties in het stationsgebied: de NMBS en De Lijn. Elke fase van het ontwerp is inhoudelijk ter bespreking aan hen voorgelegd, voor de werken die specifiek tot hun bevoegdheid behoorden is hun technisch advies gevraagd. Zo zorgde de plaatsing van de fietsenstalling in de onderdoorgang onder de sporen voor de vraag of het plaatsen van een fietsenstalling op helling geen problemen zou veroorzaken. Dit werd experimenteel afgetoetst en bleek geen probleem te vormen. </p><p style="text-align:justify;">Ook de integratie van de overkapping over perron, onderdoorgang en fietsenstalling was een nieuw element, dat op voorhand afgetoetst moest worden. De voorontwerpen en het finale ontwerp van de nieuwe stationsomgeving werden aan het publiek voorgesteld. Een tweetal weken voor de publieke infovergadering werden panelen met de beschrijving van het voorontwerp gepubliceerd in het stationsgebouw. Zo kon iedereen die dat wilde zich hierover informeren en zijn mening geven tijdens de publieke vergaderingen. Ook tijdens de uitvoering van het project was er intensieve participatie van externe partijen zoals nutsmaatschappijen, omwonenden, etc. Deze aanpak zorgde ervoor dat de werfvergaderingen steeds uitgebreid en drukbezocht waren maar dat het ontwerp zelfs tijdens de uitvoeringsfase door alle partijen kritisch is bekeken en waar mogelijk is bijgestuurd. Zo werd de geïntegreerde visie op spooronderdoorgang, schuilgelegenheid, fietsenstalling, busstation en pendelparking, ook effectief gerealiseerd. In 2012 werd een bijkomend fietsenrek met 144 plaatsen (6 rekken van 24 plaatsen) geplaatst aan de zuidelijke kant van de sporen. De overkapping van deze bijkomende fietsenstalling is evenwel nog niet gerealiseerd.</p><p style="text-align:justify;">Totale kostprijs voor volledige herinrichting van de stationsomgeving: 3.234.726€ (excl. BTW). Het is niet mogelijk om een kostprijs te geven voor geïntegreerd ontwerp van fietsenstalling afzonderlijk. De stalling zelf kwam van de NMBS en de kostprijs (inclusief plaatsing) ligt in de grootteorde van 10 000 à 20 000€. Financiële bijdragen van (€ of %):</p><ul style="text-align:justify;"><li>Vlaamse overheid - bijdrage uit fonds voor stadsvernieuwing: circa 5%</li><li>Gemeente Wetteren: 40%</li><li>NMBS: 40%</li><li>De lijn: 15%</li></ul><p style="text-align:justify;">De fietsenstalling kent een enorm succes, met zelfs een overbezetting. Regelmatig wordt een weesfietsenactie gehouden, en worden weesfietsen in samenwerking met de lokale politie verwijderd. In 2012 zijn bijkomende fietsenrekken geplaatst aan de zuidkant van de sporen, omdat de capaciteit van de ondergrondse fietsenstalling ontoereikend was. Dit heeft echter het probleem aan de noordkant van het station niet opgelost, waardoor er ten noorden van de sporen anno 2015 nog steeds veel los gestalde fietsen staan. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen met De Lijn en de NMBS. Een overkapping gecombineerd met een fietsgoot in de trappen onder de sporen zou misschien soelaas kunnen bieden. Ook het volledige project (de vernieuwing van de stationsomgeving) werd positief geëvalueerd en ontving onder andere de Prijs Wivina Demeester (voor het deeldomein infrastructuur) van de Vlaamse Bouwmeester in 2005.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur
Met fiets naar de stad, verder met de buggyhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Leuven_Stalling_Fochplein.aspx<p>De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad een zeer hoog aantal fietsers. De fietsparkeervraag is er dan ook erg hoog en het toegankelijk houden van voetpaden en doorgangen is een uitdaging voor de stad. Bij de heraanleg van het Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein) in het hart van de binnenstad besloot de stad Leuven om een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage voor 550 te voorzien in combinatie met verschillende diensten, zoals een dienst voor kleine fietsherstellingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, lockers voor boodschappen, openbare toiletten en een buggypunt waar buggy's gratis kunnen worden uitgeleend. Deze laatste dienst is uniek in Vlaanderen en is een schot in de roos.</p><p><em>Jaar van uitvoering<br></em>De fietsenstalling werd geopend op 22 september 2012. Het buggypunt kwam er op 1 mei 2014 bij.</p><p><em>Meer informatie: <br>S</em>tad Leuven, Arne Smeets, tel: 016 27 23 53, <a href="mailto:arne.smeets@leuven.be"><span lang="FR" style="text-decoration:underline;">arne.smeets@leuven.be</span></a><br>Stad Leuven, Afdeling samenleven en diversiteit (voor Buggypunt), tel: 016 27 26 18, <a href="mailto:samenleven@leuven.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;">samenleven@leuven.be</span></a><br>APCOA, tel: 016 29 93 23, <a href="mailto:info@citydepot.be"><span lang="NL" style="text-decoration:underline;"></span></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be">fietsenparking</a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><span lang="NL" style="text-decoration:underline;"><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be">.leuven@apcoa.be</a><br></span></p><p><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p>De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad een zeer hoog aantal fietsers. De fietsparkeervraag is er dan ook erg hoog en het toegankelijk houden van voetpaden en doorgangen is een uitdaging voor de stad. Om de fietsparkeercapaciteit te verhogen wordt daarom ingezet op het verhogen van het aantal plaatsen op strategische locaties waar veel bezoekers samenkomen, zoals de oude binnenstad, het commerciële en toeristische centrum van Leuven. Tegelijkertijd wil men het winkelend publiek diensten aanbieden die de keuze voor de fiets vergemakkelijken, nl een fietshersteldienst tijdens het winkelen, lockers voor de boodschappentassen en sinds mei 2014 ook deelbuggy's. Kortom: oplossingen aanbieden voor de redenen waarom toch vaak voor de auto gekozen wordt. Op het Rector De Somerplein zijn horecazaken en winkels gelegen en het plein vormt ook het begin van de winkelas naar het station, de Bondgenotenlaan. Ook is het De Somerplein op het station na de belangrijkste halte voor de bussen van De Lijn met dagelijks 17.000 reizigers die hier op- en afstappen.</p><p>Bij de heraanleg van dit plein (het vroegere Fochplein) in het hart van de binnenstad besloot de stad Leuven om een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage te voorzien in combinatie met verschillende diensten, zoals een dienst voor kleine fietsherstellingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, 189 gewone en 8 gekoelde lockers voor boodschappen, openbare toiletten en een buggypunt waar 7 kinderwagens gratis kunnen worden uitgeleend. Zo hoeven boodschappentassen niet de hele dag worden meegezeuld en ouders die hun kind(eren) met de bakfiets, fietskar of op het fietsstoeltje vervoeren beschikken over de mogelijkheid het vervolg van hun verplaatsing te voet in combinatie met de buggy te doen. De fietsenstalling werd geopend op 22 september 2012. Het buggypunt kwam er op 1 mei 2014 bij.</p><p>Om een zo hoog mogelijke parkeercapaciteit te bereiken werd gekozen voor de dubbeldekstalling waarbij 2 fietsen boven elkaar geparkeerd kunnen worden. De stalling biedt zo plaats aan 550 fietsen. De stalling is open, bewaakt en gratis van 8u tot 24u van zondag tot woensdag en van 8u tot 03u van donderdag tot zaterdag. Fietsen die in de stalling overnachten kunnen dat voor 3 euro. Meer dan een manier om inkomsten te vergaren, wil men vooral ontmoedigen dat de stalling als weekendparking voor studenten gebruikt wordt (die daarvoor aan het station terecht kunnen), die zo de plaats innemen van de bezoekers.</p><p>Na een langzame start gaat de bezettingsgraad van de parking in stijgende lijn. De gemiddelde bezettingsgraad ligt bij 31%, al is het in de weekends en tijdens evenementen beduidend drukker. In december was er zelfs een gemiddelde bezettingsgraad van 38%. Van 1 mei tot eind 2014 vonden er meer dan 500 uitleningen bij het buggypunt. In het fietsherstelpunt worden gemiddeld 370 herstellingen per maand uitgevoerd. Aandacht voor zichtbaarheid en comfortabel binnenfietsen van de stalling is van groot belang om een ondergrondse fietsenstalling te laten werken. Om de stalling meer bekend te maken bij de gebruikers werden er dan ook verschillende communicatiecampagnes rond gevoerd.</p><p>De bezetting van de stalling wordt dagelijks, op vaste tijdstippen gemeten. Vanuit de stad wordt er steekproefsgewijs geteld en gecontroleerd of de dienstverlening op pijl verloopt. Op dit moment zoekt de stad naar manieren om de stalling via een abonnementsformule ter beschikking te stellen van omwonenden zonder inpandige stallingsmogelijkheid die een stallingsbehoefte hebben. Echter, het kortparkeren voor bezoekers blijft prioriteit. </p><p>Voor de bouw van de fietsenstalling werd 2.257.000 euro inclusief btw uitgegeven. De uitbating door Apcoa heeft een maandelijkse kost van 34.000 Euro voor stad Leuven. Daarbij inbegrepen zijn de personeelsinzet voor het fietsherstelpunt en bewaking van de stalling, het onderhoud van de publieke toiletten en het beheer van de uitleen van de buggies. Sinds de start van de ondergrondse fietsenstalling draait deze op de inkomsten van de stalling en de maandelijkse bijdrage van de Stad Leuven.</p><p>Het buggypunt is een proefproject waarvoor via verschillende innovatiemiddelen en subsidies budget verzameld wordt. Hiermee kan Buggybooker een uitrol voorbereiden naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland.  </p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Weesfietsen aanpakken met de sociale economie te Sint-Niklaashttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Weesfietsenaanpak-Sint-Niklaas.aspx<p style="text-align:justify;">Sinds 2010 heeft de Stad Sint-Niklaas heeft een samenwerkingsovereenkomst met sociale werkplaats Den Azalee voor het ophalen, stockeren en terugbezorgen of verkopen of afvoeren van weesfietsen. Dankzij deze samenwerking wordt de fietsparkeercapaciteit optimaal benut en verdwijnen achtergelaten fietsen uit het stadsbeeld.</p><p style="text-align:justify;">Jaar van uitvoering: 2010 tot heden</p><p style="text-align:justify;">Meer informatie: Tom De Caigny, Dienst Mobiliteit stad Sint-Niklaas, tel: +32 3 778 32 50, <a href="mailto:Tom.decaigny@sint-niklaas.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;">Tom.decaigny@sint-niklaas.be</span></a>  </p><p style="text-align:justify;"><strong>Meer parkeercapaciteit en minder diefstal en vandalisme</strong></p><p style="text-align:justify;">Het doel van sociale werkplaats Den Azalee is enerzijds het verstrekken van opleiding en tewerkstelling aan mensen die weinig of geen kansen hebben op de arbeidsmarkt en anderzijds met steden en gemeente op zoek gaan naar opdrachten die voor de gemeente te belastend zijn. Eén van die opdrachten is de aanpak van weesfietsen. De doelstelling van die opdracht is om de fietsparkeercapaciteit op het openbaar domein en aan het station zo optimaal mogelijk te gebruiken door achtergelaten voertuigen te verwijderen. Het is een uitdaging om op de schaarse openbare ruimte met zo weinig mogelijk dure investeringen aan de groeiende vraag naar fietsparkeren te voldoen. Bovendien zorgt het ruimen van weesfietsen voor een ordelijkere fietsenstalling, wat de kans op fietsdiefstal en vandalisme verkleint. Ook vergroot het de bereikbaarheid met de fiets en worden inwoners en pendelaars indirect gestimuleerd om de fiets te nemen.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Aanpak</strong></p><p style="text-align:justify;">In Sint-Niklaas bevindt zich de grootste hoeveelheid achtergelaten fietsen in de stationsomgeving. Den Azalee verwijdert er iedere vijf weken weesfietsen. Wekelijks verwijderen ze ook weesfietsen van het grondgebied van de stad. Dit gebeurt in aanwezigheid van een medewerker van de stadsdienst. In de stationsomgeving worden weesfietsen geïdentificeerd aan de hand van een verklikkerlintje (een waarschuwing dat de fiets binnen een welbepaalde termijn verwijderd zal worden als het lintje er nog aan hangt). Elders worden ze verwijderd op aanwijzen van burgers, politie en stadswachten. De fietsen worden opgehaald met een bestelwagen met een duidelijke verwijzing "Ophaaldienst Den Azalee – in samenwerking met de stad Sint-Niklaas". De medewerkers zijn uitgerust met kniptangen en een slijpmachine om de sloten te verwijderen. Bovendien staat Den Azalee ook in voor het schoonmaken en verwijderen van zwerfvuil in de openbare fietsenstallingen in Sint-Niklaas en het uitbaten van het Fietspunt. De eigenaars van de fietsen kunnen hun fiets ophalen in de fietsenstockeerplaats op vertoon van een geldig proces-verbaal met een beschrijving van de fiets of van de uitnodiging die verstuurd wordt in het geval van gegraveerde fietsen. Alle gevonden fietsen kunnen bekeken worden via www.gevondenfietsen.be. De fietsen worden gedurende drie maanden gestockeerd. Daarna worden ze eigendom van de stad of gemeente, die ze door Den Azalee laat opknappen en verkopen in De Kringwinkel.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Samenwerkingsovereenkomst</strong></p><p style="text-align:justify;">Het project rond weesfietsen is een onderdeel van een ruimere samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage) die ook het ophalen en verwerken van andere op het openbaar domein gevonden goederen inhoudt, het uitbaten van het Fietspunt en het graveren van fietsen. Ter ondersteuning van deze activiteiten ontvangt Den Azalee van de stad een toelage. De stad detacheert een halftijdse medewerker voor administratieve en praktische ondersteuning van alle activiteiten die in de samenwerkingsovereenkomst worden beschreven. De stad neemt ook de kosten op zich van het afvoeren van de restfractie van de fietsen naar de afvalverwerkingsbedrijven. Op verzoek van de partijen en alleszins minstens één keer per jaar wordt een overleg georganiseerd waarin de volledige samenwerking tussen de stad en Den Azalee wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Bij een aanzienlijke inkrimping of uitbreiding van het werkvolume kan elke partij een herziening van de overeenkomst vragen. </p><p style="text-align:justify;"><strong>Jaarlijks zo'n 500 fietsen</strong></p><p style="text-align:justify;">In 2012 werden in Sint-Niklaas 448 fietsen opgehaald. In 2013 waren dat 559 fietsen, waarvan 40 fietsen werden terugbezorgd aan de eigenaar. Er komen gemiddeld 20 bezoekers per maand  in de fietsenstockeerplaats. Het project zorgt voor minder achtergelaten fietsen in het stadsbeeld en een optimaler gebruik van de fietsparkeercapaciteit. Vooral bij grotere fietsenstallingen zoals aan het station en het zwembad wordt regelmatig de impact op de parkeercapaciteit geëvalueerd.</p><p style="text-align:justify;">Een onopgeloste vraag is waarom zo weinig eigenaars hun fiets terug komen ophalen, ondanks de inspanningen van de stad.</p><p><br> <br><br> </p><p> </p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Brasschaat geeft fiets ruim parkeerplaats aan openbaar vervoerashttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Openbaar-vervoer-en-fiets-parkeren-Brasschaat-.aspx<p>De gemeente Brasschaat heeft heel wat fietsenstallingen geplaatst op centrale plaatsen in de gemeente, en ook op plaatsen buiten het centrum in de nabijheid van haltes van het openbaar vervoer. Deze kwalitatieve fietsenstallingen zijn verlicht, overdekt en zo gelokaliseerd om het multimodaal transport (fiets en bus) significant te vergemakkelijken.  De gemeente Brasschaat heeft dit project voor een groot stuk zelf gefinancierd en uitgewerkt, in samenwerking met een internationaal bedrijf gespecialiseerd in stadsmeubilair. Een alternatief hiervoor is het gebruiken van het aanbod aan halte accommodatie van De Lijn. In dit geval neemt het Vlaams Gewest 75% van de plaatsingskost op zich.</p><p><em>Jaar van uitvoering<br></em>2008-nu</p><p><em>Meer informatie<br></em>Stijn Derkinderen, gemeente Brasschaat - mobiliteitsdeskundige, +32 3 650 02 95, <a href="mailto:Stijn.Derkinderen@brasschaat.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;"></span></a><a href="mailto:Stijn.Derkinderen@brasschaat.be">Stijn.Derkinderen@brasschaat.be</a><a></a><a><br></a>Danny Joos, De Lijn Antwerpen – medewerker halte installaties, +32 3 218 15 73, <a href="mailto:Danny.Joos@delijn.be"><span lang="EN-US" style="text-decoration:underline;">Danny.Joos@delijn.be</span></a><br> </p><p><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p>Dit project draagt bij tot het verhogen van het aandeel van de fiets in multimodale vervoersstromen, door een betere wisselwerking tussen fiets en openbaar vervoer. Dit wordt gerealiseerd door het plaatsen van kwalitatieve fietsstallingen in de buurt van bushaltes, zodat mensen hun fiets op een efficiënte en veilige manier kunnen stallen. Een kwalitatieve fietsenstalling is verlicht en overdekt, is ingeplant op de juiste locatie (vlakbij vertrekhalte OV) en de afstand tussen de fietsen moet voldoende groot zijn. De gemeente Brasschaat bepaalde eerst op welke locaties fietsenstallingen van nut kunnen zijn. Dit gebeurde door meldingen en waarnemingen van gestalde fietsen in nabijheid van openbaar vervoer. Vervolgens heeft de gemeente zelf de plaatsing uitgevoerd van de fietsvoorzieningen; dit deels in samenwerking met een multinationaal bedrijf, gespecialiseerd in stadsmeubilair. Deze opdracht is een onderdeel van een breder raamcontract tussen de gemeente en dit bedrijf.</p><p>Een alternatieve manier om de plaatsing van fietsvoorzieningen in de buurt van bushaltes uit te werken is een samenwerking met De Lijn. In dit geval zal De Lijn meestal zelf de halte accommodatie plaatsen. De Lijn heeft een informatie brochure met daarin het aanbod aan gesubsidieerde halte accommodatie: <a href="http://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/halteaccomodatie.html"><span lang="EN-US" style="text-decoration:underline;">http://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/steden-gemeenten/halteaccomodatie.html</span></a>. Het Vlaams Gewest neemt 75% van de plaatsingskosten op zich. De kostprijs voor het leveren en plaatsen van een verlichte en overdekte fietsenstalling van 10 meter bij 2,5 meter is 12 500€ exclusief BTW. Binnen het aanbod van De Lijn kost een overdekte en verlichte stalling van 4 meter bij 2 meter, ongeveer 6000€ exclusief BTW. Het Vlaams Gewest neemt wel 75¨% van de totale kostprijs op zicht.</p><p>De fietsenstallingen worden vrij intensief gebruikt. De behoefte aan nieuwe fietsstallingen wordt continu afgetoetst door de gemeente. Indien er veel geparkeerd wordt buiten de stallingen dan is dit een teken dat er extra fietsstallingen nodig zijn. Hierbij maakt de gemeente gebruik van meldingen over fietsen die buiten de stallingen geparkeerd zijn. Een belangrijk leereffect is dat de fietsenstallingen kwalitatief moeten zijn om het gebruik ervan te bevorderen. Een onderdeel hiervan is de precieze inplanting van de stallingen. Indien de fietsenstallingen verkeerd geplaatst zijn, dan worden deze merkbaar minder gebruikt. Zo was er een fietsenstalling aan de halte voor buslijn 640, waar bussen stopten op hun traject weg van Antwerpen. Deze werd duidelijk minder gebruikt omdat de meeste reizigers 's ochtends naar Antwerpen willen en (opnieuw) de baan zouden moeten oversteken om de bus te nemen. Deze stalling werd verplaatst naar de overzijde, wat het gebruik ervan merkelijk verbeterde. Ook de netheid van de fietsenstallingen is erg van belang. Twee maal per jaar wordt elke stalling proper gemaakt. Toch is er vaak zwerfvuil rond de stallingen. De gemeente zal nu samenwerken met een werkplaats voor sociale tewerkstelling om dit op te ruimen.<br> <br>Tot slot, suggereert de gemeente Brasschaat om het aanbod van De Lijn en de bijdrage van het Vlaams Gewest wat flexibeler in te vullen. De gemeente zou het appreciëren indien het aanbod aan gesubsidieerde halte accommodatie breder zou worden, en gelden voor meer verschillende ontwerpen van fietsvoorzieningen.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Gent plaatst tijdelijke fietsenstallingenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Tijdelijke-fietsenstallingen.aspx<p style="text-align:justify;">Tijdelijke fietsenstallingen kunnen helpen om de piek aan parkeerbehoefte voor fietsers op te vangen. Zo voorziet de Stad Gent tijdelijke fietsenstallingen bij grote evenementen (Gentse Feesten, Lichtfestival,…). Gent maakt het organisatoren van sportmanifestaties of cultuurevenementen  makkelijk om tijdelijke fietsenstallingen aan te vragen. </p><p style="text-align:justify;">In sommige steden zoals Groningen worden tijdelijke fietsenstallingen voorzien om de piek aan fietsparkeervraag op shoppingdagen op te vangen. De stallingen worden geplaatst op donderdag en terug verwijderd na het weekend. Een specifieke en inspirerende vorm van tijdelijke stalling is de flexparking die in Kopenhagen wordt uitgetest in een aantal schoolomgevingen.</p><p style="text-align:justify;"><em>Jaar van uitvoering</em><br>Sinds 2012</p><p style="text-align:justify;"><em>Meer informatie<br></em>Patty Delanghe, Mobiliteitsbedrijf Stad Gent - Afdeling Fietscel, <a href="mailto:patty.delanghe@gent.be">patty.delanghe@gent.be</a></p><p style="text-align:justify;"><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p style="text-align:justify;">Tijdelijke fietsenstallingen zijn een middel om pieken in de fietsparkeervraag op te vangen zonder permanente infrastructuur te moeten voorzien en / of ruimte te moeten innemen. Zeker in het centrum van steden en gemeenten is de fietsparkeerdruk hoog bij evenementen of op shoppingmomenten. Het is echter niet altijd mogelijk noch wenselijk om bijkomende, vaste fietsparkeerplaatsen te voorzien enkel om deze <strong>pieken op te vangen</strong>. Het voorzien van tijdelijke fietsenstallingen is in dat geval een meer aangewezen maatregel.</p><p style="text-align:justify;">De <strong>Stad Gent</strong> zorgt zelf voor tijdelijke fietsenstallingen bij grote evenementen zoals de Gentse Feesten of het Lichtfestival maar biedt organisatoren van sportmanifestaties of culturele events de mogelijkheid om tijdelijke fietsenstallingen aan te vragen. Via een online formulier kan de aanvraag bij het Fietsdepot worden ingediend. Na goedkeuring van de aanvraag worden de tijdelijke fietsenstallingen geleverd.</p><p style="text-align:justify;">Bij het inzetten van tijdelijke fietsenstallingen is het zaak om een goed <strong>compromis</strong> te vinden tussen de mate van kwaliteit / diefstalveiligheid van de stallingen en de snelheid / kostprijs waarmee deze kunnen geplaatst en verwijderd worden. Zo diversifieert de Stad Gent in functie van de duur van het evenement en de locatie. Op bepaalde plaatsen worden tijdelijk bijkomende fietsenstallingen geplaatst van hetzelfde type als deze die doorgaans in de stad worden gebruikt. Op andere locaties worden fietsenstalling met nadarhekkens voorzien. </p><p style="text-align:justify;">Dit laatste type van tijdelijke fietsenstallingen vinden we vaak terug bij <strong>evenementen</strong>. Zo biedt Rock Werchter twee grote, bewaakte fietsenstallingen. Fietsers melden zich aan, krijgen een regenbestendige sticker met een nummer dat ook op de fiets wordt bevestigd.</p><p style="text-align:justify;">Het is belangrijk om bij tijdelijke fietsenstallingen <strong>op voorhand te communiceren</strong> over de aanwezigheid van extra fietsenstallingen. Op die manier verhoog je niet alleen het comfort van de bezoeker die nu al met de fiets komt maar moedig je het fietsgebruik bij alle bezoekers aan.</p><p style="text-align:justify;">Naast tijdelijke fietsenstallingen voor evenementen zijn ook andere vormen van tijdelijke fietsenstallingen het overwegen waard.</p><p style="text-align:justify;">Het fietsgebruik in de Nederlandse gemeente <strong>Groningen</strong> bedraagt bijna 50%. Dit leidt tot een hoge fietsparkeerdruk in de binnenstad, zeker in het winkelgebied op de vrijdagse koopavond en tijdens het weekend. Om het hoge aantal fietsen te kunnen stallen, voorziet de gemeente van donderdag tot zondag bijkomende fietsrekken in de binnenstad. Deze tijdelijke stallingen zorgen ervoor dat de fiets veilig kan achtergelaten worden tijdens het winkelen. Bijkomend detail: om te vermijden dat fietsen tegen de etalages worden gezet, legt de gemeente <strong>rode lopers</strong>. Deze eenvoudige maatregel werkt:  de ruimte voor de winkelramen wordt tot tevredenheid van de winkeliers gevrijwaard van gestalde fietsen.</p><p>Een ander innoverende vorm tijdelijke parkeerplaatsen voor fietsers zijn de <strong>flexparkings</strong> bij een aantal scholen in <strong>Kopenhagen</strong>. Het systeem bestaat erin dat bepaalde parkeerplaatsen overdag (bv. tussen begin en einde schooldagen) voor fietsparkeren worden gebruikt en 's avonds voor autoparkeren.  Op die manier wordt de fietsparkeerbehoefte overdag gecombineerd met de autoparkeerbehoefte 's avonds. Tegelijk verdwijnen gestalde fietsen van het voetpad naar de parkeerplaats waardoor de loopruimte voor voetgangers verhoogt. Via blauwe markering op de parkeerplaatsen en een bijhorend bord <em>(zie foto's)</em> wordt dit duidelijk gecommuniceerd. Fietsen kunnen (op poot en met spakenslot) gestald worden. Deze stallingsvorm zorgt ervoor dat fietsen er enkel staan tijdens de schooluren maar 's avonds niet blijven staan. De flexparking is eerst in één school uitgetest en bleek succesvol te zijn. Zowel door de fietsers als door de automobilisten werd de flexparking doorgaans gerespecteerd. Momenteel wordt onderzocht welke andere schoolomgevingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. De flexparking is ook communicatief een sterk verhaal: er wordt zowel een oplossing voor fietsers als voor autogebruikers aangeboden.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9;L0|#0d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9|Recreatief en sportief fietsen
Fietsparkeren op straat in Lierhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietsparkeren-op-straat-in-Lier.aspx<p>​De wijk 't Looks , een woonzone in de historische binnenstad van Lier, werd recent heraangelegd. Daarbij werd gekozen om een groot aantal omgekeerde U-profielen te plaatsen rond bomen, aan het uiteinde van parkeervakken en naast de gevels (om rijdende en parkerende wagens te dicht bij de gevels te weren). Deze profielen laten toe om aan elke kant 1 tot 2 fietsen te plaatsen en vast te maken. Hierdoor is er een groot aanbod aan stallingsplaatsen waardoor de fietsen vlot beschikbaar zijn en men ook ruimte spaart in de woning zelf. Het concept werd als zeer positief ervaren door bewoners en het beleid zodat in andere nieuwe heraanlegprojecten de plaatsing van deze omgekeerde U-profielen een standaardoplossing is. Ook worden ze op andere locaties ook op aanvraag geplaatst in een bestaande straatlay-out.</p><p><em>Jaar van uitvoering:</em><br> 2012</p><p><em>Contactpersonen</em><br> Felix Van Steen, deskundige infrastructuur , Stadsinfrastructuur  Stad Lier, <a href="mailto:felix.vansteen@lier.be"><span style="text-decoration:underline;">felix.vansteen@lier.be</span></a><br> Karin Van Asch, mobiliteitsambtenaar, Cel Mobiliteit Stad Lier, <a href="mailto:karin.vanasch@lier.be"><span style="text-decoration:underline;">karin.vanasch@lier.be</span></a></p><p><strong>Projectbeschrijving:</strong></p><p>Het project past in de doelstelling om fietsen te stimuleren en de stallingsproblemen voor fietsen op te lossen. Parallel met de heraanleg werd ook een bouwverordening actief waarin voor nieuwbouwprojecten en verbouwingen specifieke eisen opgelegd i.v.m. het voorzien van stallingsplaatsen voor fietsen.</p><p>Voor het 't Looks werd een eerste voorstel opgemaakt van plaatsing van de profielen door de ontwerper. Dit werd uitgebreid voorgelegd aan de bewoners waarbij op bijkomende vragen meestal werd ingegaan (behalve als ze hinder voor anderen veroorzaakten) en wijzigen werden beoordeeld in functie van het verwachte gebruik of misbruik van de inrichting. </p><p>Op andere locaties gebeurt de plaatsing op vraag van de bewoners.</p><p>De meeste van de profielen worden intensief gebruikt, met een groot aantal fietsen in het straatbeeld. De profielen structureren in sterke mate de plaatsing van fietsen in de straat nl. veel ordelijker dan wanneer er geen voorzieningen zijn.</p><p>Bewoners blijken in het algemeen zeer tevreden omdat de fietsen vlot beschikbaar zijn en men ook ruimte spaart in de woning zelf.</p><p>De impact op het fietsgebruik is niet gekend maar de zeer vlotte beschikbaarheid van de fiets voor het maken van verplaatsingen is wellicht positief.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Brugge investeert in fietsberging voor bewonershttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietssuite-Brugge.aspx<p>Om inwoners van de binnenstad een veilige en praktische oplossing te bieden om hun fietsen dicht bij hun woning te stallen, installeerde de stad Brugge verschillende afgesloten fietsbergingen en fietskluizen op het openbaar domein. Die werden vervolgens met veel succes verhuurd aan inwoners. Aanpassingen aan de stedenbouwkundige verordening moesten er bovendien voor zorgen dat er ook in woningen en andere gebouwen voldoende kwalitatieve fietsenstallingen zijn.</p><p>Jaar van uitvoering: <br>2008-2011 </p><p>Contactpersonen:<br>Mobiliteitscel Stad Brugge<br> Burg 11, 8000 Brugge<br> 050/44 86 39 <br>mobi@brugge.be </p><p>Elke Franchois<br> Mobiel 21 / Fiets Suite<br> Vital Decosterstraat 67A/0101, 3000 Leuven<br> 016/31 77 05<br> elke.franchois@mobiel21.be </p><p> </p><p><strong>Projectbeschrijving</strong></p><p><em>Doel van het project</em><br> Met dit pilootproject wilde de stad Brugge haar inwoners nieuwe mogelijkheden bieden om hun fiets op een veilige manier en binnen handbereik aan hun woning te stallen. Heel wat huizen in de historische binnenstad zijn immers smal, hebben geen toegang aan de achterzijde en bieden geen mogelijkheid om de fiets in de inkomhal te stallen.</p><p>In 2008 voerde Brugge de studie "Plan voor bijkomende parkeerruimtes" uit over het fietsparkeren in de binnenstad. Er werden 's avonds en 's nachts meer dan 2000 fietsen geteld tegen de gevels van Brugse woningen. Fietsen tegen de gevel deponeren is voor niemand een goede zaak: de fiets is niet beschut tegen weersinvloeden, vandalisme en diefstal en kan de vlotte doorgang op het voetpad hinderen. Bovendien blijkt uit diverse studies dat mensen de fiets al snel links laten liggen als die tweewieler zich niet binnen handbereik bevindt. </p><p>Deze doelstelling was een belangrijk onderdeel van het in 2009 geactualiseerde mobiliteitsplan van de Stad Brugge.  Momenteel wordt het mobiliteitsplan volledig vernieuwd (spoor 1).</p><p><em>Locatie </em><br>Stad Brugge, meer bepaald de vier meest kritieke wijken qua fietsparkeren op de stoep</p><p><em>Uitwerking en uitvoering</em><br> Uit de studie kwamen vier wijken naar voren als de meest kritieke. Die werden nader onderzocht en kregen oplossingen aangereikt om het privé-fietsparkeren te faciliteren. </p><p>In de zomer van 2010 werden er fietsbergingen in hekwerk gerealiseerd op de buurtparkings in de Annutiatenstraat, Hoogstuk, Katelijnestraat, Oostmeers, Snaggaardstraat en Venkelstraat. In een fijnmazig hekwerk bevonden zich geïndividualiseerde fietsstallingen waarin 1 of 2 fietsen veilig en volledig afgesloten kunnen gestald worden. In totaal waren er bergingen voor 65 fietsen. </p><p>Eind 2010 werd een tweede oplossing gerealiseerd om tegemoet te komen aan deze nood, geïnspireerd door de fietskluizen die de stad in 2004 – als eerste Vlaamse stad – op de randparkings plaatste voor het woon-werkverkeer. Op verschillende strategische locaties werden op openbaar domein fietskluizen voor inwoners geplaatst voor in totaal 58 fietsen. Een strikte voorwaarde was steeds dat de kluizen in de onmiddellijke nabijheid van woningen met tegen de gevel geplaatste fietsen moesten staan. </p><p>Er zijn dubbele en enkele kluizen te huur. Ze mogen enkel gebruikt worden voor het stallen van fietsen. Deze kluizen zijn speciaal ontworpen voor de Brugse binnenstad en integreren perfect in de omgeving. De vormgeving is esthetischer dan die van de traditionele kluizen. De groene kleur is dezelfde als die van het andere Brugse straatmeubilair. Om de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid te verhogen, zijn ze individueel afsluitbaar. Ze zijn ook modulair aanbouwbaar. Zo kan, op basis van de concrete vraag, gericht aan de behoefte voldaan worden. Het aantal kluizen werd dan ook al gauw uitgebreid naar 130.</p><p>De fietsbergingen en kluizen worden verhuurd aan volgende (zeer lage) tarieven:</p><ul><li>40 € per periode van 1 jaar voor een berging voor 1 fiets</li><li>56 € per periode van 1 jaar voor een berging voor 2 fietsen</li><li>50 € per periode van 1 jaar voor een enkele kluis</li><li>70 € per periode van 1 jaar voor een dubbele kluis.</li></ul><p>De huurder betaalt een eenmalige borgsom van 30 euro per berging. Op de bergingen voor 1 fiets wordt het 2e huurjaar een korting van 20 % toegekend; voor het 3e huurjaar en de daaropvolgende huurjaren bedraagt de korting 30 %.</p><p>Binnenkort wordt aan het bestuur voorgesteld om de tarieven te vereenvoudigen.</p><p>Het behoorde ook tot de bedoeling private garages te huren, daar kluizen of hekwerk te voorzien en onder te verhuren. </p><p>Ook gelijkaardige private initiatieven werden ondersteund. Dit was een eerste keer het geval in de Ganzestraat waar de eigenaar/bouwheer in het kader van een project voor de realisatie van garages zelf 10 fietskluizen in hekwerk neerzette en rechtstreeks verhuurde aan bewoners uit de wijk tegen de tarieven en voorwaarden van de stad. De stad gaf daarbij als inbreng een vergoeding ter waarde van de huur van één garage.</p><p>Op 1 mei 2011 ging een nieuwe stedenbouwkundige verordening van kracht. Die stelt dat bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor woon- en niet-woonprojecten er op eigen terrein steeds voldoende fietsenstallingen gemaakt moeten worden.  Een fietsenstalling moest bovendien aan duidelijke vereisten voldoen (zie de beschrijving in definities H5 art. 2); een fietsstalling moest voortaan steeds overdekt zijn en bij voorkeur op het gelijkvloers. Het aantal vereiste fietsstallingen werd opgedreven en voor studentenkamers werden minder parkeerplaatsen maar meer fietsstallingen opgelegd: 1 parkeerplaats per 5 kamers en 1 fietsenstalling per kamer.</p><p>Wie in de onmiddellijke omgeving van kluizen woont en er een wenst te huren, kan contact opnemen met de stedelijke dienst Eigendommen. Zijn er geen kluizen meer vrij, dan wordt hij/zij op een wachtlijst geplaatst. Kandidaten op de wachtlijst worden in chronologische volgorde gecontacteerd, van zodra een kluis of berging in de omgeving vrij komt.</p><p> </p><p><em>Huidige stand van het project</em>   <br>Het pilootproject is afgerond. De fietskluizen en –bergingen worden nog steeds verhuurd en het aanbod wordt bijgestuurd in functie van de vraag en de noden. </p><p>Binnenkort en na goedkeuring college worden in de deelgemeenten 52 fietstrommels extra geplaatst, goed voor 182 fietsparkeerplaatsen. Aan bushaltes in deelgemeenten werden in 2014 80 duostaanders geplaatst, verdeeld over 32 locaties.</p><p>Afstemming beleidsdomeinen In het algemeen beleidsprogramma 2013-2018 is een volledig hoofdstuk (punt 9) gewijd aan mobiliteit (als bijlage).</p><p><em>Participatie</em><br> Voor het voorstel tot plaatsen fietstrommels werd rekening gehouden met de studie en met vragen van bewoners. Om naar de behoefte te peilen van bijkomende veilige fietsstalmogelijkheden bij de bewoners werd een bewonersbrief verstuurd in de buurten die door de studie prioritair bevonden werden met de vraag of men geïnteresseerd was in het huren van dergelijke fietsstalplaats. De respons op deze rondvraag was bijzonder groot.</p><p>In 2011 werd de evaluatie van het mobiliteitsplan in vier inspraakvergaderingen aan de bevolking voorgesteld. Die evaluatie was ook online te raadplegen en kon in de Mobiliteitswinkel of via e-mail becommentarieerd worden.</p><p>Nog steeds staat de vraag van inwoners centraal bij het uitbreiden van het aanbod aan fietsbergingen en -kluizen.</p><p><em>Betrokken partijen</em><br> De dienst Mobiliteit was verantwoordelijk voor de opmaak en evaluatie van het mobiliteitsplan en dus van het beleid rond fietsparkeren. De fietsbergingen in hekwerk en de fietskluizen in de binnenstad worden verhuurd door de dienst Eigendommen. De stedenbouwkundige verordening werd aangestuurd door de dienst Ruimtelijke Ordening.</p><p>De studie 'Plan voor bijkomende parkeerruimte' werd uitbesteed aan het studiebureau 'Grontmij'. Firma Verhofsté uit Zele ontwierp de fietskluizen op maat van de Brugse binnenstad.</p><p> </p><p><em>Personele en financiële inbreng</em></p><p>Financiële middelen:</p><ul><li>Voor de plaatsing van de eerste fietskluizen voor inwoners trok de stad 106.000 euro uit op het krediet Stedenbeleid: eenmalige kost</li><li>Het onderhoud van de fietsbergingen en fietskluizen: terugkerende kost</li></ul><p>Menselijke middelen:</p><ul><li>Rondvraag, locaties bepalen, bestelling en plaatsing</li><li>Administratie rond het verhuren en onderhoud</li><li>Opvolgen van de vraag en aanbod uitbreiden</li></ul><p>Wijze van financiering</p><p>Vlaamse overheid: nl. Stedenfonds € 106.000</p><p><em>Evaluatie en opvolging <br></em>In functie van de wachtlijsten voor de fietsparkeergelegenheden wordt het aanbod continu bijgesteld. Heden worden alle fietstrommels gebruikt, er is dus een bezetting van 100% met een wachtlijst.</p><p>Na enkele jaren wordt het mobiliteitsplan grondig geëvalueerd en daarbij wordt ook de situatie rond fietsparkeren doorgelicht aan de hand van objectieve gegevens en tellingen (gebruik van parkeerfaciliteiten, aantal wachtenden voor de huur van fietskluizen…). Op basis van die evaluatie wordt het mobiliteitsplan vernieuwd en bijkomende acties rond het parkeren van fietsen gepland.</p><p><em>Impact </em></p><p>Op 27 april 2011 kenden de fietsbergingen een bezettingsgraad van 83% (54 van de 65 plaatsen verhuurd) en de kluizen een bezettingsgraad van 100% (58 van de 58 plaatsen verhuurd). Bovendien was er voor deze fietskluizen nog een wachtlijst voor in totaal 75 plaatsen. De faciliteiten beantwoorden dus wel degelijk aan een reële nood.</p><p>Het fietsparkeerbeleid van de stad Brugge was een van de redenen waarom de stad genomineerd werd voor de verkiezing van Fietsstad 2012. De stedenbouwkundige verordening van de stad Brugge stond model voor de voorbeeldverordening in de brochure van Fiets Suite, een project rond het creëren van veilige fietsenstallingen voor privé-gebruik op het openbaar domein en in de woning zelf. </p><p><em>Leereffecten     </em></p><p>Gemeenten en steden kiezen best voor een getrapte aanpak. </p><p>1. Inpandig fietsparkeren<br> Het spreekt voor zich dat de eigenaar van een fiets eerst en vooral moet nagaan of hij zijn fiets in of bij zijn woning kan stallen. Een efficiënt hulpmiddel daarbij is de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Daarbij kan de gemeente ook aanbevelingen doen voor de kwaliteit van de stalling en inspirerende voorbeelden tonen van inpandige oplossingen. Als de vergunningsaanvrager niet voldoet aan de vereisten, kan ook een compensatoire vergoeding per ontbrekende fietsenstalling opgelegd worden. Het bedrag van de vergoeding dient wel de bouwkost van een fietsenstalling te dekken, zodat inwoners effectief worden gestimuleerd om fietsenstallingen in hun bouw- of renovatieplannen te integreren.</p><p>2. Buurtfietsenstallingen en kluizen<br> Stap twee is vervolgens het gericht aanbieden van buurtstallingen op het openbaar domein als een inpandige fietsenstalling niet mogelijk is. Voor het plaatsen van een trommel of kluis op een openbare plaats is een vergunning nodig. Een vlotte procedure maakt het voor iedereen gemakkelijk, zowel voor de betrokken diensten als voor de aanvrager zelf. Als er meerdere aanvragen zijn, kan het handig zijn deze samen te bekijken. De gemeente moet ook bepalen of tegen de beslissingen verzet mogelijk is. </p><p>Wanneer een gemeente een keuze maakt voor een kluis/ trommel in een bepaalde buurt, worden de omwonenden het best tijdig geïnformeerd om bezwaren te voorkomen.  Ook potentiële gebruikers moeten op de hoogte worden gebracht. Een trommel of een kluis valt natuurlijk op in het straatbeeld, maar daarom weet nog niet iedereen waarvoor die installatie dient.</p><p>Een studie in Gent toont aan dat gebruikers bereid zijn om 5 euro per fiets per maand te betalen voor een fietstrommel . Deelnemers aan het proefproject in Gent betaalden 10 euro waarborg. Uit de nameting blijkt dat een hoger bedrag geen drempel vormt. De helft van de respondenten wil maximaal 20 euro betalen, een derde zelfs 30 euro. De gemeente kan ook publiciteit op trommels en kluizen toelaten om inkomsten te verwerven.</p><p>Een buurtfietsenstalling vraagt logistieke opvolging. Verlichting gaat stuk, sloten bevriezen, sluitsystemen gaan kapot, er blijven achtergelaten fietsen staan, … De leverancier van de trommel of kluis kan een aantal van deze taken op zich nemen. Dit wordt het best op voorhand duidelijk afgesproken en eventueel in het bestek opgenomen.</p><p>Centrumsteden kunnen ook nagaan in hoeverre een systeem van leenfietsen de moeite loont. In bepaalde situaties vormt een eenvoudig leenfietsensysteem misschien een valabel alternatief voor de eigen fiets.</p><p>3. Communicatie en sensibilisatie<br> Een derde stap is dat de gemeente haar beleid ondersteunt via gerichte communicatie, bewustmaking en sensibilisatie. In Brugge gebeurt dat onder de noemer "Brugge Fietsstad".</p><p><em>Onopgeloste vragen</em></p><p>Geprivilegieerde plaatsen versus publieke ruimte: bij parkeerplaatsen voor auto's en gewone fietsenstallingen is er rotatie. Als het ene voertuig een parkeerplaats verlaat, komt die ruimte vrij voor een ander voertuig. Bij fietskluizen en buurtstallingen wordt een stukje publieke ruimte gereserveerd voor een bepaald individu. Vooral in steden waar de publieke ruimte beperkt is en parkeerplaatsen moeten "opgeofferd" worden om kluizen te plaatsen, is deze discussie heel relevant.</p><ul><li>Verantwoordelijkheid: aangezien het gaat om geprivilegieerde plaatsen, kunnen we ons de vraag stellen wie er verantwoordelijk moet zijn voor het financieren, plaatsen en onderhouden van de stallingen. Zijn het de bewoners zelf (bv. crowdfunding), of private/autonome parkeerbedrijven, of behoort het tot de verantwoordelijkheden van het lokale bestuur? </li><li>Esthetiek: Indien fietskluizen worden overgelaten aan privaat initiatief, hoe vermijden we dan een kakafonie aan verschillende stallingen in de stad?</li></ul>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Antwerpen investeert in veilig stallenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Antwerpen---Parkeren-en-stallen.aspx<p style="text-align:justify;">Een fietsvriendelijke stad voorziet niet enkel in fietspaden. Het veilig en ordentelijk stallen van de fiets bij vertrekpunt én bestemming zijn even belangrijk. Fietsenstallingen moeten dus mogelijk zijn in of nabij de woning, bij grote publiekstrekkers, openbare gebouwen, centrumgebieden en aan haltes van openbaar vervoer. </p><p style="text-align:justify;">Sinds 4 april 2011 is in Antwerpen een nieuwe bouwcode van kracht waarin fietsparkeernormen werden opgenomen. Bij elk (ver)bouwwerk waarvoor een vergunning nodig is, dient de initiatiefnemer kwaliteitsvolle fietsenstallingen te voorzien. Het Parkeerbedrijf van de stad huurt leegstaande ruimtes (garages, winkelpanden …) en richt ze in als buurtfietsenstallingen. De plaatsen worden verhuurd aan buurtbewoners voor 5 euro per maand.  Om kort parkeren voor  fietsers te vergemakkelijken, heeft Antwerpen sinds 2006 meer dan 3000 nieuwe fietsparkeerplaatsen voorzien: 1000 fietsbeugels werden geplaatst op vraag van burgers en 2000 bijkomende fietsbeugels werden opgenomen in projecten voor (her)inrichting van straten en pleinen. Bij elk stadsontwikkelingsproject komen er extra fietsparkeerplaatsen bij. Antwerpen kocht ook mobiele stallingen aan die 1000 extra plaatsen bieden bij evenementen. </p><p style="text-align:justify;">Aansluitend voorziet de stad wegwijzers en klein ondersteunend materieel om het parcours voor trappers toegankelijk, veilig en vlot te maken.</p><p style="text-align:justify;"><strong>(Bron Fietsgemeente / Fietsstad 2012 - VSV)</strong></p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Handleiding Fietsstallingenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Handleiding-Fietsstallingen.aspx<p>​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fietsers willen graag hun fiets veilig en comfortabel stallen. Fietsdiefstallen betekenen een rem voor het gebruik van de fiets. Er is nood aan voldoende fietsenstallingen, zowel in de publieke ruimte als op bedrijventerreinen. De kwaliteit van de fietsenstallingen is een belangrijk element om meer mensen op de fiets te krijgen. Die wordt bepaald door verschillende factoren.</p><p>De publicatie in bijlage toont aan de hand van enkele goede praktijkvoorbeelden wat de aandachtspunten zijn bij de keuze en de locatie van fietsenstallingen (bijvoorbeeld comfort en diefstalveiligheid, spreiding stallingen, stallingen in winkelgebieden).</p><p>Uiteraard vormt het Vademecum Fietsvoorzieningen het referentiekader voor het ontwerp en de plaatsing van fietsenstallingen. Het is een uitgave van de Vlaamse overheid. U kunt dit vademecum downloaden op <a href="http://www.mobielvlaanderen.be/"><span style="text-decoration:underline;">www.mobielvlaanderen.be</span></a>.</p><p>De brochure van de Fietsersbond moet vooral gezien worden als een opsomming van geode kartijken en goede toepassingen van de richtlijnen zoals die in het vademecum zijn opgenomen. </p><p>Korte inhoud van de brochure:</p><ul><li>Aandachtspunten bij de keuze en locatie van fietsenstallingen</li><ul><li>Het juiste type fietsenstalling biedt comfort en diefstalveiligheid</li><li>De afstand tussen fietsen moet voldoende groot zijn</li><li>De spreiding van fietsenstallingen beïnvloedt het comfort</li><li>Fietsenstallingen bij handelszaken en in winkelstraten</li><li>Moet een fietsenstalling overdekt en verlicht zijn ?</li></ul><li><span class="ms-rteThemeFontFace-1">Goede praktijkvoorbeelden</span></li></ul><p><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="line-height:107%;font-size:11pt;"><font color="#000000">Opdrachtgever: Fietsersbond, met steun van Departement Mobiliteit en Openbare Werken</font></span></p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Fietsstallingen rond de woninghttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietssuite.aspx<p>​<strong>Informatie voor gemeenten, architecten en bouwheren.</strong></p><p>Waar stal je je fiets als je in een rijwoning of appartement woont? Uit studies blijkt dat mensen de fiets te snel links laten liggen als de tweewieler zich niet binnen handbereik bevindt. Als je een fiets buiten stalt, zal hij sneller verslijten en is hij ook niet beschut tegen vandalisme en diefstal.</p><p>Mobiel 21 maakte enkele folders voor met goede alternatieven om je fiets een warm plekje te geven. Eén folder is voor verbouwers en architecten, met voorbeelden zodat je de fiets binnen een plaatsje kan geven. Een andere is voor de steden en gemeentes.  Zij kunnen bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning voor een nieuwbouwappartement weigeren wanneer er geen fietsenstalling voorzien wordt. Of ze kunnen fietsenstallingen plaatsen op plekken waar dat laatste niet mogelijk is. De folders en meer informatie kan je hiernaast terugvinden.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466

Terug naar boven  Idee Kennisbank?Terug Naar Boven