Heraanleg kruispunt Oud-Turnhout

2-8-2017, Ontwerp en Infrastructuur, Dorps- en handelskernen

Projectbeschrijving

De gemeente Oud-Turnhout besloot de zichtbaarheid voor automobilisten en vrachtwagenbestuurders te verbeteren op het kruispunt van de N18 met de Steenweg op Oosthoven door een boom en parkeerstrook weg te nemen. In de plaats hiervan kwam een groenvoorziening en een fietsenstalling. De beslissing werd mee gestuurd door een tragisch ongeval op het kruispunt dat plaatsvond in augustus 2016 waarbij een jonge fietser het leven liet.

Alvorens de aanpassing door te voeren, won de gemeente eerst advies in bij Fietsberaad. Daarnaast werden verschillende andere actoren betrokken tijdens het proces: de lokale politiepost, de politiezone, de dienst openbare werken, AWV en de intergemeentelijke mobiliteitsdienst die de gemeente deelt met de stad Turnhout. Ook de ouders van het slachtoffer werden betrokken tijdens het proces.

De heraanleg gebeurde volledig in eigen beheer door de technische dienst. De projectverantwoordelijke was Gert Van Echelpoel.

De inwoners van de gemeente werden op de hoogte gebracht via een aankondiging in het infoblad en een omzendbrief aan de omwonenden. De handelaren in de straat werden via een brief geïnformeerd waarom de parkeerstrook werd verwijderd.
De gewijzigde situatie had een duidelijk positieve impact voor fietsers: de zichtbaarheid is sterk verbeterd en er zijn bijkomende fietsparkeerplaatsen (met een doorkijk) gecreëerd. De gemeente merkt wel duidelijk dat de komst van de elektrische fiets ook een impact heeft op de verkeersveiligheidssituatie van fietsers op kruispunten: door de hogere snelheid en langere wielbasis zijn deze fietsen minder beweeglijk en hebben ze een langere remafstand. Er is behoefte aan meer ruimte en een verbeterde infrastructuur voor (elektrische) fietsers op kruispunten.

Het kruispunt kan in de toekomst nog gewijzigd worden: de Steenweg op Oosthoven is een belangrijke ontsluitingsweg voor Oosthoven. Aan de overzijde van de weg zijn er momenteel bouwprojecten in ontwikkeling. De voorliggende grond is, met het oog op een mogelijke heraanleg van het kruispunt op langere termijn, naar openbaar domein overgeheveld.

Meer informatie

Gert Van Echelpoel
Dienst noodplanning en mobiliteit
Dorp 31
2360 Oud-Turnhout
Tel. 014 46 22 60, 0472 08 64 72
gert.vanechelpoel@oud-turnhout.be
www.oud-turnhout.be

Terug naar overzicht Terug Naar Boven