Rumst: Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer?

7-2-2018, Ontwerp en Infrastructuur; Veilige fietsnetwerken, Zones voor bedrijven en diensten; Recreatief en sportief fietsen

Jaagpaden zijn geliefde verbindingen voor fietsers. Ze zijn autovrij, hebben meestal een comfortabele breedte, amper kruispunten, zijn rechtlijnig en landschappelijk interessant. Jaagpaden zijn echter geen fietspaden: het pad blijft een dienstweg waar fietsen is toegestaan. Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee, aangezien fiets- en vrachtwagenverkeer er met elkaar in conflict kunnen komen. Om dat te voorkomen, heeft de gemeente Rumst gezorgd voor een ongelijkvloerse oplossing: een fietstunnel zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten.

In Rumst aan de noordoever van de Rupel loopt een jaagpad dat ook geselecteerd is als fietssnelweg (F17). Het is zeer geliefd bij fietsers. Daarnaast maken eveneens vrachtwagens gebruik van deze weg om zo de firma Wienerberger te bereiken. Aangezien dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, heeft de gemeente Rumst in samenwerking met de gemeente Boom, Waterwegen en Zeekanaal, het Agentschap Natuur en Bos en het bedrijf Wienerberger oplossingen uitgewerkt om fietsers een meer aangename en veilige omgeving te garanderen. Het jaagpad buigt nu licht af en is ook ingetunneld. Op die manier worden laad- en losverkeer en fietsverkeer verticaal van elkaar gescheiden en hoeven fietsers niet om te rijden of te stoppen. Ten slotte werd er ook een gelijkvloerse kruising aangelegd met verkeerslichten.

In de bijgevoegde fiche​ vind je meer informatie terug over het project.

Terug naar overzicht Terug Naar Boven