Toelating voor fietsers om rood licht te kruisen in alle richtingen

9-11-2017, Veilige fietsnetwerken, Dorps- en handelskernen

In Frankrijk mogen fietsers sinds 2012 rechtdoor door rood of rechtsaf door rood. In 2015 werd deze maatregel uitgebreid naar alle richtingen. De maatregel biedt een aantal voordelen: een verbeterde doorstroming voor fietsers, een daling van het risico op dodehoekongevallen, minder fietsers maken gebruik van het voetpad om de lichten te ontwijken en fietsers worden geresponsabiliseerd: ze beslissen zelf wanneer het gepaste moment is om het kruispunt te betreden.

Jaar van uitvoering

September 2015 werd de maatregel ingevoerd. De stad Parijs paste de maatregel toe in mei 2016, als proefproject.

Meer informatie

Thomas Jouannot
Chargé d'études en sécurité routière et pour le développement de  l'usage du vélo
thomas.jouannot@cerema.fr
Tel : 04 72 74 58 69

Projectbeschrijving

De maatregel ‘fietsers toelaten om het rood licht te kruisen’ wordt reeds in een aantal landen toegepast: onder meer Nederland en Duitsland passen dit toe. Ook bij ons komt deze maatregel voor: zie de fiche rechtsaf door rood voor fietsers in Waarschoot.
In Frankrijk was het rechtsaf of rechtdoor door rood reeds toegelaten sinds 2012. Heel wat steden en gemeenten in Frankrijk pasten prompt deze maatregel toe.

In 2015 besloot men de maatregel uit te breiden naar alle richtingen.  Het principe om fietsers toe te laten rood licht te kruisen, kwam er na lobbywerk van fietsactiegroepen. Zij hamerden vooral op de verbetering van de doorstroming voor fietsers.
De maatregel wordt gefaciliteerd door een bord dat de mogelijke richtingen aangeeft, of een knipperlicht met het silhouet van een fiets, in combinatie met knipperende pijlen die de mogelijke richtingen aangeven. De lichtenvariant kan gebruikt worden wanneer het principe in conflict is met een bepaalde fase van de lichtenregeling, zoals bv. op kruispunten met een tram.

De implementatie op het terrein is telkens de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. Het plaatsen van de bordjes brengt een beperkte kost met zich mee: €70 per bord.
Na de invoering van de maatregel besloot de stad Parijs bij wijze van proefproject, de maatregel in te voeren op 14 kruispunten. Voorafgaand aan de plaatsing van de borden, besloot men het gedrag van de fietsers te observeren en te vergelijking met het gedrag nadien. Ook werd gepeild naar de kennis van het bord.

De resultaten van het proefproject waren positief:

  • 80% van de ondervraagden begrepen de maatregel (ter vergelijking: in 2012 bedroeg dit 69%).
  • Er viel geen gedragsverandering te constateren.
  • De fietsers vertoonden geen gevaarlijk gedrag.
  •  Er werden geen conflicten vastgesteld.

Vooralsnog werd de nieuwe variant van de maatregel op weinig plaatsen geïntroduceerd. De overheid besloot daarom om ter promotie een filmpje op te nemen die de werking van de maatregel verduidelijkt.

Terug naar overzicht Terug Naar Boven