Fietsvriendelijke Groene Boulevard door elimineren missing links (Hasselt)

12-9-2018, Ontwerp en Infrastructuur; Beleid, monitoring & organisatie; Veilige fietsnetwerken,  

​​​​​Op de kleine ring in Hasselt, beter gekend als de Groene Boulevard, worden momenteel aan de binnenzijde (kant van het centrum) de missing links en onderbrekingen van de fiets- en wandelstroken aangepakt.

In de jaren '60 werd in Hasselt een autogerichte ringstructuur aangelegd met 2x2 rijstroken, de overige ruimte bood plaats voor parkeerstroken, een smal fietspad en een voetpad. Van 1997 tot 2000 werd de kleine ring van Hasselt omgevormd tot de Groene Boulevard, waar de leefbaarheid, de veiligheid en het groen centraal stonden naar het voorbeeld van de Ramblas. Met dit revolutionaire idee verwezenlijkten de stad, AWV en De Lijn meer ruimte voor de fietsers en voetgangers. Ze voerden onder andere dan al het 'vierkant groen' in. Daarnaast paste De Lijn zijn busnetwerk aan en werd gratis busvervoer binnen de stad ingevoerd. De plannen voor een eventuele derde ring rond Hasselt, konden door deze aanpassing worden opgeborgen.

De fietsveiligheid vergroten op de Groene Boulevard was een van de speerpunten in het Hasseltse fietsactieplan (https://www.hasselt.be/nl/fietsactieplan). Daarom pakt de stad Hasselt vanaf deze zomer samen met het AWV het fietscomfort en de veiligheid aan. De fiets- en wandelstrook wordt tegen volgend jaar vervolledigd over de volledige Groene Boulevard met een beige laag asfalt en fietsstraten worden met elkaar verbonden, waarbij de fietser aan alle oversteekplaatsen voorrang zal hebben. De fietser krijgt een mooie plaats op de Boulevard en zal hierdoor beter zichtbaar worden gemaakt voor het gemotoriseerd verkeer. De missing links en mogelijke oplossingen zijn samen met de fietsambassadeurs, een tiental mensen waaronder inwoners, in kaart gebracht.

De eerste zones die aangepakt worden zijn ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg. Het project wordt in 2019 afgerond met de heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de Blauwe Boulevard (kanaalzone).​

​Evaluatie

De Groene Boulevard kon alvast een van zijn belangrijkste doelstellingen behalen, namelijk minder ongevallen met fietsers aan de oversteekplaatsen. Er zijn echter wel nog enkele knelpunten. Er blijft veel verkeer op de Groene Boulevard, wat leidt tot doorstromingsproblemen, daarnaast leeft de perceptie dat de bestemming vaak sneller te bereiken is via de kleine ring dan langs de grote ring. De doorstromingsproblemen worden aangepakt door de regeling van de verkeerslichten. De kleine ring vormt ook nog steeds een barrière tussen het centrum en de wijken. Die wil de stad ook de komende jaren nog aanpakken.

De grootste knelpunten ondervinden de fietsers en voetgangers. De fiets- en wandelstroken aan de binnenzijde van de Boulevard worden regelmatig onderbroken door ventwegen, waar ze voorrang dienen te verlenen of obstakels, waardoor ze van de route moeten afwijken. Op het fietspad aan de buitenzijde van de Groene Boulevard mag er slechts in 1 richting gefietst worden, in tegenwijzerzin. Aan de binnenzijde van de Boulevard is fietsverkeer in twee richtingen toegelaten. Maar door de momenteel vaak onduidelijke, onderbroken fiets- en wandelstroken wordt er op de buitenzijde nu ook in tegenrichting gefietst, wat dus niet mag. Ook aan het comfort van de kruisingen is nog werk omdat dit soms is uitgewerkt in kasseien.

​​Investering

​Totale kost wegenwerken missing links: 600 000 EUR​

​​​Initiatiefnemer

​Stad Hasselt

​Contact

Maarten De Schepper

Dienst Mobiliteit & parkeren Hasselt

Maarten.DeSchepper@hasselt.be

+32 11 23 93 61

Terug naar overzicht Terug Naar Boven