Deelfietssystemen in België en Nederlandhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Deelfietssystemen-in-België-en-Nederland.aspx<p>Fietsdeelsystemen zijn in de opmars in Nederland en België. Overal schieten nieuwe aanbieders als paddenstoelen uit de grond. Dankzij de combinatie van beperkte productiekosten en de opgang van nieuwe technologieën zoals het 'slimme slot' is het mogelijk om makkelijk een nieuw systeem in de markt te zetten.</p><p>Zowel in Nederland als in België bestaan er intussen verschillende varianten van het fietsdeelsysteemconcept, gaande van back-to-one (bvb. Blue-bike), free-floating (Nextbike, Mobit); back-to-many (Velo, Villo) of tot abonnementsverhuur aan particulieren of bedrijven (Swapfiets, Urbee). </p><p>In beide landen startte het concept vanuit de nationale treinmaatschappijen, waarbij gebruikers een fiets konden gebruiken voor de last-mile verplaatsing. Ondertussen hebben zij een hoge dekkingsgraad bereikt.</p><p>De verschillende systemen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken: gebruikers kunnen op een laagdrempelige manier een kwaliteitsvolle fiets ontlenen; hetzij via een app, hetzij via een gebruikerskaart.</p><p>De fietsdeelsystemen profileren zich als een ideaal alternatief voor de wagen, waardoor meer mensen de auto aan de kant laten staan. Ze vormen een ideale first (of last) mile oplossing in combinatie met de bestaande openbaar vervoernetwerken. Daarnaast kunnen ze ook een alternatief vormen voor drukke of slecht lopende openbaar vervoerlijnen. Zo zet Urbee bijvoorbeeld enkel elektrische fietsen in de markt die perfect ook minder goede buslijnen zouden kunnen vervangen.</p><p>De aanbieders mikken op verschillende doelgroepen: zowel toeristen, particulieren als zakelijke klanten komen in aanmerking. Private spelers focussen meer op de stedelijke agglomeraties waar er een gegarandeerde afzetmarkt is, terwijl publieke spelers als OV-fiets en Blue-bike zich meer focussen op een regionale bediening.​</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Uitdagingen voor overheden</h3><p>Voor overheden zijn er echter heel wat praktische uitdagingen aan verbonden: de deelfietssystemen kunnen immers makkelijk voor overlast zorgen. Daarom reglementeren overheden steeds meer de toegang van fietsdeelsystemen door een aantal voorwaarden op te leggen; zoals geo-fencing, herdistributie van de fietsen, of door slechts een beperkt aantal aanbieders toe te laten.</p><p>Op dit moment schieten de systemen als paddenstoelen uit de grond. Daardoor dreigt een overaanbod, waarbij er geen synergie is en de gebruiker voor elk systeem over een andere app of abonnement moet beschikken. In Nederland werd vanuit CROW-Fietsberaad een vrijwilligersorganisatie opgericht die zich focust op het programmeren van verbeteringen voor het gebruik van de deelfiets. De organisatie werkt aan een app waarmee verschillende intelligente sloten kunnen geopend worden. De Vlaamse overheid zou dit eveneens kunnen </p><p>stimuleren door de bestaande aanbieders te laten samen zitten en hen aan te moedigen om interoperabiliteitsakkoorden uit te werken.</p><p>In diezelfde lijn kan ook de interoperabiliteit met andere netwerken zoals de NMBS, De Lijn, Cambio verbeterd worden zodat een regionaal dekkend alternatief voor de wagen ontstaat. Op die manier kan de deelfiets een rol spelen in het concept van de vervoersregio, de nieuwe Vlaamse visie op de organisatie van het openbaar vervoer.</p><p>Het concept van MOBI-punten, waarbij ook nog gekeken wordt naar de integratie van een logistiek ophaalpunt, speelt daarop in: zo kunnen centrale haltes uitgroeien tot mobiliteitsknooppunten en een eerste stap zijn in de richting van 'mobility-as-a-service'. ​</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie
Opening eerste Mobipunt in Vlaanderen (Deinze)http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/EersteMobipuntDeinze.aspx<p><em>​​Eind februari 2018 werd het eerste Mobipunt van Vlaanderen geopend in Deinze. Het Mobipunt bevindt zich vlak tegenover het nieuwe Dienstencentrum Leiespiegel in het centrum van Deinze. Een Mobipunt is een locatie waar verschillende vervoerswijzen en mobiliteitsgerelateerde functies verzameld worden. In het verhaal is een grote rol weggelegd voor de fiets. Mobipunten worden gerealiseerd in een samenwerking tussen de gemeente, Taxistop en autodelen.net. </em></p><p><strong>'Iedereen op de fiets'</strong> is het uitgangspunt van de stad Deinze. Door een combinatie van verschillende vervoersmodi aan te bieden op een gezamenlijke locatie wil de stad Deinze het fietsgebruik verder stimuleren. Het Mobipunt Leiespiegel voorziet onder andere in een degelijke overdekte fietsenstalling, een fietspomp, deelfietsen, een deelwagen en elektrische laadinfrastructuur. </p><p>Om iedereen op de fiets te krijgen, staan er aan het Mobipunt deelfietsen (Blue bikes) ter beschikking. Daarnaast wil de stad ook de verplaatsingen die niet met de fiets kunnen afgelegd worden zo organiseren zodat een <strong>combinatie van vervoerswijzen </strong>(en liefst de fiets) mogelijk wordt. Met de fiets bereik je snel het Mobipunt, je fiets kan veilig gestald worden, en vervolgens staat een deelwagen ter beschikking.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Betrokken partijen</h3><p>De oprichting van dit eerste Mobipunt was een bundeling van twee initiatieven die los van mekaar werden geïnitieerd. Zowel de stad Deinze (via een projectsubsidie bij de provincie Oost-Vlaanderen) als Taxistop en Autodelen werkten aan de oprichting van Mobipunten. Voor het eerste Mobipunt van Vlaanderen werden de krachten gebundeld om dit eerste Mobipunt te realiseren. Deinze wil het hierbij niet laten. In het Mobiliteitsplan van Deinze (2018) werd opgenomen dat er in elke deelgemeente een Mobipunt wordt opgericht.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Evaluatie</h3><p>Op dit moment is het Mobipunt nog maar enkele maanden actief, nog net te vroeg voor een evaluatie. Wel is duidelijk dat herkenbaarheid en signalisatie een belangrijk punt zijn. De samenwerking met Taxistop en Autodelen.net zorgt ervoor dat het concept ook herkenbaar kan uitgerold worden in andere steden en gemeenten.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Investering​</h3><p>- Autodelen: max. €600/maand per auto</p><p>- Fietsdelen: zit mee in het globale pakket van Blue Bike in Deinze</p><p>- Fietsenstalling: keuze voor een dure fietsenstalling in combinatie met het nieuwe dienstencentrum</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatiefnemer & contact</h3><p>Stad Deinze in samenwerking met Taxistop en Autodelen.net</p><p><a href="mailto:omgeving@deinze.be">omgeving@deinze.be</a></p><p><a href="mailto:hallo@mobipunt.be">hallo@mobipunt.be</a>.</p><p><a href="http://www.mobipunt.be/">www.mobipunt.be</a></p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6
ADVIES: Deelfietsen als schakel in basisbereikbaarheidhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Advies-hoe-deelfietsen-integreren-in-het-mobiliteitsbeleid.aspx<p>​​​​​Deelfietsen zijn in volle ontwikkeling. Versneld door verschillende technologische evoluties, vormen ze een steeds belangrijker aspect van het mobiliteitsbeleid en specifiek van het fietsbeleid. De uitdaging bestaat erin om deelfietsen aaneen te schakelen met bestaande vervoersmiddelen, zoals trein, tram, bus etc. Dit advies gaat in op de uitdagingen waar de lokale overheden en de Vlaamse overheid als regisseurs voor staan: hoe kunnen zij rekening houden met deelfietsen en ze integreren in hun mobiliteitsbeleid?</p><p>De opkomst en stijgende populariteit van de freefloating deelfietsen, waarbij de fiets niet naar een vast station moet worden teruggebracht, vergroot het aanbod aan deelfietsen. Toch is de integratie van deze deelfietsen met het bestaande openbaar vervoer  een uitdaging. Er is namelijk geen garantie dat er aan het knooppunt fietsen ter beschikking zijn, aangezien ze blijven staan waar de vorige gebruiker ze heeft achtergelaten. Daarnaast worden ze voornamelijk gebruikt voor binnenstedelijke verplaatsingen zonder overstap naar trein, tram of bus. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen adviseert overheden om te blijven investeren in <strong>back-to-onesystemen</strong>, waarbij de deelfietsen worden teruggebracht naar eenzelfde station. Zo kan de beschikbaarheid van de fietsen en de aaneenschakeling met het openbaar vervoer beter gegarandeerd worden. Door een vast aanbod van deelfietsen, fietsparkeervoorzieningen en deelwagens kunnen bushaltes en stations uitgroeien tot herkenbare mobiliteitspunten. Bovendien kan de Vlaamse overheid ook een rol spelen in het sturen naar meer interoperabiliteit tussen openbaar vervoer en deelfietssystemen. Dat bevordert de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.</p><p>In het bijgevoegde <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20180110_deelfietsen_def.pdf" target="_blank">advies​</a> vind je meer argumentatie over deelfietsen als verlengstuk van het openbaar vervoer én als zelfstandig mobiliteitsoplossing. </p><p>Voor de problematiek van freefloating deelfietsen verwijzen we naar het afgeronde <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20170117_finaleversie_nota_fietsdelen_publieke%20versie.pdf" target="_blank">onderzoek ​</a>waarin Fietsberaad pleit voor een lokaal vergunningenstelsel. </p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten
Vergunningkader voor freefloating deelfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Freefloating-deelfietsen.aspx<p>​​​​​​Deelfietsen zijn in volle ontwikkeling. Ze vormen een steeds belangrijker aspect van het mobiliteitsbeleid en specifiek van het fietsbeleid. Verschillende technologische evoluties versnellen dat nog. Fietsen maken deel uit van een "internet of things" en het "smart city"-concept. Mobiliteit wordt zo steeds meer een vorm van dienstverlening, met uiteraard impact op de bestaande systemen en structuren. De overheid moet als regisseur in het mobiliteits- en fietsbeleid hiermee rekening houden. Deelfietsen bieden immers tal van voordelen voor de burger en vormen een mooie aanvulling op het bestaande mobiliteitsaanbod. Er bestaan verschillende types aanbieders en ook de samenwerkingsverbanden met de lokale overheid hebben elk hun voor- en nadelen. Het is dan ook belangrijk om deze keuzes af te stemmen met de beleidsdoelen.</p><p>Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde op vraag van de centrumsteden een juridisch kader voor deelfietsen. Dat kader moet steden en gemeenten ondersteunen én problemen op het openbaar domein voorkomen. </p><p>Concreet stelt het kader voor om via de politiecodex te werken met een systeem van vergunningen. Steden en gemeenten kunnen zo het aantal aanbieders beperken en hen uitvoeringsvoorwaarden opleggen. Het uitgebreide rapport licht de verschillende vormen van deelfietsen toe en bespreekt de voor- en nadelen voor de lokale overheid, de operator en de gebruiker. Het rapport is bedoeld als ondersteuning voor het opmaken van een beleidskader: hoe kan je de voordelen van fietsdelen ten volle benutten (en de nadelen beperken), hoe maak je als lokale overheid in deze materie de goede beleidskeuzes en leg je spelregels vast om marktmeester te blijven? </p><p>Het <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20170117_finaleversie_nota_fietsdelen_publieke%20versie.pdf">algemene rapport​</a> is publiek beschikbaar. De bijlagen, met een ontwerp van een vergunning, wordt enkel aangeboden aan overheden. ​Het is eenvoudig op te vragen bij <a href="mailto:info@fietsberaad.be">Fietsberaad Vlaanderen​</a>.​</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden
Succesvolle samenaankoop en testmoment e-fietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Succesvolle-samenaankoop-en-testmoment-e-fietsen.aspx<p>De gemeenten Duffel en Willebroek en de steden Lier en Mechelen organiseerden samen een groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen. De e-fiets wordt namelijk steeds belangrijker voor verplaatsingen. Zowel voor recreatieve uitstapjes als dagelijks woon-werkverkeer en/of woon-schoolverkeer. Door mee te doen aan de samenaankoop betalen kopers niet alleen een lagere prijs, ze hoeven ook niet zelf op zoek te gaan naar alle informatie. Dat is de meerwaarde van elke samenaankoop. Voor de organisatie van deze samenaankoop deden de lokale besturen een beroep op een intergemeentelijke vereniging, maar het zijn de inwoners zelf die via een stuurgroep alle beslissingen hebben genomen. Er werden in alle deelnemende steden en gemeenten testmomenten georganiseerd, zodat iedere geïnteresseerde de fietsen ook zelf kon testen. Het eindresultaat mag er zijn: in totaal werden meer dan 400 elektrische (bak)fietsen via de groepsaankoop aangekocht.</p><p><strong>Jaar van uitvoering </strong><br>2016-2017</p><p><strong>Contactgegevens</strong> <br>Contactpersoon (initiatiefnemer) gemeente Duffel: Staf Aerts, Schepen van mobiliteit (gsm. 0474 28 11 39, <a href="mailto:Staf.Aerts@duffel.be">Staf.Aerts@duffel.be</a>). Andere contactpersonen, zie FICHE.</p><p><strong>Projectbeschrijving</strong><br>In de lente van 2016 nam de gemeente Duffel het initiatief om samen met de Intercommunale IGEMO een gemeentegrensoverschrijdende groepsaankoop voor elektrische fietsen, bakfietsen en steps uit te werken. De verkoop van de elektrische fiets zit immers al een tijdje in de lift. De e-fiets wordt ook steeds belangrijker voor woon-werkverkeer. Met de elektrische ondersteuning wordt meer dan 15 kilometer naar het werk fietsen voor veel mensen haalbaar. De kostprijs van de fiets blijkt echter een belangrijke drempel. Via een groepsaankoop wilden ze gunstige voorwaarden bedingen bij leveranciers, niet alleen wat kostprijs betreft maar ook voor de dienst-na-verkoop zoals herstellingen en onderhoud. In september 2016 beslisten de gemeente Willebroek en de steden Lier en Mechelen om ook aan de groepsaankoop deel te nemen. </p><p>Zoals bij andere samenaankopen (onder andere groene stroom, zonnepanelen en energiezuinige huishoudtoestellen) was inschrijven ook hier volledig vrijblijvend. Iedereen die dit wenste kon zich inschrijven via een website. Op deze website was ook alle informatie over de samenaankoop terug te vinden. Voorinschrijven was mogelijk tot 31 januari 2017. Mensen die zelf actief wilden meebeslissen welke leverancier uiteindelijk gekozen werd, konden lid worden van de stuurgroep. Dit engagement was beperkt tot twee vergaderingen waarop de keuze werd gemaakt.<br>Om de beste leveranciers te selecteren, organiseerden de gemeentes en IGEMO een testmoment voor de stuurgroepleden. Onmiddellijk na de test vulden ze enkele vragen in over het gebruiksgemak en de fietservaring. Deze gegevens werden geanalyseerd en voorgesteld op de laatste stuurgroepvergadering in januari 2017. In deze stuurgroep zijn het de inwoners zelf die het winnende model van de elektrische fiets en bakfiets selecteerden. Het definitief aanbod voor de groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen in Duffel, Mechelen, Lier en Willebroek werd daarna publiek bekend gemaakt.</p><p>Wie woont of werkt in één van de vier deelnemende gemeenten, kon vanaf half februari 2017 het gewenste model bestellen t.e.m. eind mei 2017. Elke deelnemende stad of gemeente organiseerde een testmoment zodat geïnteresseerden de fietsen ook zelf kunnen testen. De samenaankoop is intussen afgerond. De laatste modellen moesten in juni 2017 nog geleverd worden. Na de laatste levering volgt een totale evaluatie van het project. </p><p>Uiteindelijk werden 360 elektrische fietsen en 41 bakfietsen aan de man gebracht. De gemeente Duffel was koploper. De Duffelaars kochten 135 elektrische fietsen aan. Mechelaars kozen dan opvallend voor een elektrische bakfiets. In Lier en Willebroek was de samenaankoop minder succesvol. Opvallend weetje: 79 % van de bestelde elektrische fietsen zijn damesmodellen. </p><p>Met dit systeem van groepsaankopen bereikten de deelnemende gemeentes een veel groter financieel effect voor hun inwoners dan met een gewone premie. Met een investering van 11.000 euro bereikten de gemeentes immers een korting van meer dan 205.000 euro. Voor de gemeente Duffel betekent dit dat haar inwoners 26,5 euro korting krijgen voor elke euro die de gemeente investeerde. Bij een subsidie is dit uiteraard een gewone 1 op 1-relatie. Na de laatste levering volgt de integrale evaluatie van het project. Ondertussen startte de intercommunale IGEAN (werkzaam in het arrondissement Antwerpen) ook eenzelfde groepsaankoop voor de gemeentes op haar grondgebied. Aan deze groepsaankoop nemen 15 gemeentes deel. </p><p>Uitgebreide info met meer details over het proces van de samenaankoop en testmoment e-fietsen vindt u in de bijhorende FICHE.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatieGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Implementatieplan voor de uitrol van Blue-bike in Vlaanderenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Implementatieplan-voor-de-uitrol-van-Blue-bike-in-Vlaanderen.aspx<p>Blue-Mobility is verantwoordelijk voor de promotie, de operationele werking en de verhuring van de Blue-bikes. Ze hebben in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare werken in het voorjaar 2017 een studie uitgevoerd naar het groeipotentieel van Blue-bike in Vlaanderen. </p><p>Op dit moment zijn er 46 locaties in Vlaanderen waar Blue-bikes kunnen worden ontleend. De meerderheid is gelegen bij NMBS-stations maar recent zijn ook de eerste haltes van De Lijn en enkele Park&Ride parkings uitgerust met Blue-bikes. <br>Alle Vlaamse gemeenten werden van januari tem april 2017 gescreend op het Blue-bike potentieel aan hun NMBS stations, haltes De Lijn, Park & Ride en Park & Bike parkings. De resultaten vindt u in het implementatieplan terug.<br>Deze leeswijzer geeft een overzicht van de relevantste pagina’s:</p><ul><li>Toelichting:</li><ul><li>Positionering van deelfietsen binnen de gehele mobiliteit en de verschillen tussen een Back to One (B2O) systeem zoals Blue-bike en een Back to Many (B2M) systeem zoals Velo-Antwerpen, p. 8-12</li><li>Onderzoek aanpak: hoe werd het potentieel bepaald, p. 18</li></ul><li>Potentiële locaties:</li><ul><li>Totaaloverzicht van het aantal locaties dat Primair, Secundair en Tertiair potentieel hebben, p. 20</li><li>Weergave op kaart van de locaties met Primair, Secundair en Tertiair potentieel, p. 22-28</li><li>Overzicht van de gemeenten, stations-, halte- en Park&Ride/Bike locaties met potentieel, p. 30-44</li></ul><li>Aanbevelingen:</li><ul><li>Aanbevelingen mbt de uitkomsten van het implementatieplan, p. 115-117</li><li>Algemene aanbevelingen voor het optimaal gebruik van het Blue-bike potentieel, p. 118-119</li></ul><li>Extra:</li><ul><li>Rekenmethode voor de berekening van het Blue-bike potentieel aan NMBS stations</li><li>Rekenmethode voor de berekening van het Blue-bike potentieel aan haltes De Lijn en Park&Ride /Bike locaties​</li></ul></ul>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Elektrische bakfiets groendienst Genthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Elektrische-bakfiets-groendienst-Gent.aspx<p>​De onderhoudsploeg die het groen in de Tolhuiswijk en Portus Ganda beheert, maakt als eerste gebruik van een elektrische bakfiets (de Cycloprop), die tot wel 180 kg gewicht kan vervoeren en waarmee de groendienst Gent kleinere beheerstaken kan uitvoeren. De elektrische cargofiets dient als aanvulling op de klassieke voertuigen van de groendienst. </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>Gestart met het gebruik ervan in november 2016</p><h4>Meer informatie</h4><p>Peter Van Overmeire<br>Dienst Service en Logistiek (Gent)<br>Tel: +32 9 266 53 00<br><a href="mailto:peter.vanovermeire@stad.gent">peter.vanovermeire@stad.gent</a></p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De onderhoudsploeg Astridpark (dienstzone Tolhuis en Portus Ganda) was vragende partij voor een alternatief voor haar klassieke voertuigen. Na overleg tussen de groendienst en de dienst service en logistiek werd gekeken met een marktonderzoek naar het beste alternatief. </p><p>Na bevragingen en testdagen nam de elektrische bakfiets, of ook wel  de ‘Cycloprop’ genoemd, de bovenhand. De inspiratie voor het model en type bakfiets werd gehaald bij de Gentse tuinaannemer ‘Tuinjan’ (<a href="http://www.tuinjan.be/">www.tuinjan.be</a>), die zich met een vergelijkbare elektrische bakfiets verplaatst en bij het groeiend aantal Gentse ondernemers hoort die voor hun verplaatsingen of leveringen een beroep doen op de fiets. </p><p>Na een positieve evaluatie van zowel de groendienst als de tuiniers zelf, is er al een tweede aankoop gepland. De aankoop van het model ‘Cycloprop’ wordt geleverd door het Frans bedrijf ‘Lovelo’(<a href="http://www.lovelo.com/">www.lovelo.com</a>), fabrikant van vrije tijds- en cargofietsen.</p><p>De bakfiets wordt gebruikt om kleinere beheertaken uit te voeren, zoals het onderhoud van het groen rond straatbomen of het scheren van hagen. Het toestel is snel en wendbaar en biedt een duurzaam alternatief voor het vervoer in de binnenstad. Hij is 2,35 meter lang, 1 meter breed en kan tot 180 kilo aan gewicht vervoeren. De fiets heeft bovendien een afsluitbare laadruimte, waarin borstels, schoppen en rijven passen. Ook kleine machines zoals een grasmachine of bosmaaier kunnen erin. </p><p>De bakfiets is naast een duurzaam alternatief ook een flexibele manier om beheerstaken uit te voeren waar de auto verbannen werd uit de binnenstad van Gent door het nieuw circulatieplan. De groendienst sprong sowieso al vaak op de fiets voor de korte verplaatsingen van het depot naar de werkplek, maar met de elektrische bakfiets zijn ze voortaan minder afhankelijk van collega’s die het materiaal moeten brengen.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Kinderfietsdeelsystemenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Kinderfietsdeelsystemen.aspx<p>Kinderen groeien snel. Dat zorgt soms voor praktische problemen om kinderen aan een kwalitatieve kinderfiets op maat te helpen. Fietsende kinderen hebben immers geregeld een ‘nieuwe’ fiets nodig die past bij hun wisselende mogelijkheden en behoeften. Soms staat de gang of garage vol met fietsjes in afwachting tot het volgende kind erop kan rijden (wat plaats in beslag neemt). Soms wachten ouders met het aanschaffen van een nieuwe fiets omdat het kind er toch te snel uitgroeit (de fiets is te klein). Of omgekeerd, ze schaffen meteen een groter model aan (de fiets is te groot). Telkens een nieuwe fiets kopen kan ook een kostelijke zaak worden (kostprijs van fietsen). De tweedehandsmarkt kan daar zeker een antwoord in bieden, al ben je niet altijd zeker van de kwaliteit (duurzaamheid en veiligheid van de fietsen). De oplossing bestaat uit een soort van bibliotheek van kinderfietsen, een fietsotheek zeg maar. Dat is een uitleendienst voor kinderfietsen. Daar kan men via lidmaatschap en abonnement door middel van een deelsysteem fietsen gebruiken die op maat zijn van het kind. Toegang hebben tot een kinderfiets wordt zo belangrijker en waardevoller dan deze fiets zelf bezitten.</p><h4>Jaar van uitvoering  </h4><p>2014-2017</p><h4>Contactgegevens </h4><p>Elke aanbieder (zie detailfiche) heeft eigen contactpersonen. Pionier “Op Wielekes” maakt sinds 2016 werk van een Lerend Netwerk van zeer gelijkaardige kinderfietsdeelsystemen. De website <a href="http://www.opwielekes.be/">www.opwielekes.be</a> geeft een actueel overzicht van zowel Op Wielekes Depots als alle andere kinderfietsdeel-systemen. Ze ontwikkelden bovendien een gratis opstartpakket. Meer informatie via <a href="mailto:info@opwielekes.be">info@opwielekes.be</a>.</p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De opzet van een kinderfietsdeelsysteem of fietsotheek is meervoudig. Centraal staat de mogelijkheid om elk kind aan een kwalitatieve kinderfiets op maat helpen. Daarnaast willen de projecten ook niet-meer-gebruikte kinderfietsen, soms ook kinderzitjes, loopfietsen, aanhangfietsen, e.d. verzamelen. De initiatieven willen meer kinderen aan het fietsen te krijgen, en tegelijkertijd een milieuvriendelijk en sociaal project op te bouwen, dat bijdraagt aan leefbare, duurzame en sociale buurten. <br>Er zijn in Vlaanderen ondertussen een aantal voorbeelden van het concept van bibliotheek voor kinderfietsen. Ze mikken meestal op ouders met kinderen tot 12 jaar. De lokale uitwerking en uitvoering kan daarbij een aantal verschillen vertonen. We stellen hier vier in het oog springende voorbeelden kort voor.</p><ol><li>Op Wielekes (Gent)<br>Op Wielekes ging in 2014 in Gent van start als project van Netwerk Bewust Verbruiken. Kostprijs: 30 euro/jaar/kind, en een waarborg van 70 euro. Wie een eigen fietsje inbrengt, krijgt een jaar gratis lidmaatschap cadeau. Het project dat anderen inspireerde maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van een deelsysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van Op Wielekes kunnen een loopfiets, een aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien mee met het aanbod. Naarmate hun kinderen groter worden, gebruiken ze wat ze op dat moment nodig hebben. Op Wielekes ging van start in Gent, de kinderfietsen krijgen een plek in de Fietskeuken Ledeberg.</li><li>Fietsbieb (Brugge, thans uitleenpunten in provincies West-Vlaanderen en Antwerpen)<br>De Fietsbieb ging in 2015 in Brugge van start als een initiatief van beweging.net West en is een project binnen Door Ons Volk Voor Ons Volk vzw. Kostprijs: 20 euro/jaar/kind, en een waarborg van 20 euro. Wie een kinderfiets, in goede staat, aan de fietsbieb schenkt, krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil. Uitvoering: de werking van de fietsbieb draait op vrijwilligers. De fietsbieb droomt ervan een uitleenpunt uit te bouwen op zo veel mogelijk plaatsen en heeft thans uitleenpunten in provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Daar is niet alleen een groot aanbod aan kinderfietsen en een uitgebreide ploeg vrijwilligers voor nodig, maar ook degelijke locaties.</li><li>Fietsotheek (Mechelen)<br>De Fietsotheek ging in 2016 in Mechelen van start als initiatief het Fietsatelier Mechelen (Fietspunt Mechelen)en ’t Atelier, in samenwerking met de stad Mechelen. Kostprijs: 40 euro/jaar/kind (loopfiets 20 euro/jaar/kind), of 25 euro/half jaar/kind, en een waarborg van 50 euro. Je kan betalen met de ‘talentencheques’ van stad Mechelen. Als je zelf een kinderfiets schenkt aan de Fietsotheek, krijg je 50% korting op een abonnement. Uitvoering: door ’t Atelier, sociale werkplaats vzw. Fietsen krijgen geregeld een onderhoud door de eigen vakmensen, zij doen ook herstellingen aan democratische prijzen. </li><li>VeloKadee (Leuven)<br>VeloKadee ging in maart 2017 in Leuven van start, als project van een project van vzw Velo. Kostprijs: 60 euro/jaar/kind. Via de UitPas is er ook een kansentarief. Velokadee werkt met kinderfietsen van een Duits merk, gekend om de kindvriendelijkheid van de fietsen met lage instap om vlot op- en af de fiets te stappen en die genderneutraal zijn. Bovendien kan je bij Velo terecht voor het gratis onderhoud van deze kinderfiets. Velokadee wordt gerealiseerd aan de hand van sociale tewerkstelling.<br></li></ol><h4>Voordelen</h4><p>De voordelen voor de klant zijn:</p><ul><li>altijd een veilige fiets. Goed onderhouden en in prima staat.</li><li>altijd een fiets op maat van je kind. Ergonomisch en comfortabel.</li><li>geen dure kinderfietsaankopen. Bespaar honderden euro's met fietsaankopen voor je kroost.</li><li>geen overvolle gang of garage. Met kinderfietsen die je niet meer gebruikt.</li></ul><p>Uitgebreide info met meer details over het proces en de kinderfietsdeelsystemen vindt u in de bijhorende fiche.</p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Virga Jesse-ziekenhuis kiest voor bedrijfsfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/deelfietsen_virgajessehasselt.aspx<p>In 2008 is het Jessa Ziekenhuis gestart met de aanschaf van pendelfietsen met behulp van subsidie van het pendelfonds. Inmiddels heeft het ziekenhuis 370 pendelfietsen in omloop. Het aanbod is uitgebreid met 30 Blue-bike abonnementen, veilige fietsenstallingen bij het station en gewone en elektrische dienstfietsen. De pendelfietsen worden 4 keer per jaar verplicht onderhouden waardoor de kwaliteit van de fietsen steeds goed is en de werknemer er geen omkijken naar heeft. De fietsen zijn beschikbaar voor personeel dat minstens een jaar in dienst is en 75% van de werkdagen met de fiets komt. De pendelfietsen worden gesmaakt en er zijn steeds nieuwe gegadigden. Om de fietsen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt het feitelijke gebruik jaarlijks gemonitord en bij onvoldoende gebruik aan een andere werknemer gegeven.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>2008 tot heden</p><p><strong>Contactgegevens<br></strong>Mobiliteitscoördinatoren Virga Jesse Ziekenhuis<br>Petra Maes, petra.maes@jessazh.be<br>Kim Borgions, kim.borgions@jessazh.be</p><p><strong>Ombeschrijving<br></strong>Het ziekenhuis kampt met parkeerproblemen en is op zoek gaan naar alternatieven voor woon-werk- en dienstverplaatsingen. Daarbij is ingezet op het aantrekkelijker maken van de fiets waardoor de auto minder vaak nodig is en de auto-parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor werknemers zonder alternatief. Het Jessa Ziekenhuis bestaat uit de campus Virga Jesse in het centrum van Hasselt en heeft ruim 1.800 werknemers en de campus Salvator aan de rand van de stad met bijna 700 werknemers. Het Jessa Ziekenhuis heeft nog een campus St Ursula in Herk-De-Stad en de campus Ekkelgaarden in Hasselt waar onder meer centrale sterilisatie, post en verzending en het magazijn gevestigd is.</p><p>Het project is gestart in 2008 nadat een pendelfondsdossier was goedgekeurd op basis van een projectvoorstel waarin ook de nood en de potentie zijn onderbouwd. Momenteel biedt het Jessa Ziekenhuis 370 bedrijfsfietsen aan die vooral door werknemers van de campus Virga Jesse worden gebruikt. Deze fietsen zijn vanaf 2008 aangeschaft  en het animo voor de fietsen was groot. Het ziekenhuis voorziet in fietsenstallingen voor het personeel en douche mogelijkheden. Ook nu zijn er nog steeds personeelsleden die graag een pendelfiets zouden willen krijgen. Voorwaarde is dat 75% van de gewerkte dagen de fiets wordt genomen en dat de werknemer minstens 1 jaar in dienst is. Het beschikbaar stellen van de fiets is bedoeld als beloning en stimulans om te blijven fietsen. Het is een voordeel dat de bedrijfsfiets altijd in orde is: de fiets moet 4 keer per jaar door de werknemer worden aangeboden bij de wekelijks aanwezige onderhoudsteams op een van de  campussen. Aan het eind van de werkdag is de fiets klaar. </p><p>Daarnaast zijn er nog een dertigtal fietsen die gebruikt kunnen worden voor vervoer van en naar het station. Beide campussen liggen op een prettige fietsafstand van 5 minuten voor campus Virga Jesse  en 12 minuten voor campus Salvator. De fietsen moeten wel verplicht worden gestald aan het station in een inpandige stalling die wordt beheerd door het Fietspunt. Elk jaar wordt het gebruik van de pendelfietsen geëvalueerd. Bij onvoldoende fietsdagen wordt de fiets teruggenomen en aan een andere werknemer gegeven. </p><p>Het personeel kan ook gebruik maken van een van de 30 Blue-bike abonnementen om een fiets bij het station te ontlenen. Nadeel is dat het aantal Blue-bikes tijden de spits soms beperkt is. </p><p>Voor dienstverplaatsingen en inter-campus vervoer zijn 80 gewone en 10 elektrische fietsen aangeschaft. De elektrische fietsen mogen ook gebruikt worden door personeelsleden die graag eens uitproberen hoe het is om de woon-werkverplaatsingen met een dergelijke fiets te doen. De dienstfietsen worden ook gebruikt voor verplaatsingen tussen de twee campussen: een afstand van ongeveer 2,5 km die met de fiets net zo snel is als met de wagen – vooral omdat er praktisch geen parkeertijd nodig is. Hiervoor wordt overigens vaak een gewone fiets gekozen. Reservering en​ fiets ontlenen is simpel: een reservering in het online systeem Planon en het afhalen van het sleuteltje bij de parkeerwachter volstaat.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Onderzoek: Kan de fiets mee op de bus?http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/fiets_en_openbaarvervoer.aspx<p style="text-align:justify;">​In 2009 schreef Trein Tram Bus een onderzoeksrapport over de bestaande fietsmeeneemsystemen op het openbaar vervoer (met uitsluiting van de trein). Het rapport bestaat uit drie delen: een inventarisatie van bestaande systemen in binnen- en buitenland, een diepere analyse van vijf case studies die mogelijk overdraagbaar zijn naar Vlaanderen, en een reeks aanbevelingen.</p><p><em><strong>Jaar van uitvoering</strong><br></em>De studie werd afgerond in maart 2009.</p><p><em><strong>Meer informatie<br></strong></em>Trein Tram Bus vzw, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent<br>tel: 09 223 86 12, e-mail: <a href="mailto:info@treintrambus.be">info@treintrambus.be</a></p><p><em><strong>​Projectbeschrijving</strong><br></em></p><div style="text-align:-webkit-left;"><em><span style="text-align:justify;">Tussen </span><span style="text-align:justify;">2008 en 2009 liep een project met drie stuurgroepen en een klankbordgroep om fietsmeeneemsystemen op openbaar vervoer te bestuderen en advies voor Vlaanderen te formuleren.</span></em></div><p></p><p style="text-align:justify;">Het rapport inventariseert eerste bestaande fietsneemsystemen in binnen- en buitenland. Daaruit bleek dat deze grosso modo in drie categorieën kunnen opgedeeld worden:</p><ul><li>Systemen buiten de bus: een fietsdrager aan de voorzijde of achterzijde van de bus. Deze systemen zijn echter niet toegelaten in Europa omwille van verkeersveiligheid. De fietsdrager aan de voorkant biedt een aantal voordelen: het is duidelijk voor passagier en chauffeur of er nog plaats is voor een fiets, en de fiets zorgt niet voor een verminderde capaciteit in de bus. <span style="text-align:justify;">Een fietsdrager aan de achterkant heeft meer nadelen: zo is de capaciteit minder duidelijk voor passagiers en chauffeur, en kan men moeilijker bij de motor van de bus indien nodig.</span></li></ul><ul><li>Systemen in de bus: passagiers wordt gevraagd de fiets vast te houden, ofwel wordt de fiets vastgehangen mits rolgordels<br> </li><li>Overige systemen (minder relevant voor de scope van het project): Fietskarren voor recreatieve verplaatsingen, een afgesloten ruimte in de bus, en verticale stalling in het voertuig komen hier aan bod. </li></ul><p style="text-align:justify;">In het tweede deel gaat het rapport in op vijf case studies die uitgekozen zijn omwille van de keuze van het fietsmeeneemsysteem, de ligging en de mogelijke overdraagbaarheid naar Vlaanderen: Brussel, Westerscheldetunnel, Lille, Noordrijn-Westfalen en de nieuwe bussen van De Lijn. </p><p style="text-align:justify;">In het derde deel wordt een inventaris opgemaakt van het rollend materieel van De Lijn dat uitgerust is voor een fietsmeeneemsysteem. Dit deel gaat ook in op de verschillen tussen leenfietsen en huurfietsen, en benadrukt de complementariteit van openbaar vervoergebruik en fietsen. </p><p style="text-align:justify;">Het rapport sluit af met een samenvatting en een aantal aanbevelingen voor implementatie in Vlaanderen:</p><ul><li>De gehele vervoersketen moet bekeken worden: momenteel is het aanbod bij de trein om een fiets mee te nemen klantonvriendelijk geregeld, waardoor dit zijn weerslag heeft op het lokaal openbaar vervoer.</li><li>Een goed bevestigingssysteem: Om veiligheid te verzekeren van passagiers, is het noodzakelijk om een goed bevestigingssysteem te gebruiken. </li><li>Verplaatsingen buiten de spitsuren, en enkel op aangepast materieel: Indien men start met het toelaten van fietsen op bussen en trams, raadt de stuurgroep aan dit in het begin enkel toe te laten buiten de spits en op aangepast materieel.</li><li>Streven naar geïntegreerde systemen: Het fietsneemsysteem moet deel uitmaken van een multimodale visie op verplaatsingsgedrag. </li><li>Het fietsmeeneemsysteem moet ingezet worden buiten de spitsuren, bij voorkeur op landelijke lijnen. In stedelijke gebieden en aan knooppunthaltes moet men volop inzetten op fietsverhuur. ​</li></ul>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Luik verhuurt elektrische stadsfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Luik-verhuurt-elektrische-stadsfietsen.aspx<p>In 2013 werd de Stad Luik verkozen als pilootstad in het kader van het Waalse Fietsplan ‘Wallonie Cyclable’. De stad ontwikkelde daarop een werkprogramma. Dit omvatte <br>- een fietsnetwerk met éénrichtingsverkeer ten behoeve van fietsers, <br>- fietsenstallingen, <br>- opleidingen voor fietsers, <br>- communicatiecampagnes<br>- de werking van ‘Vélocité’, een fietsverhuurdienst die is opgericht door de Stad en de Fietsersvereniging Pro Vélo. <br><br> Deze laatste dienst bevindt zich aan het station van Luik-Guillemins. Stadsfietsen kunnen er worden gehuurd voor een maand (€ 10), een trimester (€ 20) of een jaar (€ 80). Dit programma had van bij de start een groot succes (644 lange en half lange huurperiodes). Gesterkt door dit succes besliste de Stad om ook elektrische fietsen op te nemen in het aanbod: begrijpelijk, want Luik staat bekend om zijn hoogteverschillen. Tegen maart 2017 zullen 440 personen of gezinnen gedurende twee maanden gratis een e-bike uitproberen. De testpersonen worden uitgekozen op basis van hun mobiliteitsprofiel (de kans dat ze overstappen van gemotoriseerd vervoer op de fiets).<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2013 - 2017</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Vélocité - Pro Velo, Gare des Guillemins, 04/222 99 54, <a href="http://www.liege.be/velocite">www.liege.be/velocite</a> </p><p><em>Uitvoering</em><br>In de opstartperiode (2013) werden een programma en een budget opgesteld door het stadsbestuur, in samenwerking met een stedelijke fietscommissie. Deze bevatte alle actoren betrokken bij het fietsbeleid. De verschillende deelmaatregelen werden daarop stuk voor stuk opgestart volgens het uitgewerkte programma, vanaf 2013. Verder wordt er intensief gecommuniceerd naar de bevolking over het plan en zijn evolutie.<br>Het totale budget voor ‘Liège Ville Pilote Wallonie cyclable’ bedraagt € 1.280.000. € 90.000 gaat naar het proefproject met elektrische fietsen. </p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br>De cijfers over het gebruik van de fiets in het algemeen, en de elektrische fietsen in het bijzonder worden opgevolgd. De Stad Luik werd omwille van de fietsverhuurdienst Vélocité genomineerd voor de ‘Belfius Smart City Award 2015’.</p><p>Uitgebreide informatie vindt u in de FICHE_Luik_verhuur elektrische fietsen</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Iedereen op de fiets, fietsen mogelijk maken voor iedereenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Iedereen-op-de-fiets,-fietsen-mogelijk-maken-voor-iedereen.aspx<p>Het is bekend dat mobiliteit een probleem kan vormen als men op zoek is naar werk. Niet elk gezin heeft een auto. Als er geen wagen ter beschikking is in een huishouden kan solliciteren moeilijk zijn, maar ook dagdagelijkse activiteiten zoals inkopen doen, op bezoek gaan bij familie enz… Het openbaar vervoer kan vaak een oplossing bieden, maar niet iedereen - zeker laag opgeleide mensen niet - begrijpt het functioneren ervan goed. De fiets kan dan (een deel van) de oplossing zijn. De vzw Samenlevingsopbouw lanceerde het project en de brochure ‘Iedereen op de fiets’. De bedoeling ervan is mensen op de fiets krijgen om ze op die manier mobiliteit en meer kansen te bieden om deel te nemen aan de samenleving. De tijd is er rijp voor, want de fiets is niet meer, zoals vroeger, het vervoermiddel van de minder bedeelde, maar het meest actuele, toegankelijke en hippe vervoermiddel van deze tijd!<br><br><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>2011-2015</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen, <a href="mailto:Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be,%20gsm%200473">Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be, gsm 0473</a> - 86 77 75<br>www.Mobiel21.be (actieprogramma ‘Mobikansen’).<br>Brochure: <a target="_blank" href="http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/publicaties/2015-09_Iedereen_op_de_fiets_-_Samenlevingsopbouw_Antwerpen_stad.pdf">Iedereen op de fiets</a> </p><p><em>U</em><em>itvoering</em><br>Het project haalt zijn inspiratie bij een eerdere actie ‘Deurne Fietst’ (met steun van de Vlaamse Regering), alsook bij het actieprogramma ‘Mobikansen’ dat vervoersarmoede moet tegengaan.<br>Actiedomeinen:<br>· Bevraging van de bevolking<br>· Tweedehands fietsenmarkt<br>· Buurtfietsatelier<br>· Leren fietsen (fietsschool)<br>· Fietsduo’s (samen op pad, samen sterker)<br>· Fietsen in het verkeer<br>· Leren fietsen herstellen<br>· Je fiets (thuis) stallen<br>· Beschermde buurtfietsparkings<br> <br><em>Een overdraagbaar concept</em><br>Deze actie is gemakkelijk over te plaatsen naar andere regio’s, gemeenten of wijken waar bepaalde groepen lijden aan vervoersarmoede. </p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Park and bike met Blue bikes in Lierhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Park-and-bike-met-Blue-bikes-in-Lier.aspx<p>Dit project werd geïnitieerd naar aanleiding van een vraag van het fietspunt om een ruimer systeem van deelfietsen uit te bouwen. In het beleidsplan van de stad stond reeds de ambitie om extra huurfietsen in Lier aan te bieden. Het centrale idee is om randparkings en busstations aantrekkelijker te maken door voor de laatste kilometer (tot in het stadscentrum) Blue Bike-hubs te voorzien. De afstand om van de rand te voet naar het stadscentrum te komen wordt beschouwd als lang , maar per fiets is die perfect overbrugbaar. Zo zullen ook minder mensen met de auto tot in het stadscentrum komen. Bovendien hebben de bezoekers op de Blue Bike meer flexibiliteit om ook in de stad meerdere plaatsen aan te doen (winkels, horeca, toeristische locaties,…)<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2012 - 2016</p><p><em>Contactgegevens</em><br>Stad Lier: Karin Van Asch, Consulent Mobiliteit, tel. 03 8000 383, gsm 0494 52 44 28, karin.vanasch@lier.be <br>Voor de Blue-bikes zelf: NMBS – Blue Mobility.</p><p><em>Uitvoering</em><br>Er was een bestaande Blue-bike hub aan het trein- en busstation aan het Leopoldplein. Dit concept wordt uitgebreid naar de andere kant van de stad door een hub in te planten aan de grootste randparking (De Mol), waar ook bussen passeren, en aan de Veemarkt waar er een belangrijk busstation én een randparking is. Klanten betalen 1 euro per rit (max. 24u) en een abonnement van 10 euro per jaar.<br> <br><em>Evaluatie en vervolg</em><br>Het systeem van de Blue-Bikes is oorspronkelijk gestart als een aanvulling op het openbaar vervoer en met name de trein (de NMBS was de initiatiefnemer). Het project in Lier bewijst – nog voor het volledig is uitgerold - dat het systeem ook een goeie bijdrage kan leveren aan het succes van het concept Park&Ride en op langere termijn aan het autoluw maken van de stadskern. Daardoor wordt ook een betere omgeving gecreëerd om te fietsen.</p><p>Uitgebreide info vindt u in de FICHE_Lier_Blue bikes</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
PTP-cycle in Antwerpen, wijs op weghttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/PTP-cycle-in-Antwerpen,-wijs-op-weg.aspx<p>PTP-Cycle is een Europees project waarbij een beproefde methode uit Groot-Brittannië wordt getest in andere Europese landen. In Antwerpen wordt PTP-Cycle uitgerold onder de noemer ‘Reisadvies op maat’. Aanleiding voor de stad om in het project mee te stappen, zijn de grote infrastructuurwerken die Antwerpen en omgeving grondig zullen hertekenen. De autobereikbaarheid zal aanzienlijk minder zijn. Om hieraan tegemoet te komen, onderneemt de stad tal van acties, waarvan ‘reisadvies op maat’ er een is. De bedoeling is om mensen te overtuigen om op een duurzame manier naar Antwerpen te komen. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>Start in 2013, einde maart 2016. Vervolgproject wordt verwacht later in 2016. </p><p><em>Meer informatie</em><br>Steven Windey, Consulent Mobiliteit, <a href="mailto:Steven.windey@stad.antwerpen.be">Steven.windey@stad.antwerpen.be</a>, tel. +32 3 338 49 52 </p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>Met het project wenst de stad verschillende doelgroepen te bereiken: werknemers, scholieren en studenten. Daarvoor ging de stad in zee met verschillende bedrijven (zie fiche).<br>De uitvoering van het project neemt een aantal stappen in beslag:<br>1. Telefonisch contact met de organisatie: Hierbij wordt het project toegelicht aan de personeelsverantwoordelijke of mobiliteitscoördinator.<br>2. Kennismakingsgesprek: Wanneer de organisatie aangeeft ervoor open te staan, volgt een kennismakingsgesprek waarbij het project in detail wordt toegelicht.<br>3. Planningsgesprek: Tijdens dit gesprek worden de praktische afspraken gemaakt over de te volgen planning binnen het bedrijf.<br>4. Plenaire infosessie: Tijdens de plenaire infosessie wordt een toelichting gegeven over het project aan alle geïnteresseerden.<br>5. Uitsturen nulmeting / start reisadviesgesprekken: Nadien wordt de nulmeting uitgestuurd, en wordt er begonnen met de eerste gesprekken. <br>6. Uitsturen nameting: Na 6 tot 8 weken wordt een eerste postmeting uitgestuurd, een jaar later volgt de tweede. Dit om zowel de korte als langetermijneffecten te meten van het project.<br> <br>Gemiddeld rekent men zo’n 5 mandagen per organisatie. Een geheel traject per organisatie loopt over een periode van 6 tot 12 maanden. Tijdens het hele project wordt er nauw contact gehouden met de mobiliteitscoördinator. Hij/zij staat in voor de opvolging binnen het bedrijf, en is ook aanwezig bij de reisadviesgesprekken. Cruciaal voor het slagen van het project, is de positieve houding van het bedrijf ten opzichte van het project. De langetermijneffecten zijn alvast positief te noemen: bij de deelnemende bedrijven is er een stijging van 4% in het fietsaandeel van woonwerk verkeer te zien: van 22% naar 26%. </p><p>Later in 2016 zal er een vervolgtraject plaatsvinden. Dit zal lichtjes anders worden aangepakt:<br>- Het reisadvies werd nu gegeven aan iedereen die positief antwoordde op de vraag “wenst u persoonlijk reisadvies?”. In de toekomst wordt gekeken waar er effectief potentieel bestaat.</p><p>Het project heeft er nu voor gezorgd dat mensen geïnformeerd en gesensibiliseerd zijn. Een ideale aanvulling is het uittesten van duurzame vervoersmodi. Hiervoor kijkt men naar initiatieven à la de <a target="_blank" href="/Kennisbank/Paginas/De-testkaravaan-komt-er-aan-in-West-Vlaanderen.aspx">testkaravaan</a> van de Provincie West-Vlaanderen. </p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnesGP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Deelfietsen voor thuisverplegers in Turnhouthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Deelfietsen-voor-thuisverplegers-in-Turnhout.aspx<p>In mei 2015 startte Landelijke Thuiszorg met een bijzonder deelfietsproject. Landelijke Thuiszorg stelt in heel Vlaanderen al langer deelfietsen ter beschikking van hun verzorgenden die dagelijks verschillende zorgbehoevenden moeten bezoeken. De deelfietsen zijn populair, maar er moeten heel wat afspraken worden gemaakt rond het overdragen van het fietssleuteltje. In Turnhout kunnen ze nu dankzij een samenwerking met VZW Den Aas die het fietshuis openhoudt een oplossing bieden voor het ‘fietssleuteltjesprobleem’. Landelijke Thuiszorg stalt nu hun deelfietsen in het fietshuis ‘Stadspark’, waar verzorgenden gratis kunnen parkeren en vervolgens met een vingerscan de fietsenstalling kunnen betreden. In de fietsenstalling kunnen ze met een code de sleutelbox openen om daarna de deelfiets te gebruiken. De verzorgenden die in Turnhout van dit systeem gebruik maken zijn alvast heel enthousiast en Landelijke Thuiszorg bekijkt of het project, dat normaal loopt tot oktober 2016, kan worden verder gezet en hoopt dat ook andere centrumsteden hetzelfde systeem kunnen aanbieden. </p><p><em>Jaar van uitvoering</em><br>Het Fietshuis ‘Stadspark’ in Turnhout is geopend op 27 september 2013. Landelijke thuiszorg maakt er sinds mei 2015 gebruik van.</p><p><em>Meer informatie</em><br>Eva Van Oostveldt, Mobiliteitscoördinator Landelijke Thuiszorg, tel.: 016 24 39 89, <a href="mailto:evanoostveldt@ons.be">evanoostveldt@ons.be</a> </p><p><em>Projectbeschrijving</em><br>Landelijke Thuiszorg stelt in het fietshuis ‘Stadspark’ zes deelfietsen ter beschikking voor haar verzorgenden. Deze zorgverleners moeten soms verschillende cliënten bezoeken per dag. In het centrum van Turnhout geldt bijna overal betalend parkeren. Daarnaast zijn veel straten enkelrichting en is parkeerplaats zoeken niet altijd even evident. Een grote kost dus naar zowel parkeren als tijd. Door deelfitsen ter beschikking te stellen biedt Landelijke Thuiszorg haar zorgverleners een alternatief. </p><p>In Turnhout is een samenwerking opgezet met VZW De Aas dat het fietshuis openhoudt. Landelijke Thuiszorg huurt de stallingplaatsen en VZW Den Aas zorgt voor het onderhoud. De verzorgenden hebben nu 24/24 en 7/7 toegang tot het fietshuis via een badge of vingerscan en kunnen de sleutelbox openen met een code. Dit lost voor Landelijke Thuiszorg het ‘fietssleuteltjesprobleem’ op.<br>Het aantal zorgverleners dat van de dienst gebruikt maakt is nog beperkt, maar de reacties zijn zeer positief. Landelijke Thuiszorg bekijkt nu of het project wordt verlengd en stimuleert alvast ook het omkaderingspersoneel om deze fietsen te gebruiken wanneer ze voor een vergadering in het centrum moeten zijn.<br>Het fietshuis is uiteraard ook voor andere gebruikers toegankelijk. Je kan er je eigen fiets stallen of een fiets huren. Overdag is er altijd iemand aanwezig en indien nodig kunnen er kleine herstellingen worden uitgevoerd . Er is ook een laadpunt voor elektrische fietsen.<br></p><p><em>Meer info: </em></p><p><a target="_blank" href="http://www.fietshuis.be/">www.fietshuis.be</a></p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Turnhout steunt de fietsers met een velobaarhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Turnhout-steunt-de-fietsers-met-een-velobaar.aspx<p style="text-align:justify;">​Fietsers leunen aan de overweg van het station Turnhout tegen de eerste ‘velobaar’ van Vlaanderen.</p><p style="text-align:justify;">Een velobaar is een steunpunt voor fietsers die moeten wachten aan de slagbomen. Zo moeten ze geen voet meer aan de grond zetten. Je kan er sneller door vertrekken of het is gewoon makkelijker om te steunen op een houvast dan telkens te moeten afstappen. De velobaar bestaat uit twee steunpunten, één aan elke kant van de spooroverweg, samen kosten deze ongeveer 450 euro.</p><p style="text-align:justify;">J<em>aar van uitvoering</em></p><p style="text-align:justify;">2015</p><p style="text-align:justify;"><em>Meer informatie</em></p><p style="text-align:justify;">Wouter Verhaert, Adviseur Mobiliteit stad Turnhout, tel.: 014 44 33 93, <a href="mailto:wouter.verhaert@turnhout.be">wouter.verhaert@turnhout.be</a></p><p style="text-align:justify;"><em>Technische specificaties (zie schets in bijlage):</em></p><p style="text-align:justify;">De buis heeft een lengte van 3,8m en mag niet doorbuigen maar moet ook nog vastgrijpbaar zijn (= dia 5cm… ). Daarom wordt er best gewerkt met een gasbuis van 2” of buis Ø 48mm. Je kan gebruik maken van 3 buizen met handelslengtes van 6m. Het plat ijzer aan de voetsteun heeft volgende afmetingen 80x5mm. Dit wordt er tussen gelast. De las bij het schuine vlak moet met onderbrekingen gebeuren, zodat het regenwater nog weg kan lopen. De straal van de bochten, geplooid met de plooipomp, kan afwijken van de tekening. Nabehandeling: verzinken of gemetalliseerd + lakken of moffelen in antraciet donker grijs (bv RAL 7016).</p><p style="text-align:justify;"><em>Ideale plaatsing: </em></p><p style="text-align:justify;">Rechts naast het fietspad, vlak achter de boordsteen (van de rand van het fietspad of van het voetpad). De voetsteun dient bij voorkeur op een hoogte van 30 cm boven het niveau van het fietspad te komen.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Met fiets naar de stad, verder met de buggyhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Leuven_Stalling_Fochplein.aspx<p>De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad een zeer hoog aantal fietsers. De fietsparkeervraag is er dan ook erg hoog en het toegankelijk houden van voetpaden en doorgangen is een uitdaging voor de stad. Bij de heraanleg van het Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein) in het hart van de binnenstad besloot de stad Leuven om een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage voor 550 te voorzien in combinatie met verschillende diensten, zoals een dienst voor kleine fietsherstellingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, lockers voor boodschappen, openbare toiletten en een buggypunt waar buggy's gratis kunnen worden uitgeleend. Deze laatste dienst is uniek in Vlaanderen en is een schot in de roos.</p><p><em>Jaar van uitvoering<br></em>De fietsenstalling werd geopend op 22 september 2012. Het buggypunt kwam er op 1 mei 2014 bij.</p><p><em>Meer informatie: <br>S</em>tad Leuven, Arne Smeets, tel: 016 27 23 53, <a href="mailto:arne.smeets@leuven.be"><span lang="FR" style="text-decoration:underline;">arne.smeets@leuven.be</span></a><br>Stad Leuven, Afdeling samenleven en diversiteit (voor Buggypunt), tel: 016 27 26 18, <a href="mailto:samenleven@leuven.be"><span lang="NL-BE" style="text-decoration:underline;">samenleven@leuven.be</span></a><br>APCOA, tel: 016 29 93 23, <a href="mailto:info@citydepot.be"><span lang="NL" style="text-decoration:underline;"></span></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be">fietsenparking</a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><span lang="NL" style="text-decoration:underline;"><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be"></a><a></a><a href="mailto:fietsenparking.leuven@apcoa.be">.leuven@apcoa.be</a><br></span></p><p><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p>De stad Leuven kent als Vlaamse centrum- en studentenstad een zeer hoog aantal fietsers. De fietsparkeervraag is er dan ook erg hoog en het toegankelijk houden van voetpaden en doorgangen is een uitdaging voor de stad. Om de fietsparkeercapaciteit te verhogen wordt daarom ingezet op het verhogen van het aantal plaatsen op strategische locaties waar veel bezoekers samenkomen, zoals de oude binnenstad, het commerciële en toeristische centrum van Leuven. Tegelijkertijd wil men het winkelend publiek diensten aanbieden die de keuze voor de fiets vergemakkelijken, nl een fietshersteldienst tijdens het winkelen, lockers voor de boodschappentassen en sinds mei 2014 ook deelbuggy's. Kortom: oplossingen aanbieden voor de redenen waarom toch vaak voor de auto gekozen wordt. Op het Rector De Somerplein zijn horecazaken en winkels gelegen en het plein vormt ook het begin van de winkelas naar het station, de Bondgenotenlaan. Ook is het De Somerplein op het station na de belangrijkste halte voor de bussen van De Lijn met dagelijks 17.000 reizigers die hier op- en afstappen.</p><p>Bij de heraanleg van dit plein (het vroegere Fochplein) in het hart van de binnenstad besloot de stad Leuven om een gratis ondergrondse bewaakte fietsparkeergarage te voorzien in combinatie met verschillende diensten, zoals een dienst voor kleine fietsherstellingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen, 189 gewone en 8 gekoelde lockers voor boodschappen, openbare toiletten en een buggypunt waar 7 kinderwagens gratis kunnen worden uitgeleend. Zo hoeven boodschappentassen niet de hele dag worden meegezeuld en ouders die hun kind(eren) met de bakfiets, fietskar of op het fietsstoeltje vervoeren beschikken over de mogelijkheid het vervolg van hun verplaatsing te voet in combinatie met de buggy te doen. De fietsenstalling werd geopend op 22 september 2012. Het buggypunt kwam er op 1 mei 2014 bij.</p><p>Om een zo hoog mogelijke parkeercapaciteit te bereiken werd gekozen voor de dubbeldekstalling waarbij 2 fietsen boven elkaar geparkeerd kunnen worden. De stalling biedt zo plaats aan 550 fietsen. De stalling is open, bewaakt en gratis van 8u tot 24u van zondag tot woensdag en van 8u tot 03u van donderdag tot zaterdag. Fietsen die in de stalling overnachten kunnen dat voor 3 euro. Meer dan een manier om inkomsten te vergaren, wil men vooral ontmoedigen dat de stalling als weekendparking voor studenten gebruikt wordt (die daarvoor aan het station terecht kunnen), die zo de plaats innemen van de bezoekers.</p><p>Na een langzame start gaat de bezettingsgraad van de parking in stijgende lijn. De gemiddelde bezettingsgraad ligt bij 31%, al is het in de weekends en tijdens evenementen beduidend drukker. In december was er zelfs een gemiddelde bezettingsgraad van 38%. Van 1 mei tot eind 2014 vonden er meer dan 500 uitleningen bij het buggypunt. In het fietsherstelpunt worden gemiddeld 370 herstellingen per maand uitgevoerd. Aandacht voor zichtbaarheid en comfortabel binnenfietsen van de stalling is van groot belang om een ondergrondse fietsenstalling te laten werken. Om de stalling meer bekend te maken bij de gebruikers werden er dan ook verschillende communicatiecampagnes rond gevoerd.</p><p>De bezetting van de stalling wordt dagelijks, op vaste tijdstippen gemeten. Vanuit de stad wordt er steekproefsgewijs geteld en gecontroleerd of de dienstverlening op pijl verloopt. Op dit moment zoekt de stad naar manieren om de stalling via een abonnementsformule ter beschikking te stellen van omwonenden zonder inpandige stallingsmogelijkheid die een stallingsbehoefte hebben. Echter, het kortparkeren voor bezoekers blijft prioriteit. </p><p>Voor de bouw van de fietsenstalling werd 2.257.000 euro inclusief btw uitgegeven. De uitbating door Apcoa heeft een maandelijkse kost van 34.000 Euro voor stad Leuven. Daarbij inbegrepen zijn de personeelsinzet voor het fietsherstelpunt en bewaking van de stalling, het onderhoud van de publieke toiletten en het beheer van de uitleen van de buggies. Sinds de start van de ondergrondse fietsenstalling draait deze op de inkomsten van de stalling en de maandelijkse bijdrage van de Stad Leuven.</p><p>Het buggypunt is een proefproject waarvoor via verschillende innovatiemiddelen en subsidies budget verzameld wordt. Hiermee kan Buggybooker een uitrol voorbereiden naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland.  </p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Gent biedt eigen fietsrouteplanner aanhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Gent_Fietsrouteplanner.aspx<p style="text-align:justify;">De Gentse fietsrouteplanner biedt meer informatie dan de bestaande fietsrouteplanners. Fietsers kunnen hun persoonlijk traject uitstippelen en daarbij ook een aantal voorkeuren aangeven, zoals bijvoorbeeld het vermijden van tramsporen of kasseien. De route die wordt berekend is niet altijd de kortste maar houdt ook rekening met veiligheid en fietscomfort. Er kunnen ook meerdere stopplaatsen worden ingegeven, en nuttige fietsvoorzieningen kunnen zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast kan men de route ook uitstippelen langs 'points of interest', zoals de Gentse musea. Voor een goede toegankelijkheid en dienstverlening kan men ook steeds opmerkingen en suggesties doorgeven. Daarnaast is de fietsrouteplanner naast het Nederlands ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.</p><p style="text-align:justify;"><em>Start van uitvoering<br></em>2010</p><p style="text-align:justify;"><em>Meer informatie<br></em>Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Begga Van Cauwenberge, tel: 09 266 29 83, <a href="mailto:begga.vancauwenberge@gent.be">begga.vancauwenberge@gent.be</a></p><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p style="text-align:justify;">De Gentse fietsrouteplanner biedt meer informatie aan dan de bestaande fietsrouteplanners. Met de nieuwe Gentse routeplanner kan men heel eenvoudig een fietsroute uitstippelen van vertrekpunt A naar een eindpunt B. Interessant aan de fietsrouteplanner is dat hij niet enkel stad Gent beslaat, maar het ook mogelijk maakt om van buiten de stad een fietsroute uit te stippelen.</p><p style="text-align:justify;">De fietsrouteplanner is gebaseerd op de hiërarchie van het fietsnetwerk, en kan niet alleen gebruikt worden voor recreatieve fietstochten, maar ook voor functionele. De belangrijkste voorwaarde om het project te laten slagen, is de data en de kwaliteit ervan. Voor de data van de Gentse fietsrouteplanner werd een beroep gedaan op data van de dienst wegen van stad Gent, en data afkomstig van provincie Oost-Vlaanderen. Hieraan werden extra parameters specifiek voor fietsers toegevoegd.</p><p style="text-align:justify;">De route die wordt berekend is niet altijd de kortste maar houdt ook standaard rekening met veiligheid en fietscomfort. Er kunnen ook meerdere stopplaatsen worden ingegeven naargelang het gewenste fietstraject. De fietsrouteplanner is niet alleen uniek omdat hij de fietsroutes sowieso langs veilige en/of comfortabele netwerken stuurt, maar vooral ook omdat gebruikers voorkeuren kunnen ingeven die het fietsen nog gemakkelijker of aangenamer maken. Zo kan je ingeven dat je liever niet over kasseien wilt rijden, of dat je de tramsporen wilt vermijden. Ook druk verkeer, wegen in slechte staat of lastige hellingen kan je vermijden door deze voorkeuren in te geven.</p><p style="text-align:justify;">Daarnaast kunnen bezoekers op de kaart ook de locaties van allerlei handige fietsvoorzieningen zichtbaar maken waaronder de openbare fietsenpompen, fietsenstallingen (al dan niet bewaakt), het fietsendepot, etc.  Daarnaast zijn ook de groene fietsassen en verschillende points of interest (scholen, stations, musea, monumenten,…) opgenomen in de routeplanner.</p><p style="text-align:justify;">De routeplanner beschikbaar in drie andere talen naast het Nederlands: Frans, Engels en Duits. Voor een goede dienstverlening zijn de contact en help knoppen toegevoegd, waarbij de gebruiker meer informatie krijgt en bij eventuele vragen en/of problemen kan mailen naar de verantwoordelijke. </p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerkenGP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
City Depot Hasselt – Duurzame stedelijke distributie in Hasselthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Hasselt_City-Depot.aspx<p>Hasselt is al sinds de jaren 90 actief bezig met het creëren van een aantrekkelijke binnenstad door een actief en sturend mobiliteitsbeleid. Het hele gebied binnen de Groene Boulevard is inmiddels primair afgestemd op voetgangers en fietsers. Door te werken met venstertijden werd de overlast van bevoorrading door vrachtwagens zoveel mogelijk beperkt, maar het was niet ideaal. Het stadsbestuur speelde met het idee om slimmere en creatievere oplossingen in te zetten voor het bevoorraden van handelaars en ondernemers in het centrum. CityDepot voorziet gebundelde leveringen van goederen en ophaalservices voor bedrijven in de binnenstad. Hiervoor worden elektrische vrachtwagens en cargobikes gebruikt. Inmiddels maakt bijna 1/3 van de Hasseltse handelaars in de binnenstad gebruik van CityDepot.</p><p><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>Pilot van 2009-2011 op initiatief van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit). Start CityDepot in Hasselt in 2011. Inmiddels is er een uitrol naar andere steden en gemeenten in België. </p><p><em>Meer informatie</em></p><p>CityDepot, <a href="mailto:info@citydepot.be">info@citydepot.be</a>, tel: +32 800 91 680, Marc Schepers</p><p><strong>Projectbeschrijving </strong></p><p>Hasselt is al sinds de jaren 90 actief bezig met het creëren van een aantrekkelijke binnenstad door een actief en sturend mobiliteitsbeleid. Het hele gebied binnen de Groene Boulevard is inmiddels primair afgestemd op voetgangers en fietsers. Door te werken met venstertijden werd de overlast van bevoorrading door vrachtwagens zoveel mogelijk beperkt, maar het was niet ideaal. Het stadsbestuur speelde met het idee om slimmere en creatievere oplossingen in te zetten voor het bevoorraden van handelaars en ondernemers in het centrum. </p><p>Van 2009 tot 2011 deed Hasselt, samen met Gent, mee in het pilootproject D-via (duurzame stadsdistributie in Vlaanderen) van het VIM. De ontwikkelde concepten waren kansrijk en nog voor het einde van het pilootproject besliste het bestuur van Hasselt om gedurende twee jaren alles samen 150.000€ te investeren in CityDepot. Eind april 2011 werd CityDepot officieel voorgesteld. Slimme stadsdistributie is hierbij het kernbegrip. De dienstverlening van CityDepot is flexibel en wordt uitgebreid en aangepast met het oog op (winkel)kernversterking van binnensteden. </p><p>Wat is slimme stadsdistributie? De kern van het concept ligt in het minimaliseren van overlast door het slimmer organiseren van bevoorrading en diensten. In plaats van het rondbrengen van veel kleine leveringen met grote vrachtwagens, worden leveringen verzameld en in een of meerdere speciale rondes aangeboden aan handelaars. Dat verzamelen van goederen gebeurt in het CityDepot dat zich op een strategische locatie in de stad bevindt. Vervolgens worden de goederen per handelaar gebundeld en afgeleverd wanneer zij dat willen. De dagelijkse rondes met goederen door de binnenstad worden met elektrische vrachtwagens gedaan, maar voor spoedleveringen en kleine pakketjes wordt ook de fietskoerier ingezet. Bij het leveren van de goederen, worden papier en karton en retourzendingen meegenomen. </p><p>CityDepot kiest uitdrukkelijk voor duurzame voertuigen voor haar belevering.  In haar business model ziet zij de belevering via de cargobike als essentieel.  Zij zoekt hiervoor samenwerking met bestaande fietskoeriers met het oog om de via CityDepot gecapteerde volumes naar hen af te kunnen leiden.  CityDepot werkt hiervoor – complementair aan een hub in de stadsrand – met een centrumhub.  Deze centrumhub is het bevoorradingspunt voor de fietsen zodat deze een optimale performantie halen zonder voor of natransport.  Deze centrumhub is meteen ook een mini-recyclepark, pop-upstore, drop-off punt voor verzending van pakketten, pick-up point voor diverse verbruiksproducten en informatiepunt voor handelaars e.a.  </p><p>Heeft CityDepot een positief effect voor fietsers? De belangrijkste winst voor fietsers ligt hem in het vermijden van vrachtverkeer in de binnenstad. Door het bundelen van het vervoer neemt het aandeel vrachtverkeer gevoelig af wat een gunstig effect heeft op de verkeersveiligheid en het verblijfsklimaat in de stad. Bovendien worden duurzame (CNG, elektrische) voertuigen ingezet. Bovendien wordt het dienstenpakket, in samenwerking met bijvoorbeeld horeca-uitbaters, uitgebreid tot de bewaring van goederen, verhuur van palletplaatsen en de terugname van verpakkingsmateriaal. Hierdoor kunnen ondernemers toe met een kleiner oppervlakte wat de aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroot: een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte. Daarnaast wordt een deel van de leveringen per fiets gedaan: met een speciale cargobike. </p><p>Drie jaar na de start van CityDepot, maakt 30% van de ondernemers in de Hasseltse binnenstad gebruik van deze service en de reacties zijn zo positief dat ook andere steden en gemeenten bezig zijn met het opzetten van CityDepot projecten.</p><p>Het Agentschap Ondernemen, de stad Hasselt, UNIZO en UNIZO waren ondersteunende partijen in de ontwikkeling van het project. In 2012 en 2013 heeft de stad Hasselt alles samen 150.000€ geïnvesteerd in CityDepot. Sinds de 2de helft van 2014 is CityDepot een financieel onafhankelijke organisatie die draait op eigen inkomsten en private investeringen.</p><p><a href="http://www.citydepot.be/"><span style="text-decoration:underline;">www.citydepot.be</span></a></p><p><a href="http://www.citydepot.be/lamilo"><span style="text-decoration:underline;">http://www.citydepot.be/lamilo</span></a> </p><p><a href="http://www.d-via.be/"><span style="text-decoration:underline;">www.d-via.be</span></a>                                                                                    </p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify s4-wpActive"><iframe width="560" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/tK_PdggDbG0"></iframe> </div>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Mechelen: gemeentelijke subsidie Blue-bike leenfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mechelen-gemeentelijke-subsidie-Blue-bike-leenfietsen.aspx<p>Het blue-bike deelfietsen systeem heeft als doel de treinreizigers een interessant natransportmiddel te bieden. In tegenstelling tot een deelfietsensysteem met verschillende ontleen-stations en beperkte ontleningstijd huur  je een Blue-bike voor 24 h. De kost is normaal 3 € per ontlening, maar in Mechelen betaalt iedereen sinds juni 2014 slechts 1€.  Dit  dankzij een derde betaler systeem waarbij de Vlaamse Overheid en de stad Mechelen elk 1€ van de kostprijs op zich nemen. Sinds deze reductie van de kostprijs is het aantal ontleners van Blue-bike in Mechelen sterk toegenomen.</p><p><em>Jaar van uitvoering<br></em>2014</p><p><em>Meer informatie<br></em>Joris Slootmaeckers <br>Dienst mobiliteit stad Mechelen<br>015/29 80 29 <br><a href="mailto:joris.slootmaeckers@mechelen.be"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">joris.slootmaeckers@mechelen.be</span></a><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"> </span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><span lang="NL" class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><a href="mailto:mobiliteit@mechelen.be"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">mobiliteit@mechelen.be</span></a></span><a href="mailto:mobiliteit@mechelen.be"></a><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></strong> <strong class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><a href="mailto:mobiliteit@mechelen.be"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">Projectbeschrijving</span></a></strong></p><p>Het initiatief heeft tot doel te komen tot een meer leefbare stad met minder autoverkeer, een bijdrage te leveren in het oplossen van last-mile problematiek, het aanbieden van goedkoop en flexibel transportmiddel voor verplaatsing binnen stedelijke omgeving en zeer specifiek het  bevorderen van het gebruik van Blue-bike.<br>Het project past binnen de doelstellingen om het fietsgebruik  in Mechelen te ondersteunen en sluit aan bij het aanbod openbaar vervoer aan het station. <br>Dit creëert onrechtstreeks ook tewerkstelling binnen het fietsatelier, een  sociaal tewerkstellingsproject waar het fietsonderhoud gebeurt.<br>Na beslissing van de stad Mechelen om bij te dragen in de kost van ontlening, werd met Blue-bike de precieze modaliteiten van gemeentelijke bijdrage besproken. Daarna werd bij het Vlaams Gewest de subsidieaanvraag ingediend. Uiteindelijk werd een overeenkomst ondertekend tussen de Stad, het Vlaams Gewest en Blue-bike.</p><p>Eens dat de derdebetalersregeling actief was, werd een intensieve communicatie gevoerd naar de potentiële gebruikers toe via de website van Blue-bike en een flyer voor de treingebruikers in het station. Ook werd de nieuwe regeling gepromoot via diverse stadskanalen zoals website, tijdschrift, sociale media, e. d. Tenslotte wordt nog een bijkomende campagne gepland naar de instellingen en bedrijven actief in het Mechelse met de bedoeling dat zij hun bezoekers van de interessante mogelijkheid op de hoogte brengen.</p><p>Sinds deze reductie van de kostprijs is het aantal ontleners van Blue-bike in Mechelen sterk toegenomen van ongeveer 150 ontleningen per maand (jan-mei 2014) tot ongeveer 250 per maand in de zomer periode en 400 à 500 ontleningen per maand in september/oktober 2014. De derdebetalersregeling zorgt zo zeker voor een verhoging van het gebruik van Blue-bikes. </p><p>Het helemaal gratis maken van de Blue-bike fietsen lijkt echter niet aangewezen, omdat dan ook vooral lokale gebruikers de fietsen zouden gaan gebruiken voor allerlei verplaatsingen waardoor de echte doelgroep (nl. mensen die een natransport nodig hebben), er niet meer of onvoldoende van gebruik kunnen maken. Deze ervaring was/is er in Brugge. Steden en gemeenten die in BlueBike willen instappen, kunnen wel overwegen op in de aanloopperiode (eerste weken van een derdebetalersregeling) de fietsen tijdelijk gratis ter beschikking te stellen, zodat mensen het systeem kunnen uitproberen.</p><p>Communicatie naar sz potentiële gebruikers (dit zijn de treingebruikers) is cruciaal.  Dit kan rechtstreeks of via de Mechelse bedrijven en bewoners.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6
Fietsdeelsystemen in kleine stedenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietsdeelsystemen-in-kleine-steden.aspx<p>Studiebureau MINT ontwikkelde in 2013 scenario’s voor de invoering van fietsdeelsystemen in Gent en Roeselare. De scenario-ontwikkeling maakte deel uit van een onderzoek naar de implementatie van fijnmazige fietsdeelsystemen in de Vlaamse centrumsteden in opdracht van de Vlaamse ministers van Steden en van Mobiliteit en Openbare Werken.</p><p><strong>Onderzoek naar het potentieel van fietsdeelsystemen in de centrumsteden</strong></p><p>Vele Europese steden hebben de laatste jaren een succesvol fietsdeelsysteem ingevoerd. Vooral de fijnmazige systemen zoals we die kennen in Antwerpen en Brussel zijn gekend. Er zijn echter ook veel steden, vergelijkbaar met onze centrumsteden, die kleinschaligere systemen succesvol weten uit te baten.</p><p>Studiebureau MINT kreeg de opdracht om te onderzoeken wat het potentieel is van (fijnmazige) fietsdeelsystemen in onze centrumsteden. De opdracht bestond uit:</p><ul><li>de inventarisatie van verschillende fietsdeelsystemen in Europa met aandacht voor factoren die een geslaagd systeem beïnvloeden of bedreigen.</li><li>De inventarisatie vormt een handleiding over fietsdeelsystemen en biedt de mogelijkheid tot benchmarking.een scenario-ontwikkeling in 2 pilootsteden.</li></ul><p>Uit de centrumsteden die zich kandidaat stelden als pilootstad werden Gent en Roeselare geselecteerd omwille van hun sterke kandidatuur, hun schaalgrootte, hun verschil in schaalgrootte en de overdraagbaarheid van de onderzoeksresultaten naar andere steden. In Gent werden bepaalde ‘niches’ onderzocht die ook leerzaam kunnen zijn voor andere steden. De scenario-ontwikkeling voor Roeselare leert veel over het minimum aan potentieel in onze centrumsteden.</p><p><strong>Roeselare</strong></p><p>De voornaamste redenen van de stad Roeselare om een fietsdeelsysteem in te voeren zijn het stimuleren van het fietsgebruik en het aanvullen en versterken van het openbaar vervoer.</p><p>In de loop van het onderzoek schatten MINT en de stad Roeselare als snel in dat Roeselare niet de potentie heeft om een fijnmazig fietsdeelsysteem uit te werken. Er werden twee andere scenario’s uitgewerkt:</p><ul><li>instappen in het Blue-bikesysteem</li><li>een kleinschalig "back-to-many"-systeem.</li></ul><p>Op basis van het globaal verkregen beeld van Roeselare (schaalgrootte, aantal inwoners, potentieel gebruikers, attractiepolen, …) werd de introductie van een kleinschalig fietsdeelsysteem in Roeselare als niet voor de hand liggend ingeschat. Het onderzoek doet de aanbeveling om mee te stappen in het bestaande Blue-bike-initiatief. De uitwerking van dit scenario gebeurt best in fases. In een eerste fase dient gestart te worden met de promotie van het systeem en het aanbieden van een derdebetalersregeling aan de inwoners. Later kan dan gedacht worden aan een verdere uitbreiding van het systeem door bijkomende fietsen te plaatsen aan het station van Roeselare, en nog later door het plaatsen van fietsen op andere locaties in de stad.</p><p><strong>Gent</strong></p><p>De stad Gent wenste met het onderzoek te focussen op enkele ‘nichelocaties’ waar ze verwachtte dat er een hoog potentieel voor fietsdelen is. Het ging om:</p><ul><li>Park & ride-parkings</li><li>Openbare centrumparkings</li><li>Grootschalige woonprojecten</li><li>Werksites</li><li>Missing links openbaar vervoer</li><li>Bewoners in het centrum.</li></ul><p>MINT ontwikkelde voor de stad Gent twee scenario’s: een kleinschalig fietsdeelsysteem en een uitbreiding van het Blue-bikeaanbod in Gent. Voor beide scenario’s werd het potentieel van de niches en bijhorende locaties onderzocht en een gefaseerde invoering voorgesteld. Beide uitgewerkte scenario’s zijn interessant voor Gent om in te voeren.</p><p>De stad Gent heeft in eerste instantie een voorkeur voor een "back to one"-systeem (waarbij fietsen worden teruggebracht naar dezelfde hub). Dit systeem kan zowel uitgewerkt worden via Blue-bike, als via een aanbieder van een kleinschalig fietsdeelsysteem. Het voordeel van een kleinschalig fietsdeelsysteem is dat het eenvoudiger uit te breiden is naar een fijnmazig fietsdeelsysteem (waarbij de fiets bv. naar een ander hub kan teruggebracht worden) dan het Blue-bikesysteem.</p><p><strong>Implementatie</strong></p><p>Beide steden willen op basis van het onderzoek overgaan tot invoering van een fietsdeelsysteem. De stad Roeselare heeft met Blue-Mobility een derdebetalersregeling afgesloten die ingaat op 1 mei 2014. De stad Gent start met het plaatsen van 11 hubs met elk 10 fietsen aan ‘nichelocaties’.</p><p>Voor meer info en de volledige onderzoeksmethodiek: zie het volledige onderzoeksrapport.</p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en servicesGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten

Terug naar boven  Idee Kennisbank?Terug Naar Boven