De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen is een platform waarin verschillenden actoren van het fietsbeleid overleg plegen en de werking van Fietsberaad Vlaanderen aansturen. De programmaraad vergadert ongeveer vier keer per jaar. Jan Vermeulen zit de vergadering voor.

 

Tim Asperges

Tim Asperges is adviseur mobiliteit bij de Stad Leuven. Daarvoor was hij o.a. projectmanager bij iMOB in Hasselt en partner in het studiebureau Timenco en hij werkte veel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals gewest. Tim Asperges organiseerde in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook het Velo-Citycongres dat in 2009 in Brussel plaatsvond.

Cil Cuypers

Cil Cuypers is sinds 2007 schepen van mobiliteit in Bierbeek en geeft elke dag al fietsend het goede voorbeeld. Ze werkt enthousiast mee aan de aanleg van fietspaden en fietssnelwegen maar wil graag een ‘breder fietsbeleid’ in de eigen gemeente én alle andere gemeenten. Als directeur van RESOC heeft zij ook een goed zicht op de mobiliteit(sproblemen) in de regio.

TD.jpg

Tom Dehaene

Als gedeputeerde voor mobiliteit van de provincie Vlaams Brabant geeft Tom Dehaene actief mee invulling aan het STOP-principe. Specifiek voor fietsers zet de provincie zich in voor meer fietscomfort en voor de realisatie van een express-net voor fietsers van, naar en rond Brussel. Tom Dehaene wil ook het gebruik van data stimuleren, om het provinciaal fietsbeleid beter te onderbouwen.

Yves De Weerdt

Yves De Weerdt is ondervoorzitter van de Fietsersbond en ook voorzitter van de lokale afdeling Vilvoorde. Daarnaast is Yves onderzoekscoördinator duurzame stedelijkheid bij VITO. Zo bouwde hij ruime expertise op rond transitieprocessen waarin verschillende disciplines, waaronder mobiliteit, sociale innovatie en technologie samenkomen.

Eddy Klynen

Eddy Klynen is coördinator van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Deze stichting organiseert heel wat opleidingsmomenten voor mobiliteitscoördinatoren uit bedrijven en mobiliteitsambtenaren. De stichting is ook actief op het vlak van verkeersopvoeding en organisator van de wedstrijd “Fietsgemeente 2012” en “Fietsgemeente 2015”.

Dirk Lauwers

Dirk Lauwers is professor aan het Center for Mobility and Spatial Planning van de Universiteit Gent. De professionalisering van de kennis rond het fietsen is een rode draad door zijn loopbaan. Al in de jaren tachtig hield Dirk Lauwers hierover lezingen bij de KVIV. Hij is er eveneens van overtuigd dat Vlaanderen enorme troeven heeft om het fietsbeleid te verstevigen, waar ook vanuit het buitenland met veel interesse naar wordt gekeken.

Luk Lemmens

Het Provinciebestuur van Antwerpen bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op op het vlak van fietsbeleid. Luk Lemmens geeft dat beleid als gedeputeerde voor mobiliteit mee vorm en zet sterk in op de aanleg van fietssnelwegen. De provincie bekijkt concreet hoe het initiatieven voor fietsbeleid die het belang van de gemeente overstijgen, kan helpen realiseren.

Kris Peeters

Kris Peeters was lange tijd de eerste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Vanuit die functie bouwde hij heel wat expertise op, waar hij ook in zijn vrije tijd verder mee aan de slag ging. Kris is een veelgevraagde en onafhankelijke mobiliteitsdenker. Hij is niet te beroerd ons een spiegel voor te houden en auteur van onder meer 'Het voorruitperspectief', 'De file voorbij' en ‘Weg van mobiliteit’.

Jan Pelckmans

Jan Pelckmans werkt voor het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Als fietsmanager coördineert hij het fietsbeleid van de Vlaamse overheid en zet hij zich in om investeringen en subsidies, die voor de fietser van belang zijn, optimaal op elkaar af te stemmen.

Benedicte Swennen

The European Cyclists' Federation heeft haar hoofdkantoor in Brussel en lobbyt bij de Europese Commissie voor een sterker Europees beleid en meer budget voor fietsen. Benedicte Swennen werkt sinds kort als beleidsmedewerker stedelijke mobiliteit voor ECF en deed voordien veel ervaring op bij Bond Beter Leefmilieu als campagneleidster van o.a. “Met Belgerinkel naar de Winkel”, “Cycle Chic Belgium” en Smart Move.

Peter De Backer

Peter De Backer is afdelingshoofd van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Vanuit zijn functie heeft hij een generieke kijk op het fietsbeleid en kan hij snel verbanden leggen met andere vervoersmodi.

Alex Verhoeven_390px.jpg            

Alex Verhoeven

Alex Verhoeven is directeur Ruimte bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Vanuit zijn functie kan hij vlot contacten leggen wanneer de behoeften van een kwaliteitsvol fietsbeleid ook verband houden met andere beleidsthema’s. Alex doet al 25 jaar bijna al zijn verplaatsingen met trein en (plooi- of elektrische -)fiets.

Jan Vermeulen

Jan Vermeulen is sinds januari 2013 burgemeester van Deinze. Hij zet als burgemeester sterk in op de ontwikkeling van een lokaal fietsbeleid, onder andere door aandacht voor de fietser in de aanleg van het openbaar domein, het weren van autoverkeer aan de schoolpoort, het aanbieden van deelfietsen, enz. Jan Vermeulen is ook zelf een actieve fietser, recreatief én functioneel, en brengt de kinderen dagelijks met de bakfiets naar school.