Fietsnieuws overzicht 20 aprilhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vrijdag-Fietsnieuws-20-april.aspx<p><em>​Op vrijdag bundelen wij voor je het overzicht van het fiets-nieuws van afgelopen week</em></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​3 juni = Wereld Fiets Dag – Wereldwijd</h3><p>De Verenigde Naties heeft 3 juni officieel uitgeroepen tot Wereld Fietsdag. De resolutie werd aangenomen door een consensus van 193 lidstaten en nodigt alle lidstaten en relevante belanghebbenden uit om het bewustzijn van de Wereldfietsdag te vieren en te bevorderen. Extra aandacht moet gaan naar het opnemen van de fiets in internationale, regionale, nationale en subnationale ontwikkelingsbeleidslijnen en -programma's. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Swapfiets neemt razende start – Antwerpen</h3><p>Amper één week na de opstart van Swapfiets in Antwerpen hebben 125 geïnteresseerden een fiets besteld. Voor 15 euro per maand krijgen studenten (17,5 euro voor niet-studenten) een degelijke fiets met dubbel slot, verlichting en diefstalverzekering. Wanneer de fiets defect is, komt er binnen de 12 uur iemand langs huis om de fiets te herstellen of om te wisselen.</p><p>Grote verschil met een Blue-bike, Villo, Velo of O-bike is dat je je eigen fiets hebt en je niet per rit betaalt. Wanneer de klant het abonnement opzegt, verdwijnt de fiets uit de stad. Het systeem leidt dus niet tot zwerffietsen en de bijhorende overlast die daarmee kan gepaard gaan.</p><p>De Swapfiets is ook al beschikbaar in Leuven. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietscampagne afgetrapt - Nijlen</h3><p>De fietscampagne <a href="http://www.nijlenfietstdewereldrond.be/">'Nijlen fietst de wereld rond'</a> start opnieuw op 1 mei. Inwoners van de gemeente kunnen hun fietskilometers ingeven op de website. Er zal een onderscheid zijn tussen vrije tijd, werk en school of boodschappen. Vorig jaar trapten de inwoners van Nijlen op 30 dagen bijna 200.000 kilometers bij elkaar, of bijna vijf keer rond de wereld. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">20 bijkomende fietstrommels - Hasselt</h3><p>De stad Hasselt plaatst 20 bijkomende fietstrommels, voornamelijk binnen de grote Hasseltse ring. De trommels komen er op vraag van de buurtbewoners. De stad startte een jaar geleden met de eerste trommels en momenteel zijn er al op 30 locaties fietstrommels beschikbaar, waarvan slechts enkelen nog een plaatsje vrij hebben. De fietstrommels zijn erg populair in de stad. </p><p>Een plaatsje huren kost 30 euro voor een jaar. Alle info en voorwaarden vind je <a href="http://www.hasselt.be/fietstromme">hier</a>. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Vijfde editie Testkaravaan van start – West-Vlaanderen</h3><p>De Testkaravaan is een campagne om werknemers van bedrijven te overtuigen om de auto te maten staan en in de plaats met de fiets, te voet of het OV naar het werk te gaan. De afgelopen vier edities namen al 85 bedrijven en 5728 werknemers deel aan het project, goed voor anderhalf miljoen duurzame kilometer en een besparing van 198 ton CO<span lang="NL" style="text-decoration:line-through;"><sup>2</sup></span>. 40 procent van de testers pendelt ook na de campagne nog duurzaam naar het werk. </p><p>Voor 2018 schreven 16 bedrijven en 7000 testers zich in. Sinds dit jaar wordt ook de supersnelle fiets, de speed pedelec, meegenomen in het assortiment. </p>2018-04-19T22:00:00Z
Fietsersbond en provincie Antwerpen verlengen samenwerking Fietsbarometerhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsersbond-en-provincie-Antwerpen-verlengen-samenwerking-Fietsbarometer.aspx<p>​Wat in 2014 startte als een pilootproject om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Drie jaar en 3 500 fietskilometers verder, beschikt de Provincie over <a href="/nieuws/Paginas/Fietsbarometer-toont-waar-veilige-fietspaden-liggen.aspx">gedetailleerde gegevens</a> van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. De provincie Antwerpen herbevestigt hiermee een ambitieus fietsbeleid, met objectieve informatie aan de grondslag. De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor.<br><strong> </strong><br>"<em>De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid</em>", verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Meetfietser</h3><p> De Fietsersbond gebruikt voor de audits van de bovenlokale fietsinfrastructuur een wetenschappelijk onderbouwde Meetfiets waarvan de resultaten gekoppeld worden aan de provinciale Fietsbarometer. "<em>De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo'n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers</em>", aldus Mikaël Van Eeckhoudt, Algemeen directeur Fietsersbond. "<em>In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In 15 gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst</em>", gaat Mikaël Van Eeckhoudt verder. "<em><strong>Het is voor de provincie Antwerpen dan ook belangrijk dat we de samenwerking met de Fietsersbond verlengen zodat we tegen het einde van de legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden kennen.</strong></em><em> De afgelopen jaren investeerden de provincie Antwerpen, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf 2019 staan deze fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens opgenomen worden in de provinciale Fietsbarometer</em>", pikt Luk Lemmens er op in.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietsbeleid heeft baat bij objectieve data</h3><p> De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets en streeft er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het is nu aan de overheden, op alle niveaus, om dataverzameling en analyse te integreren in hun beleid. Alleen zo kan er onderbouwd en gericht gewerkt worden aan een betere fietsomgeving.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Online Fietsbarometer</h3><p> De provinciale Fietsbarometer pakte eind 2017 uit met de <a href="https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsbarometer.html">Online Fietsbarometer</a>. Op dit online platform vind je alle cijfermateriaal van de afgelopen jaren terug, wij maakten <a href="/nieuws/Paginas/Fietsbarometer-toont-waar-veilige-fietspaden-liggen.aspx">hier een overzicht</a> van de belangrijkste cijfers. "<em>Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen van de meetfietser aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij dit online platform. Het zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens</em>", vertelt Luk Lemmens. Voor de provincie Antwerpen schuilt in de verdere uitbouw van de Online Fietsbarometer een mooie uitdaging.​</p>2018-04-16T22:00:00Z
Vrijdag Fietsnieuws 13 aprilhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vrijdag-Fietsnieuws-13-april.aspx<p><em>​Op vrijdag geven we graag een overzichtje met het belangrijkste fiets-nieuws van afgelopen week​</em></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Antwerpse Fietsbus meteen groot succes</h3><p>De <a href="/nieuws/Paginas/Antwerpse-havenbedrijf-lanceert-nieuw-concept-met-Fietspendelbus.aspx">fietsbus</a> die havenwerknemers via de Frans Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel onder de Schelde naar de haven brengt, is een groot succes. Dagelijks vervoert de fietsbus zo'n 160 tot 240 passagiers, afhankelijk van het weer. De grootste drukte is tussen 6 en 8 uur 's ochtends en vanaf 14 uur in de namiddag.  </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Mortsel verplicht fietsenstallingen bij nieuwbouw en verbouwingen</h3><p>Voortaan moeten nieuwe woonprojecten in Mortsel verplicht rekening houden met fietsparkeerplaatsen. Mortsel liet opnemen in de nieuwe bouwcode dat er één fietsenstalling per inwoner moet zijn. Dat mag nu ook door bijvoorbeeld een overdekte stalling in de voortuin te plaatsen. Via de nieuwe bouwregel wil Mortsel het gebruik van de fiets stimuleren. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Elektrische bedrijfsfiets voor poetsvrouwen</h3><p>Een van de grootste private poetswerkgevers 'Poetshulp Z-O-Vlaanderen, biedt haar poetshulpen voortaan een elektrische fiets aan. Het bedrijf merkte dat vervoer voor veel nieuwe medewerkers een probleem was en wil dit op deze manier oplossen. </p><p>De medewerkers betalen een heel beperkte bijdrage en krijgen in ruil daarvoor beschikking over een elektrische fiets, onderhoud en verzekering. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">De Lijn roept op om op 'Mobiele Maandag' auto te laten staan</h3><p>Vanaf maandag 16 april lanceert De Lijn de nieuwe campagne '<a href="https://mobielemaandag.be/">Mobiele Maandag</a>'. Ze roept op om die dag de auto te laten staan en te kiezen om met de bus, fiets of te voet te gaan. Uit een onderzoek bij 1000 Vlamingen bleek dat 93 procent vindt dat het mobiliteitsprobleem steeds erger wordt en dat er dringend oplossingen moeten komen. Als iedereen één dag de auto thuis laat, dan zorgt dat voor 20 procent minder uitstoot. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">'Fietsen door water' wint architectuurprijs</h3><p>Het project Fietsen door het Water in Limburg heeft in Australië de award of Excellence gewonnen in de categorie 'Built Design Award – Small Scale' op de World Landscape Architecture Awards. De onderscheiding beloont vernieuwende projecten van landschapsarchitectuur. 'Fietsen door het Water' moest het als enige Europese deelnemer opnemen tegen enkele sterke Amerikaanse tegenstanders. De award kan een extra boost geven aan de al erg populaire toeristische fietsattractie. Sinds de opening deden al 340.000 fietsers het traject.  ​</p>2018-04-12T22:00:00Z

 

 

Fietsnieuws overzicht 20 aprilhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vrijdag-Fietsnieuws-20-april.aspx<p><em>​Op vrijdag bundelen wij voor je het overzicht van het fiets-nieuws van afgelopen week</em></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​3 juni = Wereld Fiets Dag – Wereldwijd</h3><p>De Verenigde Naties heeft 3 juni officieel uitgeroepen tot Wereld Fietsdag. De resolutie werd aangenomen door een consensus van 193 lidstaten en nodigt alle lidstaten en relevante belanghebbenden uit om het bewustzijn van de Wereldfietsdag te vieren en te bevorderen. Extra aandacht moet gaan naar het opnemen van de fiets in internationale, regionale, nationale en subnationale ontwikkelingsbeleidslijnen en -programma's. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Swapfiets neemt razende start – Antwerpen</h3><p>Amper één week na de opstart van Swapfiets in Antwerpen hebben 125 geïnteresseerden een fiets besteld. Voor 15 euro per maand krijgen studenten (17,5 euro voor niet-studenten) een degelijke fiets met dubbel slot, verlichting en diefstalverzekering. Wanneer de fiets defect is, komt er binnen de 12 uur iemand langs huis om de fiets te herstellen of om te wisselen.</p><p>Grote verschil met een Blue-bike, Villo, Velo of O-bike is dat je je eigen fiets hebt en je niet per rit betaalt. Wanneer de klant het abonnement opzegt, verdwijnt de fiets uit de stad. Het systeem leidt dus niet tot zwerffietsen en de bijhorende overlast die daarmee kan gepaard gaan.</p><p>De Swapfiets is ook al beschikbaar in Leuven. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietscampagne afgetrapt - Nijlen</h3><p>De fietscampagne <a href="http://www.nijlenfietstdewereldrond.be/">'Nijlen fietst de wereld rond'</a> start opnieuw op 1 mei. Inwoners van de gemeente kunnen hun fietskilometers ingeven op de website. Er zal een onderscheid zijn tussen vrije tijd, werk en school of boodschappen. Vorig jaar trapten de inwoners van Nijlen op 30 dagen bijna 200.000 kilometers bij elkaar, of bijna vijf keer rond de wereld. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">20 bijkomende fietstrommels - Hasselt</h3><p>De stad Hasselt plaatst 20 bijkomende fietstrommels, voornamelijk binnen de grote Hasseltse ring. De trommels komen er op vraag van de buurtbewoners. De stad startte een jaar geleden met de eerste trommels en momenteel zijn er al op 30 locaties fietstrommels beschikbaar, waarvan slechts enkelen nog een plaatsje vrij hebben. De fietstrommels zijn erg populair in de stad. </p><p>Een plaatsje huren kost 30 euro voor een jaar. Alle info en voorwaarden vind je <a href="http://www.hasselt.be/fietstromme">hier</a>. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Vijfde editie Testkaravaan van start – West-Vlaanderen</h3><p>De Testkaravaan is een campagne om werknemers van bedrijven te overtuigen om de auto te maten staan en in de plaats met de fiets, te voet of het OV naar het werk te gaan. De afgelopen vier edities namen al 85 bedrijven en 5728 werknemers deel aan het project, goed voor anderhalf miljoen duurzame kilometer en een besparing van 198 ton CO<span lang="NL" style="text-decoration:line-through;"><sup>2</sup></span>. 40 procent van de testers pendelt ook na de campagne nog duurzaam naar het werk. </p><p>Voor 2018 schreven 16 bedrijven en 7000 testers zich in. Sinds dit jaar wordt ook de supersnelle fiets, de speed pedelec, meegenomen in het assortiment. </p>
Fietsersbond en provincie Antwerpen verlengen samenwerking Fietsbarometerhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsersbond-en-provincie-Antwerpen-verlengen-samenwerking-Fietsbarometer.aspx<p>​Wat in 2014 startte als een pilootproject om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Drie jaar en 3 500 fietskilometers verder, beschikt de Provincie over <a href="/nieuws/Paginas/Fietsbarometer-toont-waar-veilige-fietspaden-liggen.aspx">gedetailleerde gegevens</a> van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. De provincie Antwerpen herbevestigt hiermee een ambitieus fietsbeleid, met objectieve informatie aan de grondslag. De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor.<br><strong> </strong><br>"<em>De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid</em>", verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Meetfietser</h3><p> De Fietsersbond gebruikt voor de audits van de bovenlokale fietsinfrastructuur een wetenschappelijk onderbouwde Meetfiets waarvan de resultaten gekoppeld worden aan de provinciale Fietsbarometer. "<em>De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo'n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers</em>", aldus Mikaël Van Eeckhoudt, Algemeen directeur Fietsersbond. "<em>In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In 15 gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst</em>", gaat Mikaël Van Eeckhoudt verder. "<em><strong>Het is voor de provincie Antwerpen dan ook belangrijk dat we de samenwerking met de Fietsersbond verlengen zodat we tegen het einde van de legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden kennen.</strong></em><em> De afgelopen jaren investeerden de provincie Antwerpen, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf 2019 staan deze fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens opgenomen worden in de provinciale Fietsbarometer</em>", pikt Luk Lemmens er op in.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietsbeleid heeft baat bij objectieve data</h3><p> De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets en streeft er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het is nu aan de overheden, op alle niveaus, om dataverzameling en analyse te integreren in hun beleid. Alleen zo kan er onderbouwd en gericht gewerkt worden aan een betere fietsomgeving.<br> </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Online Fietsbarometer</h3><p> De provinciale Fietsbarometer pakte eind 2017 uit met de <a href="https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsbarometer.html">Online Fietsbarometer</a>. Op dit online platform vind je alle cijfermateriaal van de afgelopen jaren terug, wij maakten <a href="/nieuws/Paginas/Fietsbarometer-toont-waar-veilige-fietspaden-liggen.aspx">hier een overzicht</a> van de belangrijkste cijfers. "<em>Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen van de meetfietser aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij dit online platform. Het zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens</em>", vertelt Luk Lemmens. Voor de provincie Antwerpen schuilt in de verdere uitbouw van de Online Fietsbarometer een mooie uitdaging.​</p>
Vrijdag Fietsnieuws 13 aprilhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vrijdag-Fietsnieuws-13-april.aspx<p><em>​Op vrijdag geven we graag een overzichtje met het belangrijkste fiets-nieuws van afgelopen week​</em></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Antwerpse Fietsbus meteen groot succes</h3><p>De <a href="/nieuws/Paginas/Antwerpse-havenbedrijf-lanceert-nieuw-concept-met-Fietspendelbus.aspx">fietsbus</a> die havenwerknemers via de Frans Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel onder de Schelde naar de haven brengt, is een groot succes. Dagelijks vervoert de fietsbus zo'n 160 tot 240 passagiers, afhankelijk van het weer. De grootste drukte is tussen 6 en 8 uur 's ochtends en vanaf 14 uur in de namiddag.  </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Mortsel verplicht fietsenstallingen bij nieuwbouw en verbouwingen</h3><p>Voortaan moeten nieuwe woonprojecten in Mortsel verplicht rekening houden met fietsparkeerplaatsen. Mortsel liet opnemen in de nieuwe bouwcode dat er één fietsenstalling per inwoner moet zijn. Dat mag nu ook door bijvoorbeeld een overdekte stalling in de voortuin te plaatsen. Via de nieuwe bouwregel wil Mortsel het gebruik van de fiets stimuleren. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Elektrische bedrijfsfiets voor poetsvrouwen</h3><p>Een van de grootste private poetswerkgevers 'Poetshulp Z-O-Vlaanderen, biedt haar poetshulpen voortaan een elektrische fiets aan. Het bedrijf merkte dat vervoer voor veel nieuwe medewerkers een probleem was en wil dit op deze manier oplossen. </p><p>De medewerkers betalen een heel beperkte bijdrage en krijgen in ruil daarvoor beschikking over een elektrische fiets, onderhoud en verzekering. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">De Lijn roept op om op 'Mobiele Maandag' auto te laten staan</h3><p>Vanaf maandag 16 april lanceert De Lijn de nieuwe campagne '<a href="https://mobielemaandag.be/">Mobiele Maandag</a>'. Ze roept op om die dag de auto te laten staan en te kiezen om met de bus, fiets of te voet te gaan. Uit een onderzoek bij 1000 Vlamingen bleek dat 93 procent vindt dat het mobiliteitsprobleem steeds erger wordt en dat er dringend oplossingen moeten komen. Als iedereen één dag de auto thuis laat, dan zorgt dat voor 20 procent minder uitstoot. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">'Fietsen door water' wint architectuurprijs</h3><p>Het project Fietsen door het Water in Limburg heeft in Australië de award of Excellence gewonnen in de categorie 'Built Design Award – Small Scale' op de World Landscape Architecture Awards. De onderscheiding beloont vernieuwende projecten van landschapsarchitectuur. 'Fietsen door het Water' moest het als enige Europese deelnemer opnemen tegen enkele sterke Amerikaanse tegenstanders. De award kan een extra boost geven aan de al erg populaire toeristische fietsattractie. Sinds de opening deden al 340.000 fietsers het traject.  ​</p>
Fietsnieuws overzicht vrijdag 6 aprilhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsnieuws-overzicht-vrijdag-6-april.aspx<p><em>​​Op vrijdag geven we je graag een overzichtje van het fiets-nieuws van de afgelopen week. </em></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​Fietsostrade gezonder dan drukke verkeersas</h3><p>Je fietsroute aanpassen aan het verkeer kan je gezondheid aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit metingen van een bio-ingenieur, die een fietsostrade in het Antwerpse vergeleek met een traject langs drukke steenwegen.</p><p>Een bio-ingenieur fietste met meetapparatuur in het voorjaar van 2017 dagelijks tijdens de spitsuren van Kontich naar Antwerpen. 40 keer deed hij dat via de rustige fietsostrade, 40 keer koos hij voor de drukke verkeersaders. </p><p>De fietsostrade was negen km lang en 600 meter langer dan het andere traject. Maar de omweg ging gepaard met een veel lagere vervuiling. <strong>Op het drukke traject lag de concentratie van roet bijna drie keer hoger dan op de fietsostrade </strong>en ook het aantal ultrafijne stofdeeltjes, oorzaak van veel hart- en luchtwegproblemen, lag een vijfde hoger op wegen met veel gemotoriseerd verkeer.  </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​Kortrijk legt fietstunnel aan voor studenten</h3><p>De stad Kortrijk investeert samen met de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de universiteit van Gent, campus Kortrijk, in een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare.</p><p>De tunnel komt er het academiejaar 2018-2019. De hogeschool betaalt een derde van de kostprijs. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Hasselt haalt 1000 weesfietsen van straat</h3><p>In 2017 haalde stad 867 en in 2018 al 158 weesfietsen van straat. Weesfietsen zijn fietsen die al lange tijd niet meer worden gebruikt en waarvan de eigenaar niet terug te vinden is. Vooral gemeenschapswachten vinden de verlaten fietsen, net als politie en alerte burgers. De fietsen krijgen een label en wanneer dat na drie weken nog aan de fiets hangt, haalt het Fietspunt hen op. </p><p>Alle fietsen zijn de bekijken op <a href="http://www.gevondenfietsen.be/">www.gevondenfietsen.be</a>. Slechts 30 mensen kwamen achteraf hun fiets nog ophalen, de rest wordt na drie maanden eigendom van het Fietspunt. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​​Antwerpen opent 15de buurtfietsenstalling</h3><p>De stad Antwerpen opende de vijftiende buurtfietsenstalling. De stalling ligt in de Delftstraat en biedt plaats aan 32 fietsen en 3 bakfietsen. </p><p>Wie een plaats in de stalling wilt huren, betaalt 5,45 euro per maand voor een fiets en bijna het dubbele voor een bakfiets. Antwerpen heeft nu een totaal van 760 fietsstaanplaatsen verdeeld over 15 buurfietsenstallingen en 23 fietstrommels. Meer dan 80 procent daarvan is verhuurd. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Coolblue zal pakjes bezorgen per fiets</h3><p>Het e-commercebedrijf Coolblue zal vanaf de zomer pakjes bezorgen met de fiets. Daarvoor zal ze 100 fietskoeriers in dienst nemen, met een vast contract. In Nederland startte Coolblue deze week al met bezorgingen per fiets, in onder andere Eindhoven en Den Haag.  ​</p>
Fietsnieuws overzicht vrijdag 31 maart http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Vrijdag-Fietsnieuws-.aspx<em>​</em><span style="font-family:inherit;font-size:0.875rem;"><em>Op vrijdag geven we je graag een overzichtje van het fiets-nieuws van de afgelopen week.</em></span><div><span style="font-size:14px;"><i><br></i></span><span style="font-family:inherit;font-size:0.875rem;"><em></em></span><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Gebruikers e-fiets alsmaar jonger</h3><p>Meer dan de helft van de elektrische fietsers is jonger dan 55 jaar. Drie jaar geleden was dat nog maar een vierde. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsorganisatie VAB onder 2000 respondenten. De <strong>e-bike wordt dus steeds populairder bij de jongere generatie</strong> en dan vooral voor woon-werkverkeer. Bovendien overweegt meer dan de helft van de mensen die nog geen elektrische fiets hebben, er eentje te kopen. Het potentieel blijft dus groot. </p><p>Het <strong>aantal ongevallen bij elektrische pendeltrips neemt wel gevoelig toe</strong>, vooral door een conflict met andere weggebruikers, te weinig fietsvaardigheid of slecht onderhouden of ontbrekende fietspaden. De mobiliteitsorganisatie vraagt dan ook om nog meer in te zetten op infrastructuur en sensibilisering van andere weggebruikers. Anders zou de groei van de elektrische fiets kunnen afgeremd worden.  </p><p>Ook in het algemeen wordt er in Vlaanderen <strong>vaker en verder gefietst </strong>dan drie jaar geleden. In 2015 stapte 76 procent van de volwassenen af en toe eens op de fiets, dit jaar is dat aantal gestegen tot 83 procent. Ook de afstand neemt toe: het aantal fietsers dat meer dan 2000 km per jaar aflegt, steeg van 17 tot 30 ​​procent. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Eerste Oost-Vlaamse fietssnelweg ingehuldigd</h3><p>In Oudenaarde is de eerste Oost-Vlaamse fietssnelweg ingehuldigd. De F45 loopt van Gent naar Kortrijk, via Oudenaarde. Het is de eerste fietssnelweg van Oost-Vlaanderen. </p><p>​De fietssnelweg F45 is bewegwijzerd met 146 borden en 154 markeringen. De provincie betaalde de kostprijs van 82.000 euro, de gemeenten staan in voor het onderhoud ervan. Er dienen nog een paar hiaten op de route te worden weggewerkt, zoals een tunnel in Leupegem en een fietsring rond Oudenaarde. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Aarschot en Turnhout peilen naar fietsknelpunten</h3><p>Inwoners van <strong>Aarschot</strong> kunnen via <a href="https://www.aarschot.be/producten/detail/382/enquete-fietsbeleidsplan-aarschot-inventarisatie-problemen">een vragenlijst op de stadswebsite</a> hun fietsproblemen en –knelpunten doorgeven. Aanleiding is het nieuwe fietsbeleidsplan waarbij het stadsbestuur geen onveilig kruispunt over het hoofd wil zijn en alle input kan gebruiken. Aandachtspunten doorgeven kan nog tot 30 april. </p><p>De stad <strong>Turnhout </strong>lanceerde dan weer een app (<a href="https://www.route2school.be/">Route2School</a>) om de knelpunten voor fietsers in de regio in kaart te brengen. Doel is om de verkeersveiligheid voor de scholieren te verhogen. Afgelopen weken gingen heel wat leerlingen en ouders met hun smartphones op pad om via de app hun bezorgdheden in kaart te brengen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Aftrap fietscampagnes/-events​</h3><p><a href="http://www.7kmclub.be/">De <strong>7km-club </strong>is weer van start gegaan</a>. De campagne is een actie van de Vlaamse Overheid en wil iedereen die naar het werk fietst een duwtje in de rug geven. Bestel gratis je fietsplaatje en vervoeg één van de snelst groeiende clubs van Vlaanderen!</p><p>Van 25 april tot 15 juni kan je meedoen met<strong> </strong><a href="https://www.lovetoride.net/woensdagfietsdag"><strong>Woensdag Fietsdag</strong></a><strong>.</strong> Neem minstens één dag per week de fiets, geef je kilometers in op de website en win tal van prijzen. De campagne staat dit jaar in het teken van woon-werkverkeer. </p><p>Nog tot 21 mei kan je je stem uitbrengen op de <a href="https://www.fietsgemeente.be/#intro"><strong>Fietsgemeente van 2018</strong></a>. Met deze wedstrijd worden steden en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes gezet. De Fietsgemeente 2018 ontvangt een subsidie van 50.000 euro om te investeren in het fietsbeleid.  ​</p><p>​Op 6 en 7 mei vindt het eerste <a href="https://www.bakfietsfestival.be/"><strong>Antwerpse Cargobikefestival</strong> ​</a>plaats. Gezinnen kunnen er zich zondag informeren over de mogelijkheden van een bakfiets als een alternatief voor een auto.​ Maandag zijn de bedrijven aan de beurt. Zij kunnen op het festival terecht voor infosessies over het inzetten van cargobikes voor bedrijven, stadsmobiliteit, fietsplannen en het leasen van cargobikes. <br></p></div>
8,2 miljoen euro nieuwe investeringen in fietssnelwegenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/€-8,2-miljoen-nieuwe-investeringen-in-fietssnelwegen.aspx<p style="text-align:justify;">​​Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken bijkomend 3,3 miljoen euro aan EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) middelen vrij voor de realisatie van fietssnelwegen. Met deze hefboom worden nieuwe investeringen voor een totale projectkost van 8,25 miljoen euro mogelijk. Concreet gaat het over het wegwerken van missing links en de realisatie van conflictvrije infrastructuur zoals fietsbruggen of fietstunnels. Er wordt een oproep gelanceerd voor nieuwe projecten.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">​Inzetten op woon-werkverkeer</h3><p style="text-align:justify;">Meer dan 30% van de Vlamingen woont op minder dan 7,5 kilometer van het werk. De Vlaamse Regering wil mensen verleiden om in het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets. De Vlaamse ministers investeren daarom in vlotte en veilige fietsverbindingen.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Investeren in missing links</h3><p style="text-align:justify;">In totaal maakt Vlaanderen 3,3 miljoen euro vrij uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zo worden investeringen ter waarde van een totale projectkost van 8,25 miljoen euro mogelijk. Het geld gaat naar het wegwerken van 'missing links' in fietssnelwegen: gevaarlijke punten waar de fietssnelweg onderbroken wordt door een grote weg, een spoorlijn of een waterloop. Er wordt geïnvesteerd in fietstunnels en fietsbruggen, zodat de fietssnelweg veel vlotter en veiliger wordt.</p><p style="text-align:justify;">"We ontwikkelen de fietssnelwegen samen met de lokale besturen. Onze financiële steun is vaak net dat duwtje in de rug om aan een project te beginnen", zegt Vlaams minister Philippe Muyters: zijn diensten beheren de middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. </p><p style="text-align:justify;">​"De fietssnelwegen zullen dankzij deze extra investering nog verleidelijker worden. Fietstunnels en fietsbruggen betekenen meer veiligheid, snelheid en comfort. Zo wordt de fiets versterkt als een aantrekkelijk alternatief voor de pendelaar", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Nieuwe oproep </h3><p style="text-align:justify;">De oproep voor nieuwe projecten die 'missing links' in fietssnelwegen wegwerken loopt nog tot 31 mei 2018. Alle ingediende projecten moeten ten laatste 6 maanden later van start kunnen gaan.</p>
Antwerpen past vergunningskader deelfietsen toehttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Antwerpen-past-vergunningskader-deelfietsen-toe.aspx<p>​​Antwerpen baseerde zich op het <a href="/Kennisbank/Paginas/Freefloating-deelfietsen.aspx">juridisch kader voor deelfietsen</a> dat Fietsberaad ontwikkelde en werkte dit verder uit op maat van de stad. Bedrijven die een free-floating systeem voor deelfietsen of –scooters willen uitrollen in het centrum, hebben hier nu een vergunning voor nodig. </p><p>De maatregel komt er om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Antwerpen kijkt verder ook of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren. </p><p>Voor fietsen is het aantal op minimum 100 en maximum 1000 exemplaren gelegd. Elektrische fietsen moeten er dan weer tussen 50 of 70 exemplaren zijn. Voor (elektrische) bakfietsen legde de stad het aantal tussen 5 en 35. Verder dient er ook te worden voldaan aan de voorwaarden van het <a href="https://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/Reglement%20deelsystemen.pdf">reglement</a>, zo dient er o.a. een continuïteit in aanbod gegarandeerd te worden, dienen ze een minimum bezettingsgraad te halen en moeten ze altijd reglementair geparkeerd worden. </p><p>Wil je zelf als stad ook een ​vergunningskader uitwerken? Doe dan zeker een beroep op ​​het<a href="/Kennisbank/Paginas/Freefloating-deelfietsen.aspx"> juridisch kader voor deelfietsystemen​</a> dat Fietsberaad op vraag van de centrumsteden ontwikkelde. ​We helpen je ook graag verder bij eventuele vragen of voor meer informatie. </p>