Zes maatregelen om de Europese wegen veiliger te maken voor fietsershttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Zes-maatregelen-om-de-Europese-wegen-veiliger-te-maken-voor-fietsers.aspx <p>De <span lang="NL">Europese Commissie kondigde onlangs aan om het EU-regelgevingskader voor ‘</span>road infrastructure safety management<span lang="NL">’ te verbeteren, concreet gaat het over de acties die gericht zijn op het beschermen van fietsers en voetgangers. Tijdens een publieke raadpleging heeft ECF (European Cyclist Federation) verschillende maatregelen voorgesteld om bij te dragen aan de eventuele herziening van twee Europese richtlijnen. ECF heeft ook een <a href="https://ecf.com/sites/ecf.com/files/rism_position_paper-ECF.pdf">Position Paper</a> gepubliceerd over hoe de veiligheid van fietsers beter kan worden opgenomen in die richtlijnen. </span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement"><span lang="NL">TENT-T-wegennet</span></h3><p><span lang="NL">De Europese Commissie overweegt een mogelijke herziening van Richtlijn 2008/96 / EG inzake ‘</span>road infrastructure safety management’ <span lang="NL">en Richtlijn 2004/54 / EG betreffende de veiligheid van de wegtunnels. De huidige EU-wetgeving heeft betrekking op wegen en tunnels in het <a href="http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html">Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)</a>, dat een netwerk van de belangrijkste Europese wegen is. Opties voor de herziening zijn onder meer:</span></p><p><span lang="NL">• het toepassingsgebied van de richtlijnen uitbreiden naar andere wegen,</span></p><p><span lang="NL">• invoering van minimale vereisten voor b.v. verkeersborden en markeringen,</span></p><p><span lang="NL">• betere bescherming van kwetsbare weggebruikers (bijvoorbeeld fietsers / voetgangers)</span></p><p><span lang="NL">Hoewel het TEN-T-wegennet meestal verkeersauto's bedient, beïnvloeden de TEN-T-wederopbouwprojecten die onder de richtlijn vallen, vaak fietsinfrastructuur en veiligheid die op een paar kilometer van het project liggen, zowel in positieve als negatieve zin. ECF en de partnerorganisaties blijven aandringen dat fietsinfrastructuur in deze projecten mee wordt opgenomen/behouden blijft.  <br></span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement"><span lang="NL">Aanbevelingen herziening richtlijnen</span></h3><p><span lang="NL">Als onderdeel van de impactbeoordeling van mogelijke wijzigingen, organiseerde de Europese Commissie tussen 14 juni en 10 september <a href="https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety">een openbare raadpleging</a>. ECF nam deel aan het overleg en op basis van een expertengroep die betrokken was bij de voorbereiding, gaf de Europese fietsorganisatie enkele aanbevelingen mee aan Europa, dit zijn de belangrijkste: </span></p><p><span lang="NL">1. Voorzien van veilige, comfortabele en rechtstreekse mobiliteitsroutes - functionele verbindingen van woongebieden en werkplekken langs de (her)gebouwde weg;</span></p><p><span lang="NL">2. Voldoende veilige en comfortabele kruisingen met (opnieuw) geconstrueerde wegen (zie ook het onderzoek van Fietsberaad over fietsers in voorrang dat binnenkort verschijnt);</span></p><p><span lang="NL">3. Upgrade van andere wegen die door het (her) bouwproject beïnvloed worden zodat die fietsinfrastructuur ook voldoet aan de veiligheidsnormen;</span></p><p><span lang="NL">4. Veilige, doorlopende mobiliteitsoptie (dus niet stoppen voor overwegen of kruisingen met autoverkeer) of een aantrekkelijk alternatief voor tunnels;</span></p><p><span lang="NL">5. Minimale kwaliteitseisen voor fietsinfrastructuur;</span></p><p><span lang="NL">6. Fietsinfrastructuur als deel van de opleiding </span>van ‘road safety auditors’<span lang="NL">.</span></p><p><span lang="NL">ECF is ervan overtuigd dat de uitvoering van deze maatregelen de veiligheid van voetgangers en fietsers zal verbeteren door de opportuniteiten van de weg- en tunnelbouwprojecten die onder de RISM- en tunnelrichtlijnen vallen, volledig te benutten. Uit de resultaten van de raadpleging van de Commissie blijkt dat een groot aantal respondenten het erover eens is dat de bescherming van "kwetsbare weggebruikers" een grote behoefte is.</span></p><p><span lang="EN-GB">Lees meer hier:</span></p><p><a href="https://ecf.com/sites/ecf.com/files/rism_position_paper-ECF.pdf"><span lang="EN-GB">ECF Position on the EU regulatory framework for Road Infrastructure Safety Management</span></a><span lang="EN-GB"></span></p><p><a href="https://ecf.com/what-we-do/road-safety/safer-cycling-infrastructure"><span lang="EN-GB">Safer Cycling Infrastructure</span></a><span lang="EN-GB"></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-SmartRteStyle" lang="EN-GB"> </span></h4><p>​</p>2017-09-20T22:00:00Z
Fiets koning op Autovrije Zondaghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fiets-koning-op-Autovrije-Zondag.aspx<p>Vandaag vond de Autoloze Zondag plaats, een initiatief dat deel uitmaakt van de Week van de Mobiliteit. Die week vindt, zoals altijd, plaats van 16 tot 22 september en viert dit jaar de 200ste verjaardag van de fiets<em>.</em> </p><p>Verspreid over heel Vlaanderen waren er autovrije zones in grote steden en kleine gemeenten. Naast de klassiekers, zoals de tweedehands fietsenmarkten, de autodeelsalons en de Cycle Chic acties, kon je ook naar enkele in het oog springende acties, zoals de Fly Over in Gent, een feestje op één van de grootste autosnelwegbruggen van de stad.</p><p>Ook in de hoofdstad werden allerhande activiteiten georganiseerd. Zo kon je op het Poelaertplein naar een fietsdorp en was er ook een retro-fietsparade van 10 kilometer die de geschiedenis van de fiets<em> </em>tentoonstelt. In Elsene was er de allereerste bakfietsparade, met een fietsfeest Festi Velo. De fietsherstellingsdienst van vzw Cyclo hielp gratis fietsers met pech. </p>2017-09-16T22:00:00Z
Europese project CHIPS ter promotie van fietssnelwegen http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Europese-project-CHIPS-ter-promotie-van-fietssnelwegen-.aspx<p>In Brussel werd deze week het Europese project <a href="http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/">CHIPS</a> afgetrapt. CHIPS staat voor "Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning" en wil fietssnelwegen ontwikkelen en promoten als een efficiënte, duurzame en financieel interessante oplossing voor pendelen van en naar de economische steden. CHIPS wil aantonen dat, zeker in combinatie met het groeiende aantal e-bikes, fietssnelwegen autopendelaars op de fiets kunnen krijgen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Europees project</h3><p>Projectpartners van België, Duitsland, Nederland en het VK zullen oplossingen ontwikkelen die regio's en mobiliteitsstakeholders moeten helpen om: </p><ul><li>De fietssnelwegen als een nieuw mobiliteitsproduct in de markt te zetten</li><li>Fysische en gedragsbarrières te overkomen die pendelaars ervan weerhoudt om de fietssnelwegen te gebruiken</li><li>Maximale synergiën te creëren tussen fietssnelwegen, treinen, bussen en auto's</li><li>Fietssnelwegen te upgraden tot structurele sleutelelementen bij toekomstige ruimtelijke planning</li><li>Prestaties en impact te monitoren</li></ul><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">F3</h3><p>Het CHIPS-project zal op de klantendag van Kortenberg op 30 september de <a href="http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/kalender-ontdek-de-f3-en-de-e-bike-op-de-unizo-klantendag.jsp">fietssnelweg F3</a> (Leuven- Brussel) promoten bij de bewoners van Kortenberg. Aanwezigen kunnen een (e-)fiets uitproberen, krijgen informatie van vrijwillige F3-ambassadeurs en kunnen zich inschrijven om gedurende enkele weken een fiets te lenen om de fietssnelweg uit te testen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Enquête</h3><p>In het kader van het project werd ook een enquête verspreid over fietsen naar het werk. De vragenlijst richtte zich op werknemers van bedrijven en bewoners van gemeenten langs de F3 route. De informatie die verzameld werd, zal gebruikt worden om campagnes en maatregelen op te zetten om de fietssnelwegen zo goed mogelijk te promoten. </p>2017-09-14T22:00:00Z

 

 

Zes maatregelen om de Europese wegen veiliger te maken voor fietsershttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Zes-maatregelen-om-de-Europese-wegen-veiliger-te-maken-voor-fietsers.aspx <p>De <span lang="NL">Europese Commissie kondigde onlangs aan om het EU-regelgevingskader voor ‘</span>road infrastructure safety management<span lang="NL">’ te verbeteren, concreet gaat het over de acties die gericht zijn op het beschermen van fietsers en voetgangers. Tijdens een publieke raadpleging heeft ECF (European Cyclist Federation) verschillende maatregelen voorgesteld om bij te dragen aan de eventuele herziening van twee Europese richtlijnen. ECF heeft ook een <a href="https://ecf.com/sites/ecf.com/files/rism_position_paper-ECF.pdf">Position Paper</a> gepubliceerd over hoe de veiligheid van fietsers beter kan worden opgenomen in die richtlijnen. </span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement"><span lang="NL">TENT-T-wegennet</span></h3><p><span lang="NL">De Europese Commissie overweegt een mogelijke herziening van Richtlijn 2008/96 / EG inzake ‘</span>road infrastructure safety management’ <span lang="NL">en Richtlijn 2004/54 / EG betreffende de veiligheid van de wegtunnels. De huidige EU-wetgeving heeft betrekking op wegen en tunnels in het <a href="http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html">Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)</a>, dat een netwerk van de belangrijkste Europese wegen is. Opties voor de herziening zijn onder meer:</span></p><p><span lang="NL">• het toepassingsgebied van de richtlijnen uitbreiden naar andere wegen,</span></p><p><span lang="NL">• invoering van minimale vereisten voor b.v. verkeersborden en markeringen,</span></p><p><span lang="NL">• betere bescherming van kwetsbare weggebruikers (bijvoorbeeld fietsers / voetgangers)</span></p><p><span lang="NL">Hoewel het TEN-T-wegennet meestal verkeersauto's bedient, beïnvloeden de TEN-T-wederopbouwprojecten die onder de richtlijn vallen, vaak fietsinfrastructuur en veiligheid die op een paar kilometer van het project liggen, zowel in positieve als negatieve zin. ECF en de partnerorganisaties blijven aandringen dat fietsinfrastructuur in deze projecten mee wordt opgenomen/behouden blijft.  <br></span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement"><span lang="NL">Aanbevelingen herziening richtlijnen</span></h3><p><span lang="NL">Als onderdeel van de impactbeoordeling van mogelijke wijzigingen, organiseerde de Europese Commissie tussen 14 juni en 10 september <a href="https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety">een openbare raadpleging</a>. ECF nam deel aan het overleg en op basis van een expertengroep die betrokken was bij de voorbereiding, gaf de Europese fietsorganisatie enkele aanbevelingen mee aan Europa, dit zijn de belangrijkste: </span></p><p><span lang="NL">1. Voorzien van veilige, comfortabele en rechtstreekse mobiliteitsroutes - functionele verbindingen van woongebieden en werkplekken langs de (her)gebouwde weg;</span></p><p><span lang="NL">2. Voldoende veilige en comfortabele kruisingen met (opnieuw) geconstrueerde wegen (zie ook het onderzoek van Fietsberaad over fietsers in voorrang dat binnenkort verschijnt);</span></p><p><span lang="NL">3. Upgrade van andere wegen die door het (her) bouwproject beïnvloed worden zodat die fietsinfrastructuur ook voldoet aan de veiligheidsnormen;</span></p><p><span lang="NL">4. Veilige, doorlopende mobiliteitsoptie (dus niet stoppen voor overwegen of kruisingen met autoverkeer) of een aantrekkelijk alternatief voor tunnels;</span></p><p><span lang="NL">5. Minimale kwaliteitseisen voor fietsinfrastructuur;</span></p><p><span lang="NL">6. Fietsinfrastructuur als deel van de opleiding </span>van ‘road safety auditors’<span lang="NL">.</span></p><p><span lang="NL">ECF is ervan overtuigd dat de uitvoering van deze maatregelen de veiligheid van voetgangers en fietsers zal verbeteren door de opportuniteiten van de weg- en tunnelbouwprojecten die onder de RISM- en tunnelrichtlijnen vallen, volledig te benutten. Uit de resultaten van de raadpleging van de Commissie blijkt dat een groot aantal respondenten het erover eens is dat de bescherming van "kwetsbare weggebruikers" een grote behoefte is.</span></p><p><span lang="EN-GB">Lees meer hier:</span></p><p><a href="https://ecf.com/sites/ecf.com/files/rism_position_paper-ECF.pdf"><span lang="EN-GB">ECF Position on the EU regulatory framework for Road Infrastructure Safety Management</span></a><span lang="EN-GB"></span></p><p><a href="https://ecf.com/what-we-do/road-safety/safer-cycling-infrastructure"><span lang="EN-GB">Safer Cycling Infrastructure</span></a><span lang="EN-GB"></span></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteStyle-SmartRteStyle" lang="EN-GB"> </span></h4><p>​</p>
Sociale impact van fietseducatie bij volwassenenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Sociale-impact-van-fietseducatie-bij-volwassenen.aspx<p><a href="http://sociaal.net/analyse-xl/fietsen-doorbreekt-uitsluiting/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=13b3449edd-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_18&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-13b3449edd-266132993">Sociaal.net</a> ging na wat de sociale impact is van fietseducatie is bij volwassenen. Want nog te vaak zijn er volwassenen die niet kunnen fietsen: omdat ze het nooit geleerd hebben op jonge leeftijd, omdat ze niet de kans hadden of omdat het niet de gewoonte was. Maar wanneer mensen niet dezelfde kansen hebben op mobiliteit, volgt er uitsluiting. Fietseducatie kan een uitweg bieden aan deze mensen, mits een goed opvolgingstraject. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Vervoersarmoede als rode draad</h3><p>"Mobiliteit rijmt niet zomaar op vrijheid: jij kiest waar en wanneer je heen gaat.  Naar je werk, je school of je cultureel avondje uit. Naar de dokter die je nodig hebt en de sportclub. We verplaatsen ons per dag gemiddeld drie keer, waarbij we gemiddeld 40 km afleggen. Helaas is dit niet voor iedereen zo evident. Heel wat mensen zijn veel minder mobiel dan ze zouden willen. Ze zijn 'vervoersarm'. Ze geraken om uiteenlopende redenen niet op de locatie waar ze zouden willen of zouden moeten geraken." Dit is het uitgangspunt voor het <a href="http://www.mobiel21.be/nl/content/vervoersarmoede">dossier Vervoersarmoede van Mobiel 21 vzw</a>. Het bekijkt de rol van mobiliteit in sociale uitsluiting van mensen in armoede in Vlaanderen. Daaruit komt naar voren dat de fiets een oplossing kan zijn om mensen uit de armoedesfeer te halen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietsscholen in Vlaanderen</h3><p>In 2012 startte Mobiel 21 met enkele partners de Leuvense Fietsschool op. Tussen 2012 en 2015 leverde de Fietsschool zo al <a href="http://www.mobiel21.be/nl/content/infografiek-vier-jaar-fietsschool-leuven">355 geslaagde fietsers</a> af, de grote meerderheid zijn vrouwen van buitenlandse origine. </p><p>In Molenbeek werkt een fietsproject met het inzetten van fietsmonitoren. Dat werkt emanciperend en taboedoorbrekend: "Fietsen zorgt echt voor een mentaliteitsverandering, zeker bij de Maghrebijnse vrouwen. Ze leven voor zichzelf en niet voor anderen. Ze gaan fietsen voor hun eigen gezondheid en plezier. Dat lijkt simpel maar kost tijd. Het taboe rond fietsen bestaat nog maar is heel wat minder."</p><p>In de Mechelse Fietsschool merken ze vooral dat kinderen aanzetten tot het nemen van fietslessen bij de ouders: "Ouders die elke dag fietsende kinderen en ouders zien, worden dubbel geconfronteerd met iets wat zij niet kunnen."</p><p>Ook de Antwerpse Fietsschool draait op volle toeren, met dit najaar alleen al 12 reeksen om te leren fietsen en bijna evenveel reeksen om te blijven fietsen en je zelfverzekerder te maken voor fietsen in de stad. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Onderzoek rond impact fietseducatie</h3><p>In 2016 volgde er <a href="https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1176/files/Sociale%20impact%20van%20fietseducatie%20bij%20volwassenen_Shalini%20van%20Dooren_Juni%202016.pdf">een kleinschalig onderzoek</a> van de Wetenschapswinkel over de impact van nieuwe fietsers, van die nieuwe mobiliteit in hun leven, met enkele opvallende resultaten: </p><ul><li>Wanneer ze kunnen fietsen overvalt de deelnemers een gevoel van trots wat hen laat nadenken over hun eigen mobiliteitspositie en potentieel. Ze beschikken over een nieuw verworven onafhankelijkheid waarbij niet alleen de mobiliteitskeuze uitbreidt, maar ook het leervermogen uitgedaagd wordt. </li><li>Enkel leren fietsen is onvoldoende om vervoersarmoede tegen te gaan. Ook het louter hebben van een geschikte en democratisch geprijsde fiets is niet genoeg. Veilige fietspaden; beheersbare stadsdrukte; lagere luchtvervuiling; meer zelfvertrouwen; balans vinden in sociale rolverwachtingen; bereidheid, kennis en vaardigheden om te fietsen in minder aangenaam fietsweer; veilige fietsstallingen en voor een deel een stimulerende omgeving vanuit gezin, werk of vriendinnen, maken of de deelnemers achteraf effectief blijven fietsen. Opvolging is dus noodzakelijk. </li><li>De sociale impact van fietseducatie ligt in de meerwaarde van het stimuleren van psychologisch empowerment bij de fietsdeelnemers. Dit begint al van bij de start van de fietslessen waar ze hun angst om te vallen en te falen, loslaten. Fietseducatie kan letterlijk met vallen en opstaan motiverende elementen leveren die een positief identiteitsgevoel stimuleren.</li></ul><p>Wanneer fietsen niet vanzelfsprekend is, kan fietseducatie een uitweg bieden. Het zorgt voor meer zelfvertrouwen en, indien goed opgevolgd, voor een frequent fietsgebruik achteraf. </p>
Fiets koning op Autovrije Zondaghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fiets-koning-op-Autovrije-Zondag.aspx<p>Vandaag vond de Autoloze Zondag plaats, een initiatief dat deel uitmaakt van de Week van de Mobiliteit. Die week vindt, zoals altijd, plaats van 16 tot 22 september en viert dit jaar de 200ste verjaardag van de fiets<em>.</em> </p><p>Verspreid over heel Vlaanderen waren er autovrije zones in grote steden en kleine gemeenten. Naast de klassiekers, zoals de tweedehands fietsenmarkten, de autodeelsalons en de Cycle Chic acties, kon je ook naar enkele in het oog springende acties, zoals de Fly Over in Gent, een feestje op één van de grootste autosnelwegbruggen van de stad.</p><p>Ook in de hoofdstad werden allerhande activiteiten georganiseerd. Zo kon je op het Poelaertplein naar een fietsdorp en was er ook een retro-fietsparade van 10 kilometer die de geschiedenis van de fiets<em> </em>tentoonstelt. In Elsene was er de allereerste bakfietsparade, met een fietsfeest Festi Velo. De fietsherstellingsdienst van vzw Cyclo hielp gratis fietsers met pech. </p>
Europese project CHIPS ter promotie van fietssnelwegen http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Europese-project-CHIPS-ter-promotie-van-fietssnelwegen-.aspx<p>In Brussel werd deze week het Europese project <a href="http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cycle-highways-innovation-for-smarter-people-transport-and-spatial-planning/">CHIPS</a> afgetrapt. CHIPS staat voor "Cycle Highways Innovation for smarter People Transport and Spatial Planning" en wil fietssnelwegen ontwikkelen en promoten als een efficiënte, duurzame en financieel interessante oplossing voor pendelen van en naar de economische steden. CHIPS wil aantonen dat, zeker in combinatie met het groeiende aantal e-bikes, fietssnelwegen autopendelaars op de fiets kunnen krijgen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Europees project</h3><p>Projectpartners van België, Duitsland, Nederland en het VK zullen oplossingen ontwikkelen die regio's en mobiliteitsstakeholders moeten helpen om: </p><ul><li>De fietssnelwegen als een nieuw mobiliteitsproduct in de markt te zetten</li><li>Fysische en gedragsbarrières te overkomen die pendelaars ervan weerhoudt om de fietssnelwegen te gebruiken</li><li>Maximale synergiën te creëren tussen fietssnelwegen, treinen, bussen en auto's</li><li>Fietssnelwegen te upgraden tot structurele sleutelelementen bij toekomstige ruimtelijke planning</li><li>Prestaties en impact te monitoren</li></ul><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">F3</h3><p>Het CHIPS-project zal op de klantendag van Kortenberg op 30 september de <a href="http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/kalender-ontdek-de-f3-en-de-e-bike-op-de-unizo-klantendag.jsp">fietssnelweg F3</a> (Leuven- Brussel) promoten bij de bewoners van Kortenberg. Aanwezigen kunnen een (e-)fiets uitproberen, krijgen informatie van vrijwillige F3-ambassadeurs en kunnen zich inschrijven om gedurende enkele weken een fiets te lenen om de fietssnelweg uit te testen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Enquête</h3><p>In het kader van het project werd ook een enquête verspreid over fietsen naar het werk. De vragenlijst richtte zich op werknemers van bedrijven en bewoners van gemeenten langs de F3 route. De informatie die verzameld werd, zal gebruikt worden om campagnes en maatregelen op te zetten om de fietssnelwegen zo goed mogelijk te promoten. </p>
Fietsberaad Vlaanderen werkt aan kader voor deelfietssystemen http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/freefloatingdeelfietsen.aspx<p>Uit overleg met de 13 centrumsteden blijkt dat deelfietssystemen zonder vaste stallingen hun intreden doen in Vlaamse steden. In Mechelen, Hasselt en Kortrijk startten op 1 september proefprojecten tot het einde van het jaar. Nog meer aanbieders staan voor de deur. Dockless of freefloating deelfietsen, zoals ze genoemd worden, hebben voor gebruikers en gemeenten heel wat voordelen: er gaan weinig investeringskosten mee gepaard en communicatie met de gebruiker loopt via een app. Toch besliste Amsterdam recent om tijdelijk alle dockless deelfietsen uit het straatbeeld weg te nemen als ordemaatregel. Het beeld van opeengehoopte deelfietsen uit Chinese steden boezemt verschillende steden schrik in. Fietsberaad Vlaanderen geeft nu opdracht om een kader uit te werken dat steden kunnen gebruiken om zelf meer sturing te geven aan deelfietssystemen.</p><p><strong>Nieuwe vormen van deel fietsen​</strong></p><p>Blue-bike (NMBS, De Lijn) en Velo (Stad Antwerpen) zijn momenteel in Vlaanderen de meest gekende deelfietssytemen. Eigen aan deze systemen is dat ze naar één of meerdere vaste plaatsen moeten worden teruggebracht. Een nieuwe vorm van deelfietsen, freefloating, werkt op een andere manier. Een elektronisch slot is verbonden met het internet en via een app kan je de fiets contactloos openen na het afsluiten van een abonnement. Je kan op elke plek in de stad je rit beëindigen en de fiets neerzetten. Het voordeel is dat hiervoor geen vaste stations of grote investeringen nodig zijn. Door middel van "geofencing" en het gebruik van een gps signaal kan bovendien een perimeter worden ingesteld waarbinnen de gebruiker de fiets moet achterlaten. </p><p>Freefloating deelfietsen zijn een sterke opmars bezig. In heel wat Chinese steden zijn er verschillende freefloating deelfietssystemen operationeel. Heel wat Europese steden, zowel in Vlaanderen als daarbuiten, worden momenteel benaderd door vertegenwoordigers van freefloating deelfietsen waarin ze te kennen geven weldra actief te worden in de stad.</p><p><strong>Case Mobit (Mechelen, Kortrijk, Hasselt) en Amsterdam</strong></p><p>In België maakte de start-up Mobit een overeenkomst met Kortrijk, Hasselt en Mechelen. Het deelfietssysteem wordt er tussen 1 september en het einde van het jaar uitgetest. Die testperiode moet aangeven of en hoe het systeem ook nadien kan worden verdergezet. Toch sluit dit niet uit dat ook andere operatoren actief worden.</p><p>De Stad Amsterdam besliste recent om alle freefloating deelfietsen uit het straatbeeld weg te halen. Bewoners klaagden over zwerffietsen van meerdere operatoren die overal werden achtergelaten én de openbare ruimte vervuilden. Amsterdam wil nu eerst werken aan een wettelijk kader waarbinnen freefloating fietsdeelsystemen actief kunnen zijn.</p><p><strong>Nood aan een beleidskader</strong></p><p>Ook zo goed als alle Vlaamse centrumsteden en een aantal kleinere steden werden door deelfiets-operatoren benaderd. Bedrijven beloven dat ze meer mensen op de fiets krijgen met minder fietsen. Zowel het mobiliteitsprobleem als het fietsparkeren wordt opgelost. Dat is alvast de theorie.<b> </b><span style="font-size:14px;">"Deelfietssystemen worden steeds meer een verlengstuk of vorm van openbaar vervoer. Ze brengen de fiets ook op een toegankelijk en zichtbare manier bij nieuwe doelgroepen. Maar steden moeten de touwtjes in handen houden en de markt kunnen sturen in een voor hen wenselijke richting. Met deze opdracht helpt Fietsberaad Vlaanderen in een uitdaging waarmee de 13 centrumsteden worden geconfronteerd", zo zegt <strong>Wout Baert </strong>van <strong>Fietsberaad Vlaanderen</strong>.</span></p><p>Waar het proefproject in Mechelen, Kortrijk en Hasselt duidelijk is doorgesproken met het stadsbestuur, hebben gemeenten momenteel geen instrumenten in handen om het aanbod van een deelfietsbedrijf in hun gemeente te reguleren. Toch toont de case Amsterdam aan dat hieraan behoefte is, omdat slecht gestalde fietsen (men spreekt van "strooifietsen") voor overlast kunnen zorgen. Dat doet zich vooral voor als het een strijd om marktaandeel wordt.</p><p>Het is dus van belang dat een gemeente duidelijk vastlegt wat kan en wat niet, en controle houdt over het gebruik van het openbaar domein. Op de keper beschouwt zijn deelfietssystemen een vorm van "openbaar vervoer" (of een verlangstuk daarvan) en lijkt een regisseursrol door een lokaal bestuur niet eens zo ver gezocht. Dat instrument ontbreekt vandaag echter. Fietsberaad Vlaanderen gaat in overleg met de centrumsteden op zoek naar een kader om deelfietsbedrijven te faciliteren. Dat kan bijvoorbeeld een vergunningsstelsel of een concessie zijn. Tegen eind december verwacht Fietsberaad Vlaanderen resultaat. Het werkt hiervoor samen met <strong>The New Drive</strong>, die een gelijkaardige opdracht hebben lopen voor de stad Amsterdam. <strong>Sven Huysmans </strong>van The New Drive: <span style="font-family:inherit;font-size:0.875rem;">"Door deze samenwerking geven onze steden een sterk signaal aan de markt. Deelfietsen zijn welkom, maar de bedrijven moeten zich wel aan een aantal spelregels houden. Zo behouden de steden con</span><span style="font-family:inherit;font-size:0.875rem;">trole over hun openbare ruimte en over de kwaliteit van de dienstverlening."</span></p>
Belg steeds vaker met fiets naar het werkhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Belg-steeds-vaker-met-fiets-naar-het-werk.aspx<p>​De laatste jaren kiest de Belg alsmaar vaker voor de fiets en minder voor de wagen om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het Vias Institute, het voormalige BIVV. 30.000 Belgen werden ondervraagd over hun verplaatsingen. Vorig jaar was de wagen goed voor 56 procent van de verplaatsingen, terwijl dat in 2010 nog 71 procent was. <br></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Weer, verkeer en infrastructuur</h3><p>Vooral de trein en de fiets winnen terrein ten opzichte van zeven jaar geleden: de trein gaat van 6 naar 10 procent en 16 procent van de respondenten geeft aan regelmatig naar het werk te fietsen, tegenover 7 procent in 2010. Bij de fiets is er ook nog veel groeimarge, want de redenen die aangegeven worden om toch de fiets te laten staan, zijn: slechte weersomstandigheden, verkeersonveiligheid en een slechte fietsinfrastructuur. Opmerkelijk is dat vooral elektrische fietsers aangeven dat ze in gevaarlijke omstandigheden terecht komen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Korte afstanden</h3><p>Het verschil met 2010 tussen de fiets en de auto is vooral groot wat de korte afstanden betreft. Steeds vaker laten mensen de auto staan voor een korte trip van één tot twee kilometer. 21 procent neemt nu de fiets, tegenover 18 procent in 2010. Het aandeel dat te voet gaat stijgt zelfs nog opmerkelijker, van 27 naar 39 procent. <br><br></p>
Fietsende werknemers leven langerhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsende-werknemers-leven-langer.aspx<p>​Wie naar het werk fietst, verlaagt de kans op een vroegtijdige dood met 40%. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 260.000 Britten. Wie vijf jaar lang met de fiets naar het werk gaat, wordt minder geconfronteerd met dodelijke ziektes. Bovendien ervaren fietsende werknemers minder stress. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Brits onderzoek</h3><p>Het Britse onderzoek volgde een kwart miljoen inwoners voor lange tijd en de resultaten zijn opmerkelijk. Ook wandelen geeft goede resultaten, maar minder snel dan fietsen. Je moet al meer dan tien kilometer per week stappen om de kans op hart- en vaatziektes en kanker te beperken. Bovendien ervaren fietsers de eerste 45 minuten van de werkdag minder stress dan autopendelaars. En die eerste drie kwartier kunnen een belangrijke invloed hebben op de rest van de dag, merken de onderzoekers op: het bepaalt hoe je dag er gaat uitzien. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Belgische bodem</h3><p>Uit cijfers van het Belgisch HR-bedrijf Acerta blijkt dat bijna één op drie Belgen met de fiets naar het werk gaat. Cijfers die, sinds de invoer van de elektrische fiets, blijken te stijgen. Het bedrijf Nike in Limburg gaf onlangs aan dat slechts één op de tien werknemers met de fiets naar het werk komt, hoewel meer dan 80% binnen een cirkel van 20 kilometer woont. Het bedrijf probeer nochtans fietsverkeer te stimuleren, werknemers krijgen gratis een fiets ter beschikking wanneer ze (een deel van) het woon-werkverkeer op hun tweewieler doen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Ook fietsvergoeding voor leerkrachten met pedelec</h3><p>Goed nieuws ook voor elektrisch fietsende leerkrachten. Die krijgen binnenkort ook een fietsvergoeding wanneer ze met een pedelec naar school komen. Een pedelec is een snelle elektrische fiets die tot 45 km/u haalt. Afgelopen scholjaar kwamen bijna 50.000 leerkrachten met de fiets naar hun werk, goed voor 145 euro per leerkracht of in totaal 7 miljoen euro aan fietsvergoedingen. Binnenkort geldt die tegemoetkoming dus ook voor de leerkrachten met een pedelec. <br></p>