Fietsberaad adviseert over speed pedelechttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/20161207_advies2_speedpedelec.aspx<p>Fietsberaad Vlaanderen informeert met dit advies over de recente wijzigingen aan de wegcode en de toepassingsmogelijkheden op het terrein. We bevelen wegbeheerders ook aan aantal keuzes aan, willen de bestuurders van de speed pedelec zelf ook aanspreken op het wenselijke gedrag én formuleren enkele aandachtspunten voor de verkeerseducatie en de rijopleiding. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen wil vanuit een positieve invalshoek kijken naar het gebruik van de speed pedelec:</p><ul><li>de speed pedelec is een actieve mobiliteitsvorm die de actieradius van het bestaande (elektrische) fietsen verhoogd<br></li><li>de speed pedelec kan een belangrijke bijdrage leveren aan enkele maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: fileproblematiek, klimaatdoelstellingen, gezondheidsbeleid.<br></li></ul><p>Het potentieel van de fiets, samen met de aanleg van fietssnelwegen en nieuwe fietsinfrastructuur, kan verschillende automobilisten verleiden om naar een actieve mobiliteitsvorm over te schakelen. Dat kan zowel de gewone fiets, de elektrische fiets of speed pedelec zijn. De speed pedelec biedt zowel mogelijkheden om aan een gewone snelheid te fietsen, om een fietsend kind naar school te begeleiden, als om tegen een hogere snelheid de weg verder te zetten. Vanuit dit gecombineerd gebruik (begeleiden van fietsende kinderen, vervolgens zelf tegen hogere snelheid verder fietsen), samen met de noodzaak aan een goede verstandhouding tussen alle gebruikers van fietsinfrastructuur, lijkt het element "snelheid" het meest bruikbare om de speed pedelec zijn plaats op de weg te geven. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zoveel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders van de speed pedelec wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelec gebruikers zoveel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid. U leest <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20161207_advies2_speedpedelec.pdf">het volledige advies</a>​ in bijlage.​</p><p>​De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. Vandaag zijn ongeveer 30% van alle verkochte fietsen uitgerust met trapondersteuning. Daarmee is dit type fiets bij verkoop even populair als de gewone stadsfiets. De speed pedelec is binnen de groep van elektrische fietsen een specifiek type, waarvan een sterke groei kan verwacht worden. Uit de voorbereidende bespreking bleek bovendien dat nog veel discussiepunten onopgelost zijn en dat een bijsturing van de wegcode nodig is. Op middellange termijn formuleren we dan ook een aantal aanbevelingen voor enkele bijkomende, kleinere aanpassingen aan de wegcode. </p>2016-12-06T23:00:00Z
Week van de Milieuvriendelijke Voertuigenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen.aspx<p>Doet uw gemeente ook mee aan de <strong>Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen </strong>van <strong>10-18 december</strong>? In die week wil de Vlaamse overheid samen met vele actoren de elektrische en andere milieuvriendelijker voertuigen promoten. Reageer vandaag nog op <a href="http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier">http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier </a>en u zal een communicatiepakket ontvangen. Uw gemeente zou bijvoorbeeld haar eigen ‘milieuvriendelijker’ wagens (= elektrisch, waterstof en CNG) en (elektrische) fietsen ter beschikking kunnen stellen voor proefritten 1 bepaalde dag of gans de week voor uw bewoners. Intekenen na 1 december kan ook nog maar mogelijk zal het communicatiepakket dan enkel digitaal zijn. Zie hieronder de uitnodiging hiertoe van minister van Energie Bart Tommelein.</p><p><br><em>Beste,</em><br><em> </em><br><em>Een wijze man zei ooit: ‘De aarde is niet van ons. De aarde is van onze kinderen, wij hebben ze alleen maar in bruikleen.’ Uiteraard had hij overschot van gelijk. Voor de volgende generaties moeten we inspanningen doen om het milieu te beschermen. </em><br><em> </em><br><em>Als Vlaams minister van Energie ben ik een fervent voorstander van schone voertuigen. Dat zijn elektrische wagens, elektrische fietsen of brommers en voertuigen op aardgas of waterstof. Deze zogenaamde clean power-voertuigen zijn overal aan een opmars bezig, Vlaanderen kan dus niet achterblijven. Het is daarom broodnodig dat we vaart zetten achter alle vernieuwende initiatieven. </em><br><em> </em><br><em>Vanuit de Vlaamse regering willen we de verkoop van deze milieuvriendelijke voertuigen blijven stimuleren. Schone voertuigen krijgen belastingvoordelen, voor zero emissie voertuigen geven we tijdelijk een bijkomende premie en we werken aan de uitrol van laadinfrastructuur. Maar er is meer! Van 10 tot 18 december organiseren we de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Speciaal om die week aan te kondigen, hebben we een nieuwe campagne uitgewerkt waarmee we het brede publiek op een positieve manier willen aanspreken. </em><br><em> </em><br><em>Het kernwoord van onze nieuwe campagne is #tankjewel. Of: tank goed; kies voor een schoon voertuig. Uiteraard is het ook een knipoog naar ‘dank je wel’. We bedanken mensen bij voorbaat voor hun fijne keuze. De slogan #tankjewel schrijven we met een hashtag, omdat we nu eenmaal in een snelle wereld van digitale boodschappen leven en daar volop gebruik van willen maken. Ook buiten het internet zullen we via verschillende kanalen de milieuvriendelijke voertuigen in de spotlights zetten.</em><br><em> </em><br><em>Maar toch kan de campagne alleen maar slagen als we een zo breed mogelijk draagvlak creëren om de boodschap uit te dragen. En daarvoor reken ik op uw steun. </em><br><em> </em><br><em>Nodig de bewoners van uw gemeente uit voor een proefrit met de Clean power-voertuigen van de gemeente! Wij voorzien voor u het nodige materiaal om ruchtbaarheid te geven aan de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Het enige wat u moet doen om het pakket te ontvangen, is intekenen ten laatste op 1 december op http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier. Ook uw eigen initiatief is meer dan welkom. Wanneer u in die week zelf acties op touw zet, helpt u de zaak enorm mee vooruit. We hopen alvast op uw medewerking. </em><br><em>Deze deadline is krap, maar we willen u aanmoedigen om alsnog in te tekenen, zodat we u zeker een pakket kunnen opsturen.</em><br><em> </em><br><em>Indien u na 1 december intekent kunnen we u geen pakket meer bezorgen, maar natuurlijk wel nog de digitale communicatie. Deze wordt u, bij inschrijving, per mail toegestuurd op 8 december.</em><br><em> </em><br><em>Veel succes en</em><br><em>#tankjewel !</em></p><p><em><img alt="image006.jpg" src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen/image006.jpg" style="margin:5px;" /></em> </p><br>Bart Tommelein<br>Vlaams minister van Energie<p><em></em> </p>2016-11-30T23:00:00Z
Magazine STERKFIETSBELEID (december 2016)http://www.fietsberaad.be/Publicaties/Paginas/Magazine-STERKFIETSBELEID.aspx<p>​Fietsberaad Vlaanderen heeft haar tweede magazine STERKFIETSBELEID klaar. </p><p>Dit magazine is een bijlage bij Lokaal van december 2016, het maandblad van de VVSG.</p><p> </p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf van het magazine vindt u als bijlage.</p><p><em><strong>Inhoudstafel:</strong></em></p><p>2 Waarom fiets ik? Guido Vaganée, burgemeester gemeente Bonheiden</p><p>4 Sprint: kort nieuws</p><p>6 Interview met Hans Voerknecht 'Gratis parkeren helpt de detailhandel niet'</p><p>11 De fietsmaat: wie over de fiets wil praten moet zijn maten kennen...</p><p>12 Tweets</p><p>13 Kennisbank: Delft</p><p>14 Fietssnelwegen krijgen soms voorrang</p><p>16 Al 41 gemeenten ondertekenden het Charter Sterk Fietsbeleid</p><p>18 Antwerpen subsidieert de aankoop van een fiets voor woon-werkverkeer</p><p>20 Waar hoort de speed pedelec thuis?</p><p>23 Kennisbank: Peer</p>

 

 

Fietsers en landbouwverkeerhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietsers-en-landbouwverkeer.aspx<p>Landbouwvoertuigen worden groter en breder. Tankauto's met melk of mest, vrachtwagens met bieten en vrachtauto's die silo's bevoorraden rijden over de smalle landbouwwegen waar ook auto's en fietsen rijden. Omdat de verschillende vervoerssoorten elkaar soms in de weg zitten, heeft de provincie Zeeland een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer opgesteld waar de verkeersveiligheid van fietsers en automobilisten gewaarborgd is. Waar het kwaliteitsnet samenvalt met het hoofdfietsroutenet zijn specifieke richtlijnen opgesteld. Vrijliggende fietspaden hebben de voorkeur, maar dat gaat niet altijd. Per situatie moet gekeken worden met welke oplossingen de verschillende groepen het meest gediend zijn. Bij alle maatregelen worden de verschillende belangen, zoals economie, landschap, milieu en ruimtelijke ordening tegen elkaar afgewogen. </p><p>In samenspraak met alle wegbeheerders in een gebied en de branche organisaties zijn problemen geïnventariseerd, landbouwroutes vastgesteld en criteria benoemd waar de landbouwroutes aan moeten voldoen. Dit is voor heel Zeeland gedaan. Tevens zijn prioriteiten bepaald. Deze knelpunten worden nu successievelijk over een lange periode aangepakt. Zo zijn er wegen langs bepaalde kernen opengesteld voor landbouwverkeer en tevens voorzien van landbouw-passeerstroken, zodat de fietsers binnen de kom minder geconfronteerd worden met landbouwverkeer. Daarnaast zijn er zelfs aparte landbouwwegen aangelegd bij de kernen Tholen en Hulst zodat landbouwverkeer conflictvrij rond de kern kan rijden. Verder zijn er langs plattelandswegen die in het landbouwnetwerk zijn op genomen aparte fietspaden aangelegd.</p><p><strong>Jaar van uitvoering</strong><br>2011 tot heden</p><p><strong>Contactgegevens</strong><br>Provincie Zeeland, Wijnand Blommaert, <a href="mailto:wj.blommaert@zeeland.nl">wj.blommaert@zeeland.nl</a><br>Ligtermoet & Partners, Koos Louwerse, <a href="mailto:koos@ligpart.nl">koos@ligpart.nl</a></p><p><strong>Projectbeschrijving</strong><br>Landbouwvoertuigen worden groter en breder. Tankauto's met melk of mest, vrachtwagens met bieten en vrachtauto's die silo's bevoorraden rijden over de smalle landbouwwegen waar ook auto's en fietsen rijden. Omdat de verschillende vervoerssoorten elkaar soms in de weg zitten, heeft de provincie Zeeland een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer opgesteld zodat grote landbouwvoertuigen zich over grotere afstanden vlot en veilig kunnen verplaatsen via de wegen van het Kwaliteitsnet, terwijl tegelijkertijd de verkeersveiligheid en doorstroming voor de overige verkeersdeelnemers verbetert. Het liefst maakt het landbouwverkeer uitsluitend gebruik van lokale wegen in het buitengebied die geen verbindende functie hebben voor het overige autoverkeer en die niet door de dorpskernen lopen. <br>Voor het samengaan van fietsers met grote landbouwvoertuigen hanteert het Kwaliteitsnet de volgende uitgangspunten:</p><ol><li>Vrijliggend fietspad langs 60 km wegen die onderdeel uitmaken van het hoofdfietsroutenet<br>Grote landbouwvoertuigen en fietsers gaan niet altijd samen, zeker niet op deze lokale wegen. Dat is de reden waarom de voorkeur wordt gegeven voor het scheiden van dit landbouwverkeer en fietsverkeer. Vooral als de weg onderdeel uitmaakt van schoolfietsroutes (de basis voor een hoofdfietsroute). Hier zijn vrijliggende fietspaden gewenst. </li><li>5,5 meter asfaltverharding op 60 km wegen zonder vrijliggend fietspad <br> Waar de fietsers gebruik moeten maken van dezelfde rijbaan als het landbouwverkeer, heeft de weg over de volle breedte minimaal 5,50 meter asfaltverharding zodat fietsers die aan de kant moeten voor een landbouwvoertuig comfortabel en veilig kunnen blijven fietsen. Bij voorkeur wordt aan weerzijden 0,6 meter bermverharding aangebracht zodat ook twee landbouwvoertuigen elkaar kunnen passeren zonder de bermen kapot te rijden. </li></ol><p>Inrichtingen waarbij verschillende materialen parallel worden gebruikt, bijvoorbeeld ‘karresporen’ of een verhoogde middenas zijn niet gewenst op een route die onderdeel uitmaakt van het Kwaliteitsnet omdat het passeren van fietsers door landbouwverkeer lastig en onveilig is.</p>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9;L0|#0d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9|Recreatief en sportief fietsen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Mobiele fietsenstalling 'Movilo'http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-'Movilo'.aspx<p style="text-align:justify;">Fietsen stallen bij tijdelijke evenementen is niet altijd evident. In 2009 ontwikkelde Brugge daarom een mobiele fietsenstalling, speciaal ontwikkeld om in de toeristenstad bij grote evenementen extra stallingsplaatsen te creëren. Later werd deze omgedoopt tot Movilo. Dit is een fietsenstallingsysteem voor een diefstalveilige en mobiele stalling van 300 fietsen, opgebouwd uit: 25 fietsenrekken van elk 12 dubbelzijdige fietsplaatsen, een laadsysteem voor het gemakkelijk op- en afladen van de fietsenrekken en een aanhangwagen voor het transporteren van de fietsenrekken. De stad Brugge heeft er momenteel vijf in gebruik en ook de stad Turnhout heeft een Movilo in bezit voor evenementen. In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em></p><p style="text-align:justify;">2009-2016</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Contactgegevens</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Stad Turnhout, Maarten Baeyens, Consulent mobiliteit Turnhout, maarten.baeyens@turnhout.be, tel.: 014 44 33 93 </p><p style="text-align:justify;">Het Movilo ontwerp wordt verzorgd door Verhofsté nv en geproduceerd door Camflex nv. Zij verhuren en ontwikkelen op aanvraag, info@camflex.be, 052 77 90 30. </p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong></p><p style="text-align:justify;">In 2009 schreef de stad Brugge de opdracht uit om een mobiele fietsenstalling te ontwikkelen, die comfortabel en diefstalveilig is voor de fietser en anderzijds gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar voor de mensen die ze moeten plaatsen. Bovendien was een eis dat ze zo weinig mogelijk opslagruimte in beslag nemen. Er rolde een ontwerp uit de bus waarbij 300 fietsparkeerplaatsen gemonteerd staan op een aanhangwagen van 3 meter lang en 1,80 meter breed. Bij een aanvraag voor fietsstallingen wordt de aanhangwagen aangekoppeld en kan men snel ter plaatse zijn. Daar worden de stallingen - zonder moeren of bouten - door de verschillende elementen in elkaar te zetten snel opgebouwd. Elke module omvat 12 hoog-laag-fietshouders, met een h.o.h. afstand van 50 cm. De fietser legt het stuur van de fiets in de houder en maakt het met een fietsslot eraan vast.</p><p style="text-align:justify;">Stad Brugge heeft ondertussen 1.500 stallingen (5 karren van 300 stallingen elk), die intensief worden gebruikt bij evenementen. Ze kunnen ook uitgeleend worden bij de stad, door organisatoren van evenementen op openbaar domein. </p><p style="text-align:justify;">De stad Turnhout beschikt over 1 Movilo en 1 aanhangwagen . Dit zijn dus 25 fietsrekken waar per rek 12 fietsen in geplaatst kunnen worden (6 aan elke zijde). De Movilo wordt gebruikt op evenementen die door de stad worden georganiseerd, of in samenwerking met het stadsbestuur. Momenteel wordt de uitlening geregeld door de dienst evenementen. In Turnhout wordt de Movilo ongeveer 15 a 20 keer per jaar uitgeleend. In de zomer gebeurd het vaak dat de stalling van het ene evenement naar het andere wordt gereden en dat het rek zo voor langere tijd in gebruik is.</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Evaluatie en opvolging</strong></em></p><p style="text-align:justify;">In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;">Pluspunten:</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan flexibel worden opgesteld naargelang de plaats.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan opgedeeld worden en zo op verschillende plaatsen worden gezet.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is een makkelijke oplossing om voor korte tijd veel veilige fietsplaatsen te hebben.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is gemakkelijk op te stellen.</p><p style="text-align:justify;">Minpunten:</p><p style="text-align:justify;">· Aanhangwagen vereist de optie van trekhaak. Stad Turnhout maakt hiervan geen gebruik omdat het vervoer ervan gemakkelijker is in eigen bestelwagen. </p><p style="text-align:justify;">· Als eigenaars van fietsen hun fiets niet komen ophalen terwijl de fiets vastgemaakt is aan het rek, kan er niet opgeruimd worden</p><p style="text-align:justify;">Uitgebreide info vindt u in de bijhorende FICHE.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Fietsberaad adviseert over speed pedelechttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/20161207_advies2_speedpedelec.aspx<p>Fietsberaad Vlaanderen informeert met dit advies over de recente wijzigingen aan de wegcode en de toepassingsmogelijkheden op het terrein. We bevelen wegbeheerders ook aan aantal keuzes aan, willen de bestuurders van de speed pedelec zelf ook aanspreken op het wenselijke gedrag én formuleren enkele aandachtspunten voor de verkeerseducatie en de rijopleiding. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen wil vanuit een positieve invalshoek kijken naar het gebruik van de speed pedelec:</p><ul><li>de speed pedelec is een actieve mobiliteitsvorm die de actieradius van het bestaande (elektrische) fietsen verhoogd<br></li><li>de speed pedelec kan een belangrijke bijdrage leveren aan enkele maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: fileproblematiek, klimaatdoelstellingen, gezondheidsbeleid.<br></li></ul><p>Het potentieel van de fiets, samen met de aanleg van fietssnelwegen en nieuwe fietsinfrastructuur, kan verschillende automobilisten verleiden om naar een actieve mobiliteitsvorm over te schakelen. Dat kan zowel de gewone fiets, de elektrische fiets of speed pedelec zijn. De speed pedelec biedt zowel mogelijkheden om aan een gewone snelheid te fietsen, om een fietsend kind naar school te begeleiden, als om tegen een hogere snelheid de weg verder te zetten. Vanuit dit gecombineerd gebruik (begeleiden van fietsende kinderen, vervolgens zelf tegen hogere snelheid verder fietsen), samen met de noodzaak aan een goede verstandhouding tussen alle gebruikers van fietsinfrastructuur, lijkt het element "snelheid" het meest bruikbare om de speed pedelec zijn plaats op de weg te geven. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zoveel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders van de speed pedelec wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelec gebruikers zoveel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid. U leest <a href="/Kennisbank/Bijlagen/20161207_advies2_speedpedelec.pdf">het volledige advies</a>​ in bijlage.​</p><p>​De elektrische fiets is aan een sterke opmars bezig. Vandaag zijn ongeveer 30% van alle verkochte fietsen uitgerust met trapondersteuning. Daarmee is dit type fiets bij verkoop even populair als de gewone stadsfiets. De speed pedelec is binnen de groep van elektrische fietsen een specifiek type, waarvan een sterke groei kan verwacht worden. Uit de voorbereidende bespreking bleek bovendien dat nog veel discussiepunten onopgelost zijn en dat een bijsturing van de wegcode nodig is. Op middellange termijn formuleren we dan ook een aantal aanbevelingen voor enkele bijkomende, kleinere aanpassingen aan de wegcode. </p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Week van de Milieuvriendelijke Voertuigenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen.aspx<p>Doet uw gemeente ook mee aan de <strong>Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen </strong>van <strong>10-18 december</strong>? In die week wil de Vlaamse overheid samen met vele actoren de elektrische en andere milieuvriendelijker voertuigen promoten. Reageer vandaag nog op <a href="http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier">http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier </a>en u zal een communicatiepakket ontvangen. Uw gemeente zou bijvoorbeeld haar eigen ‘milieuvriendelijker’ wagens (= elektrisch, waterstof en CNG) en (elektrische) fietsen ter beschikking kunnen stellen voor proefritten 1 bepaalde dag of gans de week voor uw bewoners. Intekenen na 1 december kan ook nog maar mogelijk zal het communicatiepakket dan enkel digitaal zijn. Zie hieronder de uitnodiging hiertoe van minister van Energie Bart Tommelein.</p><p><br><em>Beste,</em><br><em> </em><br><em>Een wijze man zei ooit: ‘De aarde is niet van ons. De aarde is van onze kinderen, wij hebben ze alleen maar in bruikleen.’ Uiteraard had hij overschot van gelijk. Voor de volgende generaties moeten we inspanningen doen om het milieu te beschermen. </em><br><em> </em><br><em>Als Vlaams minister van Energie ben ik een fervent voorstander van schone voertuigen. Dat zijn elektrische wagens, elektrische fietsen of brommers en voertuigen op aardgas of waterstof. Deze zogenaamde clean power-voertuigen zijn overal aan een opmars bezig, Vlaanderen kan dus niet achterblijven. Het is daarom broodnodig dat we vaart zetten achter alle vernieuwende initiatieven. </em><br><em> </em><br><em>Vanuit de Vlaamse regering willen we de verkoop van deze milieuvriendelijke voertuigen blijven stimuleren. Schone voertuigen krijgen belastingvoordelen, voor zero emissie voertuigen geven we tijdelijk een bijkomende premie en we werken aan de uitrol van laadinfrastructuur. Maar er is meer! Van 10 tot 18 december organiseren we de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Speciaal om die week aan te kondigen, hebben we een nieuwe campagne uitgewerkt waarmee we het brede publiek op een positieve manier willen aanspreken. </em><br><em> </em><br><em>Het kernwoord van onze nieuwe campagne is #tankjewel. Of: tank goed; kies voor een schoon voertuig. Uiteraard is het ook een knipoog naar ‘dank je wel’. We bedanken mensen bij voorbaat voor hun fijne keuze. De slogan #tankjewel schrijven we met een hashtag, omdat we nu eenmaal in een snelle wereld van digitale boodschappen leven en daar volop gebruik van willen maken. Ook buiten het internet zullen we via verschillende kanalen de milieuvriendelijke voertuigen in de spotlights zetten.</em><br><em> </em><br><em>Maar toch kan de campagne alleen maar slagen als we een zo breed mogelijk draagvlak creëren om de boodschap uit te dragen. En daarvoor reken ik op uw steun. </em><br><em> </em><br><em>Nodig de bewoners van uw gemeente uit voor een proefrit met de Clean power-voertuigen van de gemeente! Wij voorzien voor u het nodige materiaal om ruchtbaarheid te geven aan de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Het enige wat u moet doen om het pakket te ontvangen, is intekenen ten laatste op 1 december op http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier. Ook uw eigen initiatief is meer dan welkom. Wanneer u in die week zelf acties op touw zet, helpt u de zaak enorm mee vooruit. We hopen alvast op uw medewerking. </em><br><em>Deze deadline is krap, maar we willen u aanmoedigen om alsnog in te tekenen, zodat we u zeker een pakket kunnen opsturen.</em><br><em> </em><br><em>Indien u na 1 december intekent kunnen we u geen pakket meer bezorgen, maar natuurlijk wel nog de digitale communicatie. Deze wordt u, bij inschrijving, per mail toegestuurd op 8 december.</em><br><em> </em><br><em>Veel succes en</em><br><em>#tankjewel !</em></p><p><em><img alt="image006.jpg" src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen/image006.jpg" style="margin:5px;" /></em> </p><br>Bart Tommelein<br>Vlaams minister van Energie<p><em></em> </p>
Wevelgem werkt beleid fietsvriendelijke schoolomgevingen uithttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/wevelgem_schoolomgeving.aspx<p>De gemeente Wevelgem hecht veel waarde aan het evalueren van projecten die zij uitvoert. In 2015 heeft de gemeente een aantal proefopstellingen geplaatst om de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen te verbeteren. Na ongeveer 6 maanden zijn de effecten geëvalueerd door middel van een bevraging onder direct betrokkenen. De resultaten van de proefopstelling en de bevraging zijn vervolgens door een extern adviesbureau geanalyseerd. Op basis van de bevindingen zijn de proefopstellingen aangepast.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>2015-2016</p><p><strong><em>Contactgegevens</em><br></strong>Gemeente Wevelgem, Christine Descheemaeker, duurzaam@wevelgem.be<br></p><p><strong><em>Projectbeschrijving<br></em></strong>Rondom basisscholen is er vaak sprake van een intensieve menging van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. De verkeerspiek is vaak kort, maar hevig. Fietsers, voetgangers en auto's krioelen door elkaar heen, terwijl er in de dalperiode meestal veel minder verkeer rijdt. Dit levert verschillende soorten verkeersveiligheidsproblemen op. Sinds enige tijd is de gemeente Wevelgem bezig met het herbekijken van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. </p><p>Om de verkeersveiligheid te verbeteren werden in overleg met de scholen proefopstellingen geplaatst in de vier schoolomgevingen. Het ging vooral om het instellen van een schoolstraat en aanvullende maatregelen zoals een zoen&vroem-zone. Na ongeveer een half jaar werden deze proefopstellingen geëvalueerd door het uitvoeren van een ruime bevraging van de scholen, leerlingen, ouders en ook de omwonenden via de website. Deze evaluatieverslagen geven waardevolle informatie over de (subjectieve) bevindingen rond het dagelijkse functioneren van de situatie rondom de school, vooral tijdens het halen en brengen van de kinderen. Een volgende stap was het analyseren van de resultaten van deze bevragingen. Niet alle voorziene veiligheidsmaatregelen hadden namelijk het gewenste effect. Voor het uitvoeren van deze analyse heeft de gemeente bewust een externe expert in de arm genomen. Bij de vier scholen is een terreinbezoek uitgevoerd waarin enerzijds de aangegeven knelpunten zijn getoetst en gekwantificeerd. Anderzijds werd een algemene indruk verkregen van het verkeerskundig functioneren van de schoolomgeving zoals het halen en brengen van kinderen met personenauto's, oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Ook werd het gedrag van weggebruikers geobserveerd om na te gaan of er sprake is van ongewenst of verkeersgevaarlijk gedrag. Hierbij kan worden gedacht aan conflicten tussen diverse verkeersdeelnemers of ongewenst gedrag zoals over het trottoir fietsen, achteruitrijden, niet in acht nemen van een stop verbod, inrijden in een schoolstraat. </p><p>Op basis van de nadere analyse zijn verschillende voorstellen gedaan, bijvoorbeeld:</p><ul><li>Schoolstraat uitvoeren met Octopuspaal en telescopisch bareel<br></li><li>Zorgen voor logische en aantrekkelijke looproutes, indien nodig ondersteund met zebrapaden of voetpaduitstulpingen.<br></li><li>Parkeren zorgvuldig situeren zodat hinder door parkeermanoeuvres wordt vermeden en een verkeerscirculatie ontstaat die de schoolomgeving zo min mogelijk belast.<br></li><li>Sensibiliseren van de ouders in verband met het gewenste gedrag (waar parkeren, gebruik van zebrapaden,…)<br></li></ul><p></p><p>​De schoolomgevingen zijn in de loop van het nieuwe schooljaar waar nodig aangepast.</p>Het afsluiten van straten (schoolstraten) heeft een grote impact op de omgeving. Bevragen, veel communiceren en terugkoppelen… is van uiterst belang bij de proefopstelling en bij de definitieve invoering. In de beginfase was er reactie tegen een veranderde situatie. Momenteel ontvangt de gemeente nog weinig klachten. Vanuit de scholen (ouders, kinderen, directie) worden deze aanpassingen als zeer goed bevonden. Overigens laat de gemeente bewoners wel toe in de schoolstraat, met de vermelding dat ze traag dienen te rijden.<p></p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Veilige fietsdoorsteek over parking in Boechouthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/boechout_bunderkes.aspx<p>De fietsroute langs De Bunderkes in Boechout is van strategisch belang: zowel functioneel als recreatief fietsverkeer maken er gebruik van. Omdat de route langs een parking loopt, traden in het verleden conflicten op met geparkeerde auto's die de doorgang hinderden. Daarom werd een afbakening geplaatst om doorsteek open te houden.  Met weinig middelen werd zo een belangrijke schakel in het fietsnetwerk opengewerkt.</p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Jaar van uitvoering</em></strong><br>2013</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Meer informatie</strong></em><br>Gemeente Boechout, Dienst Openbare Werken, <a href="mailto:openbarewerken@boechout.be">openbarewerken@boechout.be</a> of Joke.schepens@boechout.be </p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving<br></em></strong>De verbinding langs de Bunderkes is sinds jaar en dag een gekende trage doorsteek voor fietsers en voetgangers op openbaar domein. De route is opgenomen in de schoolroutekaart en maakt ook deel uit van het recreatief fietsknooppuntennetwerk. De route via de Bunderkes is dan ook een autovrij alternatief voor de drukke Hovesesteenweg. Bovendien is De Bunderkes, als sport- en recreatiedomein, een belangrijke bestemming in de gemeente voor alle weggebruikers. De doorsteek is dus van strategisch belang in de gemeente.</p><p style="text-align:justify;">Toch was het vaak moeilijk om de doorsteek te gebruiken. Geparkeerde voertuigen lieten niet voldoende ruimte​. Vaak waren zigzagbewegingen over de parking nodig om tussen auto's door te fietsen of was het pad zelfs geblokkeerd door een te smalle tussenafstand tussen geparkeerde voertuigen. Ook bredere fietsen, zoals bakfietsen en fietskarren of -aanhangers ondervonden problemen of moesten rechtsomkeer maken. </p><p style="text-align:justify;">De gemeente werd zich bewust van het probleem door meldingen vanuit de bevolking. Daarom werd er besloten om de trage weg fysiek af te scheiden van het parkeerterrein met behulp van paaltjes over de volledige lengte van het openbaar domein. Zo werd het onmogelijk gemaakt om voertuigen te parkeren op deze weg. Een belangrijke schakel in het fietsnetwerk is nu opengesteld en op een veilige manier toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. Zij hebben nu vrije baan en moeten zich geen bedenkingen maken over het al dan niet open zijn van de fietsroute.</p><p style="text-align:justify;">Voor de uitvoering van de werken werd een aannemer aangesteld door middel van een openbare aanbesteding, de paaltjes werden vanuit de gemeente voorzien. In de ontwerpfase van het project werd met de eigenaar van de parking in dialoog gegaan. De beschikbare ruimte voor parkeren is nu iets verkleind, maar aangezien er nog steeds voldoende capaciteit ter beschikking staat, zowel op de parking zelf als in de onmiddellijke omgeving, vb. aan het Jef Van Hoofplein.</p><p style="text-align:justify;">Deze werken werden opgenomen in de planning in 2006, de uitwerking ervan werd gestart in 2010. De uitvoering gebeurde in 2013 en de definitieve oplevering kwam er begin 2016.</p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten
Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraathttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/deinze_fietsparkerentolpoortstraat.aspx<p>​<span style="text-align:justify;">Na e</span><span style="text-align:justify;">en ronde participatieavonden voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan in 2014 kwam bovendrijven dat er in het centrum van Deinze veel te weinig fietsparkeerplaatsen zijn. Met name in de Tolpoortstraat waar het handelsapparaat geconcentreerd zit, waren er weinig opties voor de fietser. Daarom werd in Deinze besloten de bestaande autoparkeerplaatsen om te vormen tot fietsparkeerplaatsen. Er werden 11 fietsbeugels geplaatst om de winkelende fietser plaats te bieden. </span></p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em><br>2014<br></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Meer informatie​</em></strong><br>Stad Deinze, mobiliteitsambtenaar Marit De Wilde, <a href="mailto:marit.dewilde@deinze.be">marit.dewilde@deinze.be</a></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong><br>De Tolpoortstraat is de winkelstraat van Deinze. Bovendien verbindt ze het station met de Markt via een oversteek over de Leie (Tolpoortbrug). De Tolpoortstraat is een straat met tweerichtingsverkeer en met fietslogo's gemarkeerd op de rijbaan. Aan twee zijden is er een langsparkeerstrook voorzien. De voetpaden in de straat hebben een standaardbreedte. Voor fietsparkeren waren er tot voor de ingreep geen voorzieningen, waardoor fietsen vaak tegen de gevels werden geplaatst. Dit zorgde voor hinder voor voetgangers.</p><p style="text-align:justify;">In 2014 werden in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan participatieavonden georganiseerd. Hierin kwam het ontbreken van fietsparkeerplaatsen in de winkelstraat naar boven bij zowel bewoners als bezoekers van de winkelstraat. Dit momentum werd door de burgemeester en schepen opgepikt en ze speelden meteen in op de mogelijkheden die zich aanboden: om de Tolpoortstraat aantrekkelijker te maken werden terrassen geplaatst door middel van parklets aan alle horecazaken en werden 11 fietsbeugels geplaatst. Elke parklet neemt een parkeerplaats in, voor de fietsbeugels moesten 3 parkeerplaatsen wijken. De beugels zijn met een relatief grote tussenafstand geplaatst. Zo kunnen fietsen aan de twee kanten van de beugel geparkeerd worden, ook met fietszakken en zelfs bakfietsen vinden een plek zonder dat sturen in elkaar haken of remkabels losgetrokken worden. De fietsparkeerplaatsen kregen de naam Fietshaven mee.</p><p style="text-align:justify;">De plaatsing van de Fietshaven viel samen met de opening van de nieuwe Standaard Boekhandel. De eigenaar werd betrokken in de planning ervan. Bovendien ziet ook de dienst stedenbouw toe op het voorzien van fietsparkeerplaatsen bij nieuwe projecten. De opening van de winkel en de Fietshaven werd opgemerkt door de lokale media en er werd uitgebreid verslag van gemaakt, wat voor positieve reacties zorgde.</p><p style="text-align:justify;">Er bestaat een ruimer fietsparkeerplan in de gemeente Deinze waarbij verschillende plaatsen in het centrum voorzien worden van fietsparkeerplaatsen. Samen met andere maatregelen voor de fiets leverde dit Deinze de titel van Fietsstad 2015 op.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466