Wetteren opent Fietsersbrug in september http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Wetteren-opent-Fietsersbrug-in-september-.aspx<div>​​In Wetteren opent in september de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde. De brug zal dan een verbinding vormen tussen de Overschelde en het centrum van Wetteren. Met een lift kan je dan zelfs naar de Scheldekaai geraken. </div><div><br></div><div>De nieuwe brug maakt deel uit van een groter geheel: een vernieuwde Scheldeoversteek in Wetteren. Zo komt er op de linkeroever een zachte aanloophelling naar de brug. Deze aanbrug is in totaal zo'n 170 m lang en steunt op 7 betonnen pijlers. De helling leidt zachte weggebruikers straks vlot en afgescheiden van ander verkeer naar de Kapellendries en de N407. Aansluitend bij de werken aan deze aanbrug zullen vervolgens de Tragelweg en het pleintje aan de Kapellendries worden heraangelegd.  ​</div><div><br></div><div>Momenteel moet de brugleuning nog afgewerkt worden. Normaal zou ze vorig jaar worden opengesteld, maar een constructiefout verhinderde dat en nu wordt ze in september geplaatst. </div><div>​</div><h5 class="ms-rteElement-SmartPageElement3">​Afbeelding: sigmaplan.be</h5>2018-08-15T22:00:00Z
435.000 extra jobs in grote steden wanneer fietsaandeel verhoogthttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/435.000-extra-jobs-in-grote-steden-wanneer-fietsaandeel-verhoogt.aspx<p>​Er kunnen 435.000 extra jobs worden gecreëerd als 56 grote steden hetzelfde fietsaandeel hebben als Kopenhagen, blijkt uit publicaties. </p><p>Als aanvulling op een groeiend aantal onderzoeken naar de economische voordelen van fietsen, keek het gezamenlijke rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) naar jobs die verband houden met fietsen in 56 grote steden in de pan-Europese regio, bestaande uit Europa en de GOS-lidstaten van de Kaukasus en Centraal-Azië.</p><p>Het team van onderzoekers toonde aan dat fietsen jobs creëert in uiteenlopende gebieden als ontwerp en productie, groothandel, detailhandel en reparatie, toerisme en diensten (boodschappers en fietsverhuur). Ze baseerden hun schattingen op gegevens verzameld uit 37 steden met behulp van een gestandaardiseerde aanpak in de pan-Europese regio. Naast het berekenen van het aantal banen dat kan worden gecreëerd, presenteert het rapport enkele andere belangrijke bevindingen:</p><ul><li>Investeren in fietsen verhoogt het aantal fietsgerelateerde jobs;</li><li>Meer fietsen creëert nieuwe soorten banen;</li><li>Overheden spelen een belangrijke rol bij het creëren van <em>green jobs</em> met betrekking tot fietsen.</li></ul><p>Beleidsaanbevelingen omvatten een reeks velden waar ECF actief aan werkt: de integratie van fietsen in bredere stedelijke vervoerssystemen, het monitoren van fietsactiviteiten om toekomstige besluitvorming te informeren, effectief verzamelen en gebruiken van informatie over de tewerkstellingsvoordelen van fietsen, inzicht in de bijdrage van fietsen ivm toerisme en fietsen positioneren als middel om meerdere SDG's te behalen.</p><p>De studie stelt ook dat verder onderzoek naar de relatie tussen fietsjobs en modal share sterk zou worden vergemakkelijkt door een betere en meer consistente gegevensverzameling.</p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">Dit artikel is een vertaling van het ECF-artikel <a href="https://ecf.com/news-and-events/news/un-organisations-recognise-job-creation-potential-cycling-high-level-report">UN organisations recognise job-creation potential of cycling in high-level report</a> </h4>2018-08-06T22:00:00Z
Provincie Oost-Vlaanderen geeft toelage voor fietspaden in Gent, Sint-Niklaas en Stekenehttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Provincie-Oost-Vlaanderen-geeft-toelage-voor-fietspaden-in-Gent,-Sint-Niklaas-en-Stekene.aspx<p>De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Gent, Sint-Niklaas en Stekene willen aanleggen. Ze wil zo de steden ondersteunen om iedereen aan te moedigen om <span style="font-size:14px;">voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken</span></p><p>De<strong> stad Gent</strong> wil fietspaden aanleggen langs de Papiermolenstraat en een onderdeel van de fietssnelweg F400 realiseren tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ganhistraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.  De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 963 837,60 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.</p><p>De <strong>stad Sint-Niklaas</strong> wil fietspaden aanleggen langs de Vossekotstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 567 854,17 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.</p><p>De <strong>gemeente Stekene </strong>wil fietspaden aanleggen langs de Nieuwstraat en de oversteek van de F41 t.h.v. de Nieuwstraat heraanleggen. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 212 929,72 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden. Voor het heraanleggen van de oversteek F41 in de Nieuwstraat, fietscorridor op het voormalige LangeAfstandsFietspad (LAF), wordt door de Provincie een investeringssubsidie toegekend van 116 134,98 EUR.</p>2018-07-31T22:00:00Z

 

 

Wetteren opent Fietsersbrug in september http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Wetteren-opent-Fietsersbrug-in-september-.aspx<div>​​In Wetteren opent in september de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde. De brug zal dan een verbinding vormen tussen de Overschelde en het centrum van Wetteren. Met een lift kan je dan zelfs naar de Scheldekaai geraken. </div><div><br></div><div>De nieuwe brug maakt deel uit van een groter geheel: een vernieuwde Scheldeoversteek in Wetteren. Zo komt er op de linkeroever een zachte aanloophelling naar de brug. Deze aanbrug is in totaal zo'n 170 m lang en steunt op 7 betonnen pijlers. De helling leidt zachte weggebruikers straks vlot en afgescheiden van ander verkeer naar de Kapellendries en de N407. Aansluitend bij de werken aan deze aanbrug zullen vervolgens de Tragelweg en het pleintje aan de Kapellendries worden heraangelegd.  ​</div><div><br></div><div>Momenteel moet de brugleuning nog afgewerkt worden. Normaal zou ze vorig jaar worden opengesteld, maar een constructiefout verhinderde dat en nu wordt ze in september geplaatst. </div><div>​</div><h5 class="ms-rteElement-SmartPageElement3">​Afbeelding: sigmaplan.be</h5>
435.000 extra jobs in grote steden wanneer fietsaandeel verhoogthttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/435.000-extra-jobs-in-grote-steden-wanneer-fietsaandeel-verhoogt.aspx<p>​Er kunnen 435.000 extra jobs worden gecreëerd als 56 grote steden hetzelfde fietsaandeel hebben als Kopenhagen, blijkt uit publicaties. </p><p>Als aanvulling op een groeiend aantal onderzoeken naar de economische voordelen van fietsen, keek het gezamenlijke rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE) naar jobs die verband houden met fietsen in 56 grote steden in de pan-Europese regio, bestaande uit Europa en de GOS-lidstaten van de Kaukasus en Centraal-Azië.</p><p>Het team van onderzoekers toonde aan dat fietsen jobs creëert in uiteenlopende gebieden als ontwerp en productie, groothandel, detailhandel en reparatie, toerisme en diensten (boodschappers en fietsverhuur). Ze baseerden hun schattingen op gegevens verzameld uit 37 steden met behulp van een gestandaardiseerde aanpak in de pan-Europese regio. Naast het berekenen van het aantal banen dat kan worden gecreëerd, presenteert het rapport enkele andere belangrijke bevindingen:</p><ul><li>Investeren in fietsen verhoogt het aantal fietsgerelateerde jobs;</li><li>Meer fietsen creëert nieuwe soorten banen;</li><li>Overheden spelen een belangrijke rol bij het creëren van <em>green jobs</em> met betrekking tot fietsen.</li></ul><p>Beleidsaanbevelingen omvatten een reeks velden waar ECF actief aan werkt: de integratie van fietsen in bredere stedelijke vervoerssystemen, het monitoren van fietsactiviteiten om toekomstige besluitvorming te informeren, effectief verzamelen en gebruiken van informatie over de tewerkstellingsvoordelen van fietsen, inzicht in de bijdrage van fietsen ivm toerisme en fietsen positioneren als middel om meerdere SDG's te behalen.</p><p>De studie stelt ook dat verder onderzoek naar de relatie tussen fietsjobs en modal share sterk zou worden vergemakkelijkt door een betere en meer consistente gegevensverzameling.</p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">Dit artikel is een vertaling van het ECF-artikel <a href="https://ecf.com/news-and-events/news/un-organisations-recognise-job-creation-potential-cycling-high-level-report">UN organisations recognise job-creation potential of cycling in high-level report</a> </h4>
Provincie Oost-Vlaanderen geeft toelage voor fietspaden in Gent, Sint-Niklaas en Stekenehttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Provincie-Oost-Vlaanderen-geeft-toelage-voor-fietspaden-in-Gent,-Sint-Niklaas-en-Stekene.aspx<p>De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die Gent, Sint-Niklaas en Stekene willen aanleggen. Ze wil zo de steden ondersteunen om iedereen aan te moedigen om <span style="font-size:14px;">voor korte verplaatsingen naar school, naar het werk of de winkel de fiets te gebruiken</span></p><p>De<strong> stad Gent</strong> wil fietspaden aanleggen langs de Papiermolenstraat en een onderdeel van de fietssnelweg F400 realiseren tussen de Noormanstraat en de Mahatma Ganhistraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.  De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 963 837,60 EUR als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.</p><p>De <strong>stad Sint-Niklaas</strong> wil fietspaden aanleggen langs de Vossekotstraat. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 567 854,17 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.</p><p>De <strong>gemeente Stekene </strong>wil fietspaden aanleggen langs de Nieuwstraat en de oversteek van de F41 t.h.v. de Nieuwstraat heraanleggen. Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen dus in principe in aanmerking voor een provincietoelage van 40%. De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 212 929,72 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden. Voor het heraanleggen van de oversteek F41 in de Nieuwstraat, fietscorridor op het voormalige LangeAfstandsFietspad (LAF), wordt door de Provincie een investeringssubsidie toegekend van 116 134,98 EUR.</p>
De Lijn wordt hoofdaandeelhouder van de blauwe deelfietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/blue-bikes-naar-de-lijn.aspx<p>​<span style="font-size:13px;">​D</span><span style="font-size:13px;">e Lijn neemt de aandelen van de NMBS in de  nn Blue-mobility over en wordt zo met 84 procent de hoofdaandeelhouder van het deelfietsenbedrijf achter de gekende Blue-bike. Beide bedrijven hebben daarover een principeakkoord bereikt, melden ze. Ze blijven wel samenwerken om voor de reizigers extra deelfietsen te voorzien aan grote treinstations. Door de NMBS wordt een groei van 1300 plaatsen nu naar 3700 in de toekomst voorzien. Ook voor gewone fietsen investeert NMBS in een verdere uitbreiding met 10.000 extra stallingen tegen 2022.</span></p><div>De Lijn had al een belang van 32 procent, en neemt nu het belang van 52 procent van de hoofdaandeelhouder NMBS over. Na het bereiken van het principeakkoord wordt de administratieve kant van de overname tegen eind september afgerond. NMBS liet eerder al verstaan dat het voor haar belangrijk is dat reizigers snel en eenvoudig van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen, maar dat ze daarvoor liever met partnerschappen werkt. Daarbij creëert de NMBS ruimte voor ondernemingen die deelfietsen of deelauto's willen plaatsen aan stations, in plaats van de fietsen zelf te beheren. </div><div><br></div><div>De Lijn heeft de ambitie extra Blue-bikes te plaatsen aan een aantal grote NMBS-stations. Ze wil ook nieuwe Blue-bikepunten installeren aan eigen grote haltes en zogenaamde mobi-punten, knooppunten voor verschillende ​vervoerswijzen op buurtniveau. Het <a href="/Publicaties/Paginas/Fietsparkeren-aan-mobiliteitsknooppunten.aspx">kader </a>dat Fietsberaad Vlaanderen ontwikkelde voor de ontwikkeling van haltes en knooppunten, zal hiervoor zeker inspiratie kunnen bieden (zie de tabel in het eerste rapport).</div><br>
Open data voor het stallen van de fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Open-data-voor-het-stallen-van-de-fiets.aspx<p>Fietsberaad Vlaanderen, verschillende steden en de belangrijkste belangenbehartigingsorganisaties voor fietsers, zijn ervan overtuigd dat een <strong>overkoepelend platform voor fietsparkeerdata</strong> een basisvoorwaarde is voor het gebruik van (elektrische) fietsen bij het pendelen. Het faciliteert het veilig en zorgeloos stallen van de fiets. Zo'n platform is ook ondersteunend voor Mobility as a Service en een groeiende modal shift naar de combinatie van fiets en openbaar vervoer. Samen met verschillende partners diende Fietsberaad Vlaanderen dit idee in voor de oproep "<a href="https://www.smartmobilitybelgium.be/nederlands" target="_blank">Smart Mobility</a>" van de ministers Decroo en Bellot.</p><p>Het is de bedoeling zo veel mogelijk kennis te hergebruiken van het Nederlandse '<a href="https://www.veiligstallen.nl/" target="_blank">veiligstallen.nl platform</a>'. In samenwerking met de uitbaters van stallingen zullen de data rond fietsparkeren gepubliceerd worden op de websites van de lokale overheden en van parkingeigenaars in België. Het opendatateam van IMEC (UGent) zal die data verzamelen en centraal openbaar maken als gestandaardiseerde open data.</p><p>De data worden op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke kaart (vergeleken met <a href="https://www.veiligstallen.nl/" target="_blank">veiligstallen.nl​</a>) gepubliceerd en gedeeld met multimodale routeplanners en GPS-systemen, zodat enkel veilige en geschikte fietsparkings deel uitmaken van de multimodale trajecten die aan de gebruikers worden aangeboden.</p><p>De middelen voor dit project komen niet alleen uit de projectoproep. Fietsberaad Vlaanderen wil hierin samen met de steden Antwerpen, Leuven en Gent investeren. Verder wordt het project ondersteund door het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken, de federaties Agoria en Traxio, Cyclo vzw en The New Drive en.</p><p>Fietsberaad Vlaanderen werkt samen met More Lion en Nazka voor het projectmanagement, technische taken en het opmaken van aantrekkelijk kaartmateriaal.</p>
Fietsen zorgt voor aanzienlijke gezondheidsvoordelen ondanks risico op ongevallenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsen-zorgt-voor-aanzienlijke-gezondheidsvoordelen-ondanks-risico-op-ongevallen.aspx<p>​​Fietsen brengt aanzienlijke gezondheidsvoordelen met zich mee door het opnemen van lichaamsbeweging in dagelijkse mobiliteitsroutine. Dat blijkt uit een rapport dat voorkwam uit een internationaal rondetafelgesprek over fietsveiligheid met 33 onderzoekers en experts uit 16 landen. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid <strong>wegen deze voordelen zwaarder door dan de maatschappelijke kosten van fatale en ernstige fietsverwondingen</strong>. De netto gezondheidsvoordelen van fietsen zijn het grootst voor ouderen, vooral door het hogere prevalentie van chronische ziekten bij ouderen. </p><p>Ondanks de positieve impact op de volksgezondheid, is fietsen in veel landen niet erg populair en wordt de angst voor ongevallen vaak als een belangrijk afschrikkingsmiddel genoemd. Er zijn grote verschillen in veiligheidsniveaus voor fietsers tussen landen en ook tussen steden. <strong>De veiligste gebieden zijn meestal die gebieden waar mensen het meest fietsen en waar fietsinfrastructuur het meest ontwikkeld is</strong>. Dit biedt echter op zichzelf geen duidelijke richtlijnen voor het verminderen van het risico op letsels of het toenemen van het aantal fietsers.</p><p>E-bikes worden steeds populairder in veel landen. Rijden op een fiets met hulpmotor beperkt tot een maximale snelheid van 25 km/u is niet gevaarlijker dan het rijden op een klassieke fiets, volgens onderzoek in Nederland en in Zwitserland. Uit andere studies is echter gebleken dat e-bike-gebruikers meer risico hebben op een ongeval. Meer onderzoek op dit gebied is daarom noodzakelijk.</p><p>Het delen van fietsen wordt ook op veel plaatsen steeds populairder. Gegevens uit Londen en Parijs suggereert dat gebruikers van openbare fietsdeelystemen minder snel ernstige en dodelijke verwondingen oplopen dan bestuurders van fietsen in particulier bezit.</p><p>Uit het gesprek kwamen ook een <strong style="text-decoration:underline;">aantal aanbevelingen</strong> naar voren, we lijsten ze hier even op: </p><ul><li>Zorg voor veiligere routes voor meer duurzame mobiliteit</li><li>Gebruik geschikte indicatoren om de veiligheidsprestaties van fietsen te meten</li><li>Stel ambitieuze doelen voor het verminderen van fietsongevallen en ernstige verwondingen</li><li>Verzamel gegevens over ernstig letsels bij ziekenhuizen</li><li>Zorg ervoor dat e-bike verkopers veiligheidsadvies geven</li><li>Maak een duidelijk onderscheid tussen trage en snelle e-bikes en regel hun ontwerp en gebruik</li><li>Overweeg om de ergonomie van de e-bike en de configuratie van de trapondersteuning te regelen</li><li>Gebruik <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Onderzoek_Fietsdeelsystemen_centrumsteden.pdf">fietsdeelsystemen</a> om fietsen nog populairder te maken</li><li>Verzamel gegevens over fietsgebruik en ongevalsrisico's van gedeelde fietsen</li><li>Stel onderhoudsnormen in voor veiligheidsapparatuur geleverd door uitbaters van fietsdeelsystemen</li><li>Weeg potentiële voordelen en nadelen af wanneer er overwogen wordt om het gebruik van een <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Factsheet_Fietshelmen.pdf">helm verplicht</a> te maken</li><li>Bouw geschikte fietsinfrastructuur met continu beveiligde netwerken en besteed bijzondere aandacht aan kruispunten</li><li>Gebruik licht-segregatie als een flexibele oplossing voor het verlengen van afgeschermde fietsstroken</li></ul><p>Wil je het volledige rapport nalezen of de aanbevelingen uitgebreid bekijken? <a href="https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/cycling-safety-roundtable-summary.pdf">Dan kan dat hier.</a> </p><p> </p>
2,2 miljoen euro om werknemers op de fiets te krijgenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/2,2-miljoen-euro-om-werknemers-op-de-fiets-te-krijgen.aspx<div>Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts trekt € 2,2 miljoen uit om fietsen naar het werk aantrekkelijker te maken. De 12de oproep van het Pendelfonds wordt volledig toegespitst op fietsprojecten en mikt op 1000den extra bedrijfsfietsen en een hogere fietsvergoeding. Dat moet werkgevers motiveren om zelf het initiatief op te nemen om hun werknemers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen. </div><div><br></div><div>Het Pendelfonds ondersteunt werkgevers die initiatieven nemen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken. In het verleden steunde het Pendelfonds bijvoorbeeld de aanleg van een carpoolparking of de aankoop van elektrische scooters. Een bijkomende 12de oproep van het Pendelfonds wordt nu exclusief toegespitst op initiatieven ten voordele van woon-werkverkeer met de fiets.</div><div><br></div><div>Concreet gaat het over de massale aankoop van bedrijfsfietsen. De nieuwe oproep van het Pendelfonds steunt de aankoop van gewone fietsen, plooifietsen en speed pedelecs. Bedrijven kunnen ook kiezen voor leasing met inbegrip van onderhoud. Ook investeringen in fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen worden ondersteund.  “Ik wil met deze gerichte actie 1000den extra bedrijfsfietsen laten rondrijden in Vlaanderen”, zegt Weyts. “Elke bedrijfsfiets is een auto minder in de dagelijkse file.”</div><div><br></div><div>Weyts wil ook het gebruik van de fiets stimuleren. Zo is er voorzien in financiële steun voor een verhoogde fietsvergoeding. Het bedrag dat vandaag door de fiscus wordt vrijgesteld van belasting en RSZ komt neer op € 0,23/km. Ook veel werkgevers willen hun werknemers belonen met een iets hoger bedrag. De nieuwe oproep van het Pendelfonds voorziet de mogelijkheid dat Vlaanderen de helft van het bedrag bovenop de bestaande vrijgestelde vergoeding bijpast. “Zo maken we niet alleen de aankoop, maar ook het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer aantrekkelijker voor de werknemers én de werkgevers”, zegt Weyts.</div><div> </div><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement"><em>Maatregelen en het maximaal subsidiebedrag daarvoor</em></h3><div style="text-decoration:underline;"><em>1. </em><em>Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren</em></div><div><em style="text-decoration:underline;"><br></em></div><div><em>Wegeninfrastructuur: enkel doorsteken voor fietsers: marktbevraging bij minimaal 2 potentiële aannemers = </em><em>100.000 euro</em></div><div><em>Niet-overdekte fietsenstalling (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) = </em><em>100 euro per fiets</em></div><div><em>Overdekte fietsenstalling/fietskluis (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken zoals bv. aanleg funderingen) = </em><em>300 euro per fiets</em></div><div><em>Oplaadpunten voor elektrische fiets (incl. plaatsing en eventuele supplementaire werken) = </em><em>250 euro per fiets</em></div><div><em><br></em></div><div style="text-decoration:underline;"><em>2.</em><span> </span><em>De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen</em></div><div><em><br></em></div><div><em>Aankoop standaardfiets = </em><em>375 euro</em></div><div><em>Leasing (m.i.v. onderhoud) standaardfiets = </em><em>130 euro per jaar</em></div><div><em>Aankoop elektrische fiets/speed pedelec = </em><em>1.000 euro/1.750 euro</em></div><div><em>Leasing (m.i.v. onderhoud) elektrische fiets/speed pedelec = </em><em>370 euro /740 euro per jaar</em></div><div><em>Aankoop plooifiets = </em><em>450 euro</em></div><div><em>Leasing (m.i.v. onderhoud) plooifiets = </em><em>225 euro/jaar</em></div><div><em>Aankoop elektrische plooifiets = </em><em>1.500 euro</em></div><div><br></div>