Vlaming fietst meer én verderhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/resultatenfietstelweek2016.aspx<p>​​​De resultaten van de tweede FietsTelweek bevestigen de tendensen van 2015. Steeds meer Vlamingen springen op de fiets. De FietsTelweek toont aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De groei laat zich sterk zien in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen. De Vlaming is bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de gerealiseerde fietssnelwegen en voor verplaatsingen naar het werk.</p><p>Onder impuls van Fietsberaad Vlaanderen verzamelden de Vlaamse overheid, de gemeenten, de provincies en vrijwilligers van de Fietsersbond tussen 19 en 26 september 2016 gegevens om het fietsgedrag van de Vlaming beter te begrijpen. Dit gebeurde aan de hand van twee telmethoden: teldata van fietsers die een bepaalde plek passeerden én fietstrajecten op basis van de FietsTelApp. Universiteit Gent verzamelde alle data en rapporteerde de nieuwe fietsinzichten en –kaarten. De resultaten geven bijkomend inzicht in wat het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) vorige week voorstelde. Zij bekijken het algemeen verplaatsingsgedrag van de Vlamingen en het aandeel van de fiets daarin. De FietsTelweek daarentegen kijkt enkel naar de Vlaming die al fietst. De resultaten spreken elkaar dus niet tegen.</p><p><strong>Goede infrastructuur leidt tot meer fietsers, zowel tussen de kernen als er buiten.</strong></p><p>Uit de gegevens van de FietsTelweek blijkt dat het merendeel van de fietsverplaatsingen van, naar of binnen een stedelijke of gemeentelijke kern gebeurt. De Vlaming fiets hierbij gemiddeld zo'n 5,75 km. "<em>Deze resultaten pleiten voor een fietsvriendelijk beleid in stads- en dorpskernen", </em>zegt <strong>Wout Baert </strong>van het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen<em>. "Het aantal fietsers neemt toe en dat vraagt om meer ruimte. Gemeenten kunnen hierop inspelen door de aanleg van een zone 30, van fiets- en schoolstraten en door aangepaste circulatie- en parkeermaatregelen die het autoverkeer beperken in snelheid of aantal. Die maatregelen zullen bovendien de toename van het aantal fietsers versnellen."</em></p><p>Fietssnelwegen doen de Vlaming ook effectief verder fietsen. Fietsverplaatsingen langs een fietssnelweg  hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km. Dat is behoorlijk lang want de gemiddelde lengte van alle geregistreerde fietsverplaatsingen bedraagt 5,75 km. Ook de gemiddelde snelheid langs fietssnelwegen ligt een stuk hoger (gemiddeld 3 km/u sneller:  23,8 t.o.v. 20,6 km/u voor trips langs gewone wegen). Deze resultaten weerspiegelen de geregistreerde fietsverplaatsingen van de app gebruikers. <em>"Het geeft wel aan dat het fietsbeleid meer rekening zal moeten houden met snelheidsverschillen tussen fietsers," </em>zo stelt <strong>Wout Baert</strong>.</p><p>Vlaams minister van Mobiliteit <strong>Ben Weyts</strong> is blij met de resultaten: "<em>Vlaanderen is al fietsland in het weekend en kan het ook worden tijdens de werkweek. Het investeringsbudget voor de fiets wordt daarom met een kwart verhoogd: we willen de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van belangrijke missing links. Zo willen we Vlamingen verleiden om ook langere afstanden te fietsen". </em><strong>Mikaël Van Eeckhoudt</strong>, van de Fietsersbond vat het als volgt samen:<em> "Fietssnelwegen bedienen duidelijk een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt aan een hogere snelheid – de fietspendelaar. Fietssnelwegen laten eindelijk toe om langere woon-werkverplaatsingen per (elektrische) fiets af te leggen. Zij vormen een efficiënt middel om van de auto naar de fiets over te stappen".</em></p><p><strong>Fietsfiles</strong></p><p>Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het kader van de FietsTelweek kruispunttellingen uitgevoerd in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten in kaart te brengen. Fietsfiles zijn plaatsen waar fietsers niet binnen eenzelfde groentijd aan de overzijde van het kruispunt geraken.  </p><p>Algemeen kan gesteld worden dat wachttijden duidelijk verband houden met de complexiteit van kruispunten. Fietsvertragingen nemen vooral toe op kruispunten met een duidelijke hoofd- en ondergeschikte richting, zoals de Naamsepoort te Leuven en de Heuvelpoort te Gent. Deze kruispunten hebben een duidelijke hoofdrichting (de stadsring) die een langere groentijd heeft. </p><p>Daarnaast is het belangrijk na te gaan hoeveel fietsers deze vertragingen ondervinden. Idealiter ervaren de drukste fietsrichtingen de kortste wachttijden en variëren deze in functie van de verkeersdrukte gedurende de dag. Veelal wordt de prioritering bepaald in functie van het autoverkeer en stemt dit niet noodzakelijk overeen met het fietsverkeer. <em>"Op kruispunten met aparte fietsinfrastructuur kan je binnen eenzelfde groenfase veel meer fietsers bereiken dan auto's," </em>aldus <strong>Wout Baert.</strong><em> "Een prioritering voor het fietsverkeer kan dus een positieve invloed hebben op de verkeerscapaciteit van kruispunten."</em></p><p><strong>Gemeenten investeren in het verzamelen van fietsdata</strong></p><p>Tijdens de voorbije editie groeide het aantal deelnemende gemeenten van 150 naar 161 en het aantal geregistreerde fietsbewegingen van 1 naar meer dan 2 miljoen fietsers.<em> "Overheden zijn er zich steeds meer bewust van dat het verzamelen van fietsdata belangrijk is om een goed fietsbeleid te voeren", </em>zegt <strong>Wout Baert</strong><em>. "Dat blijkt uit de vragen die we ontvangen over telmethoden om fietsers te registreren en de grote deelname van gemeenten aan de FietsTelweek."</em> </p><p><strong>FietsTelApp genereert globale fietskaart van Vlaanderen</strong></p><p>Met de FietsTelApp werden 26.700 fietstrajecten verzameld, een stijging van 52% ten opzichte van 2015. De app gebruikers fietsten in totaal 152.000 km, dat is bijna 4 keer de wereld rond en meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen we 70.000 km fietskilometers verzamelden.​​</p>2017-03-14T23:00:00Z
Plannen voor de fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Plannen-voor-de-fiets.aspx<h4>​​​​​100 miljoen euro per jaar</h4><p>​Op 14 februari stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zijn plannen voor om de mobiliteit te verbeteren. Vanaf nu tot 2019 wil hij 300 miljoen euro investeren in de fiets. Het investeringsbudget voor de fiets stijgt met een kwart (+25% in 2017 t.o.v. 2015). Dit komt neer op 100 miljoen per jaar.</p><p>Prioritair zijn kwalitatieve investeringen, die een verschil maken. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van 'missing links', die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals gewestwegen of autosnelwegen. Zo wil de minister de aantrekkingskracht van de fiets verhogen.</p><p>Daarnaast vereenvoudigt de Vlaamse overheid de mogelijkheden om lokale fietsprojecten te financieren. Gemeenten zullen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op Vlaamse middelen om fietspaden aan te leggen en te onderhouden.</p><p>De minister stelt binnenkort een fietsinvesteringsplan voor de volgende jaren voor. Enkele voorbeelden van concrete fietsinvesteringen 2017-2019 vindt u hieronder. </p><ul><li>Vlaams Brabant</li><ul><li>Leuven – fietsersbrug onder de E314 Vunt-complex</li><li>Zemst - Kanaalroute Noord, optimalisatie jaagpaden en aanleg fietsersbrug</li><li>Leuven – fietsonderdoorgang N3</li><li>Vilvoorde – Dubbele fietsoversteek wegwerken op de N260 + brug over kanaal</li><li>Machelen – Herinrichting Woluwelaan tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg</li><li>Asse – aanleg dubbelrichting fietspad langsheen de N9 (AB-route)</li><li>Groenendaal – aanleg fietspaden tussen Groenendaal en het Brussels Gewest</li><li>Zemst – aanleg fietspaden langsheen de N1, op brug over de E19</li><li>Opwijk – heraanleg rijweg + fietspaden + aanleg fietspaden op de N47</li><li>Halle – aanpak Zuidbrug, Bospoortbrug en Nederhembrug</li></ul><li>Antwerpen</li><ul><li>Berchem - fietsersbrug R10 thv station</li><li>Herentals - fietsbrug over Kempisch Kanaal</li><li>Mortsel - tunnel onder de N10 en spoorbundel</li><li>Lier - fietstunnel onder de R16</li><li>Kontich - fietstunnel St-Rita</li><li>Antwerpen - heraanleg fietspaden Noordersingel</li><li>Duffel - aanleg fietspaden N14</li><li>Antwerpen - aanleg wegenis tussen Theunisbrug en Bredabaan</li><li>Schoten - heraanleg jaagpaden na verbreding Albertkanaal</li><li>Zandhoven – herinrichting N14</li></ul><li>Oost-Vlaanderen</li><ul><li>Beveren – aanleg fietsersbrug over de E34 (verbinding Melsele – Kallo)</li><li>Gent – bouw fietsonderdoorgang kruispunt Sint-Lievenspoort</li><li>Aalst – Realisatie nieuwe fietsbrug over de Dender thv stationsomgeving</li><li>Oudenaarde – fietsbrug thv de Schorisseweg / N60</li><li>Oudenaarde – fietsoversteek N8 te Leupegem</li><li>Beveren – aanleg nieuwe veersteiger kallo – Lillo</li><li>Hamme – aanleg fietspaden N41</li><li>Gent – vervanging Meulestedebrug</li><li>Beveren – doortocht N70</li><li>Eeklo – fietspaden N9</li></ul><li>Limburg</li><ul><li>Dilsen – realisatie ecoveloduct</li><li>Lommel – Kruising N71 met stationsstraat</li><li>Bilzen – schoolomgeving N745</li><li>Tongeren – schoolomgeving thv N20</li><li>Ham – verbinding tussen N156 en de fietssnelweg Hasselt-Antwerpen</li><li>Sint-Truiden – Structureel onderhoud en aanleg fietsvoorzieningen langs de N722</li><li>Bree – wegwerken missing links fietspaden langsheen de N73</li><li>Hasselt – aanpassing fietsinfrastructuur R70</li><li>Genk – aanleg fietspaden tussen Transportlaan en Toeristische Weg</li><li>Beringen – N72 Herinrichting Kasteletsingel met fietspaden</li></ul><li>West-Vlaanderen</li><ul><li>Oostende / Raversijde – oversteekplaats fietsers en voetgangers</li><li>Roeselare – N357 tot de omleiding van Ingelmunster</li><li>Wingene – fietspaden Wingene – Beernem</li><li>Damme – aanpak jaagpad tussen Zeelsebaan en Scheldedijk</li><li>Middelkerke – N396, herinrichting Middelkerke-Driewege</li><li>Koksijde – N396 – Fietspaden Oostduinkerke-Nieuwpoort</li><li>Alveringem – N319 – Aanleg fietspaden</li><li>Ieper - Moderniseren Ruusschaart en Krommenelstraat</li><li>Beernem – N370, aanleg fietspaden Parkstraat</li><li>Lichtervelde – N35b, herinrichting wegvak met inbegrip fietspaden</li></ul></ul><h4>Minder tijdverlies aan verkeerslichten</h4><p>​Op dezelfde dag kwam de Fietsersbond met een onderzoek over tijdverlies aan verkeerslichten. Fietsers lijden gemiddeld 10% tijdsverlies door te wachten aan verkeerslichten en staan veelal stil voor vijf stoplichten. De Fietsersbond ijvert voor een lichtenregeling op maat van fietsers en het plaatsen van 'rechtsaf door rood' bordjes. </p>2017-02-15T23:00:00Z
Mobiele fietsenstalling 'Movilo'http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-'Movilo'.aspx<p style="text-align:justify;">Fietsen stallen bij tijdelijke evenementen is niet altijd evident. In 2009 ontwikkelde Brugge daarom een mobiele fietsenstalling, speciaal ontwikkeld om in de toeristenstad bij grote evenementen extra stallingsplaatsen te creëren. Later werd deze omgedoopt tot Movilo. Dit is een fietsenstallingsysteem voor een diefstalveilige en mobiele stalling van 300 fietsen, opgebouwd uit: 25 fietsenrekken van elk 12 dubbelzijdige fietsplaatsen, een laadsysteem voor het gemakkelijk op- en afladen van de fietsenrekken en een aanhangwagen voor het transporteren van de fietsenrekken. De stad Brugge heeft er momenteel vijf in gebruik en ook de stad Turnhout heeft een Movilo in bezit voor evenementen. In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em></p><p style="text-align:justify;">2009-2016</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Contactgegevens</strong></em></p><p style="text-align:justify;">Stad Turnhout, Maarten Baeyens, Consulent mobiliteit Turnhout, maarten.baeyens@turnhout.be, tel.: 014 44 33 93 </p><p style="text-align:justify;">Het Movilo ontwerp wordt verzorgd door Verhofsté nv en geproduceerd door Camflex nv. Zij verhuren en ontwikkelen op aanvraag, info@camflex.be, 052 77 90 30. </p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong></p><p style="text-align:justify;">In 2009 schreef de stad Brugge de opdracht uit om een mobiele fietsenstalling te ontwikkelen, die comfortabel en diefstalveilig is voor de fietser en anderzijds gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar voor de mensen die ze moeten plaatsen. Bovendien was een eis dat ze zo weinig mogelijk opslagruimte in beslag nemen. Er rolde een ontwerp uit de bus waarbij 300 fietsparkeerplaatsen gemonteerd staan op een aanhangwagen van 3 meter lang en 1,80 meter breed. Bij een aanvraag voor fietsstallingen wordt de aanhangwagen aangekoppeld en kan men snel ter plaatse zijn. Daar worden de stallingen - zonder moeren of bouten - door de verschillende elementen in elkaar te zetten snel opgebouwd. Elke module omvat 12 hoog-laag-fietshouders, met een h.o.h. afstand van 50 cm. De fietser legt het stuur van de fiets in de houder en maakt het met een fietsslot eraan vast.</p><p style="text-align:justify;">Stad Brugge heeft ondertussen 1.500 stallingen (5 karren van 300 stallingen elk), die intensief worden gebruikt bij evenementen. Ze kunnen ook uitgeleend worden bij de stad, door organisatoren van evenementen op openbaar domein. </p><p style="text-align:justify;">De stad Turnhout beschikt over 1 Movilo en 1 aanhangwagen . Dit zijn dus 25 fietsrekken waar per rek 12 fietsen in geplaatst kunnen worden (6 aan elke zijde). De Movilo wordt gebruikt op evenementen die door de stad worden georganiseerd, of in samenwerking met het stadsbestuur. Momenteel wordt de uitlening geregeld door de dienst evenementen. In Turnhout wordt de Movilo ongeveer 15 a 20 keer per jaar uitgeleend. In de zomer gebeurd het vaak dat de stalling van het ene evenement naar het andere wordt gereden en dat het rek zo voor langere tijd in gebruik is.</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Evaluatie en opvolging</strong></em></p><p style="text-align:justify;">In de beide steden was er een tekort aan (tijdelijke) fietsenstallingen bij evenementen. De Movilo’s hebben dit probleem aangepakt. </p><p style="text-align:justify;">Pluspunten:</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan flexibel worden opgesteld naargelang de plaats.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo kan opgedeeld worden en zo op verschillende plaatsen worden gezet.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is een makkelijke oplossing om voor korte tijd veel veilige fietsplaatsen te hebben.</p><p style="text-align:justify;">· Movilo is gemakkelijk op te stellen.</p><p style="text-align:justify;">Minpunten:</p><p style="text-align:justify;">· Aanhangwagen vereist de optie van trekhaak. Stad Turnhout maakt hiervan geen gebruik omdat het vervoer ervan gemakkelijker is in eigen bestelwagen. </p><p style="text-align:justify;">· Als eigenaars van fietsen hun fiets niet komen ophalen terwijl de fiets vastgemaakt is aan het rek, kan er niet opgeruimd worden</p><p style="text-align:justify;">Uitgebreide info vindt u in de bijhorende FICHE.</p>2017-01-10T23:00:00Z

 

 

Flexibele fietsvakken met fietsmattenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Flexibele-fietsvakken-met-fietsmatten.aspx<p>Verschillende gemeenten hebben de laatste tijd geëxperimenteerd met het gebruik van ‘fietsmatten’ als tijdelijke oplossing voor kortparkeerders. Gent heeft in 2015 een proefproject met fietsmatten uitgevoerd. De ‘fietsmat’ is eigenlijk een flexibel fietsvak. Het grootste verschil is dat de fietsmatten tijdelijk worden ingezet en bestaan uit een mat die weer weggenomen kan worden. Een fietsmat kan worden gebruikt om uit te zoeken wat een geschikte locatie is voor een fietsvak. </p><p>Fietsmatten zijn ook geschikt voor historische locaties omdat er geen blijvende aanpassingen nodig zijn zoals belijning. Gent zette fietsmatten in om op historisch gevoelige locaties te testen of een permanent fietsvak zinvol is. Daarnaast wordt de fietsmat ingezet op een ludieke manier als tijdelijke fietsvakken. De ervaringen zijn wisselend. De kleuren en afbeeldingen kunnen naar wens worden aangepast. Om een fietsmat op zijn plek te houden is een zwaar materiaal nodig. </p><p>De mat in Gent bleef een aantal maanden liggen en de stad koos voor een drainagemat en strooizand als ondergrond. Een mat die voor korte periode wordt neergelegd is vaak lichter waardoor ervoor gezorgd moet worden dat de mat netjes blijft liggen. In alle gevallen moet de mat hard genoeg zijn om te voorkomen dat fietsen omvallen.<br> </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>2015</p><h4>Contactgegevens</h4><p>Stad Gent – Francis Vergalle – <a href="mailto:francis.vergalle@stad.gent">francis.vergalle@stad.gent</a></p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>Voor de Hema in Gent stonden altijd veel fietsen door elkaar gestald. Dit zorgde voor hinder. De stad heeft in het voorjaar van 2015 een fietsmat voor de Hema geplaatst om te testen of de locatie geschikt is voor een permanent fietsvak. De fietsmat markeert een zone waar fietsen geparkeerd kunnen worden, maar er zijn geen beugels of aanbindmogelijkheden. De ‘fietsmat’ is een flexibel fietsvak en is getest als proefproject. Wat zijn de ervaringen op dit moment? Gent heeft in 2015 een fietsmat ingezet om de kriskras gestalde fietsen op een ordelijke manier te stallen. Hierbij wordt vooral ingezet op kortparkeerders. Stadwachters wezen in het begin van het proefproject de fietsers de weg naar de matten. De gemeente heeft voor een mat gekozen in plaats van een geverfd vak vanwege het historische karakter van de locatie. De fietsmat heeft een drainagemat en zand als ondergrond en voelt stevig aan. Door het gebruik van zand kan de mat niet in brand raken door bijvoorbeeld een sigaret. </p><p>Fietsvakken en fietsmatten zijn over het algemeen eenvoudig te realiseren, zijn intuïtief te gebruiken en geschikt voor fietsen van verschillende maten. Een nadeel is het ontbreken van aanleun- en aanbindmogelijkheden waardoor fietsen kunnen omvallen. Bovendien heeft een fiets een eigen standaard nodig. Fietsmatten hebben nog specifieke voor- en nadelen.</p><p>Voordelen van fietsmatten</p><ul><li>Tijdelijke oplossing</li><li>Het is niet nodig om verf te gebruiken (voordeel voor het milieu en op historische locaties).</li><li>Ze kunnen bijvoorbeeld op parkeerplaatsen voor auto’s worden gelegd.</li></ul><p>Nadelen van fietsmatten</p><ul><li>Opslag van de matten</li><li>Uitrollen en weer binnenhalen</li><li>De manier waarop de matten blijven liggen op de grond</li><li>Toegankelijkheid van de matten door het materiaalgebruik en stabiliteit van de fiets</li><li>Onderhoud van de matten zoals schoonhouden en reparaties</li><li>Onderhevig aan slijtage, vooral een aandachtspunt bij veelvuldig gebruik<br></li></ul>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Verkeersleefbaarheidsplan Zultehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Verkeersleefbaarheidsplan-Zulte.aspx<p>Het gemeentebestuur van Zulte heeft een actieplan opgemaakt met diverse maatregelen om de verkeersleefbaarheid te vergroten. Het verkeersleefbaarheidsplan biedt een belangrijke basis om de komende jaren ingrepen te doen die de verkeersveiligheid verhogen en de verkeerscirculatie verbeteren. Concreet gaat het om het veilig herinrichten van kruispunten, het plaatsen van snelheidsremmers, het invoeren van enkele ‘fietsstraten’ met eenrichtingsverkeer en het creëren van vrachtwagensluizen. Het plan werd opgesteld na consultatie van de inwoners.</p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>2012-2016</p><h4>Contactgegevens</h4> <p>Patrimonium en wonen gemeente Zulte<br><a href="mailto:openbarewerken@zulte.be">openbarewerken@zulte.be</a></p><h4>Projectbeschrijving </h4><p>Bij het begin van de legislatuur nam het gemeentebestuur de princiepsbeslissing om een globaal verkeersleefbaarheidsplan op te maken, voor het gehele grondgebied van de gemeente. Het studiebureau Vectris werd aangesteld om de gemeente te begeleiden. De Zultse bevolking werd nauw betrokken bij de opmaak van dit plan. Zo was er in het najaar van 2014 een inspraakvergadering per deelgemeente. De inbreng van de inwoners liet toe om knelpunten te inventariseren. Op basis hiervan werd een conceptnota opgesteld met voorgestelde oplossingen. Tijdens infovergaderingen in april 2015 werden deze plannen voorgesteld. Op basis van de reacties en verbetervoorstellen van de inwoners werden de plannen verder verfijnd en aangepast. </p><p>Nu is er een concreet actieplan opgesteld met diverse maatregelen. De maatregelen moeten oplossingen bieden aan problemen inzake snel verkeer, sluipverkeer, gevaarlijke situaties in smalle straten, zwaar verkeer van en naar de industriezone en onveilige kruispunten. In de deelgemeente Machelen komen er onder andere verhoogde inrichtingen op de kruispunten Molenkouterstraat-Donkerstraat-Molenmeersstraat en Kruishoutemstraat-Pannestraat-Brandstraat, wegversmallingen in de Bokstraat en de aanleg van een veilig tweesporenpad in het gedeelte van de Zandweg dat nu een ‘stofweg’ is. In deelgemeente Olsene wordt de schoolomgeving verkeersveiliger via eenrichtingsverkeer in delen van de Heirweg en de Kreupelstraat (die tezelfdertijd omgevormd worden tot ‘fietsstraten’ waar de fietsers voorrang hebben op auto’s) en een plateauplein op het kruispunt Heirweg-Oliebergstraat-Dreve. Er worden ook snelheidsremmende maatregelen genomen in de Nieuwlandstraat en op het kruispunt Molenstraat-Sint-Pieterstraat. Voor deelgemeente Zulte moeten vrachtwagensluizen het zwaar vervoer doorheen de woonwijk ‘De Piste’ weren. Hier zijn ook snelheidsremmers gepland, net als in de Oude Weg en in de Waalstraat, waar het gedeelte tussen de N43 en de spoorweg heringericht zal worden.</p><p>In de lopende legislatuur is een budget van ruim € 300.000 vrijgehouden voor een eerste reeks maatregelen. De gemeente kijkt verder dan de huidige bestuursperiode. Daarom zijn er ook reeds maatregelen gepland na 2018. De budgetten moeten in de volgende legislatuur worden vastgesteld. Tevens voorziet het plan maatregelen die meegenomen worden in reeds lopende ontwerpopdrachten zoals de herinrichting van de Houtstraat en van de Grote Steenweg/Centrumstraat.<br></p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken
Zone 30http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Zone-30.aspx<p>In het meeste fietsbeleid is zone 30 geen speerpunt, maar toch is het een hele fietsvriendelijke maatregel. Een groot gebied wordt prettig fietsbaar zonder dat er veel specifieke fietsinfrastructuur nodig is. Wel moet een zone 30 worden ondersteund met maatregelen om de zone herkenbaar te maken. Ook circulatiemaatregelen kunnen nodig zijn. Participatie draagt bij aan een betere acceptatie van zone 30. Soms zijn de burgers zelf vragende partij. </p><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>2016</p><h4>Contactgegevens</h4><p>Timenco – Marjolein de Jong, <a href="mailto:marjolein@timenco.be">marjolein@timenco.be</a> en Dirk Dufour, <a href="mailto:dirkd@timenco.be">dirkd@timenco.be</a></p><h4>Projectbeschrijving </h4><p>Meer mensen op de fiets, wordt in grote mate gestimuleerd door het consequent aanbieden van aangename en veilige woonomgevingen en centrumgebieden, aangevuld met een netwerk van fietsroutes langs hoofdwegen. De uitgebreide vergelijkende studie ‘La retour de la bicyclette’ van de Franse onderzoeker F. Héran uit Lille onderschrijft dit: een consequent doorgevoerd snelheidsbeleid is een van de belangrijkste succesfactoren van een goed fietsbeleid.  </p><p>In Nederland, fietsland bij uitstek, is bijna het hele wegennet binnen de bebouwde kom onderdeel van een zone 30. Alleen de hoofdwegen hebben een maximale snelheid van 50 km/u. Juist deze benadering vormt een belangrijke basis voor het Nederlandse fietssucces. In 2016 heeft Timenco een bevraging uitgevoerd naar de ervaringen met zone 30-beleid en de rol die de fiets daarin speelt in middelgrote steden en gemeenten in Vlaanderen. Het aandeel wegen met zone 30 binnen de bebouwde kom laat een grote variatie zien: van 5 à 10 % in dorpen en woonwijken tot 50 à 80 % in de centra. De bevraging laat een transitie zien naar meer en grotere zone 30-gebieden. Een sterke en gedragen visie in het mobiliteitsplan blijkt een belangrijke succesfactor. De motivatie en argumentatie voor een zone 30 verschuiven van ‘verkeersveiligheid’ en veiligheid rondom schoolomgevingen naar ‘leefbaarheid’ en de brede mix van voordelen. Ook het initiatief verschuift: tegenwoordig komt de vraag naar meer zone 30 vaak vanuit de bewoners en handelaars. </p><p>De meeste steden en gemeenten zetten in op ‘standaardmaatregelen’ zoals signalisatie, poorteffecten, versmallingen, drempels en plateaus. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt vaak direct uitgegaan van smalle profielen. Een zone 30 leent zich voor een aangename, verkeersleefbare openbare ruimte en dit vormt bij sommige steden en gemeenten ook een expliciet uitgangspunt. Hoewel minder (sluip)verkeer vaak gewenst is, wordt hier zelden actief op ingezet. Hier is politieke moed nodig. Het concentreren van verkeer op de hoofdwegen en daardoor autoluwere en fietsvriendelijkere gebieden creëren, is vaak nog geen uitgangspunt. </p><h4>Eerst invoeren of eerst uitvoeren? </h4><p>Dit is een belangrijk discussiepunt. De ene school is van mening dat u best meteen een grote zone 30 invoert met minimale maatregelen zoals signalisatie en poorteffecten en indien nodig probleemlocaties aanpakt. De andere school gaat ervan uit dat het wegbeeld al moet kloppen volgens de theorie: eerst herinrichten om de gewenste snelheid af te dwingen en pas daarna, stapsgewijs en versnipperd, zone 30 invoeren. Sommige steden en gemeenten gebruiken proefopstellingen om het ontwerp te testen en gebruikers te laten wennen, anderen zijn hier juist groot tegenstander van omdat ze er slechte ervaringen mee hebben. Proefopstellingen zijn vaak visueel onaantrekkelijk en ze kunnen het debat polariseren. Als er vaker gelijksoortige maatregelen worden gebruikt, wordt de nood aan proefopstellingen ook kleiner.</p><h4>Is zone 30 een fietsmaatregel? </h4><p>In het meeste fietsbeleid is zone 30 geen speerpunt. Dit kan er mee te maken hebben dat er nog maar weinig echte fietsbeleidsplannen zijn. Wel is fiets vaak een thema binnen het verbreden/verdiepen in de tweede generatie mobiliteitsplannen, maar hier wordt vaak niet de link gelegd tussen fietsbaarheid en zone 30. Bij de ontwikkeling van verkeerscirculatieplannen is wel een tendens te zien naar een grotere aandacht voor zone 30 en de mogelijkheid om ontvlochten fietsroutes te creëren. De doorbraak van de fietsstraat kadert wel in een bewustzijn dat lage snelheden goed zijn voor fietsers. De toegevoegde waarde binnen een zone 30 is vaak beperkt, maar een fietsstraat spreekt wel aan. En dat is ook een belangrijke eerste stap.<br></p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en InfrastructuurGP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen
Vlaming fietst meer én verderhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/resultatenfietstelweek2016.aspx<p>​​​De resultaten van de tweede FietsTelweek bevestigen de tendensen van 2015. Steeds meer Vlamingen springen op de fiets. De FietsTelweek toont aan dat het fietsverkeer in Vlaanderen jaarlijks stijgt met ongeveer 2 tot 6 %. De groei laat zich sterk zien in de kernen van steden en gemeenten en langs de fietssnelwegen. Ook valt op dat de fietsafstanden toenemen. De Vlaming is bereid om langer te fietsen, hoofdzakelijk langs de gerealiseerde fietssnelwegen en voor verplaatsingen naar het werk.</p><p>Onder impuls van Fietsberaad Vlaanderen verzamelden de Vlaamse overheid, de gemeenten, de provincies en vrijwilligers van de Fietsersbond tussen 19 en 26 september 2016 gegevens om het fietsgedrag van de Vlaming beter te begrijpen. Dit gebeurde aan de hand van twee telmethoden: teldata van fietsers die een bepaalde plek passeerden én fietstrajecten op basis van de FietsTelApp. Universiteit Gent verzamelde alle data en rapporteerde de nieuwe fietsinzichten en –kaarten. De resultaten geven bijkomend inzicht in wat het Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) vorige week voorstelde. Zij bekijken het algemeen verplaatsingsgedrag van de Vlamingen en het aandeel van de fiets daarin. De FietsTelweek daarentegen kijkt enkel naar de Vlaming die al fietst. De resultaten spreken elkaar dus niet tegen.</p><p><strong>Goede infrastructuur leidt tot meer fietsers, zowel tussen de kernen als er buiten.</strong></p><p>Uit de gegevens van de FietsTelweek blijkt dat het merendeel van de fietsverplaatsingen van, naar of binnen een stedelijke of gemeentelijke kern gebeurt. De Vlaming fiets hierbij gemiddeld zo'n 5,75 km. "<em>Deze resultaten pleiten voor een fietsvriendelijk beleid in stads- en dorpskernen", </em>zegt <strong>Wout Baert </strong>van het kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen<em>. "Het aantal fietsers neemt toe en dat vraagt om meer ruimte. Gemeenten kunnen hierop inspelen door de aanleg van een zone 30, van fiets- en schoolstraten en door aangepaste circulatie- en parkeermaatregelen die het autoverkeer beperken in snelheid of aantal. Die maatregelen zullen bovendien de toename van het aantal fietsers versnellen."</em></p><p>Fietssnelwegen doen de Vlaming ook effectief verder fietsen. Fietsverplaatsingen langs een fietssnelweg  hebben een gemiddelde lengte van 11,8 km. Dat is behoorlijk lang want de gemiddelde lengte van alle geregistreerde fietsverplaatsingen bedraagt 5,75 km. Ook de gemiddelde snelheid langs fietssnelwegen ligt een stuk hoger (gemiddeld 3 km/u sneller:  23,8 t.o.v. 20,6 km/u voor trips langs gewone wegen). Deze resultaten weerspiegelen de geregistreerde fietsverplaatsingen van de app gebruikers. <em>"Het geeft wel aan dat het fietsbeleid meer rekening zal moeten houden met snelheidsverschillen tussen fietsers," </em>zo stelt <strong>Wout Baert</strong>.</p><p>Vlaams minister van Mobiliteit <strong>Ben Weyts</strong> is blij met de resultaten: "<em>Vlaanderen is al fietsland in het weekend en kan het ook worden tijdens de werkweek. Het investeringsbudget voor de fiets wordt daarom met een kwart verhoogd: we willen de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar ronden. De focus ligt op 80 nieuwe fietssnelwegen en het wegwerken van belangrijke missing links. Zo willen we Vlamingen verleiden om ook langere afstanden te fietsen". </em><strong>Mikaël Van Eeckhoudt</strong>, van de Fietsersbond vat het als volgt samen:<em> "Fietssnelwegen bedienen duidelijk een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt aan een hogere snelheid – de fietspendelaar. Fietssnelwegen laten eindelijk toe om langere woon-werkverplaatsingen per (elektrische) fiets af te leggen. Zij vormen een efficiënt middel om van de auto naar de fiets over te stappen".</em></p><p><strong>Fietsfiles</strong></p><p>Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het kader van de FietsTelweek kruispunttellingen uitgevoerd in Leuven, Gent en Antwerpen om het fenomeen van fietsfiles ter hoogte van kruispunten met verkeerslichten in kaart te brengen. Fietsfiles zijn plaatsen waar fietsers niet binnen eenzelfde groentijd aan de overzijde van het kruispunt geraken.  </p><p>Algemeen kan gesteld worden dat wachttijden duidelijk verband houden met de complexiteit van kruispunten. Fietsvertragingen nemen vooral toe op kruispunten met een duidelijke hoofd- en ondergeschikte richting, zoals de Naamsepoort te Leuven en de Heuvelpoort te Gent. Deze kruispunten hebben een duidelijke hoofdrichting (de stadsring) die een langere groentijd heeft. </p><p>Daarnaast is het belangrijk na te gaan hoeveel fietsers deze vertragingen ondervinden. Idealiter ervaren de drukste fietsrichtingen de kortste wachttijden en variëren deze in functie van de verkeersdrukte gedurende de dag. Veelal wordt de prioritering bepaald in functie van het autoverkeer en stemt dit niet noodzakelijk overeen met het fietsverkeer. <em>"Op kruispunten met aparte fietsinfrastructuur kan je binnen eenzelfde groenfase veel meer fietsers bereiken dan auto's," </em>aldus <strong>Wout Baert.</strong><em> "Een prioritering voor het fietsverkeer kan dus een positieve invloed hebben op de verkeerscapaciteit van kruispunten."</em></p><p><strong>Gemeenten investeren in het verzamelen van fietsdata</strong></p><p>Tijdens de voorbije editie groeide het aantal deelnemende gemeenten van 150 naar 161 en het aantal geregistreerde fietsbewegingen van 1 naar meer dan 2 miljoen fietsers.<em> "Overheden zijn er zich steeds meer bewust van dat het verzamelen van fietsdata belangrijk is om een goed fietsbeleid te voeren", </em>zegt <strong>Wout Baert</strong><em>. "Dat blijkt uit de vragen die we ontvangen over telmethoden om fietsers te registreren en de grote deelname van gemeenten aan de FietsTelweek."</em> </p><p><strong>FietsTelApp genereert globale fietskaart van Vlaanderen</strong></p><p>Met de FietsTelApp werden 26.700 fietstrajecten verzameld, een stijging van 52% ten opzichte van 2015. De app gebruikers fietsten in totaal 152.000 km, dat is bijna 4 keer de wereld rond en meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen we 70.000 km fietskilometers verzamelden.​​</p>
Ping if you care - App brengt onveilige fietssituaties in Brussel in kaarthttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Ping-if-you-care.aspx<p>'Ping if you care' is een onderzoeksproject van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met Mobiel 21 en BikeCitizens. Bedoeling is een gedetailleerde fietskaart maken met de belangrijkste knelpunten voor fietsers.Telkens u een gevaarlijk of onveilig punt passeert, geeft u een druk op een bluetooth-knop die u op het stuur van uw fiets, jas of broek vastmaakt. De app slaat de locatie op en stuurt ze door. Na uw rit kunt u in de app aangeven waarom u de locatie hebt doorgestuurd: aanrijding, ongeval, geen fietspad, gevaarlijk kruispunt, ... Op de website kunnen fietsers ook een ruimere uitleg geven en foto’s doorsturen. </p><p>Volgens het Brussels fietsobservatorium is het aantal fietsers in Brussel vorig jaar met de helft toegenomen. Maar cijfers over fietsongevallen en waar die gebeuren, blijken niet te bestaan. Dit project helpt om nieuwe knelpunten in kaart te brengen. Het Brussels gewest belooft de verzamelde informatie te gebruiken bij het fietsbeleid. </p><p>De testfase start in mei. In totaal worden 1.000 fietsers gezocht om aan het onderzoek deel te nemen.</p><h4>Meer info</h4><ul><li> <a href="http://www.mobielbrussel.irisnet.be/news/ping-if-you-care/">http://www.mobielbrussel.irisnet.be</a></li><li> <a href="http://www.mobiel21.be/nl/content/ping-if-you-care-nieuwe-campagne-brussel-van-start">http://www.mobiel21.be</a></li> </ul>
Mobiele fietsenstalling stad Hasselthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Mobiele-fietsenstalling-stad-Hasselt.aspx<p>​​​​​De stad Hasselt plaatste in april 2015 een mobiele fietsenstalling aan de Kunstlaan, ter hoogte van het cultureel centrum. De bedoeling van de fietsenstalling is bewustzijn creëren rond de openbare ruimte en de invulling daarvan. De fietsenstalling vervangt immers e​​en autoparkeerplaats. De bedoeling is om deze fietsenstalling een tijdje te laten staan, zodat men er aan gewoon kan worden. Daarna wordt de fietsenstalling weer verplaatst, en komt er een permanente stalling in de plaats. </p><h4></h4><h4>Jaar van uitvoering</h4><p>De plaatsing van de eerste fietsenstalling gebeurde in april 2015. <br>  </p><h4>Meer informatie</h4><p>Maarten De Schepper<br>Stad Hasselt – dienst mobiliteit & parkeren<br>AC Groenplein<br>Groenplein 1<br>3500 Hasselt<br>tel: 011/23 93 61<br>fax: 011/22 33 63 </p><h4>Projectbeschrijving</h4><p>De stad Hasselt wenst ten volle in te zetten op de fiets als verplaatsingsmiddel in de stad. Daarvoor neemt ze tal van maatregelen. Eén daarvan is een opvallende mobiele fietsenstalling. Met de fietsenstalling wil de stad mensen bewust maken over de mogelijke invulling die je kan geven aan de openbare ruimte. Kies je voor het behoud van één parkeerplaats of creëer je een fietsenstalling voor 10  fietsen? </p><p>Bij de plaatsing van de eerste fietsenstalling in de Kunstlaan, die feestelijk werd geopend, waren burgers niet betrokken. Er kwamen veel reacties op de mobiele fietsenstalling, zowel positieve als negatieve. De stad is van plan om nog vijf mobiele fietsenstallingen te plaatsen in het centrum. Hierbij zal er meer ingezet worden op participatie, in de eerste plaats met de buurtbewoners. </p><p>Er komt in 2016 tevens een monitoringsysteem om alle fietsenstallingen systematisch te tellen. </p><p>De fietsenstaling zelf kost (inclusief levering) zo’n €8000, en is afkomstig van Cyclehoop, een bedrijf uit Londen. In het project waren de dienst mobiliteit en de uitvoerende dienst betrokken. Er is geen monitoring gebeurd van het gebruik van de fietsenstalling. Het lijkt er echter op dat de doelstelling om bewustzijn te creëren bij de bewoners en bezoekers van de stad geslaagd is.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes
Fietsen levert maatschappelijke baten ophttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsen-levert-maatschappelijke-baten-op.aspx<p>​​​Transport & Mobility Leuven (TML) heeft het onderzoeksrapport ‘Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen’ (2010) geactualiseerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (dienst milieurapportering - MIRA). De actualisering was nodig wegens de toenemende verkeersintensiteit van de laatste jaren, technische verbeteringen op het vlak van milieu en verkeersveiligheid, nieuwe vervoersmodi zoals de elektrische fiets en een aantal belastinghervormingen. </p><p>Vooral de fiets zorgde voor goed nieuws. Zowel wie met een gewone als met een elektrische fiets rijdt, zorgt ervoor dat de overheid minder moet uitgeven aan gezondheidszorg. Want fietsen staat gelijk met minder ziekte, langer leven en meer levenskwaliteit. ​ </p><p>​Lees het volledige onderzoek op de website <a href="http://milieurapport.be/nl/nieuws/archiefnieuwsberichten/2017/28-februari-2017-nieuw-mira-onderzoeksrapport-internalisering-externe-kosten-transport-in-vlaanderen?utm_source=Nieuwsbrief+Fietsberaad+Vlaanderen&utm_campaign=d11bdb3523-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_07&utm_medium=email&utm_term=0_859bf88eb7-d11bdb3523-">milieurapport.be​</a>.​</p>