Week van de Milieuvriendelijke Voertuigenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen.aspx<p>Doet uw gemeente ook mee aan de <strong>Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen </strong>van <strong>10-18 december</strong>? In die week wil de Vlaamse overheid samen met vele actoren de elektrische en andere milieuvriendelijker voertuigen promoten. Reageer vandaag nog op <a href="http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier">http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier </a>en u zal een communicatiepakket ontvangen. Uw gemeente zou bijvoorbeeld haar eigen ‘milieuvriendelijker’ wagens (= elektrisch, waterstof en CNG) en (elektrische) fietsen ter beschikking kunnen stellen voor proefritten 1 bepaalde dag of gans de week voor uw bewoners. Intekenen na 1 december kan ook nog maar mogelijk zal het communicatiepakket dan enkel digitaal zijn. Zie hieronder de uitnodiging hiertoe van minister van Energie Bart Tommelein.</p><p><br><em>Beste,</em><br><em> </em><br><em>Een wijze man zei ooit: ‘De aarde is niet van ons. De aarde is van onze kinderen, wij hebben ze alleen maar in bruikleen.’ Uiteraard had hij overschot van gelijk. Voor de volgende generaties moeten we inspanningen doen om het milieu te beschermen. </em><br><em> </em><br><em>Als Vlaams minister van Energie ben ik een fervent voorstander van schone voertuigen. Dat zijn elektrische wagens, elektrische fietsen of brommers en voertuigen op aardgas of waterstof. Deze zogenaamde clean power-voertuigen zijn overal aan een opmars bezig, Vlaanderen kan dus niet achterblijven. Het is daarom broodnodig dat we vaart zetten achter alle vernieuwende initiatieven. </em><br><em> </em><br><em>Vanuit de Vlaamse regering willen we de verkoop van deze milieuvriendelijke voertuigen blijven stimuleren. Schone voertuigen krijgen belastingvoordelen, voor zero emissie voertuigen geven we tijdelijk een bijkomende premie en we werken aan de uitrol van laadinfrastructuur. Maar er is meer! Van 10 tot 18 december organiseren we de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Speciaal om die week aan te kondigen, hebben we een nieuwe campagne uitgewerkt waarmee we het brede publiek op een positieve manier willen aanspreken. </em><br><em> </em><br><em>Het kernwoord van onze nieuwe campagne is #tankjewel. Of: tank goed; kies voor een schoon voertuig. Uiteraard is het ook een knipoog naar ‘dank je wel’. We bedanken mensen bij voorbaat voor hun fijne keuze. De slogan #tankjewel schrijven we met een hashtag, omdat we nu eenmaal in een snelle wereld van digitale boodschappen leven en daar volop gebruik van willen maken. Ook buiten het internet zullen we via verschillende kanalen de milieuvriendelijke voertuigen in de spotlights zetten.</em><br><em> </em><br><em>Maar toch kan de campagne alleen maar slagen als we een zo breed mogelijk draagvlak creëren om de boodschap uit te dragen. En daarvoor reken ik op uw steun. </em><br><em> </em><br><em>Nodig de bewoners van uw gemeente uit voor een proefrit met de Clean power-voertuigen van de gemeente! Wij voorzien voor u het nodige materiaal om ruchtbaarheid te geven aan de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Het enige wat u moet doen om het pakket te ontvangen, is intekenen ten laatste op 1 december op http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier. Ook uw eigen initiatief is meer dan welkom. Wanneer u in die week zelf acties op touw zet, helpt u de zaak enorm mee vooruit. We hopen alvast op uw medewerking. </em><br><em>Deze deadline is krap, maar we willen u aanmoedigen om alsnog in te tekenen, zodat we u zeker een pakket kunnen opsturen.</em><br><em> </em><br><em>Indien u na 1 december intekent kunnen we u geen pakket meer bezorgen, maar natuurlijk wel nog de digitale communicatie. Deze wordt u, bij inschrijving, per mail toegestuurd op 8 december.</em><br><em> </em><br><em>Veel succes en</em><br><em>#tankjewel !</em></p><p><em><img alt="image006.jpg" src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen/image006.jpg" style="margin:5px;" /></em> </p><br>Bart Tommelein<br>Vlaams minister van Energie<p><em></em> </p>2016-11-30T23:00:00Z
Studiedag Fietsvriendelijke handelskernenhttp://www.fietsberaad.be/Agenda/Paginas/20161206_fietsvriendelijkehandelskernen.aspx<p>Wat is de economische meerwaarde van een fietsvriendelijke handelskern? Heel veel steden en gemeenten, hebben het immers moeilijk om de middenstand te overtuigen van de voordelen van een autoluw winkelgebied. Handelaars hebben schrik dat indien de gemeente hiervoor kiest, men inkomsten zal verliezen. Deze studiedag wil beleidsmakers, sleutelfiguren van het lokale beleid en handelaars informeren met welke maatregelen een handelskern fietsvriendelijk én economisch en sociaal aantrekkelijk kunnen maken.</p><p>Hier vindt u het <strong>programma</strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><table width="633" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin:auto auto auto 5pt;border:currentcolor;border-collapse:collapse;"><tbody><tr><td width="97" valign="top" style="padding:5pt;border:1pt solid black;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">9u30</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:solid solid solid none;border-color:black black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><strong><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;">Onthaal met koffie</span></strong></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">10u00</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Verwelkoming door<span>  </span></font></font><font color="#000000" size="2">Katrien Beulens, Schepen </font><span style="color:windowtext;"><font size="2">van Lokale Economie van Aalst<span>  </span></font></span></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height:105.4pt;"><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;height:105.4pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">10u15</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;height:105.4pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><strong><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;">Welke invloed heeft de vervoerwijze op het functioneren van het winkelgebied en de omzet van de handelszaken</span></strong></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Hans Voerknecht, projectmanager gebiedsontwikkeling en mobiliteit bij het KpVV (Nederland)</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;"><font size="2"><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">De Nederlandse organisatie Kennisplatform Verkeer en Vervoer publiceerde in 2013 een onderzoek naar de invloed van de vervoerwijze op het functioneren van winkelgebieden en de omzet van de handelszaken. Hans Voerknecht van het KpVV zet voor ons de factoren op een rij die van belang zijn voor een aantrekkelijk centrum, en weerlegt tien mythes over de impact van de auto op de omzet van handelaars.</span></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">10u45</font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">De noodzaak voor bereikbare handelskernen</font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Els Cools, coördinator lokaal economisch beleid UNIZO</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Standpunten en <span> </span></font><font size="2">bekommernissen van de handelaars worden toegelicht. </font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">11u15</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><strong><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;">Rondetafelgesprek over de impact van maatregelen voor een fietsvriendelijk handelscentrum</span></strong></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Het creëren van een fietsvriendelijk handelscentrum kan niet van de éne op de andere dag. Verscheidene steden en gemeenten zetten de voorbije jaren verschillende stappen om het gebruik van de fiets te promoten. Tijd voor een leergesprek:</font></font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Aan de tafel:</font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><ul><li><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Hans Voerknecht, KPVV</font></span></li><li><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Els Cools, UNIZO</font></span></li><li><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Dirk Lauwers, Prof. Ruimtelijke Planning UGent</font></span></li><li><span style="color:gray;font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Dylan Casaer, Schepen van Mobiliteit Aalst</font></span></li></ul><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">12u15</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Lunch </span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">13u15</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Start parallelle werksessies DEEL 1</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Sessie #1</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Campagnes en tools voor meer (fietsende) klanten en hun impact </font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Je bent van plan om met je gemeente maatregelen te nemen om het fietsgebruik aan te moedigen en je wil deze graag bij je inwoners bekend maken. Hiervoor wil je met je gemeente een fietspromotiecampagne uitwerken. Wat kunnen we leren van gemeenten en organisaties die dergelijke fietspromotiecampagnes organiseerden en wat leveren ze op?</font></font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><ul><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Inge Malevé van BBL blikt met ons terug op de succesvolle campagne 'Met belgerinkel naar de winkel' en werpt een licht op hun nieuwste campagne rond kernversterking.</font></span></font></li><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Marjan Frederix en Evelien Bossuyt van Mobiel 21 geven ons een inkijk in de gedragsbeïnvloedingswetenschap achter "campagne maken", met praktische voorbeelden van een klassieke campagne zoals 'Mijn Korte Ritten' en meer moderne participatieve 2.0 tools.<span style="">  </span></font></span></font></li><li><span style="line-height:115%;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Stad Peer brengt een ervaring van een plattelandsstad met de combinatie winkelstraat-fietsstraat en het hele communicatieproces.<span style="">  </span></font></span><font color="#000000" face="Times New Roman">   </font></li></ul></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Sessie #2</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Transport van goederen met de fiets: kansen en mogelijkheden voor een autoluw handelscentrum </font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><span style="color:windowtext;font-family:"calibri",sans-serif;">Het EU project Cycle Logistics neemt ons mee op een grensoverschrijdende praktijktoer o.l.v. Freya De Muynck van adviesbureau Traject. Guy Teerlinck van Cargo Alosta inspireert vervolgens met zijn lokale aanpak in de Stad Aalst.</span></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">14u00</font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Pauze</font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">14u15</font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Start parallelle werksessies DEEL 2</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Sessie #3</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Fietsparkeervoorzieningen in winkelgebieden</font></font></span></strong></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Fietsparkeren in het winkelgebied verschilt van parkeren aan de woning, OV-knooppunten en andere attractiepolen.<span>  </span></font></font><font size="2"><font color="#000000">In deze sessie gaan we na hoe fietsparkeervoorzieningen winkelende mensen kunnen aantrekken.</font></font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><ul><li><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Enid Zwerts van studiebureau MINT deed voor Fietsgemeente/Fietsstad in het voorjaar van 2015 een vergelijkend terreinonderzoek in 9 Vlaamse steden en gemeenten.<span>  </span></font></font><font color="#000000" size="2">Ze haalt verschillende parkeervoorzieningen in heel wat Vlaamse steden en gemeenten aan.</font><span><font color="#000000" size="2">  </font></span><font size="2"><font color="#000000">Ook eenvoudige, kleine en ludieke stallingen passeren de revue.</font></font></span></li><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><span style="line-height:115%;font-family:"calibri",sans-serif;font-size:10pt;"><font color="#000000">Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze vertelt over de aanpak in zijn stad, en kadert het fietsparkeren in het centrum binnen het algemeen parkeerbeleid en fietsbeleid van Deinze</font></span>.</font></span></font></li><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Roel De Cleen van de Fietsersbond werkte mee aan het Brusselse fietsvademecum. Hij deelt zijn ervaring als fietsminnende inwoner van Brussel.<span>  </span></font></span></font></li></ul><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr style="height:106.85pt;"><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;height:106.85pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Sessie #4</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;height:106.85pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Autoluwe winkelgebieden: toegankelijk voor voetgangers én fietsers</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">Welke plaats geef je aan fietsers in autoluwe gebieden als voetgangersgebieden, winkelstraten en markten? Kunnen fietsers onbeperkt fietsen door autovrije winkelstraten, zonder hierbij de voetganger te hinderen of dient het fietsen beperkt te worden in tijd of snelheid?<span>  </span></font></font><font size="2"><font color="#000000">Welke rol kunnen deelfietsen spelen in het aantrekkelijk maken van een autovrij winkelgebied?</font></font></span></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><ul><li><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><font color="#000000">We starten deze sessie door kort stil te staan bij de wegcode, welke instrumenten zijn voorhanden en wat betekenen ze.<span>  </span></font></font><font size="2"><font color="#000000">Hier heerst immers heel wat onduidelijkheid over. Maarten Bayens, mobiliteitsambtenaar van de stad Turnhout licht hun aanpak toe. </font></font></span></li><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Dirk Auwelaert, mobiliteitsambtenaar van de stad Aalst brengt een eigen verhaal van hun fietsstraat, de toegangsregeling in autoluwe winkelgebieden en de samenwerking met handelaren.</font></span></font></li><li><font color="#000000"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2"><span style="font-family:"calibri",sans-serif;"><font size="2">Wout Baert van Fietsberaad gooit nog enkele (internationale) voorbeelden in de groep.</font></span></font></span></font></li></ul><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">15u00</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;background-color:transparent;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck </span></strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">over de kansen van kernversterking op de economie en het fietsgebruik. </span></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr><tr><td width="97" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:#000000 black black;padding:5pt;width:72.75pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">15u30</span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td><td width="536" valign="top" style="background:#d9d9d9;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:#000000 black black #000000;padding:5pt;width:402.15pt;"><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font><p class="MsoNormal" style="margin:6pt 0cm;line-height:normal;"><font size="2"><font color="#000000"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;">Slotwoord en aansluitend receptie </span></strong></font></font></p><font color="#000000" face="Times New Roman"> </font></td></tr></tbody></table><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p><strong><span></span></strong> </p><p><strong>Waar en wanneer</strong></p><p>Dinsdag 6 december 2016, van 9u30 tot 16u30<br>CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst (Op wandelafstand van het station van Aalst)</p><p><strong>Inschrijven kan u <a href="http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20161206Studiedagfietsvriendelijkehandelskernen.aspx" target="_blank">hier</a></strong></p><p>75 euro voor VVSG-leden, overheden en socio-culturele organisaties <br>100 euro voor studiebureaus en privé-bedrijven </p><p> </p><p>Dit is een organisatie van Fietsberaad Vlaanderen in samenwerking met</p><p><img alt="logo Aalst.jpg" src="/Agenda/PublishingImages/Paginas/20161206_fietsvriendelijkehandelskernen/logo%20Aalst.jpg" style="margin:5px;width:160px;" /><img alt="FIE_Base_cmyk_ph_0.png" src="/Agenda/PublishingImages/Paginas/20161206_fietsvriendelijkehandelskernen/FIE_Base_cmyk_ph_0.png" style="margin:5px;width:117px;" /><img alt="Logo Mobiel 21.jpg" src="/Agenda/PublishingImages/Paginas/20161206_fietsvriendelijkehandelskernen/Logo%20Mobiel%2021.jpg" style="margin:5px;width:212px;" /><br> </p><p> </p>2016-12-05T23:00:00Z
Magazine STERKFIETSBELEID (december 2016)http://www.fietsberaad.be/Publicaties/Paginas/Magazine-STERKFIETSBELEID.aspx<p>​Fietsberaad Vlaanderen heeft haar tweede magazine STERKFIETSBELEID klaar. </p><p>Dit magazine is een bijlage bij Lokaal van december 2016, het maandblad van de VVSG.</p><p> </p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf van het magazine vindt u als bijlage.</p><p><em><strong>Inhoudstafel:</strong></em></p><p>2 Waarom fiets ik? Guido Vaganée, burgemeester gemeente Bonheiden</p><p>4 Sprint: kort nieuws</p><p>6 Interview met Hans Voerknecht 'Gratis parkeren helpt de detailhandel niet'</p><p>11 De fietsmaat: wie over de fiets wil praten moet zijn maten kennen...</p><p>12 Tweets</p><p>13 Kennisbank: Delft</p><p>14 Fietssnelwegen krijgen soms voorrang</p><p>16 Al 41 gemeenten ondertekenden het Charter Sterk Fietsbeleid</p><p>18 Antwerpen subsidieert de aankoop van een fiets voor woon-werkverkeer</p><p>20 Waar hoort de speed pedelec thuis?</p><p>23 Kennisbank: Peer</p>

 

 

Week van de Milieuvriendelijke Voertuigenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen.aspx<p>Doet uw gemeente ook mee aan de <strong>Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen </strong>van <strong>10-18 december</strong>? In die week wil de Vlaamse overheid samen met vele actoren de elektrische en andere milieuvriendelijker voertuigen promoten. Reageer vandaag nog op <a href="http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier">http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier </a>en u zal een communicatiepakket ontvangen. Uw gemeente zou bijvoorbeeld haar eigen ‘milieuvriendelijker’ wagens (= elektrisch, waterstof en CNG) en (elektrische) fietsen ter beschikking kunnen stellen voor proefritten 1 bepaalde dag of gans de week voor uw bewoners. Intekenen na 1 december kan ook nog maar mogelijk zal het communicatiepakket dan enkel digitaal zijn. Zie hieronder de uitnodiging hiertoe van minister van Energie Bart Tommelein.</p><p><br><em>Beste,</em><br><em> </em><br><em>Een wijze man zei ooit: ‘De aarde is niet van ons. De aarde is van onze kinderen, wij hebben ze alleen maar in bruikleen.’ Uiteraard had hij overschot van gelijk. Voor de volgende generaties moeten we inspanningen doen om het milieu te beschermen. </em><br><em> </em><br><em>Als Vlaams minister van Energie ben ik een fervent voorstander van schone voertuigen. Dat zijn elektrische wagens, elektrische fietsen of brommers en voertuigen op aardgas of waterstof. Deze zogenaamde clean power-voertuigen zijn overal aan een opmars bezig, Vlaanderen kan dus niet achterblijven. Het is daarom broodnodig dat we vaart zetten achter alle vernieuwende initiatieven. </em><br><em> </em><br><em>Vanuit de Vlaamse regering willen we de verkoop van deze milieuvriendelijke voertuigen blijven stimuleren. Schone voertuigen krijgen belastingvoordelen, voor zero emissie voertuigen geven we tijdelijk een bijkomende premie en we werken aan de uitrol van laadinfrastructuur. Maar er is meer! Van 10 tot 18 december organiseren we de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Speciaal om die week aan te kondigen, hebben we een nieuwe campagne uitgewerkt waarmee we het brede publiek op een positieve manier willen aanspreken. </em><br><em> </em><br><em>Het kernwoord van onze nieuwe campagne is #tankjewel. Of: tank goed; kies voor een schoon voertuig. Uiteraard is het ook een knipoog naar ‘dank je wel’. We bedanken mensen bij voorbaat voor hun fijne keuze. De slogan #tankjewel schrijven we met een hashtag, omdat we nu eenmaal in een snelle wereld van digitale boodschappen leven en daar volop gebruik van willen maken. Ook buiten het internet zullen we via verschillende kanalen de milieuvriendelijke voertuigen in de spotlights zetten.</em><br><em> </em><br><em>Maar toch kan de campagne alleen maar slagen als we een zo breed mogelijk draagvlak creëren om de boodschap uit te dragen. En daarvoor reken ik op uw steun. </em><br><em> </em><br><em>Nodig de bewoners van uw gemeente uit voor een proefrit met de Clean power-voertuigen van de gemeente! Wij voorzien voor u het nodige materiaal om ruchtbaarheid te geven aan de Week van de Milieuvriendelijke Voertuigen. Het enige wat u moet doen om het pakket te ontvangen, is intekenen ten laatste op 1 december op http://milieuvriendelijkevoertuigen.be/inschrijvingsformulier. Ook uw eigen initiatief is meer dan welkom. Wanneer u in die week zelf acties op touw zet, helpt u de zaak enorm mee vooruit. We hopen alvast op uw medewerking. </em><br><em>Deze deadline is krap, maar we willen u aanmoedigen om alsnog in te tekenen, zodat we u zeker een pakket kunnen opsturen.</em><br><em> </em><br><em>Indien u na 1 december intekent kunnen we u geen pakket meer bezorgen, maar natuurlijk wel nog de digitale communicatie. Deze wordt u, bij inschrijving, per mail toegestuurd op 8 december.</em><br><em> </em><br><em>Veel succes en</em><br><em>#tankjewel !</em></p><p><em><img alt="image006.jpg" src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Week-van-de-Milieuvriendelijke-Voertuigen/image006.jpg" style="margin:5px;" /></em> </p><br>Bart Tommelein<br>Vlaams minister van Energie<p><em></em> </p>
Wevelgem werkt beleid fietsvriendelijke schoolomgevingen uithttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/wevelgem_schoolomgeving.aspx<p>De gemeente Wevelgem hecht veel waarde aan het evalueren van projecten die zij uitvoert. In 2015 heeft de gemeente een aantal proefopstellingen geplaatst om de verkeersveiligheid rondom schoolomgevingen te verbeteren. Na ongeveer 6 maanden zijn de effecten geëvalueerd door middel van een bevraging onder direct betrokkenen. De resultaten van de proefopstelling en de bevraging zijn vervolgens door een extern adviesbureau geanalyseerd. Op basis van de bevindingen zijn de proefopstellingen aangepast.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>2015-2016</p><p><strong><em>Contactgegevens</em><br></strong>Gemeente Wevelgem, Christine Descheemaeker, duurzaam@wevelgem.be<br></p><p><strong><em>Projectbeschrijving<br></em></strong>Rondom basisscholen is er vaak sprake van een intensieve menging van gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. De verkeerspiek is vaak kort, maar hevig. Fietsers, voetgangers en auto's krioelen door elkaar heen, terwijl er in de dalperiode meestal veel minder verkeer rijdt. Dit levert verschillende soorten verkeersveiligheidsproblemen op. Sinds enige tijd is de gemeente Wevelgem bezig met het herbekijken van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. </p><p>Om de verkeersveiligheid te verbeteren werden in overleg met de scholen proefopstellingen geplaatst in de vier schoolomgevingen. Het ging vooral om het instellen van een schoolstraat en aanvullende maatregelen zoals een zoen&vroem-zone. Na ongeveer een half jaar werden deze proefopstellingen geëvalueerd door het uitvoeren van een ruime bevraging van de scholen, leerlingen, ouders en ook de omwonenden via de website. Deze evaluatieverslagen geven waardevolle informatie over de (subjectieve) bevindingen rond het dagelijkse functioneren van de situatie rondom de school, vooral tijdens het halen en brengen van de kinderen. Een volgende stap was het analyseren van de resultaten van deze bevragingen. Niet alle voorziene veiligheidsmaatregelen hadden namelijk het gewenste effect. Voor het uitvoeren van deze analyse heeft de gemeente bewust een externe expert in de arm genomen. Bij de vier scholen is een terreinbezoek uitgevoerd waarin enerzijds de aangegeven knelpunten zijn getoetst en gekwantificeerd. Anderzijds werd een algemene indruk verkregen van het verkeerskundig functioneren van de schoolomgeving zoals het halen en brengen van kinderen met personenauto's, oversteekproblemen of onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Ook werd het gedrag van weggebruikers geobserveerd om na te gaan of er sprake is van ongewenst of verkeersgevaarlijk gedrag. Hierbij kan worden gedacht aan conflicten tussen diverse verkeersdeelnemers of ongewenst gedrag zoals over het trottoir fietsen, achteruitrijden, niet in acht nemen van een stop verbod, inrijden in een schoolstraat. </p><p>Op basis van de nadere analyse zijn verschillende voorstellen gedaan, bijvoorbeeld:</p><ul><li>Schoolstraat uitvoeren met Octopuspaal en telescopisch bareel<br></li><li>Zorgen voor logische en aantrekkelijke looproutes, indien nodig ondersteund met zebrapaden of voetpaduitstulpingen.<br></li><li>Parkeren zorgvuldig situeren zodat hinder door parkeermanoeuvres wordt vermeden en een verkeerscirculatie ontstaat die de schoolomgeving zo min mogelijk belast.<br></li><li>Sensibiliseren van de ouders in verband met het gewenste gedrag (waar parkeren, gebruik van zebrapaden,…)<br></li></ul><p></p><p>​De schoolomgevingen zijn in de loop van het nieuwe schooljaar waar nodig aangepast.</p>Het afsluiten van straten (schoolstraten) heeft een grote impact op de omgeving. Bevragen, veel communiceren en terugkoppelen… is van uiterst belang bij de proefopstelling en bij de definitieve invoering. In de beginfase was er reactie tegen een veranderde situatie. Momenteel ontvangt de gemeente nog weinig klachten. Vanuit de scholen (ouders, kinderen, directie) worden deze aanpassingen als zeer goed bevonden. Overigens laat de gemeente bewoners wel toe in de schoolstraat, met de vermelding dat ze traag dienen te rijden.<p></p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Veilige fietsdoorsteek over parking in Boechouthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/boechout_bunderkes.aspx<p>De fietsroute langs De Bunderkes in Boechout is van strategisch belang: zowel functioneel als recreatief fietsverkeer maken er gebruik van. Omdat de route langs een parking loopt, traden in het verleden conflicten op met geparkeerde auto's die de doorgang hinderden. Daarom werd een afbakening geplaatst om doorsteek open te houden.  Met weinig middelen werd zo een belangrijke schakel in het fietsnetwerk opengewerkt.</p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Jaar van uitvoering</em></strong><br>2013</p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Meer informatie</strong></em><br>Gemeente Boechout, Dienst Openbare Werken, <a href="mailto:openbarewerken@boechout.be">openbarewerken@boechout.be</a> of Joke.schepens@boechout.be </p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving<br></em></strong>De verbinding langs de Bunderkes is sinds jaar en dag een gekende trage doorsteek voor fietsers en voetgangers op openbaar domein. De route is opgenomen in de schoolroutekaart en maakt ook deel uit van het recreatief fietsknooppuntennetwerk. De route via de Bunderkes is dan ook een autovrij alternatief voor de drukke Hovesesteenweg. Bovendien is De Bunderkes, als sport- en recreatiedomein, een belangrijke bestemming in de gemeente voor alle weggebruikers. De doorsteek is dus van strategisch belang in de gemeente.</p><p style="text-align:justify;">Toch was het vaak moeilijk om de doorsteek te gebruiken. Geparkeerde voertuigen lieten niet voldoende ruimte​. Vaak waren zigzagbewegingen over de parking nodig om tussen auto's door te fietsen of was het pad zelfs geblokkeerd door een te smalle tussenafstand tussen geparkeerde voertuigen. Ook bredere fietsen, zoals bakfietsen en fietskarren of -aanhangers ondervonden problemen of moesten rechtsomkeer maken. </p><p style="text-align:justify;">De gemeente werd zich bewust van het probleem door meldingen vanuit de bevolking. Daarom werd er besloten om de trage weg fysiek af te scheiden van het parkeerterrein met behulp van paaltjes over de volledige lengte van het openbaar domein. Zo werd het onmogelijk gemaakt om voertuigen te parkeren op deze weg. Een belangrijke schakel in het fietsnetwerk is nu opengesteld en op een veilige manier toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. Zij hebben nu vrije baan en moeten zich geen bedenkingen maken over het al dan niet open zijn van de fietsroute.</p><p style="text-align:justify;">Voor de uitvoering van de werken werd een aannemer aangesteld door middel van een openbare aanbesteding, de paaltjes werden vanuit de gemeente voorzien. In de ontwerpfase van het project werd met de eigenaar van de parking in dialoog gegaan. De beschikbare ruimte voor parkeren is nu iets verkleind, maar aangezien er nog steeds voldoende capaciteit ter beschikking staat, zowel op de parking zelf als in de onmiddellijke omgeving, vb. aan het Jef Van Hoofplein.</p><p style="text-align:justify;">Deze werken werden opgenomen in de planning in 2006, de uitwerking ervan werd gestart in 2010. De uitvoering gebeurde in 2013 en de definitieve oplevering kwam er begin 2016.</p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten
Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraathttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/deinze_fietsparkerentolpoortstraat.aspx<p>​<span style="text-align:justify;">Na e</span><span style="text-align:justify;">en ronde participatieavonden voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan in 2014 kwam bovendrijven dat er in het centrum van Deinze veel te weinig fietsparkeerplaatsen zijn. Met name in de Tolpoortstraat waar het handelsapparaat geconcentreerd zit, waren er weinig opties voor de fietser. Daarom werd in Deinze besloten de bestaande autoparkeerplaatsen om te vormen tot fietsparkeerplaatsen. Er werden 11 fietsbeugels geplaatst om de winkelende fietser plaats te bieden. </span></p><p style="text-align:justify;"><em><strong>Jaar van uitvoering</strong></em><br>2014<br></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Meer informatie​</em></strong><br>Stad Deinze, mobiliteitsambtenaar Marit De Wilde, <a href="mailto:marit.dewilde@deinze.be">marit.dewilde@deinze.be</a></p><p style="text-align:justify;"><strong><em>Omschrijving</em></strong><br>De Tolpoortstraat is de winkelstraat van Deinze. Bovendien verbindt ze het station met de Markt via een oversteek over de Leie (Tolpoortbrug). De Tolpoortstraat is een straat met tweerichtingsverkeer en met fietslogo's gemarkeerd op de rijbaan. Aan twee zijden is er een langsparkeerstrook voorzien. De voetpaden in de straat hebben een standaardbreedte. Voor fietsparkeren waren er tot voor de ingreep geen voorzieningen, waardoor fietsen vaak tegen de gevels werden geplaatst. Dit zorgde voor hinder voor voetgangers.</p><p style="text-align:justify;">In 2014 werden in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan participatieavonden georganiseerd. Hierin kwam het ontbreken van fietsparkeerplaatsen in de winkelstraat naar boven bij zowel bewoners als bezoekers van de winkelstraat. Dit momentum werd door de burgemeester en schepen opgepikt en ze speelden meteen in op de mogelijkheden die zich aanboden: om de Tolpoortstraat aantrekkelijker te maken werden terrassen geplaatst door middel van parklets aan alle horecazaken en werden 11 fietsbeugels geplaatst. Elke parklet neemt een parkeerplaats in, voor de fietsbeugels moesten 3 parkeerplaatsen wijken. De beugels zijn met een relatief grote tussenafstand geplaatst. Zo kunnen fietsen aan de twee kanten van de beugel geparkeerd worden, ook met fietszakken en zelfs bakfietsen vinden een plek zonder dat sturen in elkaar haken of remkabels losgetrokken worden. De fietsparkeerplaatsen kregen de naam Fietshaven mee.</p><p style="text-align:justify;">De plaatsing van de Fietshaven viel samen met de opening van de nieuwe Standaard Boekhandel. De eigenaar werd betrokken in de planning ervan. Bovendien ziet ook de dienst stedenbouw toe op het voorzien van fietsparkeerplaatsen bij nieuwe projecten. De opening van de winkel en de Fietshaven werd opgemerkt door de lokale media en er werd uitgebreid verslag van gemaakt, wat voor positieve reacties zorgde.</p><p style="text-align:justify;">Er bestaat een ruimer fietsparkeerplan in de gemeente Deinze waarbij verschillende plaatsen in het centrum voorzien worden van fietsparkeerplaatsen. Samen met andere maatregelen voor de fiets leverde dit Deinze de titel van Fietsstad 2015 op.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
"Geef fietsers de ruimte" trekt aandacht in Molhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/mol_geeffietsersderuimte.aspx<p>Samen op een veilige manier dezelfde openbare ruimte gebruiken, vraagt de nodige hoffelijkheid en aandacht voor de andere weggebruiker. Het centrum van Mol is volgens het gemeentebestuur de plaats bij uitstek waar dit perfect kan. Auto's rijden er traag, wat fietsers toelaat om zich veilig op de rijbaan te begeven. Dit vormde ook het principe tijdens de heraanleg van de doortocht én maakte het mogelijk om brede voetpaden te realiseren. Hoewel er dagelijks honderden leerlingen op drukke momenten van en naar school fietsen, gebeuren er bijzonder weinig fietsongevallen in het centrum. Toch heeft niet elke fietser een veilig gevoel op dit traject. Meestal komt dit door auto's die te weinig ruimte laten aan de fietser wanneer ze rijden of stilstaan. In 2014 is Mol gestart met een positieve communicatiecampagne om de automobilist op te roepen om fietsers de ruimte te geven die ze verdienen. Ook meer permanente acties, zoals opvallende infoborden, herinneren automobilisten eraan dat ze niet alleen op de rijweg rijden. De Hoffelijkheidscampagne wordt 2 maal per jaar herhaald.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>Start in 2014 en tweejaarlijks herhaald</p><p><strong><em>​Contactgegevens​​</em><br></strong>Gemeente Mol, verkeersdienst Sonja Cools, tel 014 33 09 80</p><p><strong><em>Projectbeschrijving</em><br></strong>Met een positieve communicatiecampagne, de hoffelijkheidscampagne, roept het gemeentebestuur de automobilist op om de fietsers de ruimte te geven die ze verdienen. Senioren en jongeren delen aan chauffeurs flyers uit wanneer ze onvoldoende ruimte laten. Een filmpje geeft fietsers tips om op een veilige en correcte manier de ruimte af te dwingen waar ze recht op hebben.</p><p>De gemeente mikt niet alleen op tijdelijke acties. Opvallende infoborden doorheen de doortocht herinneren automobilisten er permanent aan dat ze niet alleen op de rijweg rijden. Daarnaast wordt de functie van de fietssuggestiestroken benadrukt door het aanbrengen van witte fietssymbolen. Deze stroken zijn geen volwaardige fietspaden, waardoor de automobilist er over mag rijden. Wel geven deze stroken chauffeurs de duidelijke boodschap dat ze rekening moeten houden met de vele fietsers aan hun rechterzijde.  </p><p>De Wandelweg vormt een heel aantrekkelijk alternatief voor fietsers over de volledige lengte van het Centrum, parallel aan de Markt en de Graaf de Broquevillestraat. De gemeente heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat dit fiets- en wandelpad langs de mooie waterloop de Nete met doorsteekjes beter toegankelijk is geworden over een langer traject. Op verschillende plaatsen in het centrum heeft de Wandelweg doorsteken om eenvoudig je bestemming te bereiken. Om de mogelijkheden van de Wandelweg extra te benadrukken als fietsalternatief, plaatste de gemeente fietsersbewegwijzering.</p><p>Het project is opgesplitst in 2 delen. De sensibiliseringsborden worden met een frequentie van 2 maal per jaar opnieuw geplaatst: in de paasvakantie en aan het einde van de zomervakantie, als herinnering dat er vanaf de schoolperiode weer extra veel fietsers in het centrum vertoeven. Het bewegwijzeringsproject voor de alternatieve fietsroute is permanent.</p><p>De impact van het project is dat zowel de autobestuurder als de fietser meer rekening houden met elkaar. De autobestuurder is minder geneigd volledig rechts van de rijbaan stil te staan om zo een doorgang voor fietsers te garanderen. Samen met de fietssuggestiestrook en de aangebrachte wegmarkering wordt meer aandacht geschonken aan de trage weggebruiker. De borden zijn leuk, er wordt over gepraat.  </p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Wegversmalling beveiligt fietsoversteek in Kontichhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/kontich_wegversmalling.aspx<p style="text-align:justify;">Bij onderhoudswerken aan de Ooststatiestraat in opdracht van de gemeente Kontich adviseerde de cel mobiliteit om een fietsoversteek met rijbaanversmalling aan te leggen. De versmalling heeft als doel om de kruising met de trage weg ter hoogte van de bushalte Hof Van Spruytlaan zichtbaar te maken voor autobestuurders, om het autoverkeer te vertragen en om de oversteek voor fietsers <span style="text-align:justify;">t</span><span style="text-align:justify;">e beveiligen</span>. De werken maakten deel uit van een groter aanbestedingsdossier en werden in 2014 uitgevoerd. Het is geen proefopstelling en maakt vast deel uit van de wegenis.</p><p><strong><em>Jaar van uitvoering</em></strong><br>2014​</p><p><strong><em>Meer informatie</em></strong><br>Gemeente Kontich, mobiliteitsambtenaar Gwenda Van Woensel, mobiliteit@kontich.be</p><p><strong><em>Omschrijving</em></strong><br>De Ooststatiestraat is een lokale weg type I (lokale verbindingsweg) en is geselecteerd als functionele fietsroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De Ooststratiestraat slaat de verbinding tussen het centrum en het station van Kontich, waar ze aantakt op de fietsostrade Antwerpen – Mechelen. Er lopen ook verschillende buslijnen (130, 131, 132, 135 lijnen tussen Wilrijk/Boom – Kontich - Lier).  De fietsroute waar de oversteek op ligt maakt ook deel uit van het provinciaal fietsknooppuntennetwerk. De Ooststatiestraat werd in de nota verkeerscirculatieplan van de gemeente Kontich als ideale fietsverbinding tussen het centrum en het station genoemd ("De Ooststatiestraat moet dan ook maximaal gevrijwaard worden voor dat fietsverkeer."p28 ).</p><p>Voor de ingreep waren er geen oversteekvoorzieningen aanwezig. Het doel van de rijbaanversmalling is tweeledig: het beveiligen van een fietsoversteek van een trage weg door de oversteekafstand te verkorten (rijbaanversmalling) en het autoverkeer te vertragen. Bovendien maakt de signalisatie en de markering de oversteek ook zichtbaarder. </p><p>Het contacteren van de cel mobiliteit bij grote werken door de Dienst openbare werken is in de loop der jaren een vaste gewoonte geworden. In het aanbestedingsdossier van de herasfaltering voor de Ooststatiestraat werd in overleg met het studiebureau verschillende scenario's overwogen waarbij er rekening gehouden werd met ruimtelijke inpassing (locatie inritten huizen, bushalte). </p><p>Uiteindelijk werd gekozen voor de huidige situatie, waarbij een rijbaanversmalling tot 4m60 werd voorgenomen. De maat van de versmalling werd genomen als het kruisen van twee personenwagens. Op deze manier is een voorrangsregeling met verkeersborden overbodig maar wordt alsnog een snelheidsremmend effect bereikt zonder de doorstroming te verhinderen. Om de oversteek comfortabel te maken voor fietsers werden de stoepranden vervangen door een schuin vlak. Hiervoor werd de ruimte voor 1 autoparkeerplaats ingenomen. In dezelfde aanbesteding voor onderhoudswerken werden ook op andere locaties een snelheidsminderende maatregelen genomen (vb voetpaduitstulping Montfortstraat). </p><p>​De onderhoudswerken, waar deze rijbaanversmalling deel van uitmaakt, zijn voltooid. Breder gezien maken deze wel deel uit van gefaseerde werken op de Ooststatiestraat. Zo worden de fiets- en voetpaden aangepakt in 2016 en worden in een latere fase op het wegsegment tussen de Kauwlei en het station de fietspaden ontdubbeld.</p><p>Doordat de rijbaanversmalling deel uitmaakte van grotere werken, viel de kost erg laag uit: 3.600 euro.</p>GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en InfrastructuurGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden
Virga Jesse-ziekenhuis kiest voor bedrijfsfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/deelfietsen_virgajessehasselt.aspx<p>In 2008 is het Jessa Ziekenhuis gestart met de aanschaf van pendelfietsen met behulp van subsidie van het pendelfonds. Inmiddels heeft het ziekenhuis 370 pendelfietsen in omloop. Het aanbod is uitgebreid met 30 Blue-bike abonnementen, veilige fietsenstallingen bij het station en gewone en elektrische dienstfietsen. De pendelfietsen worden 4 keer per jaar verplicht onderhouden waardoor de kwaliteit van de fietsen steeds goed is en de werknemer er geen omkijken naar heeft. De fietsen zijn beschikbaar voor personeel dat minstens een jaar in dienst is en 75% van de werkdagen met de fiets komt. De pendelfietsen worden gesmaakt en er zijn steeds nieuwe gegadigden. Om de fietsen zo efficiënt mogelijk in te zetten, wordt het feitelijke gebruik jaarlijks gemonitord en bij onvoldoende gebruik aan een andere werknemer gegeven.</p><p><strong><em>​Jaar van uitvoering</em><br></strong>2008 tot heden</p><p><strong>Contactgegevens<br></strong>Mobiliteitscoördinatoren Virga Jesse Ziekenhuis<br>Petra Maes, petra.maes@jessazh.be<br>Kim Borgions, kim.borgions@jessazh.be</p><p><strong>Ombeschrijving<br></strong>Het ziekenhuis kampt met parkeerproblemen en is op zoek gaan naar alternatieven voor woon-werk- en dienstverplaatsingen. Daarbij is ingezet op het aantrekkelijker maken van de fiets waardoor de auto minder vaak nodig is en de auto-parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor werknemers zonder alternatief. Het Jessa Ziekenhuis bestaat uit de campus Virga Jesse in het centrum van Hasselt en heeft ruim 1.800 werknemers en de campus Salvator aan de rand van de stad met bijna 700 werknemers. Het Jessa Ziekenhuis heeft nog een campus St Ursula in Herk-De-Stad en de campus Ekkelgaarden in Hasselt waar onder meer centrale sterilisatie, post en verzending en het magazijn gevestigd is.</p><p>Het project is gestart in 2008 nadat een pendelfondsdossier was goedgekeurd op basis van een projectvoorstel waarin ook de nood en de potentie zijn onderbouwd. Momenteel biedt het Jessa Ziekenhuis 370 bedrijfsfietsen aan die vooral door werknemers van de campus Virga Jesse worden gebruikt. Deze fietsen zijn vanaf 2008 aangeschaft  en het animo voor de fietsen was groot. Het ziekenhuis voorziet in fietsenstallingen voor het personeel en douche mogelijkheden. Ook nu zijn er nog steeds personeelsleden die graag een pendelfiets zouden willen krijgen. Voorwaarde is dat 75% van de gewerkte dagen de fiets wordt genomen en dat de werknemer minstens 1 jaar in dienst is. Het beschikbaar stellen van de fiets is bedoeld als beloning en stimulans om te blijven fietsen. Het is een voordeel dat de bedrijfsfiets altijd in orde is: de fiets moet 4 keer per jaar door de werknemer worden aangeboden bij de wekelijks aanwezige onderhoudsteams op een van de  campussen. Aan het eind van de werkdag is de fiets klaar. </p><p>Daarnaast zijn er nog een dertigtal fietsen die gebruikt kunnen worden voor vervoer van en naar het station. Beide campussen liggen op een prettige fietsafstand van 5 minuten voor campus Virga Jesse  en 12 minuten voor campus Salvator. De fietsen moeten wel verplicht worden gestald aan het station in een inpandige stalling die wordt beheerd door het Fietspunt. Elk jaar wordt het gebruik van de pendelfietsen geëvalueerd. Bij onvoldoende fietsdagen wordt de fiets teruggenomen en aan een andere werknemer gegeven. </p><p>Het personeel kan ook gebruik maken van een van de 30 Blue-bike abonnementen om een fiets bij het station te ontlenen. Nadeel is dat het aantal Blue-bikes tijden de spits soms beperkt is. </p><p>Voor dienstverplaatsingen en inter-campus vervoer zijn 80 gewone en 10 elektrische fietsen aangeschaft. De elektrische fietsen mogen ook gebruikt worden door personeelsleden die graag eens uitproberen hoe het is om de woon-werkverplaatsingen met een dergelijke fiets te doen. De dienstfietsen worden ook gebruikt voor verplaatsingen tussen de twee campussen: een afstand van ongeveer 2,5 km die met de fiets net zo snel is als met de wagen – vooral omdat er praktisch geen parkeertijd nodig is. Hiervoor wordt overigens vaak een gewone fiets gekozen. Reservering en​ fiets ontlenen is simpel: een reservering in het online systeem Planon en het afhalen van het sleuteltje bij de parkeerwachter volstaat.</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985;L0|#05c829497-840c-4a64-a1d3-06aa90b5d985|Zones voor bedrijven en diensten;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466