Nieuwe fietstelpalen langs F7 verzamelen data voor slimmer fietsbeleidhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-fietstelpalen-langs-de-fietssnelweg-F7-om-data-te-verzamelen.aspx<div>​​​In Deinze, Gent en Zulte zijn nieuwe fietstelpalen geopend. Daarmee geven de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes het startschot voor het monitoren van het fietsgebruik langs de fietssnelweg F7 (Gent-Kortrijk). De investering zal nuttige fietsdata opleveren om deze fietssnelweg in de toekomst verder te verbeteren voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.</div><div><br></div><div>De provincie Oost-Vlaanderen wil het fietsbeleid slimmer maken op basis van fietstelcijfers. De fietstelcijfers kunnen heel wat nuttige informatie opleveren: hoeveel fietsers maken jaar na jaar gebruik van de fietssnelweg? Wat is het aantal fietsers op piekmomenten? Wie zijn deze gebruikers? Welke delen worden het meest gebruikt? Durven fietsers de fietssnelweg te gebruiken als het donker is? </div><div><br></div><div>Door dit permanent fietstelsysteem zullen de provincie en de betrokken gemeentes in de toekomst nog gerichtere keuzes kunnen maken om de fietssnelwegen en haar aanlooproutes op (boven)lokale functionele fietsroutes (vanuit woonkernen, tewerkstellingspolen, scholencomplexen…) te verbeteren. </div><div><br></div><div>De keuze gaat uit naar het monitoren van de fietssnelweg F7 omdat deze een hoog fietspotentieel heeft. Deze fietssnelweg verbindt de stedelijke gebieden Gent, Deinze, Waregem en Kortrijk met elkaar. Daarnaast kent deze fietssnelweg een zeer hoge realisatiegraad, op Oost-Vlaams grondgebied is 70% gerealiseerd. </div><div><br></div>2018-06-24T22:00:00Z
Nederland tekent intentieverklaring om fietsdata toegankelijker te makenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nederland-tekent-intentieverklaring-om-fietsdata-toegankelijker-te-maken.aspx<div>​​Fietsdata beter beheren en toegankelijk maken. Dat is de bedoeling van de Nationale Intentieverklaring. Acht partijen, waaronder de CROW (kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus) en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens ondertekenden het document op het Nationaal Fietscongres. De intentieverklaring moet ervoor zorgen dat fietsers meer mogelijkheden krijgen, zal marktpartijen helpen bij het aanbieden van nieuwe diensten en moet de overheid ondersteunen bij het maken van fietsbeleid. </div><div><br></div><div>Het document is een belangrijke stap op het gebied van inzameling, verspreiding en standaardisatie van fiets-data. Zo zullen fietsers makkelijker stallingen vinden of een fiets huren en marktpartijen kunnen op termijn fietsers betere diensten aanbieden. De overheid tenslotte krijgt onder andere beter zicht op de plek van de fiets in het verkeer en op het effect van maatregelen voor fietsers en kan zo beter beleid maken.</div><div><br></div>2018-06-24T22:00:00Z
856.000 euro voor realisatie missing link F402 in Oost-Vlaanderenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/856.000-euro-voor-realisatie-missing-link-F402-in-Oost-Vlaanderen.aspx<p>​​De provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen een missing link in de fietssnelweg F402 ter hoogte van de Langerbruggestaat ter waarde van 856.000 euro. De F402 is een fietsas die de oostzijde en de westzijde van het kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt en dagelijks heel wat fietsverplaatsingen naar werk en school op de teller heeft staan. </p><p>Er wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd tot aan het veer van Langerbrugge. Het dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd boven het recent gerealiseerde warmtenet op een breedte van drie meter. Het fietspad wordt aangelegd tussen de waterloop en de bedrijfspercelen om de fietser te beschermen tegen het vrachtverkeer. Ter hoogte van de kruispunten met lokale wegen wordt de fietser uit de voorrang gehaald en attent gemaakt op de oversteek. ​Om het wachtcomfort op de fietssnelweg te verhogen, worden fietssteunen voorzien​​​. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt. De totale afstand bedraagt 850 meter.</p><p>De fietsinfrastructuur langs de Langerbruggestraat betekent een investering van 856 000 voor de Provincie. De Vlaamse overheid subsidieert hiervan 50% via het Fietsfonds en North Sea Port stelt de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. </p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">Foto: voorbeeld fietssteun Brugge</h4>2018-06-20T22:00:00Z

 

 

Nieuwe fietstelpalen langs F7 verzamelen data voor slimmer fietsbeleidhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-fietstelpalen-langs-de-fietssnelweg-F7-om-data-te-verzamelen.aspx<div>​​​In Deinze, Gent en Zulte zijn nieuwe fietstelpalen geopend. Daarmee geven de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes het startschot voor het monitoren van het fietsgebruik langs de fietssnelweg F7 (Gent-Kortrijk). De investering zal nuttige fietsdata opleveren om deze fietssnelweg in de toekomst verder te verbeteren voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer.</div><div><br></div><div>De provincie Oost-Vlaanderen wil het fietsbeleid slimmer maken op basis van fietstelcijfers. De fietstelcijfers kunnen heel wat nuttige informatie opleveren: hoeveel fietsers maken jaar na jaar gebruik van de fietssnelweg? Wat is het aantal fietsers op piekmomenten? Wie zijn deze gebruikers? Welke delen worden het meest gebruikt? Durven fietsers de fietssnelweg te gebruiken als het donker is? </div><div><br></div><div>Door dit permanent fietstelsysteem zullen de provincie en de betrokken gemeentes in de toekomst nog gerichtere keuzes kunnen maken om de fietssnelwegen en haar aanlooproutes op (boven)lokale functionele fietsroutes (vanuit woonkernen, tewerkstellingspolen, scholencomplexen…) te verbeteren. </div><div><br></div><div>De keuze gaat uit naar het monitoren van de fietssnelweg F7 omdat deze een hoog fietspotentieel heeft. Deze fietssnelweg verbindt de stedelijke gebieden Gent, Deinze, Waregem en Kortrijk met elkaar. Daarnaast kent deze fietssnelweg een zeer hoge realisatiegraad, op Oost-Vlaams grondgebied is 70% gerealiseerd. </div><div><br></div>
Nederland tekent intentieverklaring om fietsdata toegankelijker te makenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nederland-tekent-intentieverklaring-om-fietsdata-toegankelijker-te-maken.aspx<div>​​Fietsdata beter beheren en toegankelijk maken. Dat is de bedoeling van de Nationale Intentieverklaring. Acht partijen, waaronder de CROW (kennispartner voor overheden, aannemers en adviesbureaus) en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens ondertekenden het document op het Nationaal Fietscongres. De intentieverklaring moet ervoor zorgen dat fietsers meer mogelijkheden krijgen, zal marktpartijen helpen bij het aanbieden van nieuwe diensten en moet de overheid ondersteunen bij het maken van fietsbeleid. </div><div><br></div><div>Het document is een belangrijke stap op het gebied van inzameling, verspreiding en standaardisatie van fiets-data. Zo zullen fietsers makkelijker stallingen vinden of een fiets huren en marktpartijen kunnen op termijn fietsers betere diensten aanbieden. De overheid tenslotte krijgt onder andere beter zicht op de plek van de fiets in het verkeer en op het effect van maatregelen voor fietsers en kan zo beter beleid maken.</div><div><br></div>
856.000 euro voor realisatie missing link F402 in Oost-Vlaanderenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/856.000-euro-voor-realisatie-missing-link-F402-in-Oost-Vlaanderen.aspx<p>​​De provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen een missing link in de fietssnelweg F402 ter hoogte van de Langerbruggestaat ter waarde van 856.000 euro. De F402 is een fietsas die de oostzijde en de westzijde van het kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt en dagelijks heel wat fietsverplaatsingen naar werk en school op de teller heeft staan. </p><p>Er wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd tot aan het veer van Langerbrugge. Het dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd boven het recent gerealiseerde warmtenet op een breedte van drie meter. Het fietspad wordt aangelegd tussen de waterloop en de bedrijfspercelen om de fietser te beschermen tegen het vrachtverkeer. Ter hoogte van de kruispunten met lokale wegen wordt de fietser uit de voorrang gehaald en attent gemaakt op de oversteek. ​Om het wachtcomfort op de fietssnelweg te verhogen, worden fietssteunen voorzien​​​. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt. De totale afstand bedraagt 850 meter.</p><p>De fietsinfrastructuur langs de Langerbruggestraat betekent een investering van 856 000 voor de Provincie. De Vlaamse overheid subsidieert hiervan 50% via het Fietsfonds en North Sea Port stelt de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. </p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">Foto: voorbeeld fietssteun Brugge</h4>
HANDSHAKE voor fietsvriendelijke stedenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/HANDSHAKE-voor-fietsvriendelijke-steden.aspx<p>​​In het nieuwe Europese Horizon 2020-project HANDSHAKE reiken drie bekende fietshoofdsteden tien andere Europese steden de hand om ook uit te groeien naar toekomstige fietshoofdsteden. </p><p>De drie mentor-steden zijn Amsterdam, Kopenhagen en München. Drie steden die al jaren bewust kiezen voor de fiets en daar vandaag de vruchten van plukken. Het is de eerste keer dat deze steden nu hun krachten bundelen. Bedoeling is om fietsinnovaties te implementeren in tien toekomstige fietshoofdsteden: Bor­deaux, Brugge, Cadiz, Dublin, Helsin­ki, Krakau, Man­ches­ter, Riga, Rome en Turijn. </p><p>HANDSHAKE start in september 2018, meer informatie over het project vind je <a href="https://www.mobiel21.be/campagnes-en-projecten/handshake-voor-fietsvriendelijke-steden">hier</a>. </p>
Fietsvergoedingen halen kaap van 100 miljoen eurohttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsvergoedingen-halen-kaap-van-100-miljoen-euro.aspx<div>​​​Gemiddeld hadden in 2016 zes procent meer mensen recht op een fietsvergoeding en keerde ook zes procent meer bedrijven een vergoeding uit dan het jaar ervoor. Dat brengt het totaal nu op bijna 36.000 bedrijven die hierop inzetten. De cijfers komen uit de belastingaangiftes van vorig jaar, de aantallen werden verduidelijkt na een parlementaire vraag van Jef Vandenbergh. Er werd ook zeven procent meer gefietst, dat is gemiddeld vijf kilometer per dag en per werknemer die recht heeft op een fietsvergoeding en dat op basis van 200 werkdagen per jaar.</div><div><br></div><div>In totaal werd de kaap van de 100 miljoen euro aan fietsvergoedingen gehaald, dat betekent een gemiddelde van 233 euro per belastingplichtige. ​</div>
Nederland wil 200.000 extra autopendelaars op de fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nederland-wil-200.000-extra-autopendelaars-op-de-fiets.aspx<p>Zo hebben we fietsambitie het liefst: groots! De Nederlandse doelstelling is duidelijk: 200.000 extra pendelaars uit de auto en op de fiets krijgen. En dat in 5 jaar tijd! </p><p>Het Nederlandse kabinet wil de voordelen van fietsen nog meer benutten en de trend van vaker en langer fietsen versterken. Dat wil ze realiseren door flexibiliteit in vervoerskeuzes te bevorderen en het nog aantrekkelijker en makkelijker te maken om de fiets te pakken. In het regeerakkoord is 26 miljoen euro aan investeringen opgenomen voor regionale fietsroutes en 74 miljoen voor fietsenstallingen bij OV-knooppunten. </p><p>De concrete lange termijn ambitie is om drie miljard meer fietskilometers in tien jaar tijd te behalen. </p>
Circulatieplan geeft meer ruimte aan fietsers (Gent)http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Circulatieplan-geeft-meer-ruimte-aan-fietsers-(Gent).aspx​<b>​​​<span style="font-size:11pt;">​Het circulatieplan weert doorgaand verkeer uit de binnenstad door op zeven cruciale punten de autoverkeersstroom te knippen. Dat zorgt voor meer fietscomfort, voor nieuwe mogelijkheden voor extra fietsinfrastructuur en een algemene verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad. De hoeveelheid autoverkeer in het centrum is sterk gedaald waardoor de fietsers een groter deel van de publieke ruimte krijgen. De ambitie van het huidig stadsbestuur is om in de toekomst het doorgaand verkeer ook in de randgemeenten te weren via knippen, circulatiewijzigingen en autovrije gebieden.</span></b><div><span style="font-size:14.6667px;"><b><br></b></span><b><span style="font-size:11pt;"></span></b><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Het Mobiliteitsplan Gent (2015) vormde de basis voor het 'Circulatieplan Binnenstad Gent'. De analyse van mobiliteit in de stad leerde enerzijds dat er een exponentiële groei was in vervoersbewegingen, zowel naar fiets als auto en dat dit zeker in het gebied binnen de R40 leidde tot: </span></p><ul class="Default" style="margin-bottom:1.7pt;"><li><span style="font-size:11pt;"><strong>Dalende verkeersleefbaarheid</strong> (te hoge intensiteiten van gemotoriseerd verkeer in woonstraten, slechte luchtkwaliteit en te veel verkeerslawaai);<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;"><strong>v</strong><strong>erhoogde verkeersonveiligheid</strong> (steeds meer conflicten tussen fiets en auto);<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;"><strong>dalende bereikbaarheid</strong> (openbaar vervoer mee in de file, fiets te weinig ruimte in historisch stadsweefsel, hoge congestie…);<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;"><strong>dalende verblijfskwaliteit </strong>in de publieke ruimte;<br></span></li><li><strong style="font-size:11pt;">te klein voetgangersgebied</strong><span style="font-size:11pt;"> (steeds meer voetgangers op te smalle voetpaden of op de rijloper aan de randen van het voetgangersgebied).​</span></li></ul><div><span style="font-size:14.6667px;"><br></span></div><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">De algemene doelstelling van het Mobiliteitsplan Gent was bijgevolg om een <b>modal shift</b> te bekomen naar meer duurzame vervoerswijzen die de benoemde negatieve effecten significant konden verminderen.</span></p><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Uit metingen bleek dat 40% van het verkeer binnen de R40 doorgaand verkeer is. Om dat verkeer te weren, deelde stad Gent de binnenstad op in <strong>zeven zones via zeven knippen</strong>. Deze knippen zijn te herkennen aan de rood geverfde lijnen op de straat, eventueel paaltjes en de gezellige inrichting met bloembakken en bankjes. De knippen zijn uitgerust met nummerplaatherkenningscamera’s. Voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, hulpdiensten, zorgverleners enz. kunnen vrij de knippen door. Op deze manier worden auto’s zonder vergunning gedwongen de R40 te gebruiken en de binnenstad alleen in te rijden indien ze daar moeten zijn.</span></p><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Naast de knippen nam de stad nog andere maatregelen: de circulatie in bepaalde straten aanpassen, voetgangersgebied met 150% vergroten, P+R’s uitbouwen, wandelbusjes enz. Om fietsers veilig de R40 over te loodsen, zet Gent nu en in de toekomst stevig in op fietspoorten (voornamelijk fietsonderdoorgangen). Ook de omgeving rond deze fietspoorten worden fietsveiliger gemaakt door er bijvoorbeeld fietsstraten in te richten.</span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Betrokken partijen</h3><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Dit plan wordt gecoördineerd door het Mobiliteitsbedrijf in nauwe samenwerking met het kabinet van de schepen van mobiliteit. De uitvoering van het plan gebeurde door de dienst Wegen van stad Gent. Ook het AWV, Transport & Mobility Leuven en de burgers, via een burgerkabinet, spelen een rol binnen het circulatieplan.</span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Evaluatie</h3><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Een jaar na de invoering merkte de stad al heel wat positieve effecten op:</span></p><ul><li><span style="font-size:11pt;">Er zijn een <strong>kwart meer fietsers</strong> dan voor de invoering van het circulatieplan.<span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="color:#4d4d4d;text-indent:-18pt;font-size:11pt;">​</span><br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">De <b style="text-indent:-18pt;">files in de binnenstad zijn fors afgenomen</b><span style="text-indent:-18pt;"> en de gevreesde verkeersdruk op de R40 blijft relatief beperkt.</span><br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Op 22 plaatsen is de <b style="text-indent:-18pt;">luchtkwaliteit verbeterd.</b><br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Het<b style="text-indent:-18pt;"> aantal verkeersongevallen is met een derde gedaald</b><span style="text-indent:-18pt;">.</span><br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Het doorgaand verkeer is sterk afgenomen<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Het openbaar vervoer rijdt stipter en vlotter<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Het aantal auto’s in de binnenstad is met 12% gedaald.<br></span></li><li><span style="font-size:11pt;">Het aantal openbaar vervoergebruikers is met 9% gestegen.</span><br></li></ul><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">Er zijn wel nog een aantal pijnpunten die de stad in de toekomst nog gaat bijsturen. De <a href="https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/circulatieplan-en-parkeerplan-bereiken-hun-doel-meer-verkeersveiligheid-en-leefkwaliteit-gent-bijsturingen-zorgen-voor-verbetering" target="_blank">13 aanpassingen​</a> die zullen gebeuren, vind je terug op de website van de stad Gent.</span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Investering</h3><p class="Default"><span style="font-size:11pt;">4 miljoen EUR</span></p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Initiatiefnemer​​</h3><p class="Default"><span style="font-size:11pt;"><a href="https://stad.gent/" target="_blank">Stad Gent</a>​</span></p></div>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerken;GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatieGP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen