Zesdejaars in basisschool Ertvelde leren zelf hun fiets herstellenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Zesdejaars-in-basisschool-Ertvelde-leren-zelf-hun-fiets-herstellen.aspx<p>​De basisschool De Regenboog in Ertvelde zet zich al jaren in om de fietser in de kijker te zetten. Ze willen de kinderen en de ouders aansporen om met de fiets naar school te komen. Zo proberen ze het autoverkeer aan de schoolpoorten te luwen en hiermee ook de schooluitgangen veiliger te maken voor voetganger en fietser. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Sterk fietsbeleid op school</h3><p>Dit jaar gaat de school een stapje verder. Ze stelt een fietsbeleid op en leert de kinderen hier ook bij hoe ze hun fietsen dienen te onderhouden. Welke kleine herstellingen die belangrijk zijn, kunnen ze zelf doen? De educatieve momenten gaan over fietsonderhoud en veiligheid en de invloed van deze twee factoren op elkaar.</p><p>Heel wat zaken kan je zelf doen. Basiszaken die cruciaal zijn om comfortabel en veilig het verkeer in te gaan, als jongere en volwassene. Zo leerden de leerlingen zelf een binnenband vervangen, de banden op te pompen en maakten ze kennis met een elektrische fiets.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Samenwerking met Vivocyclo</h3><p>De school ging een samenwerking aan met <a href="http://www.vivocyclo.com/">Vivocyclo</a>, een informatief online platform omtrent fietsen en mobiliteit: "Meer fietsgebruikers resulteert in drukker verkeer. Je in dat verkeer begeven is geen evidentie. Naast fietsonderhoud, is wederzijds respect belangrijk. Daarom starten de fietslesjes met een filmpje waarin getoond wordt hoe je te gedragen als fietser op de openbare weg".</p><p>​De fietslesjes worden gegeven met betrekking van de lokale fietshandelaar. De school maakte ook een korte video ervan, die kan je <a href="https://vimeo.com/295362928">hier </a>bekijken. </p>2018-10-16T22:00:00Z
Nood aan sturend parkeer- en autobeleid in steden en gemeenten om groeiend aantal fietsers op te vangenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nood-aan-sturend-parkeer--en-autobeleid-in-steden-en-gemeenten-om-groeiend-aantal-fietsers-op-te-vangen.aspx<p>​​​De <a href="https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2018/pano-s2018a15/">PANO-reportage​</a> van woensdagavond 10 oktober was duidelijk: steeds meer Vlaamse steden zetten in op minder auto's in de binnenstad. Parkeren op straat wordt ontmoedigd door minder parkeerplaatsen en hogere tarieven. Er wordt ingezet op ondergronds parkeren én gratis parkeren op randparkings, waar je met het openbaar vervoer een snelle verbinding naar het centrum hebt. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietsgebruik stijgt</h3><p>Daar staat tegenover dat het fietsgebruik in Vlaanderen stijgt. Deze groei is het sterkst in de kernen van steden en gemeenten. Meer fietsverplaatsingen en een toenemend aantal bewoners in onze kernen doet ook de vraag naar ruimte voor fietsparkeervoorzieningen stijgen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Ruimte voor alle weggebruikers</h3><p>De beschikbare publieke ruimte in de kern is beperkt én de parkeerdruk groot. Een betaalmodel voor autoparkeerplaatsen, zowel voor bezoekers als voor bewoners, dringt zich op en zal noodzakelijk zijn om ruimte te scheppen voor de stijgende vraag naar meer fietsenstallingen. Lokale overheden kunnen hierop inspelen door een sturend autodeel- en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tGRlau_0j4E&feature=youtu.be">parkeerbeleid</a> door te voeren, door te werken aan een evenwichtige ruimteverdeling voor alle weggebruikers. Zij moeten voorkomen dat voetgangers de dupe worden van het gebrek aan reglementaire stallingsruimte voor de fiets.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Inzetten op nabijheid, veilige fietsinfrastructuur en fietsparkeren</h3><p>Fietsberaad Vlaanderen stelt in het kader van de lokale en Vlaamse verkiezingen daarom <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_Memorandum.pdf">drie werven voor</a> om de groei van het fietsverkeer verder te ondersteunen, aangevuld met concrete beleidsvoorstellen. Naast nabijheid en bereikbaarheid creëren en investeren in veilige infrastructuur, moet er meer ruimte komen voor <strong>fietsparkeren</strong>.</p><p>De uitdaging rond <strong style="font-size:14px;">meer fietsparkeervoorzieningen</strong>​ zit hoofzakelijk op de plek waar de groei van het fietsverkeer het sterkst is: in de centra van steden en rond mobiliteitsknooppunten zoals stations en haltes van belangrijke bus­ en tramlijnen. En uiteraard op de plek waar mensen vertrekken: de eigen woning. <strong>Hanteer ​ook normen</strong> om het aantal fietsparkeerplekken vast te leggen bij de ontwikkeling van <strong>ruimtelijke projecten</strong>. De vlotte beschikbaarheid van een fiets, door een goed gesitueerde stalling, is zowel bij appartementsgebouwen als bij voorzieningen (shop, kantoren) een belangrijk aandachtspunt. Bovendien vragen duurdere fietsen om <strong>beter beveiligde stallingen of kluizen</strong>, dat kan net zoals autoparkeren op enkele geconcentreerde plekken (deels) betalend worden. </p><p>Het volledige Memorandum Fietsbeleid lees je <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_Memorandum.pdf">hier</a>. </p>2018-10-10T22:00:00Z
Brecht start met heraanleg fietspadenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/-Brecht-start-met-heraanleg-fietspaden.aspx<p>​​Sinds eind augustus is de brug van de Vaartstraat over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg nv vervangt nu de huidige ophaalbrug door een gloednieuw exemplaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de afsluiting gebruik om de fietspaden van de Venusstraat/Vaartstraat te vernieuwen tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat en de brug. De huidige fietspaden in klinkers worden opgebroken en vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren. De werken starten vanaf maandag 8 oktober langs de kant van het gemeentehuis en zullen eind november klaar zijn.</p><p>De meest actuele info over de werken aan de fietspaden is steeds beschikbaar op ​<a href="http://www.wegenenverkeer.be/brecht">www.wegenenverkeer.be/brecht</a>.</p>2018-10-04T22:00:00Z

 

 

Zesdejaars in basisschool Ertvelde leren zelf hun fiets herstellenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Zesdejaars-in-basisschool-Ertvelde-leren-zelf-hun-fiets-herstellen.aspx<p>​De basisschool De Regenboog in Ertvelde zet zich al jaren in om de fietser in de kijker te zetten. Ze willen de kinderen en de ouders aansporen om met de fiets naar school te komen. Zo proberen ze het autoverkeer aan de schoolpoorten te luwen en hiermee ook de schooluitgangen veiliger te maken voor voetganger en fietser. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Sterk fietsbeleid op school</h3><p>Dit jaar gaat de school een stapje verder. Ze stelt een fietsbeleid op en leert de kinderen hier ook bij hoe ze hun fietsen dienen te onderhouden. Welke kleine herstellingen die belangrijk zijn, kunnen ze zelf doen? De educatieve momenten gaan over fietsonderhoud en veiligheid en de invloed van deze twee factoren op elkaar.</p><p>Heel wat zaken kan je zelf doen. Basiszaken die cruciaal zijn om comfortabel en veilig het verkeer in te gaan, als jongere en volwassene. Zo leerden de leerlingen zelf een binnenband vervangen, de banden op te pompen en maakten ze kennis met een elektrische fiets.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Samenwerking met Vivocyclo</h3><p>De school ging een samenwerking aan met <a href="http://www.vivocyclo.com/">Vivocyclo</a>, een informatief online platform omtrent fietsen en mobiliteit: "Meer fietsgebruikers resulteert in drukker verkeer. Je in dat verkeer begeven is geen evidentie. Naast fietsonderhoud, is wederzijds respect belangrijk. Daarom starten de fietslesjes met een filmpje waarin getoond wordt hoe je te gedragen als fietser op de openbare weg".</p><p>​De fietslesjes worden gegeven met betrekking van de lokale fietshandelaar. De school maakte ook een korte video ervan, die kan je <a href="https://vimeo.com/295362928">hier </a>bekijken. </p>
Nood aan sturend parkeer- en autobeleid in steden en gemeenten om groeiend aantal fietsers op te vangenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Nood-aan-sturend-parkeer--en-autobeleid-in-steden-en-gemeenten-om-groeiend-aantal-fietsers-op-te-vangen.aspx<p>​​​De <a href="https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/pano/2018/pano-s2018a15/">PANO-reportage​</a> van woensdagavond 10 oktober was duidelijk: steeds meer Vlaamse steden zetten in op minder auto's in de binnenstad. Parkeren op straat wordt ontmoedigd door minder parkeerplaatsen en hogere tarieven. Er wordt ingezet op ondergronds parkeren én gratis parkeren op randparkings, waar je met het openbaar vervoer een snelle verbinding naar het centrum hebt. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Fietsgebruik stijgt</h3><p>Daar staat tegenover dat het fietsgebruik in Vlaanderen stijgt. Deze groei is het sterkst in de kernen van steden en gemeenten. Meer fietsverplaatsingen en een toenemend aantal bewoners in onze kernen doet ook de vraag naar ruimte voor fietsparkeervoorzieningen stijgen. </p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Ruimte voor alle weggebruikers</h3><p>De beschikbare publieke ruimte in de kern is beperkt én de parkeerdruk groot. Een betaalmodel voor autoparkeerplaatsen, zowel voor bezoekers als voor bewoners, dringt zich op en zal noodzakelijk zijn om ruimte te scheppen voor de stijgende vraag naar meer fietsenstallingen. Lokale overheden kunnen hierop inspelen door een sturend autodeel- en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tGRlau_0j4E&feature=youtu.be">parkeerbeleid</a> door te voeren, door te werken aan een evenwichtige ruimteverdeling voor alle weggebruikers. Zij moeten voorkomen dat voetgangers de dupe worden van het gebrek aan reglementaire stallingsruimte voor de fiets.</p><h3 class="ms-rteElement-SmartPageElement">Inzetten op nabijheid, veilige fietsinfrastructuur en fietsparkeren</h3><p>Fietsberaad Vlaanderen stelt in het kader van de lokale en Vlaamse verkiezingen daarom <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_Memorandum.pdf">drie werven voor</a> om de groei van het fietsverkeer verder te ondersteunen, aangevuld met concrete beleidsvoorstellen. Naast nabijheid en bereikbaarheid creëren en investeren in veilige infrastructuur, moet er meer ruimte komen voor <strong>fietsparkeren</strong>.</p><p>De uitdaging rond <strong style="font-size:14px;">meer fietsparkeervoorzieningen</strong>​ zit hoofzakelijk op de plek waar de groei van het fietsverkeer het sterkst is: in de centra van steden en rond mobiliteitsknooppunten zoals stations en haltes van belangrijke bus­ en tramlijnen. En uiteraard op de plek waar mensen vertrekken: de eigen woning. <strong>Hanteer ​ook normen</strong> om het aantal fietsparkeerplekken vast te leggen bij de ontwikkeling van <strong>ruimtelijke projecten</strong>. De vlotte beschikbaarheid van een fiets, door een goed gesitueerde stalling, is zowel bij appartementsgebouwen als bij voorzieningen (shop, kantoren) een belangrijk aandachtspunt. Bovendien vragen duurdere fietsen om <strong>beter beveiligde stallingen of kluizen</strong>, dat kan net zoals autoparkeren op enkele geconcentreerde plekken (deels) betalend worden. </p><p>Het volledige Memorandum Fietsbeleid lees je <a href="/Kennisbank/Bijlagen/Fietsberaad_Memorandum.pdf">hier</a>. </p>
Brecht start met heraanleg fietspadenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/-Brecht-start-met-heraanleg-fietspaden.aspx<p>​​Sinds eind augustus is de brug van de Vaartstraat over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg nv vervangt nu de huidige ophaalbrug door een gloednieuw exemplaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de afsluiting gebruik om de fietspaden van de Venusstraat/Vaartstraat te vernieuwen tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat en de brug. De huidige fietspaden in klinkers worden opgebroken en vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren. De werken starten vanaf maandag 8 oktober langs de kant van het gemeentehuis en zullen eind november klaar zijn.</p><p>De meest actuele info over de werken aan de fietspaden is steeds beschikbaar op ​<a href="http://www.wegenenverkeer.be/brecht">www.wegenenverkeer.be/brecht</a>.</p>
Mechelen neemt tweede fietstelpaal in gebruikhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Mechelen-neemt-tweede-fietstelpaal-in-gebruik.aspx<p>De stad Mechelen neemt een nieuwe fietstelpaal in gebruik. De paal staat aan de Brusselpoort in Mechelen-Zuid en telt het aantal doorkomende fietsers. Een ruim jaar geleden kwam er ook een fietstelpaal aan de fiets- en voetgangersbrug nabij de Nekkerspoelstraat. Met deze fietspalen wil de stad mensen stimuleren om de fiets te nemen. Het maakt er ook autobestuurders attent op dat er veel fietsers doorkomen en dat ze dus aandachtig moeten zijn. Bovendien kan de stad zo ook goed bijhouden hoeveel mensen er voorbij de palen fietsen. </p><p>De stad lanceert ook een proefproject voor elektrische fietsen. Via laadkluizen kan je de batterij van je elektrische fiets opladen en veilig afsluiten. Zo'n kluisjes komen er op de Grote Markt. Tijdens het proefproject is het gebruik van de kluisjes gratis. </p>
Oproep: Bezorg ons jouw fietsdata van de FietsTelweek!http://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Oproep-bezorg-ons-jouw-fietsdata-van-de-FietsTelweek.aspx<p>​​​</p><div><span class="ms-rteStyle-Normal">De derde editie van de FietsTelweek zit erop! Vlaanderen heeft opnieuw laten zien dat fietsen in ons DNA zit. In totaal hebben 133 gemeenten, samen met de 5 provincies en het AWV deelgenomen aan de FietsTelweek. Aan de hand van vaste en mobiele telpunten en/of via manuele telpunten hebben ze zo veel mogelijk fietsgegevens verzameld. Op 121 telpunten werden er ook spraytags van het logo van de FietsTelweek gemarkeerd.</span></div><div><span class="ms-rteStyle-Normal"><br></span></div><div><span class="ms-rteStyle-Normal">De Universiteit Gent en Fietsberaad Vlaanderen gaan nu aan de slag met de verzamelde fietsgegevens. In december zullen zij de volledige analyse van de teldata in Vlaanderen voorstellen en publiceren op het <a href="https://dataplatformfiets.be/">open dataplatform fiets​</a>. Op basis van deze informatie kunnen zowel de Vlaamse, provinciale als lokale overheden gerichte investeringen doen die zo veel mogelijk fietsers ten goede komen.</span></div><div><span class="ms-rteStyle-Normal"><br></span></div><p><span class="ms-rteStyle-Normal"><strong>Bezorg ons jouw teldata nog vóór 30 oktober!</strong></span><span class="ms-rteStyle-Normal"> </span><a data-cke-saved-href="https://fietstelweek.be/overheden" href="https://fietstelweek.be/overheden" target="_blank"><span class="ms-rteStyle-Normal">Meer informatie</span></a><span class="ms-rteStyle-Normal"> over hoe je dat precies doet, vind je terug op <a href="https://fietstelweek.be/overheden">www.fietstelweek.be/overheden​</a>.</span></p>
Laatste jaren lichte daling aantal fietsdodenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Statistieken-fietsers.aspx<p>​​​Om het verkeersveiligheidsbeleid om te volgen, presenteert VIAS elke drie maanden de verkeersveiligheidsbarometer. De barometer is een verwerking van de cijfers van verkeersongevallen uit de voorbije maanden, vergeleken met eenzelfde periode in het jaar voordien. De barometer moet beleidsmakers in staat stellen om trends in het verkeersveiligheidsbeleid sneller op te sporen. De barometer houdt het thema ook onder de aandacht. </p><p>Fietsberaad Vlaanderen keek naar de voorspelbaarheid van de barometer voor fietsslachtoffers die het leven laten in een ongeval. Daarbij valt op dat de indicator "doden ter plaatse" steeds minder in staat is om het aantal "dodelijke gewonden" of "doden 30 dagen" (een slachtoffer dat alsnog overlijdt binnen de 30 dagen na een ongeval) in te schatten.<img src="file:///C:/Users/ICTFAC~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" alt="" style="font-size:13px;width:1px;margin:5px;" /></p><p><img src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Statistieken-fietsers/a.png" alt="a.png" style="margin:5px;" /> </p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">BRON: Statbel/VIAS verkeersveiligheidsbarometer</h4><p>Voor beleidsadviseurs is het dus belangrijk om steeds het volledige beeld te hebben en fietsveiligheid te beoordelen op basis van het aantal doden 30 dagen. Enkel op die manier kunnen jaarlijkse evoluties goed worden inschat. </p><p>Daarnaast kennen we ook even naar de lange termijntrends van fietsongevallen. Omwille van de statistische vergelijkbaarheid van data kunnen we maar teruggaan tot 2004. We vergeleken het aantal ongevallen per jaar met het gemiddelde van de voorbije drie jaar. Het gewicht van occasionele of uitzonderlijke gebeurtenissen wordt op die manier uitgevlakt. </p><p>Wat opvalt is dat sinds 2006 het gemiddeld aantal fietsdoden over drie jaar eerder (beperkt) is gestegen (van 60,3 in 2004 tot gemiddeld 74,6 in 2014), maar de laatste vier jaar voorzichtig opnieuw daalt tot 70.</p><img src="file:///C:/Users/ICTFAC~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" alt="" style="width:1px;margin:5px;" /><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2"><img src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Statistieken-fietsers/b.png" alt="b.png" style="margin:5px;" /></h4><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">B<span style="font-family:inherit;font-size:0.87em;">RON: Statbel</span><br></h4><p>Dezelfde oefening voor letselongevallen van fietsers – die een sterke onder-registratie kennen- levert een minder positief beeld op. Van een jaarlijks gemiddelde van 6760 in 2006 stijgt het jaar na jaar tot 8234 in 2016. In 2017 is er gemiddeld een lichte daling tot 7995 letselslachtsoffers.<img src="file:///C:/Users/ICTFAC~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png" alt="" style="font-size:13px;width:1px;margin:5px;" /></p><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2"><img src="/nieuws/PublishingImages/Paginas/Statistieken-fietsers/c.png" alt="c.png" style="margin:5px;width:800px;height:501px;" /></h4><h4 class="ms-rteElement-SmartPageElement2">​​Bron: Statbel</h4><p>Meer over informatie over verkeersveiligheid en fietsverkeer is terug te vinden in volgende rapporten:</p><ul><li><a href="/Publicaties/Paginas/nieuw_themarapport_verkeersveiligheid_fietsers.aspx">Het VIAS-themadossier fietsers (2018)​</a>: algemeen overzicht van de verkeersveiligheidsproblem​atiek van fietsers op basis van nationale/internationale literatuur en statistieken</li><li><a href="/Publicaties/Paginas/Onderzoek-naar-fietsongevallen-in-het-Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest.aspx">Fietsongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2017)​</a>: uitgebreide analyse van processen-verbaal over fietsongevallen in Brussel door VIAS</li><li><a href="/Publicaties/Paginas/VIAS-onderzocht-verwondingen-bij-fietsers.aspx">Wat is specifiek voor fietsers en motorfietsers bij de verwondingen opgelopen bij een verkeersongeval?​</a> (VIAS, 2017)</li></ul><p>Ook in de toekomst plant VIAS nog onderzoek gericht op fietsverkeer. Fietsberaad Vlaanderen en VIAS zullen hierover uiteraard overleg plegen. ​</p>
Fietskluis helpt fietsers met pech onderweghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietskluis-helpt-fietsers-met-pech-onderweg.aspx<p>​​​​Op het stationsplein in Kontich-kazerne is de eerste fietskluis van de provincie Antwerpen geplaatst. De fietskluis is bedoeld om kapotte fietsen tijdelijk in te plaatsen tot een mobiele pechdienst ze komt herstellen. Fietsers die dus op de fietssnelweg of in de omgeving in panne vallen, kunnen de fiets er in achterlaten. Ze kunnen dat met een elektrische vervangfiets die in de kluis staat, hun tocht verder zetten. Overdag komen fietspuntploegen van sociale ondernemingen de fietsen herstellen. </p><p>Wil je van de fietskluis gebruik maken, dan registreer je eerst je fietspech. Dat kan via je smartphone. Je krijgt dan een sms met een code om de fietskluis te openen. Wanneer je fiets herstelt is, stuurt het fietspunt een berichtje dat je je fiets weer kan ophalen. Je betaalt enkel voor de herstelling, het gebruik van de elektrische vervangfiets is volledig gratis. </p><p>Ook tussen Mechelen en Mortsel komen er binnenkort fietskluizen langs de fietsostrade. Elke 3 kilometer wordt er één geplaatst. Het provinciebestuur voorziet hiervoor 70.000 euro. </p>