Start aanleg eerste fietssnelweg in Limburghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Start-eerste-fietssnelweg-in-Limburg.aspx<p>​In Kuringen bij Hasselt werd het startshot gegeven voor de aanleg van de allereerste fietsostrade in Limburg. Die zal lopen over een afstand van 70 kilometer van Ham tot Riemst en wordt daarmee de langste van Vlaanderen. Door het warme weer worden de werken even uitgesteld, maar normaal zou het eerste deel tussen Hasselt en Zolder nog voor het bouwverlof moeten klaar zijn. Het tweede deel, tussen Riemst en Bilzen, volgt meteen daarna. Vanaf het voorjaar van 2018 worden er dubbelrichtingsfietspaden voorzien op de plaatsen waar het jaagpad niet kan worden gevolgd. </p><p>De fietssnelweg Ham-Riemst is de eerste van een heel netwerk van fietsostrades in de provincie. Alle fietssnelwegen krijgen hetzelfde herkenbare bord: een blauwe driehoek met een nummer erin. Bovendien komen er ook rustpunten en informatiepanelen langs de fietsostrades. <br></p><p>De fietssnelweg kost in totaal 13 miljoen euro. Negen daarvan wordt betaald door de provincie, de rest door Europa en Vlaanderen. De stad Hasselt zal in het begin ook extra toezicht houden op de fietssnelwegen, zodat er geen brommers, wagens of tractoren van de route gebruik maken. <br></p>2017-06-21T22:00:00Z
32 procent méér fietsers in Leuven door circulatieplanhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Circulatieplan-Leuven-blijkt-succes.aspx<p>​Het verkeerscirculatieplan in Leuven werd vorig jaar ingevoerd. Bedoeling was om de stad leefbaarder en bereikbaarder te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren. Dat is gelukt, blijkt nu uit cijfers van de stad. In mei 2017 werden 32 procent meer fietsers geregistreerd en 8 procent minder auto’s ten opzichte van vorig jaar.</p><p>Het aandeel auto’s daalde met bijna 10 procent naar 54, het aandeel fietsers steeg van 33 naar 41 procent en ook het busgebruik nam toe met bijna 12 procent. Al is het autogebruik op de ring wel toegenomen, met 9 procent. Het doel om autoverkeer naar de rand van de stad te verplaatsen, is dus gelukt. <br></p><p>Het verkeerscirculatieplan lijkt ook geen gevolgen te hebben voor het aantal bezoekers van Leuven, op zaterdag blijken er zelfs méér mensen naar de stad te komen. <br></p>2017-06-20T22:00:00Z
Gent richt Fietsambassade ophttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Gent-richt-Fietsambassade-op.aspx<p>​Vrijdag 16 juni richt de stad Gent de Fietsambassade op. Het stadsbestuur wil in deze nieuwe vzw fietsgerichte partnerschappen als vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel bundelen. Bovendien wil ze van de Fietsambassade hét contactpunt voor alle vragen en informatie rond het gebruik van de fiets in Gent maken en op deze manier ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleren. </p><p>In 2017 wordt er voor dit project 356.000 euro vrijgemaakt en vanaf dan zelfs jaarlijks 537.000 euro. Daar bovenop komt jaarlijks nog eens 150.000 euro voor het installeren van fietsenstallingen en 100.000 euro voor ICT-projecten. Het personeel, goed voor bijna zeven voltijdse werknemers, zal worden vergoed via het Mobiliteitsbedrijf. De Fietsambassade wil vooral werken op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.  </p><p>Gent gaat met deze organisatie Nederland en Kopenhagen achterna en wil zo als stad nog meer inzetten op haar imago als fietsstad. <br></p>2017-06-14T22:00:00Z

 

 

Start aanleg eerste fietssnelweg in Limburghttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Start-eerste-fietssnelweg-in-Limburg.aspx<p>​In Kuringen bij Hasselt werd het startshot gegeven voor de aanleg van de allereerste fietsostrade in Limburg. Die zal lopen over een afstand van 70 kilometer van Ham tot Riemst en wordt daarmee de langste van Vlaanderen. Door het warme weer worden de werken even uitgesteld, maar normaal zou het eerste deel tussen Hasselt en Zolder nog voor het bouwverlof moeten klaar zijn. Het tweede deel, tussen Riemst en Bilzen, volgt meteen daarna. Vanaf het voorjaar van 2018 worden er dubbelrichtingsfietspaden voorzien op de plaatsen waar het jaagpad niet kan worden gevolgd. </p><p>De fietssnelweg Ham-Riemst is de eerste van een heel netwerk van fietsostrades in de provincie. Alle fietssnelwegen krijgen hetzelfde herkenbare bord: een blauwe driehoek met een nummer erin. Bovendien komen er ook rustpunten en informatiepanelen langs de fietsostrades. <br></p><p>De fietssnelweg kost in totaal 13 miljoen euro. Negen daarvan wordt betaald door de provincie, de rest door Europa en Vlaanderen. De stad Hasselt zal in het begin ook extra toezicht houden op de fietssnelwegen, zodat er geen brommers, wagens of tractoren van de route gebruik maken. <br></p>
32 procent méér fietsers in Leuven door circulatieplanhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Circulatieplan-Leuven-blijkt-succes.aspx<p>​Het verkeerscirculatieplan in Leuven werd vorig jaar ingevoerd. Bedoeling was om de stad leefbaarder en bereikbaarder te maken en duurzame mobiliteit te stimuleren. Dat is gelukt, blijkt nu uit cijfers van de stad. In mei 2017 werden 32 procent meer fietsers geregistreerd en 8 procent minder auto’s ten opzichte van vorig jaar.</p><p>Het aandeel auto’s daalde met bijna 10 procent naar 54, het aandeel fietsers steeg van 33 naar 41 procent en ook het busgebruik nam toe met bijna 12 procent. Al is het autogebruik op de ring wel toegenomen, met 9 procent. Het doel om autoverkeer naar de rand van de stad te verplaatsen, is dus gelukt. <br></p><p>Het verkeerscirculatieplan lijkt ook geen gevolgen te hebben voor het aantal bezoekers van Leuven, op zaterdag blijken er zelfs méér mensen naar de stad te komen. <br></p>
Gent richt Fietsambassade ophttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Gent-richt-Fietsambassade-op.aspx<p>​Vrijdag 16 juni richt de stad Gent de Fietsambassade op. Het stadsbestuur wil in deze nieuwe vzw fietsgerichte partnerschappen als vzw StudentEnMobiliteit (SEM) en vzw Max Mobiel bundelen. Bovendien wil ze van de Fietsambassade hét contactpunt voor alle vragen en informatie rond het gebruik van de fiets in Gent maken en op deze manier ook nieuwe kwalitatieve initiatieven aanmoedigen die het gebruik van de fiets in Gent stimuleren. </p><p>In 2017 wordt er voor dit project 356.000 euro vrijgemaakt en vanaf dan zelfs jaarlijks 537.000 euro. Daar bovenop komt jaarlijks nog eens 150.000 euro voor het installeren van fietsenstallingen en 100.000 euro voor ICT-projecten. Het personeel, goed voor bijna zeven voltijdse werknemers, zal worden vergoed via het Mobiliteitsbedrijf. De Fietsambassade wil vooral werken op een inclusieve manier, met aandacht voor sociale economie.  </p><p>Gent gaat met deze organisatie Nederland en Kopenhagen achterna en wil zo als stad nog meer inzetten op haar imago als fietsstad. <br></p>
Implementatieplan voor de uitrol van Blue-bike in Vlaanderenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Implementatieplan-voor-de-uitrol-van-Blue-bike-in-Vlaanderen.aspx<p>Blue-Mobility is verantwoordelijk voor de promotie, de operationele werking en de verhuring van de Blue-bikes. Ze hebben in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare werken in het voorjaar 2017 een studie uitgevoerd naar het groeipotentieel van Blue-bike in Vlaanderen. </p><p>Op dit moment zijn er 46 locaties in Vlaanderen waar Blue-bikes kunnen worden ontleend. De meerderheid is gelegen bij NMBS-stations maar recent zijn ook de eerste haltes van De Lijn en enkele Park&Ride parkings uitgerust met Blue-bikes. <br>Alle Vlaamse gemeenten werden van januari tem april 2017 gescreend op het Blue-bike potentieel aan hun NMBS stations, haltes De Lijn, Park & Ride en Park & Bike parkings. De resultaten vindt u in het implementatieplan terug.<br>Deze leeswijzer geeft een overzicht van de relevantste pagina’s:</p><ul><li>Toelichting:</li><ul><li>Positionering van deelfietsen binnen de gehele mobiliteit en de verschillen tussen een Back to One (B2O) systeem zoals Blue-bike en een Back to Many (B2M) systeem zoals Velo-Antwerpen, p. 8-12</li><li>Onderzoek aanpak: hoe werd het potentieel bepaald, p. 18</li></ul><li>Potentiële locaties:</li><ul><li>Totaaloverzicht van het aantal locaties dat Primair, Secundair en Tertiair potentieel hebben, p. 20</li><li>Weergave op kaart van de locaties met Primair, Secundair en Tertiair potentieel, p. 22-28</li><li>Overzicht van de gemeenten, stations-, halte- en Park&Ride/Bike locaties met potentieel, p. 30-44</li></ul><li>Aanbevelingen:</li><ul><li>Aanbevelingen mbt de uitkomsten van het implementatieplan, p. 115-117</li><li>Algemene aanbevelingen voor het optimaal gebruik van het Blue-bike potentieel, p. 118-119</li></ul><li>Extra:</li><ul><li>Rekenmethode voor de berekening van het Blue-bike potentieel aan NMBS stations</li><li>Rekenmethode voor de berekening van het Blue-bike potentieel aan haltes De Lijn en Park&Ride /Bike locaties​</li></ul></ul>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Overhandiging van de EU Cycling Strategy aan de Europees commissaris voor transporthttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Overhandiging-van-de-EU-Cycling-Strategy-aan-de-EU-commissaris-voor-vervoer.aspx<p>Het EU Cycling Strategy team ontwikkelde, op vraag van de Europees commissaris voor transport Violeta Bulc, de <strong>EU Cycling Strategy: Recommendations for Delivering Green Growth and an Effective Mobility System in 2030</strong>. Deze aanbevelingen zullen op de Velo-city conferentie op 16 juni 2017 overhandigd worden. Diezelfde dag krijgt de Europese Commissie een verzoek om de ontwikkeling van de Europese fietsstrategie in het programma van de Commissie van 2018 of de daaropvolgende initiatieven te zetten.<br><br>De EU Cycling Strategy kwam er met input van 1000 belanghebbenden (ngo's, academici, bedrijven en steden) uit 37 landen. De strategie blikt 11 jaren vooruit en bevat aanbevelingen gericht op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau, die, indien geïmplementeerd, de voorwaarden verbeteren om meer mensen te laten fietsen. Om zo onder andere het fietsgebruik met 50% te laten toenemen, het aantal doden en ernstig gewonde fietsers met de helft te laten dalen en de Europese investeringen in fietsprojecten in de volgende financiële periode 2021-2027 te verdubbelen.<br><br>De Europese fietsstrategie is zo een uitstekende basis om het fietsgebruik in Europa de komende jaren nog meer te laten groeien.<br></p>
2 definitieve fietsparkeervakken op Korenmarkt in Genthttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/2-definitieve-fietsparkeervakken-op-Korenmarkt.aspx<p>​De twee fietsparkeervakken op de Korenmarkt in Gent krijgen een definitieve vorm. De tijdelijke mat en stalling ruimen plaats voor twee definitieve fietsparkeervakken, bestemd voor kortparkeren. De fietsparkeervakken zijn zo ontworpen dat ze passen in het historische kader van de binnenstad. De fietsparkeervakken geven plaats aan 53 fietsen.</p><h4>Van tijdelijk naar definitief</h4><p>Sinds begin 2015 vinden fietsers een tijdelijk fietsparkeervak voor de deur van de winkels Hema en Casa. De evaluatie van het fietsparkeervak toont een hoog gebruik, een grote nood aan fietsparkeermogelijkheden in de buurt, en een positieve beoordeling door de gebruiker. De stad Gent besluit daarop het fietsparkeervak in definitieve vorm uit te voeren.</p><h4>Historisch kader</h4><p>Het toekomstige fietsparkeervak aan Hema heeft een lengte van 15 m, een breedte van 3,5 m en biedt plaats aan 42 fietsen. Het vak aan Casa heeft een lengte van 8,1 m, een breedte van 2,6 m en biedt plaats aan 11 fietsen.</p><p>Een band cortenstaal van 30 cm breed, met daarin een fietslogo gefreesd, omlijnt de fietsparkeervakken. Het cortenstaal krijgt na verloop van tijd een bruine roestkleur, waardoor het past binnen het historische kader van de stad.</p><h4>Kortparkeren</h4><p>Een fietsparkeervak is een afgebakend vak in de openbare ruimte dat voorzien is om fietsen te stallen. Fietsen staan er naast elkaar op hun staander, en kunnen nergens aan vastgehecht worden. Een bewuste keuze van de stad om langdurig stallen in deze fietsparkeervakken te voorkomen. De vakken zijn bestemd voor fietsers die slechts voor een korte tijd in de buurt zijn. Bedoeling is dat er een groot verloop van fietsen is en dat het vak tijdens sluitingsuren leeg is. </p><p>Het fietsparkeervak biedt ook een oplossing voor buitenmaatse fietsen die niet in elke fietsenstalling kunnen parkeren, zoals bak- of cargofietsen.</p>GP0|#be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273;L0|#0be932b57-a2c3-46dd-9095-12ad4d6d9273|Fietsparkeren;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Cyclenet in Vlaams-Brabanthttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Cyclenet-in-Vlaams-Brabant.aspx<p>Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek stappen samen met intercommunale Igemo in een nieuw project dat de CO2­-uitstoot wil verlagen en het fietsgebruik promoot. De gemeenten doopten hun project Cyclenet (Cycle Street Networks). Het kost 3,8 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd. </p><p>Dit moet resulteren in een lokaal netwerk voor fietsers met straten op maat van de fiets. Zo wil men bestaande wegen op elkaar aansluiten, maar komen er ook fietsbruggen over de Dijle in Keerbergen. Cyclenet focust op de verdere ontplooiing van het fietsnetwerk van/naar en in Bonheiden, Keerbergen, Haacht en Boortmeerbeek. Alle partners gaan ook gezamenlijk innovatieve campagnes ontwikkelen om het fietsen te promoten.</p>