Fietsvergoeding voor snelle elektrische fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsvergoeding-voor-snelle-elektrische-fiets.aspx<p dir="ltr" style="text-align:left;">Wie met een snelle elektrische fiets - een zogenoemde speed pedelec - naar het werk rijdt, krijgt daar binnenkort een fietsvergoeding voor.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Het wetsontwerp die dit mogelijk maakt werd in mei dit jaar door de federale regering ingediend en ondertussen goedgekeurd door de ministerraad. </p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar (eind september, begin oktober) zal dit wetsontwerp finaal voorgelegd worden in het parlement alvorens de wet definitief van kracht kan gaan.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">De speed pedelecs zullen worden beschouwd als sociaal voordeel en werkgevers zullen ze voor 120 procent kunnen aftrekken van hun belastingen.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Snelle elektrische fietsen kunnen tot 45 km per uur halen en worden daarom beschouwd als bromfietsen. Veel bedrijven keerden geen fietsvergoeding uit aan speed pedelecers omdat ze op die vergoeding belastingen moesten betalen. Dat wijzigt dus innenkort.</p>2017-07-19T22:00:00Z
Recycle-bakfietsen ruimen gratis zwerfvuil op tijdens festivalshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Recycle-bakfietsen-ruimen-gratis-zwerfvuil-op-tijdens-festivals.aspx <p>Als organisator van een event kan je voortaan gratis een elektrische Recycle-bakfiets lenen bij Colruyt. Deze Belgische primeur werd speciaal ontworpen om afval gescheiden op te ruimen tijdens evenementen. </p><p>In de Recycle-bakfiets zijn containers voor glas, PMD en restafval aanwezig. Voor de vrijwilligers zijn er handschoenen, een vuilblik en andere accessoires voorzien. Colruyt Group heeft vijf exemplaren en leent ze gratis uit aan organisatoren van events om hun evenement vrij van zwerfvuil te houden en afval te recycleren. De winkelketen levert de Recycle-bakfiets gratis ter plaatse en haalt ze ook weer op. Voor fietsers/vrijwilligers moeten de organisatoren zelf zorgen. </p><p>Wil je als organisator, gemeente of vereniging de Recycle-bakfiets gratis op je event, mail dan naar <a href="mailto:bikes@colruytgroup.com">bikes@colruytgroup.com</a> en zet ‘Recycle’ in je onderwerp. Reserveer minstens veertien dagen op voorhand. </p>2017-07-19T22:00:00Z
22 miljoen voor 11 projecten rond fietssnelwegenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/22-miljoen-voor-11-projecten-rond-fietssnelwegen.aspx <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-weight:normal;">Er wordt 22 miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van 11 projecten voor nieuwe en bestaande fietssnelwegen in Vlaanderen. <span> </span>Het gaat over het wegwerken van missing links, ontbrekende schakels in al bestaande fietssnelwegen en fietsbruggen en tunnels om ervoor te zorgen dat er geen conflicten met gemotoriseerd vervoer meer is. Enkele van de projecten zijn de aanleg van een fietsostrade in Herentals en Balen en de aanleg van een fietsbrug in Hasselt. </span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-weight:normal;">Iets meer dan 8 miljoen euro komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Vlaanderen neemt 40 procent van de totale financiering op zich en de gemeenten en provincies passen de rest bij. </span></strong></p>2017-07-17T22:00:00Z

 

 

Fietsvergoeding voor snelle elektrische fietshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsvergoeding-voor-snelle-elektrische-fiets.aspx<p dir="ltr" style="text-align:left;">Wie met een snelle elektrische fiets - een zogenoemde speed pedelec - naar het werk rijdt, krijgt daar binnenkort een fietsvergoeding voor.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Het wetsontwerp die dit mogelijk maakt werd in mei dit jaar door de federale regering ingediend en ondertussen goedgekeurd door de ministerraad. </p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Bij de start van het nieuwe parlementaire jaar (eind september, begin oktober) zal dit wetsontwerp finaal voorgelegd worden in het parlement alvorens de wet definitief van kracht kan gaan.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">De speed pedelecs zullen worden beschouwd als sociaal voordeel en werkgevers zullen ze voor 120 procent kunnen aftrekken van hun belastingen.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Snelle elektrische fietsen kunnen tot 45 km per uur halen en worden daarom beschouwd als bromfietsen. Veel bedrijven keerden geen fietsvergoeding uit aan speed pedelecers omdat ze op die vergoeding belastingen moesten betalen. Dat wijzigt dus innenkort.</p>
Recycle-bakfietsen ruimen gratis zwerfvuil op tijdens festivalshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Recycle-bakfietsen-ruimen-gratis-zwerfvuil-op-tijdens-festivals.aspx <p>Als organisator van een event kan je voortaan gratis een elektrische Recycle-bakfiets lenen bij Colruyt. Deze Belgische primeur werd speciaal ontworpen om afval gescheiden op te ruimen tijdens evenementen. </p><p>In de Recycle-bakfiets zijn containers voor glas, PMD en restafval aanwezig. Voor de vrijwilligers zijn er handschoenen, een vuilblik en andere accessoires voorzien. Colruyt Group heeft vijf exemplaren en leent ze gratis uit aan organisatoren van events om hun evenement vrij van zwerfvuil te houden en afval te recycleren. De winkelketen levert de Recycle-bakfiets gratis ter plaatse en haalt ze ook weer op. Voor fietsers/vrijwilligers moeten de organisatoren zelf zorgen. </p><p>Wil je als organisator, gemeente of vereniging de Recycle-bakfiets gratis op je event, mail dan naar <a href="mailto:bikes@colruytgroup.com">bikes@colruytgroup.com</a> en zet ‘Recycle’ in je onderwerp. Reserveer minstens veertien dagen op voorhand. </p>
22 miljoen voor 11 projecten rond fietssnelwegenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/22-miljoen-voor-11-projecten-rond-fietssnelwegen.aspx <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-weight:normal;">Er wordt 22 miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van 11 projecten voor nieuwe en bestaande fietssnelwegen in Vlaanderen. <span> </span>Het gaat over het wegwerken van missing links, ontbrekende schakels in al bestaande fietssnelwegen en fietsbruggen en tunnels om ervoor te zorgen dat er geen conflicten met gemotoriseerd vervoer meer is. Enkele van de projecten zijn de aanleg van een fietsostrade in Herentals en Balen en de aanleg van een fietsbrug in Hasselt. </span></strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-family:"calibri",sans-serif;font-weight:normal;">Iets meer dan 8 miljoen euro komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Vlaanderen neemt 40 procent van de totale financiering op zich en de gemeenten en provincies passen de rest bij. </span></strong></p>
1 euro investeren in fietsostrades = 2 tot 14 euro gezondheidsvoordelenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/1-euro-investeren-in-fietsostrades-=-2-tot-14-euro-gezondheidsvoordelen.aspx <p dir="ltr" style="text-align:left;">De investeringen in fietsinfrastructuur kunnen snel hoog oplopen, maar ze wegen niet op tegen de gezondheidswinst die gemaakt wordt wanneer mensen meer gaan fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). VITO bestudeerde de kosten-batenanalyse van de fietssnelwegen Leuven-Brussel en Antwerpen-Mechelen. Deze fietsostrades liggen in dichtbevolkte gebieden. Ze moeten een alternatief bieden om te pendelen met de auto. </p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Er werden verschillende factoren bekeken, zoals de kans op ongevallen, de gezondheidsschade door luchtvervuiling en de gezondheidswinst door meer lichamelijke activiteit. Daarnaast werd er gekeken naar de prijs voor de aanleg van een fietssnelweg en hoeveel gebruikers er kunnen verwacht worden. De resultaten zijn opvallend. </p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Wanneer het gebruik laag is, zo’n 600 fietsers per dag, dan nog is de winst door de bespaarde gezondheidskosten twee keer zo groot als de bouwprijs. Bij een dagelijks gebruik van meer dan 4000 fietsers, is de winst tot zelfs veertien keer groter. 1 euro investeren levert dus zo’n 2 tot 14 euro aan gezondheidswinst op. Ter referentie: op de drukste plaats van de fietssnelweg Antwerpen-Mechelen passeren op een drukke dag meer dan 6000 fietsers. </p><p> </p>
Meer dan 90 procent leerlingen slaagt op verkeersexamenhttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Meer-dan-90-procent-leerlingen-slaagt-op-verkeersexamen.aspx<p>Meer dan 30.000 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs legden afgelopen schooljaar een praktijkgericht verkeersexamen af, zoals Het Grote Voetgangers- of Fietsexamen of de FietsOmeter. 9 op de 10 leerlingen slaagden daarvoor. De examens zijn een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, met steun van de Vlaamse Overheid en Ethias met als doel het aantal verkeersdoden bij jongeren te verminderen. Zeker op cruciale momenten, zoals de overgang naar het secundair onderwijs, wanneer dat aantal het hoogst is. </p><p>Zo'n 15.000 scholieren namen in het zesde leerjaar deel aan het Grote Fietsexamen, 90% daarvan hadden alle vaardigheden onder de knie en slaagden. Het examen test of de leerlingen klaar zijn om alleen naar het middelbaar te fietsen. </p><p>Bij Het Grote Voetgangersexamen wordt getest of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden om te stappen genoeg beheersen. Bijna 93% slaagde voor de test, in totaal namen bijna 15.000 scholieren deel. </p><p>Bij de FietsOmeter wordt er getest of leerlingen uit het eerste of twee jaar secundair onderwijs klaar zijn om in groep te fietsen. Bijna 1000 leerlingen namen deel, een kleine 90% haalde een voldoende resultaat. </p><p> </p>
Functietoekenningsplannen voor landbouw en fietsverkeerhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Functietoekenningsplannen-voor-landbouw-en-fietsverkeer.aspx<p>Landelijke wegen hebben doorheen de jaren diverse functies verworven waardoor het gebruik van deze wegen is toegenomen. Door dit toenemende en intensievere gebruik van deze landelijke wegen vanuit zowel de landbouwsector, lokale bedrijven als toeristisch/recreatieve sectoren is de druk op deze infrastructuur van zowel fietsers, personenwagens als vrachtverkeer of landbouwverkeer vandaag de dag erg zwaar. Dit is enerzijds het gevolg van de toename van activiteiten en functies langsheen deze landelijke wegen, maar ook het (veelal ongewenste) doorgaand verkeer dat deze wegen toenemend gebruikt om regionale bestemmingen te bereiken en daarbij het hoofdwegennet te ontwijken. Deze wegen zijn daar vaak niet voor geschikt (inrichting, breedte,…) en verkeersonveiligheid en hogere onderhoudskosten zijn het gevolg. Maatregelen zoals het verbreden van de kleine landbouwwegen zorgen dan weer voor de aantrekking van meer verkeer, zodat het probleem zich versterkt. </p><p>Vaak zijn deze wegen allemaal als lokale weg type III gecategoriseerd. Toch hebben zij een grote diversiteit aan functies. Om duidelijker een onderscheid te kunnen maken is een verdere opdeling gewenst, een functietoekenning. Aan elke functietoekenning wordt vervolgens een typeprofiel en een type-onderhoud gekoppeld. Op deze manier kunnen er duidelijke keuzes gemaakt worden en kan bijvoorbeeld een fietsnetwerk optimaal beveiligd worden en hoogwaardige kwaliteit bieden. Daarom gaf de VLM in 2011 de opdracht om een aantal functietoekenningsplannen op te maken voor landelijke wegen in bepaalde Vlaamse regio’s. Tot de opdracht behoorde ook het formuleren van een gebiedsdekkende visie omtrent enerzijds het bestaande gebruik van de landelijke wegen en anderzijds ook over de manier waarop in de toekomst omgegaan moet worden met deze landelijke wegen en welke rol deze binnen het verkeersnetwerk moeten dan wel kunnen vervullen. De deelgebieden die hierbij onderzocht werden zijn: </p><p>· Regio Bulskampveld;<br>· Regio Zwinstreek;<br>· Regio Schelde-Leie;<br>· Regio Brechtse Heide.</p><p>Om de verschillende visies met betrekking tot elke deelopdracht te verzamelen werd ervoor gekozen om de verschillende betrokken beleidsactoren te verzamelen in een serie workshops om op relatief korte tijd inzicht te krijgen in de knelpunten, gevoeligheden, opportuniteiten en structurele visie ten aanzien van het landelijke wegennet per deelopdracht. </p><p>Volgende stappen werden ondernomen om tot de toekenning van functies aan de wegen te komen (zie bijlage)</p><p>· STAP 1 Afbakening mobiliteitskamers door middel van landschappelijke structuren en bestaande lijninfrastructuren (hoger gecategoriseerde wegen, waterlopen, spoorlijnen)<br>· STAP 2 Aanduiding van toegangspunten van de kamer<br>· STAP 3 Hoofdontsluiting: binnen elke kamer wordt een hoofdstructuur aangeduid voor a) fietsers, b) landbouwers en eventueel c) woonwijk binnen de kamer<br>· STAP 4 Uitwisselpunten: een uitwisseling van verkeer tussen de verschillende kamers wordt bekeken op basis van de hoofdontsluiting<br>· STAP 5: Functietoekenning volgens de categorisering (zie ook afbeeldingen)</p><p>Gezien de belangrijke functionele en recreatieve fietsrelaties binnen de vier te onderzoeken regio’s is eveneens de fietsstructuur binnen elk van de kamers in kaart gebracht. Hierbij is het de bedoeling op de landelijke wegen gemengd verkeer op een veilige manier mogelijk te maken. Het mengen van fietsers en gemotoriseerd verkeer vormt hierbij dan ook een belangrijk aandachtspunt. Er werd binnen de studie niet gekozen om nieuwe vrijliggende fietsinfrastructuur aan te leggen, aangezien dit de verdere verstening van het platteland tot gevolg heeft. Op basis van de belangrijkste fietsrelaties wordt ook het profiel van de wegen afgestemd op een maximaal snelheidsregime van 50 km/h alsook eventuele oversteeklocaties met wegen van een hogere categorie uitgewerkt. Naast fietsverkeer dient hier dan ook voor andere recreanten de nodige aandacht te zijn bij de uitwerking van oversteeklocaties (bv. voetgangers, ruiters,…).<br>Er werden verschillende inrichtingsschetsen gemaakt. Deze profielen bevatten concrete maatregelen om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen, het doorgaand verkeer te weren en zo de veiligheid voor de fietser te verhogen. Een voorbeeld van een inrichtingsschets vindt u als bijlage.</p><p> <br>Noot: In 2014 werd de wetgeving aangepast: Wegen voorbehouden voor landbouwverkeer kunnen met het bord F99c worden aangeduid (einde: bord F101c). De snelheid is er beperkt tot 30km/u.</p>GP0|#983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2;L0|#0983f2681-47ad-4351-ab89-4c4f9905c2b2|Beleid, monitoring & organisatie;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6;GP0|#8550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3;L0|#08550008c-0310-4776-914b-8f2a88b714d3|Veilige fietsnetwerkenGP0|#d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9;L0|#0d0142e56-ed49-4522-97d4-4ce7a55dadf9|Recreatief en sportief fietsen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Fietsdeelproject in Mechelen zonder vaste stationshttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/Fietsdeelproject-in-Mechelen-zonder-vaste-stations.aspx <p class="MsoNormal">Mechelen start in september met een fietsdeelproject. Dat is op zich niets nieuws, ook steden zoals Antwerpen en Brussel kennen zo’n systemen. Alleen zullen er in Mechelen geen vaste stations bij horen. </p><p class="MsoNormal">De stad is te klein om een uitleendienst met vaste stations rendabel te maken en dus kwam het Gentse bureau Mobit met een alternatief op de proppen. Alle 200 felgroene deelfietsen krijgen een slim slot met ingebouwde GPS-tracker. Via een app kan je als gebruiker zien waar de dichtstbijzijnde fiets staat en door hem te scannen kan je het slot openen. Op slot doen, gaat op dezelfde manier. Op dat moment stopt ook de betaling, die voorlopig wordt geschat op 40 cent per half uur (en een waarborg van 49 euro). </p><p class="MsoNormal">Bedoeling is vooral dat de felgroene fietsen binnen de stad gebruikt zullen worden. Rij je er toch mee naar buiten Mechelen, dan worden ze opgehaald en terug binnen de ring geplaatst. </p><p class="MsoNormal">Het project wordt getest in september en gedurende de hele maand is een fiets uitlenen volledig gratis. Tijdens die maand wordt het systeem ook getest in drie andere Belgische steden. </p>