Speed pedelec krijgt speciale plaats in wegcodehttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/20160912_speedpedelec.aspx<p>​​​​​​De speed pedelec krijgt eindelijk zijn plaats in de wegcode. Daarmee komt een einde aan een periode van onduidelijkheid. Ook de besliste de minister over een kleinere nummerplaat. </p><p>Vorige week verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat de wegcode in overeenstemming brengt met het gebruik van de speed pedelec, de elektrsiche fiets met trapondersteuning tot 45 km/u. ​Voor de gewone elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u verandert er niets: die blijft de wetgever beschouwen als een gewone fiets en krijgt geen apparte vermelding in de wegcode.</p><p>Voor de speed pedelec is die vermelding wel weggelegd. De speed pedelec wordt beschreven als <em>"... elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken: </em></p><ul><li><p><em>​een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of</em></p></li><li><p><em>een nominaal continu maximumvermogen van​ ten </em><em>hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.​"</em><br></p></li></ul><div><p><img class="ms-rtePosition-1" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/20160912_P-logo.png" alt="" style="margin:5px;" />Op verkeersborden wordt de speed​ pedelec aangeduid met het symbool van een gemotoriseerd rijwiel, met daaronder de letter "P". Wegbeheerders hebben, net zoals bij bromfietsen van klasse B, de mogelijkheid om het gebruik van het fietspad te verplichten of te verbieden aan bestuurders van een speed-pedelec. ​</p><p>Wie op een speed pedelec rijdt moet ook een helm dragen, maar heeft wel de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm op voorwaarde dat die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Ook een theoretisch rijbewijs is nodig.​</p></div><p><strong>Kleinere nummerplaat </strong></p><p>De speed-pedelec krijgt ook een aangepaste, kleinere kentekenplaat. De kentekenplaat wordt 10 breed en 12 cm hoog. Net zoals op andere kentekenplaten is er een letter-nummercombinatie. Voor de speedpedelec bestaat die uit een "P", gevolgd door een groep van drie cijfers met daaronder een groep van drie letters, of omgekeerd. Ook voor bromfietsen klasse A, klasse B en lichte vierwielers krijgen een eigen lettergroep voor de kentekenplaat.</p><p style="font-family:"helvetica neue", helvetica, helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Voortbewegingstoestellen</strong></p><p style="font-family:"helvetica neue", helvetica, helvetica, arial, sans-serif;">Ook voortbewegingstoestellen (zoals bijvoorbeeld het "monowheel") waarmee sneller dan stapvoets wordt gereden, worden met de aanpassing van de wegcode gelijkgesteld met fietsers. Dat betekent dat zij voortaan, indien ze sneller dan stapvoets bewegen, ook gebruik moeten maken van een fietspad of de rijweg. ​</p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Rijbewijs</strong></span></p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;">Om een speed pedelec te besturen moet de bestuurder beschikken over een bromfietsrijbewijs AM of een auto rijbewijs B<br></span> </p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;">Het zowel het koninklijk besluit over de aanpassing van de wegcode als het ministerieel besluit voor de kleinere nummerplaat treden in werking vanaf 1 oktober 2016. </span><br></p><p><br> </p><p><br> </p>2016-09-11T22:00:00Z
Fietsberaad bezoekt buurtfietsenstallingen in Bruggehttp://www.fietsberaad.be/Agenda/Paginas/Fietsberaad-bezoekt-buurtfietsenstallingen-in-Brugge.aspx<p>Om te kunnen fietsen is een fiets nodig. Het is bijgevolg belangrijk dat mensen bij de woning ruimte hebben om een fiets te kunnen stallen. Vooral in rijwoningen of appartementen is het veilig stallen van de fiets niet evident en een belangrijke reden om niet te fietsen. Daarom organiseren Fietsberaad en de stad Brugge op 8 november 2016 een workshop over de organisatie van buurtfietsenstallingen als mogelijke oplossing voor het inpandig ruimtegebrek in dicht bebouwde gebieden. In de voormiddag worden drie verschillende cases toegelicht: Brugge, Antwerpen en Amsterdam. De focus ligt hier op de praktische aanpak zoals de keuze van de locaties, verhuurprijs, beheer, administratie, … Wat werkt goed en wat kan beter. Mobiel 21 geeft meer uitleg bij de evaluatie van de bestaande stallingssystemen in Vlaanderen. En op het einde van de voormiddag kan u in gesprek gaan met de specialisten die aan bod zijn gekomen. Na de lunch krijgt u een beeld van de stallingen in Brugge aan de hand van een begeleide fietstocht.</p><p><strong>Programma</strong></p><p><strong>09.45u  </strong>Ontvangst en koffie </p><p><strong>10.00u </strong>Welkom door Schepen Annick Lambrecht van de stad Brugge</p><p><strong>10.05u </strong>Case Brugge. <em>Brugge kiest voor trommels die passen in het straatbeeld. Implementatie en beheer is in handen van de stad. (Wim Steeman, fietsambtenaar Brugge)</em></p><p><strong>10.25u  </strong>Case Antwerpen. <em>T</em><em>eam buurtparkeren kiest voor inpandige buurtfietsenstallingen, waarbij de stad huurt en verder verhuurt aan bewoners.</em><em> (Nils Ceuppens, consulent / Patrick Lesseine, adviseur )</em></p><p><strong>10.45u  </strong>Case Amsterdam. <em>De stad geeft </em><em>subsidies aan eigenaars om hun pand in te richten als fietsenstalling. Het beheer en het onderhoud ligt in handen van eigenaar, maar vaak gebeurt dit via een stallingsorganisatie. </em><em>(Jack Van Lieshout , stallingsorganisatie De Baron De Stalling BV)</em></p><p><strong>11.05u  </strong>Ineke Spapé van onderzoeks- en adviesbureau SOAB in Breda vertelt over haar ervaring bij de begeleiding van Nederlandse steden bij de implementatie van buurtfietsenstallingen. En Almere studenten geven een overzicht van spraakmakende voorbeelden van buurtfietsenstallingen uit binnen- en buitenland.</p><p><strong>11.25u  </strong>koffiepauze </p><p><strong>11.40u  </strong>Onderzoek buurtfietsenstallingen door Elke Franchois van Mobiel 21. <em>Mobiel 21 werkt in opdracht van Fietsberaad aan het Onderzoek buurtfietsenstallingen. Elke Franchois geeft meer uitleg bij de evaluatie van bestaande stallingssystemen in Vlaanderen en presenteert het nieuwe stappenplan dat ontwikkeld werd voor implementatie van buurtfietsenstallingen.</em></p><p><strong>12.15u </strong>Workshop buurtfietsenstalling in uw gemeente. <em>Samen met de specialisten gaan we kijken hoe het stappenplan uw gemeente kan helpen voor de implementatie van buurtfietsenstallingen. </em></p><p><strong>13.00u </strong>Lunch (broodjes en soep)</p><p><strong>13.45u </strong>Terugkoppeling workshops en besluiten (door Elke Franchois, Mobiel 21)</p><p><strong>14.30u </strong>Vertrek Fietstocht in Brugge  </p><p><strong>15.30u </strong>Drink   </p><p style="text-decoration:underline;"><strong>Hebt u interesse? Schrijf u <a href="http://bit.ly/2dpmHeu">hier</a> in! </strong></p><p>75 euro voor VVSG-leden, overheden en socio-culturele organisaties </p><p>100 euro voor studiebureaus en privé-bedrijven </p><p><em>(fiets, begeleide fietstocht ism stad Brugge en lunch zijn inbegrepen in de prijs)</em></p>2016-11-07T23:00:00Z
FietsTelweek 2016http://www.fietsberaad.be/Projecten/Paginas/FietsTelweek-2016.aspx<p>Van <strong>19 tot 26 september organiseren Fietsersbond en Fietsberaad Vlaanderen een tweede editie van de</strong><a href="http://fietstelweek.be/" target="_blank"> <strong>FietsTelweek</strong></a>, die kadert in de <a href="http://www.weekvandemobiliteit.be/" target="_blank">Week van de Mobiliteit</a>. Samen met de gemeenten, de provincies, de Vlaamse overheid en fietsers uit heel Vlaanderen verzamelen we een week lang zoveel mogelijk fietsgegevens; via de gratis FietsTelApp die fietsroutes in kaart brengt, via vaste en mobiele telpunten en aan de hand van manueel verzamelde gegevens.<br>Met deze tweede editie willen we meer inzicht krijgen in het fietsgedrag van de Vlaming. Door de FietsTelweek te herhalen proberen we niet alleen meer te weten te komen over de Vlaamse fietsers maar ook over de evoluties in het fietsverkeer.</p><p>Al ruim <a href="http://fietstelweek.be/overheden" target="_blank"><strong>150 gemeenten registreerden </strong></a>zich deze zomer voor de FietsTelweek (kaartje onderaan de pagina). <strong>Bevestig ook uw deelname via </strong><a href="https://s.chkmkt.com/?e=62640&h=651C162E77FFDF1&l=nl" target="_blank"><strong>deze enquête</strong></a>. Inschrijven kan nog tot 19 september. </p><p>De <strong>handleiding</strong> in bijlage legt uit hoe jouw gemeente de fietsers kan tellen tijdens de FietsTelweek. Het <strong>telformulier</strong> in bijlage kan je gebruiken voor de manuele tellingen.</p><p>Elke gemeente die mee telt maakt bovendien kans op een pakket van 8 <a href="http://www.fietsparkeren.net/" target="_blank"><strong>VelowUp</strong></a> ter waarde van €1352 van <a href="http://www.b2bike.be/" target="_blank"><strong>B2Bike</strong>. </a>Met de VelowUp hangt u zonder krachtinspanning een fiets verticaal op aan het voorwiel, dankzij een slim mechanisme met een gasveer. Zo wint u 40% vloeroppervlak, en wordt een overvolle fietsenstalling terug comfortabel. </p><p><strong>Fietsers kunnen ook zelf meewerken aan de FietsTelweek </strong>door hun eigen fietsgedrag te registreren met hun smartphone. De gratis <strong>FietsTelApp</strong> is beschikbaar in de <a href="https://itunes.apple.com/be/app/fietstelapp/id1001929032?l=nl&mt=8" target="_blank">App Store </a>en <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sentiance.fietstelweek&hl=en" target="_blank">Google Play</a>. Net als <a href="/Projecten/Paginas/Resultaten-FietsTelweek-2015.aspx" target="_blank">vorig jaar </a>levert al deze data een schat aan informatie op voor iedereen die meewerkt aan een beter fietsbeleid. Bovendien vallen er schitterende prijzen te winnen van <a href="http://www.oxfordbikes.be/"><strong>Oxford, </strong></a><strong><a href="http://www.smartmat.be/nl/" target="_blank">Smartmat</a> </strong>en<strong> </strong><strong><a href="http://www.ibike.be/" target="_blank">iBike</a></strong>. </p><p><strong></strong><a href="https://youtu.be/u5k6padY3Ms" target="_blank">Minister-president Geert Bourgeois en Radio 2-presentatrice Christel Van Dyck promoten de FietsTelweek</a>. Samen willen we weten waar Vlamingen fietsen en wat we kunnen doen om nog meer mensen op de fiets te krijgen.</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/u5k6padY3Ms" frameborder="0"></iframe> </div>

 

 

Speed pedelec krijgt speciale plaats in wegcodehttp://www.fietsberaad.be/nieuws/Paginas/20160912_speedpedelec.aspx<p>​​​​​​De speed pedelec krijgt eindelijk zijn plaats in de wegcode. Daarmee komt een einde aan een periode van onduidelijkheid. Ook de besliste de minister over een kleinere nummerplaat. </p><p>Vorige week verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat de wegcode in overeenstemming brengt met het gebruik van de speed pedelec, de elektrsiche fiets met trapondersteuning tot 45 km/u. ​Voor de gewone elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u verandert er niets: die blijft de wetgever beschouwen als een gewone fiets en krijgt geen apparte vermelding in de wegcode.</p><p>Voor de speed pedelec is die vermelding wel weggelegd. De speed pedelec wordt beschreven als <em>"... elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken: </em></p><ul><li><p><em>​een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of</em></p></li><li><p><em>een nominaal continu maximumvermogen van​ ten </em><em>hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.​"</em><br></p></li></ul><div><p><img class="ms-rtePosition-1" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/20160912_P-logo.png" alt="" style="margin:5px;" />Op verkeersborden wordt de speed​ pedelec aangeduid met het symbool van een gemotoriseerd rijwiel, met daaronder de letter "P". Wegbeheerders hebben, net zoals bij bromfietsen van klasse B, de mogelijkheid om het gebruik van het fietspad te verplichten of te verbieden aan bestuurders van een speed-pedelec. ​</p><p>Wie op een speed pedelec rijdt moet ook een helm dragen, maar heeft wel de keuze tussen een bromfietshelm of een fietshelm op voorwaarde dat die bescherming biedt aan de slapen en het achterhoofd. Ook een theoretisch rijbewijs is nodig.​</p></div><p><strong>Kleinere nummerplaat </strong></p><p>De speed-pedelec krijgt ook een aangepaste, kleinere kentekenplaat. De kentekenplaat wordt 10 breed en 12 cm hoog. Net zoals op andere kentekenplaten is er een letter-nummercombinatie. Voor de speedpedelec bestaat die uit een "P", gevolgd door een groep van drie cijfers met daaronder een groep van drie letters, of omgekeerd. Ook voor bromfietsen klasse A, klasse B en lichte vierwielers krijgen een eigen lettergroep voor de kentekenplaat.</p><p style="font-family:"helvetica neue", helvetica, helvetica, arial, sans-serif;"><strong>Voortbewegingstoestellen</strong></p><p style="font-family:"helvetica neue", helvetica, helvetica, arial, sans-serif;">Ook voortbewegingstoestellen (zoals bijvoorbeeld het "monowheel") waarmee sneller dan stapvoets wordt gereden, worden met de aanpassing van de wegcode gelijkgesteld met fietsers. Dat betekent dat zij voortaan, indien ze sneller dan stapvoets bewegen, ook gebruik moeten maken van een fietspad of de rijweg. ​</p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;"><strong class="ms-rteThemeFontFace-1">Rijbewijs</strong></span></p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;">Om een speed pedelec te besturen moet de bestuurder beschikken over een bromfietsrijbewijs AM of een auto rijbewijs B<br></span> </p><p><span style="line-height:1.6;font-family:inherit;font-size:0.87rem;">Het zowel het koninklijk besluit over de aanpassing van de wegcode als het ministerieel besluit voor de kleinere nummerplaat treden in werking vanaf 1 oktober 2016. </span><br></p><p><br> </p><p><br> </p>
Onroerend Erfgoed maakt afwegingskader voor kasseiwegenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/kasseien.aspx<p>​<span style="line-height:1.6;">​​​​K</span><span style="line-height:1.6;">asseiwegen zijn nogal oncomfortabel om op te rijden, vooral met de fiets. Maar omwille van de hoge erfgoedwaarde hebben kmaakt het Agentschap Onroerend Erfgoed soms bezwaar tegen het verwijderen ervan. Het agentschap heeft een afwegingskader opgesteld waarin het haar zienswijze weergeeft, samen met advies en verbeteringsmaatregelen .</span></p><p><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>Het rapport werd gepubliceerd op 17 december 2015.</p><p><em>Meer informatie</em></p><p>Onroerend Erfgoed<br> Koning Albert II-laan 19, bus 5, 1210 Brussel<br> T. 02 553.16.50 <br>info@onroerenderfgoed.be</p><h3><strong><em>Projectbeschrijving</em></strong></h3><p>In eerste instantie wordt bekeken of de erfgoedwaarden zijn omschreven in een beschermingsbesluit waarin de weg is opgenomen. Is dit niet het geval, maar maakt de weg wel deel uit van een bescherming, dan moeten de erfgoedwaarden eerst worden gedefinieerd. </p><p>De waarden van de kasseiweg wordt ingeschat op basis van de volgende criteria: </p><ul><li><span style="line-height:1.6;">Historische waarde (relict uit een bepaalde periode, industrieel-archeologische waarde,…);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Wetenschappelijke waarde (geomorfologie, biodiversiteit,…);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Esthetische waarde (beeldbepalend,…);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Ruimtelijk-structurerende waarde (structuurbepalend in het landschap);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Sociaal-culturele waarde (beleving, artistieke betekenis, symboolwaarde,…);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Ensemblewaarde of contextwaarde (wederzijdse invloed van de omgeving en de weg op elkaar);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Representativiteit (typevoorbeeld);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Zeldzaamheid (rekening houdende met de tijds- en geografische context);</span><br></li><li><span style="line-height:1.6;">Gaafheid en herkenbaarh</span><span style="line-height:1.6;">eid (huidige toestand).</span><br></li></ul><p>Nadat de waarden van de kasseiweg zijn bepaald worden de mogelijke ingrepen bekeken. Hierbij zijn volgende elementen van belang:</p><ul><li>Het behoud van het uitzicht en van de erfgoedwaarden wordt altijd vooropgesteld. </li><li>Indien de verkeersveiligheid in het gedrang komt kan in uitzonderlijke gevallen een aanpassing aan het uitzicht van de weg overwogen worden.</li><li> Verbeteringswerkzaamheden worden ongunstig beoordeeld indien ze de erfgoedwaarden aantasten en er geen alternatieven mogelijk zijn. </li><li>Voor een gaaf bewaarde weg zullen de meeste wijzigingen ongunstig beoordeeld worden.</li><li>Maximaal hergebruik van materiaal en behoud van het wegprofiel.</li><li>Versterking van fundering kan indien de weg zwaar belast is door verkeer en er geen alternatieven hiervoor zijn. </li><li>Wegmarkeringen worden bij gaaf bewaarde kasseiwegen altijd ongunstig beoordeeld.</li><li>Voor de wegen met een reeds gewijzigd materiaal of profiel zal het gebruik v​​an andere materialen worden toegelaten wanneer deze gelijkvormiger zijn en het gebruik identiek is. </li><li>Een verbreding van de weg door comfortstroken in de zate zal kunnen worden toegelaten in steden en dorpskernen wanneer de ruimte te beperkt is om dit erbuiten te doen of omwille van veiligheidsredenen. </li><li>Wanneer de fundering van de weg reeds gewijzigd was wordt een versterking van de fundering en de toepassing van een water ondoorlatende gesloten voeg veelal gunstig beoordeeld.</li></ul><p>Het rijcomfort van een kasseiweg kan met volgende ingrepen worden verbeterd:</p><ul><li>Heraanleg van een kasseiweg:</li><li>Aanleg van een langsstrook of uitwijkstrook. </li><li>Gebruik van een gesloten voeg</li><li>Fysieke opsplitsing type weggebruikers</li><li>Aanleg van een comfortstrook naast de kasseiweg</li><li>Aanleg van een comfortstrook in de zate van de kasseiweg​<br></li></ul><p><strong>Enkele recente voorbeelden van heraanleg van kasseiwegen zijn</strong>:</p><p>Door het zware gebruik van de centrale kasseiweg in het Groot Begijnhof van Leuven kwamen de kasseien makkelijk los te liggen. Bij de heraanleg opteert men voor epoxymortel op deze as.</p><p>In de dorpskern van Ruislede werd de kasseiweg verzwaard om het zware verkeer te kunnen blijven opvangen. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van een gesloten voeg.</p><p>Op de Kantienberg in Gent werd een betonnen comfortstrook geïntegreerd in de zate na melding van vele ongevallen met fietsers op de helling.</p><p><strong>Aanbevelingen en bedenkingen</strong></p><ul><li>Vermijd het zagen van kasseien als afvlakkingsmethode. Zo wordt authentiek materiaal beschadigd, gaan typische kenmerken van de weg verloren en komen de stenen gemakkelijker los.</li><li>Door zwaar verkeer om te leiden wordt de weg minder belast. Zo wordt de fundering minder snel beschadigd.</li><li>Het kan zinvol zijn de problematiek te bekijken in een ruimer mobiliteitskader door het opstellen van een beleidsplan.</li><li>Vermijd het borstelen van kasseiwegen met (krachtige) staalborstel maar opteer voor nylonborstels. Zo blijf de voegvulling intact.</li><li>Systematische controle van de staat van de kasseiwegen vermijdt hogere kosten op termijn. Bij constatatie van gebreken kan onmiddellijke herstelling versnelde degradatie tegengaan.</li><li>Uitgebroken kasseien worden best in een depot bewaard tot ze weer kunnen worden hergebruikt. </li></ul>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Kids on Wheels, meer kinderen op de fiets in Dendermondehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Kids-on-Wheels,-meer-kinderen-op-de-fiets-in-Dendermonde.aspx<p>‘Kids on Wheels’ is een initiatief van Jeugdopbouwwerk en Buurtsport, in samenwerking met de stad Dendermonde. Elke woensdagnamiddag wordt in de Serboswijk een sport- en spelaanbod voorzien. Daarbij wordt met name ook participatie nagestreefd van meer kwetsbare kinderen. Er bleek al snel dat de kinderen graag op de fiets wilden (met name die van de begeleiders). Vanuit die ‘lust om te fietsen’ ontstond een samenwerking van verschillende partijen om te zorgen voor een aanbod aan leenfietsen en -steps, waardoor zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid zouden krijgen om te fietsen of steppen. Dankzij Volkswelzijn Dendermonde werd een locatie in de buurt ingericht tot fietsenatelier met ruimte voor stockage. Zo kwam een uitleendienst voor fietsen en steps tot stand. Kinderen die de geleende fiets zorgvuldig behandelen kunnen sparen voor een eigen fiets. Naast het ter beschikking stellen van de fietsen en steps is er ook opleiding in het (veilig) fietsen en het herstellen van fietsen.</p><p><em>Periode van uitvoering</em></p><p>vanaf 2014 - lopend</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Karel Brits, Mobiliteitsambtenaar, <a href="mailto:Karel.BRITS@dendermonde.be">Karel.BRITS@dendermonde.be</a>, tel. 052 - 25 11 42<br> Betrokken partijen: Sportdienst Dendermonde, Jeugdopbouwwerk, Opvoedingspunt ‘Opvoedensamen’, de dienst Mobiliteit en de leerwerkplaats van het OCMW.</p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br> Het project kreeg een nominatie in het kader van de Ethias ‘Prevention Awards’. In het kader van de Ronde van Grembergen , die altijd in het teken staat van een goed doel, kreeg het project extra centen voor de werking. <br>  <br><em>Twee vliegen in één klap: sociale integratie en meer kinderen op de fiets!</em><br>Het project combineert twee doelstellingen. Enerzijds wordt aan kinderen de mogelijkheid geboden om veilig te leren fietsen/steppen, en fietsen en steps te herstellen. Anderzijds worden (vaak kwetsbare) kinderen beter geïntegreerd in hun leefomgeving via een gemeenschappelijke sport- en spelbeleving. Hun verantwoordelijkheidszin wordt tenslotte gestimuleerd omdat ze de hoede krijgen over een leenfiets die ze eventueel kunnen verwerven.</p><p>Uitgebreide info vindt u in de bijhorende FICHE_Kids on wheels</p>GP0|#92c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0;L0|#092c4cbb0-081d-4660-a45a-73184dcd2cf0|Fietscultuur en campagnes;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466;GP0|#4c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4;L0|#04c1bedaa-96ae-4197-8a7f-a084b82cdeb4|Schoolomgevingen
Luik verhuurt elektrische stadsfietsenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Luik-verhuurt-elektrische-stadsfietsen.aspx<p>In 2013 werd de Stad Luik verkozen als pilootstad in het kader van het Waalse Fietsplan ‘Wallonie Cyclable’. De stad ontwikkelde daarop een werkprogramma. Dit omvatte <br>- een fietsnetwerk met éénrichtingsverkeer ten behoeve van fietsers, <br>- fietsenstallingen, <br>- opleidingen voor fietsers, <br>- communicatiecampagnes<br>- de werking van ‘Vélocité’, een fietsverhuurdienst die is opgericht door de Stad en de Fietsersvereniging Pro Vélo. <br><br> Deze laatste dienst bevindt zich aan het station van Luik-Guillemins. Stadsfietsen kunnen er worden gehuurd voor een maand (€ 10), een trimester (€ 20) of een jaar (€ 80). Dit programma had van bij de start een groot succes (644 lange en half lange huurperiodes). Gesterkt door dit succes besliste de Stad om ook elektrische fietsen op te nemen in het aanbod: begrijpelijk, want Luik staat bekend om zijn hoogteverschillen. Tegen maart 2017 zullen 440 personen of gezinnen gedurende twee maanden gratis een e-bike uitproberen. De testpersonen worden uitgekozen op basis van hun mobiliteitsprofiel (de kans dat ze overstappen van gemotoriseerd vervoer op de fiets).<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2013 - 2017</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Vélocité - Pro Velo, Gare des Guillemins, 04/222 99 54, <a href="http://www.liege.be/velocite">www.liege.be/velocite</a> </p><p><em>Uitvoering</em><br>In de opstartperiode (2013) werden een programma en een budget opgesteld door het stadsbestuur, in samenwerking met een stedelijke fietscommissie. Deze bevatte alle actoren betrokken bij het fietsbeleid. De verschillende deelmaatregelen werden daarop stuk voor stuk opgestart volgens het uitgewerkte programma, vanaf 2013. Verder wordt er intensief gecommuniceerd naar de bevolking over het plan en zijn evolutie.<br>Het totale budget voor ‘Liège Ville Pilote Wallonie cyclable’ bedraagt € 1.280.000. € 90.000 gaat naar het proefproject met elektrische fietsen. </p><p><em>Evaluatie en vervolg</em><br>De cijfers over het gebruik van de fiets in het algemeen, en de elektrische fietsen in het bijzonder worden opgevolgd. De Stad Luik werd omwille van de fietsverhuurdienst Vélocité genomineerd voor de ‘Belfius Smart City Award 2015’.</p><p>Uitgebreide informatie vindt u in de FICHE_Luik_verhuur elektrische fietsen</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Iedereen op de fiets, fietsen mogelijk maken voor iedereenhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Iedereen-op-de-fiets,-fietsen-mogelijk-maken-voor-iedereen.aspx<p>Het is bekend dat mobiliteit een probleem kan vormen als men op zoek is naar werk. Niet elk gezin heeft een auto. Als er geen wagen ter beschikking is in een huishouden kan solliciteren moeilijk zijn, maar ook dagdagelijkse activiteiten zoals inkopen doen, op bezoek gaan bij familie enz… Het openbaar vervoer kan vaak een oplossing bieden, maar niet iedereen - zeker laag opgeleide mensen niet - begrijpt het functioneren ervan goed. De fiets kan dan (een deel van) de oplossing zijn. De vzw Samenlevingsopbouw lanceerde het project en de brochure ‘Iedereen op de fiets’. De bedoeling ervan is mensen op de fiets krijgen om ze op die manier mobiliteit en meer kansen te bieden om deel te nemen aan de samenleving. De tijd is er rijp voor, want de fiets is niet meer, zoals vroeger, het vervoermiddel van de minder bedeelde, maar het meest actuele, toegankelijke en hippe vervoermiddel van deze tijd!<br><br><em>Jaar van uitvoering</em></p><p>2011-2015</p><p><em>Contactgegevens</em></p><p>Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Gasstraat 12-14, 2060 Antwerpen, <a href="mailto:Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be,%20gsm%200473">Joke.verlaet@samenlevingsopbouw.be, gsm 0473</a> - 86 77 75<br>www.Mobiel21.be (actieprogramma ‘Mobikansen’).<br>Brochure: <a target="_blank" href="http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/publicaties/2015-09_Iedereen_op_de_fiets_-_Samenlevingsopbouw_Antwerpen_stad.pdf">Iedereen op de fiets</a> </p><p><em>U</em><em>itvoering</em><br>Het project haalt zijn inspiratie bij een eerdere actie ‘Deurne Fietst’ (met steun van de Vlaamse Regering), alsook bij het actieprogramma ‘Mobikansen’ dat vervoersarmoede moet tegengaan.<br>Actiedomeinen:<br>· Bevraging van de bevolking<br>· Tweedehands fietsenmarkt<br>· Buurtfietsatelier<br>· Leren fietsen (fietsschool)<br>· Fietsduo’s (samen op pad, samen sterker)<br>· Fietsen in het verkeer<br>· Leren fietsen herstellen<br>· Je fiets (thuis) stallen<br>· Beschermde buurtfietsparkings<br> <br><em>Een overdraagbaar concept</em><br>Deze actie is gemakkelijk over te plaatsen naar andere regio’s, gemeenten of wijken waar bepaalde groepen lijden aan vervoersarmoede. </p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Park and bike met Blue bikes in Lierhttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Park-and-bike-met-Blue-bikes-in-Lier.aspx<p>Dit project werd geïnitieerd naar aanleiding van een vraag van het fietspunt om een ruimer systeem van deelfietsen uit te bouwen. In het beleidsplan van de stad stond reeds de ambitie om extra huurfietsen in Lier aan te bieden. Het centrale idee is om randparkings en busstations aantrekkelijker te maken door voor de laatste kilometer (tot in het stadscentrum) Blue Bike-hubs te voorzien. De afstand om van de rand te voet naar het stadscentrum te komen wordt beschouwd als lang , maar per fiets is die perfect overbrugbaar. Zo zullen ook minder mensen met de auto tot in het stadscentrum komen. Bovendien hebben de bezoekers op de Blue Bike meer flexibiliteit om ook in de stad meerdere plaatsen aan te doen (winkels, horeca, toeristische locaties,…)<br> <br><em>Periode van uitvoering</em></p><p>2012 - 2016</p><p><em>Contactgegevens</em><br>Stad Lier: Karin Van Asch, Consulent Mobiliteit, tel. 03 8000 383, gsm 0494 52 44 28, karin.vanasch@lier.be <br>Voor de Blue-bikes zelf: NMBS – Blue Mobility.</p><p><em>Uitvoering</em><br>Er was een bestaande Blue-bike hub aan het trein- en busstation aan het Leopoldplein. Dit concept wordt uitgebreid naar de andere kant van de stad door een hub in te planten aan de grootste randparking (De Mol), waar ook bussen passeren, en aan de Veemarkt waar er een belangrijk busstation én een randparking is. Klanten betalen 1 euro per rit (max. 24u) en een abonnement van 10 euro per jaar.<br> <br><em>Evaluatie en vervolg</em><br>Het systeem van de Blue-Bikes is oorspronkelijk gestart als een aanvulling op het openbaar vervoer en met name de trein (de NMBS was de initiatiefnemer). Het project in Lier bewijst – nog voor het volledig is uitgerold - dat het systeem ook een goeie bijdrage kan leveren aan het succes van het concept Park&Ride en op langere termijn aan het autoluw maken van de stadskern. Daardoor wordt ook een betere omgeving gecreëerd om te fietsen.</p><p>Uitgebreide info vindt u in de FICHE_Lier_Blue bikes</p>GP0|#cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923;L0|#0cb5d2dbd-8829-4e8d-9f87-a93b4060c923|Diensten en services;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#95df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca;L0|#095df0423-286e-4206-ad0e-3effcc3532ca|Dorps- en handelskernen;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466
Fietsmarkeringen bij kruising gewestweg te Roeselarehttp://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Paginas/Fietsmarkeringen-bij-kruising-gewestweg-te-Roeselare.aspx<p>Bij de inrichting van een tunnel onder de spoorweg en de bijhorende herinrichting van de rotonde ter hoogte van de Leopold lll-laan met de Rotsestraat en de Spoorweglaan in Roeselare, heeft de stad Roeselare besloten de wegmarkering voor fietsers te wijzigen. Met de nieuwe wegmarkering worden autobestuurders en fietsers duidelijk gemaakt dat fietsers in twee richtingen kunnen oversteken. Daarnaast moet de nieuwe wegmarkering de voorrangsituatie verduidelijken. De wegmarkering bestaat uit de afbeelding met een fietser en een sergeantstreep die de rijrichting van de fietser aangeeft. <br> <br><em>Jaar van uitvoering</em><br>De wegmarkering werd aangebracht eind 2014, bij het beëindigen van de werken. </p><p><em>Meer informatie</em><br>Els Depuydt, Ingenieur wegenis en mobiliteit, <a href="mailto:EDepuydt@roeselare.be">EDepuydt@roeselare.be</a>, tel. 051/26 23 80, Botermarkt 2, 8800 Roeselare<br> <br><em>Projectbeschrijving</em></p><p>In het kader van het beveiligen van de spoorwegovergangen werd door Infrabel en de stad Roeselare geopteerd voor de aanleg van een tunnel onder de spoorweg. Bij het aanleggen van de tunnel, moest ook de inrichting van de omgeving herbekeken worden. Er werd een studiebureau aangesteld om een wegenisontwerp op te maken. Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan verschillende diensten binnen de stad (ruimtelijke ordening, politie,..) maar ook aan externe partijen zoals de lokale afdeling van de Fietsersbond. Op basis van hun input werden aanpassingen gemaakt. Het project werd tevens voorgesteld aan de omwonende burgers op een infovergadering. Na goedkeuring werd het ontwerp uitgevoerd door aannemer Verhelst uit Oostende. De totale kostprijs van het project bedroeg 3 miljoen euro, waarvan een groot deel is aangewend voor de tunnelinfrastructuur. De bijdrage van de stad bedroeg €920.000. Hier viel ook de wegmarkering onder. <br> Er is geen sprake van een evaluatie of monitoring van de nieuwe markering. Wel houdt de stad meldingen of reacties bij, evenals ongevallenstatistieken. Waar nodig zullen bijsturingen of aanpassingen worden uitgevoerd. </p>GP0|#79869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f;L0|#079869f5c-5362-42ad-844e-98b5d552a39f|Ontwerp en Infrastructuur;GTSet|#3123c483-dbb8-4a32-9235-59b2ff1ebbb6GP0|#5a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a;L0|#05a294fc7-287b-4fbe-a1f2-a6503965545a|Woongebieden;GTSet|#a63d342d-4fde-4a92-b573-f6f6394d7466