Lees het december-nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid<img alt="" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/Cover_FB%20dec%202017_450-300.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_EditModePanelHeaderDisplay_ctl04_label" style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#4d4d4d;font-family&#58;&quot;helvetica neue&quot;, helvetica, helvetica, arial, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#f7fafb;display&#58;inline;"><span style="font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;">​​​Het vierde&#160;nummer van ons magazine is uit. Met o.a.</span><ul style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px 0px 1.25rem 1.1rem;padding&#58;0px;font-size&#58;0.875rem;line-height&#58;1.6;list-style-position&#58;outside;font-family&#58;inherit;"><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">een fietsportret van&#160;Steven Matheï, burgemeester van Peer</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">interview met Gil Penalosa, oprichter van 8 80 Cities over 'leren leven in levendige steden'</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">kennisbankartikels&#160;over 'rechtdoor en rechtsaf door rood in Frankrijk' en 'nieuwe fietsoversteekmarkeringen op kruispunten'</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">toekomstbeeld fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">fietsen in gemengd verkeer</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">rekenhof houdt het BFF onder de loep</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">duurzame ontwikkelingsdoelstellingen&#58; fietsers leveren een indrukwekkende bijdrage aan de SDG's</li><li style="box-sizing&#58;border-box;margin&#58;0px;padding&#58;0px;">een nieuwe editie van de fietsmaat</li></ul><p style="box-sizing&#58;border-box;margin-bottom&#58;1.25rem;padding&#58;0px;font-family&#58;inherit;font-size&#58;0.875rem;text-rendering&#58;optimizelegibility;">Veel leesplezier.​</p></div>
Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten<img alt="" src="/Kennisbank/Bijlagen/afbeeldingen/FietsparkerenMobKnooppunten.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" />​​​​Fietsen is één ding, je fiets veilig en comfortabel achterlaten en stallen een ander. Samen met de groei van het fietsverkeer in Vlaanderen neemt ook de stallingsbehoefte voor fietsen toe. Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten en onbeschadigd terug aantreffen. Jaarlijks worden 35.000 aangiftes van&#160; fietsdiefstallen gedaan. Goede én veilige stallingsfaciliteiten kunnen helpen om de angst&#160; de fiets te verliezen bij mensen weg te nemen. Met de toenemende vraag naar fietsparkeervoorzieningen, is het voor stallingsuitbaters ook een uitdaging om de capaciteit op peil te houden en nieuwe beheersstrategieën te ontwikkelen.<div><br></div><div><strong>Daarom lanceerde Fietsberaad Vlaanderen het onderzoek “Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten”</strong>. Samen met steden en gemeenten, de Vlaamse overheid, de vervoersaanbieders (NMBS, De Lijn) en de Fietsersbond ging Fietsberaad Vlaanderen na welke fietsparkeerbehoeften er zijn aan de verschillenden knooppunten, wat fietsende klanten van de trein, tram of bus standaard zouden mogen verwachten en hoe het fietsparkeren efficiënt en kostenbewust kan evolueren.&#160;</div><div>Tijdens het onderzoekstraject kwam de problematiek van fietsparkeren rond knooppunten op een erg ruime manier aan bod. Het traject focuste op het ontwerp, het beheer en de organisatie, de capaciteit en nieuwe technologische ontwikkelingen of mogelijkheden binnen het fietsparkeren zelf. De problematiek van weesfietsen – die weliswaar sterk verbonden is met het fietsparkeren aan knooppunten – is minder uitgewerkt en verdient in de toekomst verder onderzoek. We hebben ervoor gekozen om te beginnen aan de basis&#58; kwaliteitsvolle en diefstalveilige parkeerplekken voor fietsen.&#160;</div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit drie delen&#58; (1) VISIE, (2) AAN DE SLAG en (3) TOOLS en kan je in bijlage terug vinden.</strong></div><div><strong></strong>Deel één, VISIE, inventariseert eerst de huidige manier van werken en de behoeften van fietsers. Vervolgens geeft het aan hoe een nieuwe visie op fietsparkeren aan knooppunten aan de behoeften van fietsers kunnen tegemoetkomen én waarmee vervoersaanbieders hun reizigers beter zouden kunnen bedienen. Vanuit deze visie maken we ook de vertaalslag naar concrete typologieën van stallingen op het terrein.&#160;</div><div>Het tweede deel, AAN DE SLAG, focust op de toepassing van de verschillende stallingstypologieën door steden en gemeenten en vervoersaanbieders of knooppuntontwerpers.&#160;</div><div>Het laatste&#160;deel TOOLS reikt een aantal concrete instrumenten en schema’s aan waarmee je aan de slag kan.</div><div><br></div><div>Hieronder enkele linken naar&#160;<strong>Interessante basisdocumenten</strong></div><div><ul><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?repository=Fietsberaadpublicatie+25+Kwaliteitsnormen+fietsparkeervoorzieningen+BTM-haltes">CROW (2013), Kwaliteitsnorm en fietsparkeervoorzieningen BTM-haltes, Fietsberaadpublicatie 25​</a><br></strong>Deze NL-publicatie definieert kwaliteitsnormen voor fietsparkeervoorzieningen bij bus, tram- en metrohalte</li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/index.cfm?section=kennisbank&amp;lang=nl&amp;kennisbankPage=OV-natransport+en+ParkBike&amp;mode=detail&amp;repository=P+en+Fiets+Snel+en+slim+in+de+stad">CROW-KpVV (2016),&#160; P+Fiets - Snel en slim in de stad</a><br></strong>De publicatie gaat in op de randvoorwaarden die van belang zijn om tot een succesvolle P+R-voorziening te komen. Er zijn drie kenmerken van invloed op de vraag voor welke gemeente en voor welke bestemming binnen de gemeente P+Fiets kansrijk is.​</li><li><strong><a href="https&#58;//www.crow.nl/vakgebieden/verkeer-en-vervoer/bibliotheek/kennisdocumenten/buitenmodelfietsen-in-stationsstallingen">CROW-fietsberaad (2016), buitenmodelfietsen in stationsstallingen, verkenning en oplossingen, Fietsberaadpublicatie 29</a></strong>.<br>Signalen over problemen met afwijkende fietsen in stationsstallingen waren voor NS en ProRail aanleiding om samen met CROW-Fietsberaad een onderzoek te starten naar de zogenaamde 'buitenmodelfietsen'. Het is de eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe beheerstrategieën. De publicatie bestaat globaal uit twee delen. In het eerste deel staat een&#160;analyse van&#160;de feiten en cijfers. In het tweede deel worden oplossingsrichtingen geschetst.</li><li><strong><a href="http&#58;//www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM%207%20-fietsvoorzieningen-web_.pdf">Fietserbond en Gracq (2013) Fietsparkeervoorzieningen. Aanbevelingen voor het fietsenstallingsbeleid. Fietsvademecum Brussel Hoofdstedelijk Gewest.</a><br></strong>Het fietsvademecum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt&#160; technische ondersteuning voor de verbetering van fietsvoorzieningen.&#160; Het vademecum moet ontwerpers, architecten, besturen én burgers helpen bij de inrichting van een optimale fietsenstalling, zowel in de openbare ruimte, binnenshuis en in semi-publieke plaatsen, zowel voor grote stallingen als kleine.<br></li><li><strong></strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?lang=nl&amp;repository=Fietsparkeren+bij+stations"><strong>Geerdink m., Schooleman, R. ea, (2010), Fietsparkeren bij stations, oplossingsrichtingen voor een systeemsprong, Bureau Berenschot.</strong></a><br>NS, ProRail en Stedenbaan hebben samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat(VenW) in 2010 aan studbureau Berenschot gevraagd de problemen omtrent het fietsparkeren bij stations vanuit diverse invalshoeken te onderzoeken en te komen met vernieuwende oplossingsrichtingen, op financieel-organisatorisch vlak. De analyse in dit rapport en de oplossingsrichtingen die geschetst worden, zijn uitdrukkelijk bedoeld als input voor het gesprek met actoren die dagelijks met de problematiek geconfronteerd worden.<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/?repository=Menukaart+Fietsenstallingen+bij+stations">Prorail (2013), Fietsenstallingen bij stations, Menu, Ruimte voor de Fiets, versie 0.1</a><br></strong>Met deze menukaart geeft ProRail een overzicht van de diverse oplossingen die de afgelopen jaren zijn ontstaan voor het fietsparkeren bij stations in Nederland en de concrete toepasbaarheid ervan binnen de gemeenten. Op de website van fietsberaad is recent&#160; een geactualiseerde kostentabel opgenomen<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;repository=Ontwerpvoorschrift+bouw+en+ombouw+fietsenstallingen+bij+stations" target="_blank">Prorail (2013), Ontwerpvoorschrift bouw en ombouw fietsenstallingen bij stations</a><br></strong>De focus van dit&#160;Ontwerpvoorschrift ligt op een functionele omschrijving van de eisen en wensen ten&#160;aanzien van​&#160;fietsenstallingen bij stations. Doel is om enerzijds ontwerpers meer ruimte te geven voor creatieve, locatie specifieke oplossingen en anderzijds een herkenbaar beeld naar de gebruikers te bewaren.<br></li><li><strong><a href="http&#58;//www.raildeliverygroup.com/files/Publications/2016-04_cycle_rail_toolkit_2.pdf" target="_blank">Rail Delivery group (2016), Cycle-rail toolkit 2​</a><br></strong>Zeer uitgebreide toolkit voor alles wat te maken heeft met combinatie fiets-trein vertrekkende van de behoeften van de klant&#58; van inrichting van de stallingen, fietsparkeer- en beheerssytemen, fietsdienstverlening, communicatie, handhaving, partnerships, monitoring etc.<br></li><li><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Werkwijze%20Fiets%202016.docx">Pro rail&#58; Werkwijze Fiets 2016​</a><br></strong>Een interne nota van Pro rail waarin opgesomd wordt wat er precies moet geteld worden per stalling en per station.</li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Kopie%20van%20Invulprofiel%20nulmeting.xls">Pro&#160;rail&#58; Kopie invulprofiel nulmeting</a>​</strong></span><br>De structuur van de database waarin Pro rail systematisch de resultaten van de tellingen invoert en bijhoudt.​​</li><li><strong><a href="/Kennisbank/Bijlagen/Concept_Telformulier_Buitenmodelfietsen.docx">Pro rail Concept_Telformulier_buitenmodelfietsen​</a>​<br></strong>Een leeg telformulier opgesteld door CROW Fietsberaad om het aantal en de verschillende types van buitenmodelfietsen te tellen in stallingen.​</li><li><strong><a href="http&#58;//www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst4.pdf" target="_blank">Vademecum fietsvoorzieningen, hoofdstuk 4</a></strong><strong>&#160;</strong><br></li><li><strong></strong><a href="http&#58;//www.toegankelijkejeugdlokalen.be/sites/default/files/stallingswijzer.pdf" target="_blank"><strong>Vast Secretariaat voor preventiebeleid&#160; (2001), De Stallingswijzer</strong></a>​</li></ul><br></div><div><br>​</div>
Cahier nr. 3 elektrische fietsen<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/cahiere-bike.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​​Van de ruim 450.000 verkochte fietsen in België in 2015, was een op drie een elektrische fiets. </p><p>De e-bike heeft duidelijk veel potentieel. Door het toevoegen van de hulpmotor heeft de&#160;fiets tal van nieuwe mogelijkheden gekregen. De elektrische fiets kan ook&#160;verandering op gang brengen op het vlak van mobiliteit. </p><p>In het ​Cahier Elektrische fietsen gaan we op zoek naar de redenen van die goede verkoopcijfers en de positieve en negatieve effecten van de opmars van elektrische fietsen.​<br>​​</p>
Lees het juni-nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid<img alt="cover fietsmagazine juni 2017" src="/Kennisbank/PublishingImages/coverfietsmagazinejuni2017.png" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Het derde nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid is uit. Met o.a.</p><ul><li>een fietsportret van Els Roelof, schepen van mobiliteit in Oostkamp</li><li>de invloed van de circulatieplannen van Leuven, Gent en Zulte op het fietsgebruik</li><li>kennisbankartikels over fiets-o-theken voor kinderen, het draaiboek openbare ruimte van Antwerpen en de verkeersleefbaarheid in Zulte</li><li>buurtfietsenstallingen</li><li>fietsparkeren aan stations</li><li>de resultaten van de Fietstelweek</li><li>het mobiliteitsbudget en leasefietsen</li><li>een nieuwe editie van de fietsmaat</li></ul><p>Veel leesplezier.</p>
Rapport buurtfietsenstallingen<img alt="rapport buurtfietsenstallingen" src="/Kennisbank/PublishingImages/rapportbuurtfietsenstallingen.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​​Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel21 deden een onderzoek naar buurtfietsenstallingen. Deze handleiding moet elk lokaal bestuur helpen om een beleid op te zetten gericht op het aanbieden van een kwalitatieve stalling in de buurt van de woning. De belangrijke impact van buurtfietsenstallingen op fietsen blijkt onder meer uit de evaluatie door bestaande gebruikers&#58; 23% van hen geeft aan veel meer te fietsen dan voorheen, 25% kocht een nieuwe fiets door de beschikbaarheid van de buurtfietsenstalling.</p><p><br></p><p>Bekijk hier enkele filmpjes over het onderzoek naar buurtfietsenstallingen&#58;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https&#58;//www.youtube.com/embed/a6P1ue34j3E" frameborder="0"></iframe>&#160;</div><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify s4-wpActive"><iframe width="560" height="315" src="https&#58;//www.youtube.com/embed/rOrldRc68MM" frameborder="0"></iframe>&#160;</div><p><br></p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-embedcode ms-rte-embedil ms-rtestate-notify"><iframe width="560" height="315" src="https&#58;//www.youtube.com/embed/_zxivxfjMlc" frameborder="0"></iframe>&#160;</div><p>​</p>
Magazine STERKFIETSBELEID (december 2016)<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Cover_low%20res.tif" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Fietsberaad Vlaanderen heeft haar tweede magazine STERKFIETSBELEID klaar. </p><p>Dit magazine is een bijlage bij&#160;Lokaal van december 2016, het maandblad van de&#160;VVSG.</p><p>&#160;</p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf van het magazine vindt u als bijlage.</p><p><em><strong>Inhoudstafel&#58;</strong></em></p><p>2 Waarom fiets ik? Guido Vaganée, burgemeester gemeente Bonheiden</p><p>4 Sprint&#58; kort nieuws</p><p>6 Interview met Hans Voerknecht 'Gratis parkeren helpt de detailhandel niet'</p><p>11 De fietsmaat&#58; wie over de fiets wil praten moet zijn maten kennen...</p><p>12 Tweets</p><p>13 Kennisbank&#58;&#160;Delft</p><p>14 Fietssnelwegen krijgen soms voorrang</p><p>16 Al 41 gemeenten ondertekenden het Charter Sterk Fietsbeleid</p><p>18 Antwerpen subsidieert de aankoop van een fiets voor woon-werkverkeer</p><p>20 Waar hoort de speed pedelec thuis?</p><p>23 Kennisbank&#58; Peer</p>
Cahier nr. 2 Fietsdeelsysteem Blue-bike<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Blue-bike-winkel_450px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fietsberaad Vlaanderen organiseerde i.s.m. Blue-mobility op 13 oktober 2015 een workshop voor steden en gemeenten rond het fietsdeelsysteem Blue-bike. Reden voor deze workshop zijn de verschillende vragen aan zowel Blue-mobility als Fietsberaad over de werking van het fietsdeelsysteem en de opstart van een Blue-bike hub. </p><p>Het fietsdeelsysteem Blue-bike kent een enorm succes in Vlaanderen met steeds meer vragen voor een ruimer aanbod. Veel steden en gemeenten zoeken immers naar de gepaste manier om Blue-bike te integreren in hun mobiliteitsverhaal. Blue-bike hubs zijn tot op heden hoofdzakelijk te vinden aan treinstations. Deze workshop wilde onder andere nagaan welke andere locaties potentie hebben voor een Blue-bike hub. </p><p>De informatie die we verzameld hebben tijdens de workshop wordt weergegeven in dit Cahier Fietsdeelsysteem Blue-bike.</p>
Draaiboek openbaar domein stad Antwerpen<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/draaiboek%20openbaar%20domein%20a%27pen_450px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Het draaiboek openbaar domein van de stad Antwerpen helpt om doordachte keuzes te maken bij het ontwerpen van nieuw of vernieuwd openbaar domein. Deze handleiding werd op maat van de stad en de districten uitgewerkt en stelt een leesbaar en herkenbaar openbaar domein voorop. Het draaiboek is opgebouwd volgens het STOP principe&#58; stappers, trappers, openbaar vervoer en privé vervoer worden achtereenvolgens besproken aan de hand van handige fiches. Hierin staan schema’s die de best mogelijke materialen en afmetingen van straten, fietspaden, voetpaden en ander openbaar domein verduidelijken. Het consequent toepassen van de bouwstenen uit het draaiboek, verhogen de leesbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het openbaar domein aanzienlijk. Gebruikers zullen zo de opbouw van een kruispunt beter kunnen inschatten, maar ook de efficiëntie in onderhoud van dit gelijkvormige openbaar domein zal er op vooruitgaan.</p><p>De meest recente versie van het draaiboek kan u&#160;via <a href="http&#58;//www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/zaken-doen-met-de-stad/werken-aan-het-openbaar-domein" target="_blank">deze link </a>van de stad Antwerpen downloaden, onder de titel 'Nieuwe straten en pleinen kwaliteitsvol ontwerpen'.&#160;</p>
Katern "Sterk Fietsbeleid" in Lokaal (juni 2016)<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/201606sterkfietsbeleid.png" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fiestberaad Vlaanderen maakte naar aanleiding van het Vlaamse Fietscongres een katern &quot;Sterk Fietsbeleid&quot; voor Lokaal, het tijdschrift van de VVSG. </p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf met het katern kan u hier downloaden.&#160;&#160;</p><p><strong><em>Inhoudstafel</em></strong></p><p>2 Waarom fiets ik? Annick Lambrecht, schepen Stad Brugge<br>4 Sprint&#58; kort nieuws<br>6 Interview met Ole Kassow, ‘Op fietsen staat geen leeftijd’<br> 11 Kennisbank&#58; Hasselt<br>12 Westhoek probeert verkeersarmoede op te lossen<br>14 Wie is wie? De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen<br>16 Tweede FietsTelweek<br>18 Tweets<br>19 Kennisbank&#58; Antwerpen<br>20 Snel op weg met de fiets<br>22 De demarrage van de fietskoerier<br><br></p>
Sterk Fietsbeleid - Handboek voor lokale actie<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/final%20cover%20fietsbeleid_low%20res_317px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fietsen is een prettige en gemakkelijke manier van verplaatsen. Meer dan ooit zetten steden en gemeenten in op een sterk fietsbeleid. Met dit handboek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de ontwikkeling van een beleid dat méér mensen op de fiets wil. Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes. Die zetten aan tot meer fietsen. Op die manier kan het aandeel van de fiets in de modal split omhoog. In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor die lokale, overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt er en hoe pakt u het aan? Sterk Fietsbeleid is een handboek met voor ieder wat wils&#58; van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Hét instrument voor iedere fietsprofessional. <br> <br><strong>Sterk Fietsbeleid kan u bestellen via de website van <a href="http&#58;//www.politeia.be/nl-be//book/sterk-fietsbeleid/13035.htm" target="_blank">Politeia</a></strong>. U kan kiezen voor een handboek of e-book.</p><p>&#160;</p>