Cahier nr. 3 elektrische fietsen<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/cahiere-bike.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​​Van de ruim 450.000 verkochte fietsen in België in 2015, was een op drie een elektrische fiets. </p><p>De e-bike heeft duidelijk veel potentieel. Door het toevoegen van de hulpmotor heeft de&#160;fiets tal van nieuwe mogelijkheden gekregen. De elektrische fiets kan ook&#160;verandering op gang brengen op het vlak van mobiliteit. </p><p>In het ​Cahier Elektrische fietsen gaan we op zoek naar de redenen van die goede verkoopcijfers en de positieve en negatieve effecten van de opmars van elektrische fietsen.​<br>​​</p>
Lees het juni-nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid<img alt="cover fietsmagazine juni 2017" src="/Kennisbank/PublishingImages/coverfietsmagazinejuni2017.png" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Het derde nummer van ons magazine Sterk Fietsbeleid is uit. Met o.a.</p><ul><li>een fietsportret van Els Roelof, schepen van mobiliteit in Oostkamp</li><li>de invloed van de circulatieplannen van Leuven, Gent en Zulte op het fietsgebruik</li><li>kennisbankartikels over fiets-o-theken voor kinderen, het draaiboek openbare ruimte van Antwerpen en de verkeersleefbaarheid in Zulte</li><li>buurtfietsenstallingen</li><li>fietsparkeren aan stations</li><li>de resultaten van de Fietstelweek</li><li>het mobiliteitsbudget en leasefietsen</li><li>een nieuwe editie van de fietsmaat</li></ul><p>Veel leesplezier.</p>
Rapport buurtfietsenstallingen<img alt="rapport buurtfietsenstallingen" src="/Kennisbank/PublishingImages/rapportbuurtfietsenstallingen.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​​​​Fietsberaad Vlaanderen en Mobiel21 deden een onderzoek naar buurtfietsenstallingen. Deze handleiding moet elk lokaal bestuur helpen om een beleid op te zetten gericht op het aanbieden van een kwalitatieve stalling in de buurt van de woning. De belangrijke impact van buurtfietsenstallingen op fietsen blijkt onder meer uit de evaluatie door bestaande gebruikers&#58; 23% van hen geeft aan veel meer te fietsen dan voorheen, 25% kocht een nieuwe fiets door de beschikbaarheid van de buurtfietsenstalling.</p>
Magazine STERKFIETSBELEID (december 2016)<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Cover_low%20res.tif" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Fietsberaad Vlaanderen heeft haar tweede magazine STERKFIETSBELEID klaar. </p><p>Dit magazine is een bijlage bij&#160;Lokaal van december 2016, het maandblad van de&#160;VVSG.</p><p>&#160;</p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf van het magazine vindt u als bijlage.</p><p><em><strong>Inhoudstafel&#58;</strong></em></p><p>2 Waarom fiets ik? Guido Vaganée, burgemeester gemeente Bonheiden</p><p>4 Sprint&#58; kort nieuws</p><p>6 Interview met Hans Voerknecht 'Gratis parkeren helpt de detailhandel niet'</p><p>11 De fietsmaat&#58; wie over de fiets wil praten moet zijn maten kennen...</p><p>12 Tweets</p><p>13 Kennisbank&#58;&#160;Delft</p><p>14 Fietssnelwegen krijgen soms voorrang</p><p>16 Al 41 gemeenten ondertekenden het Charter Sterk Fietsbeleid</p><p>18 Antwerpen subsidieert de aankoop van een fiets voor woon-werkverkeer</p><p>20 Waar hoort de speed pedelec thuis?</p><p>23 Kennisbank&#58; Peer</p>
Cahier nr. 2 Fietsdeelsysteem Blue-bike<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Blue-bike-winkel_450px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fietsberaad Vlaanderen organiseerde i.s.m. Blue-mobility op 13 oktober 2015 een workshop voor steden en gemeenten rond het fietsdeelsysteem Blue-bike. Reden voor deze workshop zijn de verschillende vragen aan zowel Blue-mobility als Fietsberaad over de werking van het fietsdeelsysteem en de opstart van een Blue-bike hub. </p><p>Het fietsdeelsysteem Blue-bike kent een enorm succes in Vlaanderen met steeds meer vragen voor een ruimer aanbod. Veel steden en gemeenten zoeken immers naar de gepaste manier om Blue-bike te integreren in hun mobiliteitsverhaal. Blue-bike hubs zijn tot op heden hoofdzakelijk te vinden aan treinstations. Deze workshop wilde onder andere nagaan welke andere locaties potentie hebben voor een Blue-bike hub. </p><p>De informatie die we verzameld hebben tijdens de workshop wordt weergegeven in dit Cahier Fietsdeelsysteem Blue-bike.</p>
Draaiboek openbaar domein stad Antwerpen<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/draaiboek%20openbaar%20domein%20a%27pen_450px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Het draaiboek openbaar domein van de stad Antwerpen helpt om doordachte keuzes te maken bij het ontwerpen van nieuw of vernieuwd openbaar domein. Deze handleiding werd op maat van de stad en de districten uitgewerkt en stelt een leesbaar en herkenbaar openbaar domein voorop. Het draaiboek is opgebouwd volgens het STOP principe&#58; stappers, trappers, openbaar vervoer en privé vervoer worden achtereenvolgens besproken aan de hand van handige fiches. Hierin staan schema’s die de best mogelijke materialen en afmetingen van straten, fietspaden, voetpaden en ander openbaar domein verduidelijken. Het consequent toepassen van de bouwstenen uit het draaiboek, verhogen de leesbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het openbaar domein aanzienlijk. Gebruikers zullen zo de opbouw van een kruispunt beter kunnen inschatten, maar ook de efficiëntie in onderhoud van dit gelijkvormige openbaar domein zal er op vooruitgaan.</p><p>De meest recente versie van het draaiboek kan u&#160;via <a href="http&#58;//www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/zaken-doen-met-de-stad/werken-aan-het-openbaar-domein" target="_blank">deze link </a>van de stad Antwerpen downloaden, onder de titel 'Nieuwe straten en pleinen kwaliteitsvol ontwerpen'.&#160;</p>
Katern "Sterk Fietsbeleid" in Lokaal (juni 2016)<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/201606sterkfietsbeleid.png" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fiestberaad Vlaanderen maakte naar aanleiding van het Vlaamse Fietscongres een katern &quot;Sterk Fietsbeleid&quot; voor Lokaal, het tijdschrift van de VVSG. </p><p>Hieronder vindt u de inhoudstafel. De pdf met het katern kan u hier downloaden.&#160;&#160;</p><p><strong><em>Inhoudstafel</em></strong></p><p>2 Waarom fiets ik? Annick Lambrecht, schepen Stad Brugge<br>4 Sprint&#58; kort nieuws<br>6 Interview met Ole Kassow, ‘Op fietsen staat geen leeftijd’<br> 11 Kennisbank&#58; Hasselt<br>12 Westhoek probeert verkeersarmoede op te lossen<br>14 Wie is wie? De programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen<br>16 Tweede FietsTelweek<br>18 Tweets<br>19 Kennisbank&#58; Antwerpen<br>20 Snel op weg met de fiets<br>22 De demarrage van de fietskoerier<br><br></p>
Sterk Fietsbeleid - Handboek voor lokale actie<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/final%20cover%20fietsbeleid_low%20res_317px.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>Fietsen is een prettige en gemakkelijke manier van verplaatsen. Meer dan ooit zetten steden en gemeenten in op een sterk fietsbeleid. Met dit handboek ondersteunt Fietsberaad Vlaanderen de ontwikkeling van een beleid dat méér mensen op de fiets wil. Inzetten op de fiets vraagt om duidelijke argumenten en keuzes. Die zetten aan tot meer fietsen. Op die manier kan het aandeel van de fiets in de modal split omhoog. In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor die lokale, overtuigende en soms ook gedurfde acties. Wat werkt er en hoe pakt u het aan? Sterk Fietsbeleid is een handboek met voor ieder wat wils&#58; van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Hét instrument voor iedere fietsprofessional. <br> <br><strong>Sterk Fietsbeleid kan u bestellen via de website van <a href="http&#58;//www.politeia.be/nl-be//book/sterk-fietsbeleid/13035.htm" target="_blank">Politeia</a></strong>. U kan kiezen voor een handboek of e-book.</p><p>&#160;</p>
Fietsactieplan Kortrijk Fietst<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/Kortrijk%20Fietst.png" style="BORDER&#58;0px solid;" /><p>​Het actieplan Kortrijk Fietst werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 december 2015. Een goed beleidsplan wordt best zo breed mogelijk gedragen. De stad heeft daarom met ‘Kortrijk Spreekt’ een bevraging georganiseerd onder de mensen van Kortrijk naar wat het nieuwe stadsbestuur prioritair moet aanpakken. De 4.000 deelnemende Kortrijkse gezinnen plaatsten “we zorgen voor veilige en vlotte fietsverbindingen” op de eerste plaats. Deze en andere suggesties worden binnen het actieplan zichtbaar gemaakt via het label “Kortrijk Spreekt”. Het stadsbestuur is alvast van plan om alle betrokkenen jaarlijks uit te nodigen voor een evaluatie van dit actieplan. Nieuwe ideeën blijven welkom. De stad Kortrijk heeft tevens een mooi vormgegeven versie van het actieplan Kortrijk Fietst opgemaakt, deze kan u hier raadplegen&#58; <a href="http&#58;//issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/actieplan-kortrijk-fietst-issuu" target="_blank">http&#58;//issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/actieplan-kortrijk-fietst-issuu</a></p><p>Hopelijk kan dit actieplan voor&#160;inspiratie zorgen voor andere steden en gemeenten.</p>
Themadossier Fietsers (BIVV)<img alt="" src="/Kennisbank/PublishingImages/150721veurne_koksijde03.jpg" style="BORDER&#58;0px solid;" /><font class="ms-rteStyle-Normal" size="3"> <p>&#160;</p> <p>Het BIVV stelde in 2015 een Themadossier Verkeersveiligheid samen, specifiek over fiets. Daarin geeft het BIVV een overzicht van de in België en Europa beschikbare onderzoeksresultaten en bevindingen rond fietsveiligheid. </p> <p>Het themadossier beschrijft in een eerste deel het soort fietsers, hun verkeersdeelname en de opvang van de verkeersveiligheid bij fietsers. Ook het risico voor fietsers en de oorzaken voor verkeersonveiligheid bij fietsers komen in dit deel aan bod. In een tweede deel gaan de auteurs dieper in op de maatregelen die kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Het gaat over aanpassingen die betrekking hebben op (het gebruik van) de infrastructuur, de voertuigtechnologie (zowel voor fietsers als voor andere weggebruikers) als het gedrag (van fietsers). Een derde deel legt de focus op de regelgeving die de verkeersveiligheid van fietsers kan beïnvloeden. Er wordt dieper ingegaan op de wettelijke technische specificaties voor fiets als op regelgeving die het rijgedrag beïnvloedt. In een laatste deel wordt ingegaan op de (evolutie van) Belgische kerncijfers rond fietsongevallen. </p></font>