Fietsbarometer toont waar veilige fietspaden liggen

Antwerpen stelt de fietsbarometer voor. Dat is een instrument dat objectieve informatie over fietsen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie verzamelt. De provincie Antwerpen stelt nu de informatie van die provinciale Fietsbarometer, meetfietsgegevens, fietstellingen en ongeval cijfers open en beschikbaar in een online platform. Het instrument is een primeur in Europa.

4000 kilometer fietsroutes in beeld

De fietsbarometer brengt de veiligheid, het comfort en het gebruik van 4000 kilometer fietsroutes objectief in beeld. Wat is de kwaliteit van de fietspaden in jouw gemeente? Waar vonden de meeste fietsongevallen plaats? Hoe lang moet je als fietser voor dat rode licht wachten? Als bewoner kan je het nu allemaal raadplegen op de website.

De Fietsersbond voerde de audits uit op de bovenlokale functionele fietsinfrastructuur. Hiervoor gebruiken ze een meetfiets en verzamelden tot nu toe data op duizenden kilometers fietsroutes. Er werd op een honderdtal kenmerken gecheckt. Zo kwamen ze tot een eindscore van elke gemeente en van elk traject. In de eindscore zitten de kwaliteit van het wegdek, de breedte en de afstand tot de rijweg vervat. De stad Antwerpen heeft zo een eindscore van 6,1/10 voor haar fietspaden, terwijl Rijkevorsel het het beste doet met 6,8. Mechelen haalt bijna een onvoldoende met 5,5/10.

Antwerpen koploper fietsdata

Fietsberaad Vlaanderen gaf met de Fietstelweek de aanzet en liet overheden zien dat het verzamelen en gebruiken van fietsdata belangrijk is om beleid te maken en te onderbouwen. Op die weg zet de provincie Antwerpen nu opnieuw een belangrijke stap voorwaarts en verwerft ze zo de positie van koploper op het vlak van verzamelen en ontsluiten van fietsdata.

Ook bij andere overheden is dat inzicht aanwezig en werkt men – achter de schermen – aan concrete initiatieven. Het is nu belangrijk dat er geen versnippering ontstaat, en dat deze initiatieven op elkaar afgestemd worden. Dat biedt de beste garantie op gebruik van deze data door het lokale beleid.

Binnenkort zitten Fietsberaad Vlaanderen, de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen aan tafel om te leren van elkaars ervaring en die die afstemming ook te bekijken.

Terug naar overzicht