Fietsen draagt bij aan 'sustainable development goals'

Mobiliteit duurzamer maken is van cruciaal belang voor de mensheid en de planeet. Bovendien is actieve mobiliteit een basisrecht. Fietsen draagt bovendien rechtstreeks bij aan de sustainable development goals, the Global Goals.

The Global Goals werden in september 2015 gelanceerd. 193 wereldleiders verbonden zich aan 17 globale doelstellingen om in de komende 15 jaar 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht bestrijden en het probleem van klimaatverandering oplossen. Fietsen draagt bij aan elf van deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en daarom moet er meer geïnvesteerd worden in fietsen.

Wereldwijde doelstellingen

1. Geen armoede

Armoede overal en in al haar vormen de wereld uithelpen

Fietsen is een betaalbare en eenvoudige manier van vervoer en zorgt voor bereikbaarheid van jobs, onderwijs en sociale activiteiten in zowel stedelijk als landelijk gebied. Vaak is de fiets het enige betaalbare vervoermiddel. Fietsen kan bovendien de pendeltijd naar werk of school halveren, waardoor er toegang is tot méér onderwijsopties of andere/meer jobs. Bovendien kan de fietsindustrie werkgelegenheid creëren.

2. Geen honger

Een einde maken aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en verbeterde voeding en duurzame landbouw stimuleren

Fietsen speelt een belangrijke rol in het leven van kleine voedselproducenten. Het zorgt voor toegang tot landbouwgrond, grondstoffen, markten,…en zorgt er ook voor dat voedsel ook voor de arme mensen bereikbaar blijft, op een duurzame manier.

3. Goede gezondheid en welzijn

Zorgen voor gezond leven en welzijn stimuleren voor iedereen van alle leeftijden

Fietsen stimuleert een gezonde en fijn stof-vrije levensstijl. De fysieke activiteit dringt hartziektes en andere negatieve gevolgen van een meer sedentaire levensstijl terug. Luchtkwaliteit en verkeersveiligheid verbeteren wanneer gemotoriseerd verkeer vervangen wordt door fietsen. Veilige omstandigheden voor fietsers zal het aantal doden en gewonden wereldwijd verminderen.

4. Gendergelijkheid

Geslachtsgelijkheid bereiken via de emancipatie van vrouwen en meisjes

Fietsen zorgt ervoor dat vrouwen en meisjes meer en betere toegang hebben tot water, onderwijs en jobs, die anders misschien te voet onbereikbaar zouden zijn. Veilige fietsinfrastructuur is belangrijk zodat nog meer vrouwen en meisjes durven fietsen.

5. Betaalbare en duurzame energie

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en hernieuwbare energie voor iedereen

Fietsen verbetert de energie-efficiëntie van vervoersmiddelen en –systemen vermits het menselijke kracht gebruikt op de meest efficiënte manier om mensen en goederen te vervoeren. Daar bovenop biedt fietsen een eenvoudige en duurzame oplossing voor de 'first en last miles', in combinatie met openbaar vervoer en logistieke bedrijven.

6. Eerlijk werk en economische groei

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei stimuleren, en volledige, productieve en gepaste werkgelegenheid voor iedereen

De fietsindustrie, inclusief diensten en fietstoerisme, draagt bij aan een duurzame vervoerswijze van niet alleen mensen en goederen, maar ook van duurzaam toerisme en gezonde ontspanningsmogelijkheden. De fietsindustrie creëert meer jobs voor dezelfde omzet dan eender welke andere industrie. Zo creëert het produceren van fietsen bijvoorbeeld voor elk miljoen euro omzet 4.89 miljoen jobs, dat is meer dan de ruimte- en luchtvaartindustrie (3.9) en vele malen meer dan de auto-industrie (1.63).

7.Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouwen aan een flexibele infrastructuur, en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie bevorderen

Fietsen zorgt ervoor dat mensen de switch kunnen maken tussen geïndividualiseerd vervoer en een combinatie van actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) en openbaar vervoer. Meer mensen die vaker fietsen zorgt dat het gemakkelijker is voor de overheden om veerkrachtige infrastructuur en duurzame transportsystemen te bouwen voor economische ontwikkeling en menselijk welzijn, met een focus op betaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

8. Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en menselijke nederzettingen creëren die inclusief, veilig en veerkrachtig zijn.

Een verhoogd aantal fietsers maakt de stad veiliger, veerkrachtiger en duurzamer, vermits fietsen toegankelijk, betaalbaar en gezond is. Aan de ene kant hangt fietsen niet af van nieuwe complexe technologische ontwikkelingen. Aan de andere kant gaan moderne communicatie en de technologieën rond elektrische fietsen hand in hand. Hoe hoger de modal split van wandelen, fietsen en openbaar vervoer is, hoe duurzamer het vervoerssysteem is.

9. Verantwoorde consumptie en productie

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Het verplaatsen van mensen en goederen per fiets creëert de opportuniteit om zowel als consumenten, producenten als toeristen goederen op een duurzame manier te vervoeren. Fietsen sluit naadloos aan bij de diversiteit en nabijheid van lokale producenten. In veel stedelijke gebieden kan 50 procent van de goederen gebeuren per fiets. Bovendien kan de boost van het fietstoerisme ervoor zorgen dat steeds meer mensen kiezen voor duurzaam toerisme.

10. Klimaatactie

Dringende maatregelen nemen ter bestrijding van klimaatverandering en de effecten ervan

De fiets staat symbool voor het decarbonisering van transport en maatschappij; het zorgt voor een actie die meteen genomen kan worden in de strijd tegen de klimaatverandering. Overheden op alle niveaus kunnen acties nemen door fietsen te integreren in hun beleidsplannen tegen de klimaatsverandering.

11. Partnerschap om doelstellingen te verwezenlijken

De wijze van tenuitvoerlegging versterken en het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen

De fietsbeweging, organisaties en experts die werken op de promotie van fietsen wereldwijd, ondersteunen het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling. Ze stimuleren en promoten publieke, privaat-publieke en stedelijke partnerschappen om fietsen nog meer te stimuleren.

Fiets-scenario

De studie "A Global High Shift Cycling Scenario: The potential for dramatically increasing bicycle and e-bike use" toont aan dat fietsen een significant, positief verschil kan hebben op de toekomst van de aarde. Het zou de wereld bijna 6 triljoen dollar besparen gedurende de volgende 15 jaren en de kwaliteit van het leven drastisch verbeteren. Voordelen zijn ook de terugdringing van CO2-uitstoot in stedelijk gebied met bijna 7 procent en zelfs 10 procent in 2050.  

Tips van succesvolle fietssteden

De meest succesvolle fietssteden hebben een hoge modal split van wandelen en fietsen en een coherent fietsnetwerk dat bestaat uit veilige, rechtstreekse, comfortabele en aantrekkelijke routes. De succesfactoren van een goed fietsbeleid zijn:

  • Lange termijn engagement voor een geïntegreerd fietsbeleid.
  • Fietsbeleid geïntegreerd in stadmanagement en planning
  • Monitoren en onderzoeken van fietsen
Terug naar overzicht