Nieuw dienstorder voor de markering van fietsoversteken op kruispunten

AWV heeft het nieuwe dienstorder MOW/AWV/2017/6 Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten op 19 juli 2017 gepubliceerd. Deze vervangt het bestaande gelijknamige dienstorder van 17 oktober 2014.

Ten opzichte van het oude dienstorder wijzigen hoofdzakelijk de principes inzake de fietsoversteek op kruispunten dwars over de voorrang. De kruispunten waar de markeringen van fietsoversteekplaatsen uit de voorrang (blokmarkeringen) vorig jaar nog verwijderd werden, gaan op basis van dit dienstorder opnieuw maar anders gemarkeerd worden. De nieuwe markering bestaat uit een onderbroken witte stippellijn, die telkens aan de binnenkant van het kruispunt wordt aangebracht samen met een fietslogo. Op deze manier wordt zowel geleiding gegeven aan de fietsers als een oplossing voor het beperkte attentieniveau van de rechts afdraaiende auto voor de overstekende fietser.

De toepassing wordt op een aantal specifieke locaties op detailniveau opgevolgd en geëvalueerd door AWV en kan desgevallend nog leiden tot een aantal bijsturingen.

Fietsberaad Vlaanderen zal tegen het einde van de zomer, op basis van het nieuwe dienstorder, een adviesnota opmaken voor de lokale wegbeheerders .

Terug naar overzicht